Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam"— Előadás másolata:

1 Fiatalkorú bűnelkövetők és a pártfogói felügyelet bemutatása egy kutatás tükrében
Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam Szociálpedagógia szak Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, április, 15.

2 Dolgozat felépítése Témaválasztás indoklása, módszerek
Bűnözés, mint deviancia Fiatalkorúak a bűntető igazságszolgáltatásban. A pártfogói felügyelet bemutatása Kutatás, elemzés Hipotézisek igazolása

3 A vizsgálat célja Keresem azokat az okokat, tényezőket, amelyek szerepet játszhatnak abban, hogy valaki bűncselekményt kövessen el. A pártfogói felügyelet mit jelent a bűncselekményt elkövető fiatalok számára. Kutatási módszerek: Megfigyelés Dokumentumelemzés, Kérdőív Feltáró módszerek: Statisztikai adatok elemzése, Családlátogatás

4 Hipotéziseim Keresem, melyek azok az okok, aminek eredményeként a fiatalkorú bűncselekményt követ el. Feltételezem, hogy a fiatalkorú bűnözés gyökerei elsősorban a családban keresendők. Keresem, hogyan élik meg a fiatalkorúak a pártfogói felügyelet meglétét.

5 Fogalmak tisztázása A bűnözés, a deviáns viselkedések egyik formája. A bűnözés nem más, mint a jog társadalmi követelmény rendszerének nem követése. A bűnözés minden történelmi korban, minden civilizációban, minden társadalom típusban előfordul. A bűnözés, a büntetőjogi következményeket maga után vonó, bűncselekményként meghatározott viselkedések körét öleli át.

6 Bármely elem hiányzik, nem beszélhetünk bűncselekményről
A bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekvés, amely veszélyes a társadalomra és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendelheti. A bűncselekmény három eleme tehát: - Tényállás szerűség (büntetendőség) - Társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) - Bűnösség (szándékosság/ gondatlanság). Bármely elem hiányzik, nem beszélhetünk bűncselekményről

7 A Btk. VII. fejezete szerint: Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

8 A pártfogói felügyelet bemutatása
A pártfogói felügyelet rendszertanilag: - intézkedések közé tartozik - felügyeleti típusú szankció Végrehajtása: bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján történik

9 A pártfogói felügyelet célja:
hogy „védelmet nyújtson a közösségnek az elkövető személyéből a közösségre háruló veszéllyel szemben, […] biztosítsa az elkövető reintegrációját, […] előzze meg a további bűncselekmény elkövetését”. A pártfogó felügyelő feladata: Segítse a fiatalok reszocializációját Környezet tanulmány készítése Pártfogó felügyelői vélemény készítése Ellenőrzi és segíti a jogszabályban meghatározott magatartási szabályokat Állandó kapcsolattartás Pártfogó felügyelői terv készítése

10 Kutatás bemutatása Kutatási helyszín: Hajdú – Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat Adatfelvétel időpontja: június 03. – szeptember 06. A kutatásban részt vevő alanyok kiválasztása véletlenszerűen történt. A kutatásban 60 személy vett részt.

11 A mintavételezésben részt vevők családjának szociális jellemzői

12 Iskolatípusonkénti megoszlásuk

13 Kérdőív bemutatása Nemed? Kikkel élsz együtt?
Milyen a kapcsolatod a szüleiddel? Szabadidőd kivel töltöd? Mit követtél el hogy eljárás indult ellened? Miért követted el a bűncselekményt? A bűncselekmény elkövetésekor befolyásoltak barátaid, kortársaid? A tetted előtt felmérted a következményeket? Milyen ítéletet kaptál? Megbántad tetted? Szüleid, környezeted hogyan reagáltak tettedre? Családodban volt-e arra példa, hogy valaki bűncselekményt követett el? Hogyan éled meg a Pártfogói felügyeletet? A pártfogóval való együttműködésed véleményed szerint milyen? Szerinted hogyan tovább?

14 1. Kérdés: Nemed?

15 2. Kérdés: Kikkel élsz együtt?

16 3. Kérdés: Milyen a kapcsolatod a szüleiddel?

17 4. Kérdés: Szabadidőd kivel töltöd?

18 5. Kérdés: Mit követtél el, hogy eljárás indult ellened?

19 6. Kérdés: Miért követted el a bűncselekményt?

20 7. Kérdés: A bűncselekmény elkövetésében befolyásoltak barátaid, kortársaid?

21 8. Kérdés: A tetted előtt felmérted a következményeket?

22 9. Kérdés: Milyen ítéletet kaptál?

23 10. Kérdés: Megbántad tetted?

24 11. Kérdés: Szüleid környezeted, hogyan reagáltak tettedre?
Döbbenet Csalódás Szégyenérzet

25 12. Kérdés: Családodban volt-e arra példa, hogy valaki bűncselekményt követett el?

26 13. Kérdés: Hogyan éled meg a pártfogói felügyeletet?

27 14. Kérdés: A pártfogóddal való együttműködésed, véleményed szerint milyen?
Akiknél a pártfogó felügyelt visszatartó erőként hat az esetleges bűnismétléssel kapcsolatban, akik szégyenként élik meg a felügyeletet, azok igyekeznek jól működő kapcsolatot kiépíteni a pártfogóval. Aki nem tulajdonít nagy jelentőséget a felügyeletnek, az együttműködés nem valósul meg, kapcsolata a pártfogójával rossz. Ezen fiatalok útban vannak egy deviáns karrier kialakításában.

28 15. Kérdés: Szerinted hogyan tovább?
Akik hátrányként élik meg a felügyeletet , illetve családjuk nem bűnismétlésre hajlamosító nagy valószínűséggel még egyszer nem fognak olyan bűnt elkövetni, ami a személyes szabadságukat korlátozná. Pozitív jövőképpel rendelkeznek. Azok, akik semleges tényként élik meg a felügyeletet és környezetükben, családjukban találkozhatunk bűnismétlő – törvénysértő személlyel, azok esetében nem zárható ki a bűnismétlés.

29 Hipotézisek igazolása
Feltételeztem, hogy a fiatalkorú bűnözés gyökerei elsősorban a családban keresendők. Hipotézisem beigazolódott, hiszen a kutatásban részt vevők 70%-a rendezetlen családi körülmények között él.

30 Hipotézisemben az okokat is kerestem, amelyeknek eredményeként a fiatalkorú elkövette a bűncselekményt. A válaszokból arra a következtetésre jutottam hogy kiemelkedően magas a kortárscsoportok szerepe a bűnelkövetésben. Hipotézisemben kerestem, hogyan élik meg a fiatalkorúak a pártfogói felügyelet meglétét. Többsége nem éli meg hátrányként. Pártfogói Felügyelői Szolgálat, mint rendszer, jelen kutatásom szerint jól működik, eléri célját.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések