Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©Dr. Krecsik Eldoróda Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Határ – Helyzetek” című országos konferenciája 2016. szeptember 26.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©Dr. Krecsik Eldoróda Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Határ – Helyzetek” című országos konferenciája 2016. szeptember 26.1."— Előadás másolata:

1 ©Dr. Krecsik Eldoróda Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Határ – Helyzetek” című országos konferenciája 2016. szeptember 26.1

2 ©Dr. Krecsik Eldoróda „ … a kábítószer-élvezet az egyén számára súlyos csapást, az emberiség számára pedig társadalmi és gazdasági veszélyt jelent.” [ New-York, 1961. március 30-án aláírt 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény – amelyet Magyarországon az 1965.évi IV. tvr.-tel hirdettek ki ] A kábítószer bűnözés a drogok illegitim fogyasztásával összefüggő deliktumok kriminológiai gyűjtő fogalma.  Kínálati oldali bűncselekmények Jellemzően a szervezett bűnözés egyik területét jelentik.  Keresleti oldali bűncselekmények Elsősorban az ún. áldozat nélküli vagy hagyományos bűnözés körébe tartoznak. 2016. szeptember 26.2

3 ©Dr. Krecsik Eldoróda Az elterelés a változó törvényi szabályozás során a következők szerint alakult: I. 1993. május 15. napjától hatályos [1993. évi XVII. törvénnyel módosított] Btk. szabályozás 282/A. § Nem büntethető, aki a) csekély mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, állít elő, megszerez vagy tart; b) kábítószer fogyasztásával összefüggő - kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - bűncselekményt követett el; feltéve, hogy az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget megelőző vagy gyógyító kezelésben részesült. Jelentősége: ez a rendelkezés annak beismerése, hogy a kábítószerkérdés nem csupán büntetőjogi reakciót kíván, hanem kezelő-gyógyító társadalmi gondoskodást. 2016. szeptember 26.3

4 ©Dr. Krecsik Eldoróda II. Az 1999. március hó 1-jével hatályos – a Btk. 1998. évi LXXXVII. törvénnyel való - törvénymódosítás 282/A.§ (6) Nem büntethető a kábítószerfüggő személy a) az (5) bekezdés a)-b) pontja esetén, vagy b) ha kábítószer fogyasztásával összefüggő - kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követett el, feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült. Lényeges: már csak a kábítószer-függő személy részére volt biztosítható a diverziós lehetőség, és már csak gyógyító kezelés lehetett. 2016. szeptember 26.4

5 ©Dr. Krecsik Eldoróda A Btk. 1998. évi módosítás:  kriminálpolitikai fordulat jellemzi;  szakít a kompromisszumos modellel;  a „semmi tolerancia” büntetőpolitikája érvényesül;  ellentmondásba került a nemzeti stratégiai program [96/2000. (XII. 11.) OGY határozattal került elfogadásra] megközelítésmódjával; 2016. szeptember 26.5

6 ©Dr. Krecsik Eldoróda A Nemzeti Stratégia fő céljait négy pontban lehet összefoglalni:  Közösség, együttműködés. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó kézségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.  Megelőzés. Esélyt teremteni arra; hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására.  Szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció. Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat.  Kínálatcsökkentés. Csökkenteni kell a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét. 2016. szeptember 26.6

7 ©Dr. Krecsik Eldoróda III. 2003 évi II.törvénnyel módosított Btk. Szabályozás Az Alkotmánybíróság az 54/2004. (XII.13.) számú Határozatával 2004. december 13- ával az ún. elterelés szabályait taglaló Btk. 283.§ egy részét hatálytalanította. Ami megmaradt, az a következő: 283. § (1) Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, a) aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5) bek. a) pont], b)-d) e) az a kábítószerfüggő személy, aki 1. jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont], 2. f) az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban meghatározott bűncselekménnyel összefüggésben - kétévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő - más bűncselekményt követ el, feltéve, ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer- használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. (2) 2016. szeptember 26.7

8 ©Dr. Krecsik Eldoróda Vádelhalasztás - A jogalkotó az elterelés lehetőségét elsősorban ezzel kívánja érvényre juttatni. Be. 222.§ (2) Ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból az eljárás megszüntetésének lehet helye, az ügyész a vádemelést egyévi időtartamra elhalasztja, ha a kábítószer- élvező gyanúsított vállalja a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző- felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. Megelőző Gyógyító kezelés -  az elkövetés után kell teljesülnie  a kezelés folyamatos legyen 2016. szeptember 26.8

9 ©Dr. Krecsik Eldoróda A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló többször módosított 26/2003. (V.16.) ESZCSM-GYISM együttes rendelet az elterelés realizálása, végrehajtása érdekében létrehozott jogszabály  Kezelés fajtájának meghatározása  Előzetes állapotfelmérés  Az ellátás az arra jogosult intézmények bármelyikénél igénybe vehető 2016. szeptember 26.9

10 ©Dr. Krecsik Eldoróda A fogyasztás büntetendőségének problematikája  a hatályos jogszabály visszaállítja az 1999. március 1. előtti állapotot a fogyasztás büntetendősége kérdésében, vagyis a megszerzésen és a tartáson keresztül büntetendő.  2007. júniusáig a gyakorlat: „A kábítószer fogyasztójának esetében az egy alkalommal fogyasztás céljából az elkövető birtokában ténylegesen együtt lévő gyógyszer- kábítószer mennyiség az irányadó a kábítószerrel visszaélés bűncselekményének mennyiség szerinti minősítése szempontjából.” [BH 1989. 304. számú jogeset]  Azóta hatályban van a Legfelsőbb Bíróság 2007. május 21-én – ügyészségi indítványra – meghozott 1/2007. számú Büntető jogegységi döntése Eszerint: „A megszerzéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés megvalósulásának és befejezettségének megállapíthatósága szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a megszerzett kábítószer mennyiségnek később mi lett a sorsa. Vagyis az elfogyasztott, meg nem lévő kábítószereket össze kell adni.  A jogalkalmazó reagálása a jogegységi döntésre 2016. szeptember 26.10

11 ©Dr. Krecsik Eldoróda 2016. szeptember 26.11 Dr. Krecsik Eldoróda e-mail: krecsike@fovaros.birosag.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Várom kérdéseiket a témával kapcsolatban!


Letölteni ppt "©Dr. Krecsik Eldoróda Nemzeti Drogmegelőzési Intézet „Határ – Helyzetek” című országos konferenciája 2016. szeptember 26.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések