Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam Szociálpedagógia szak Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2011. április, 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam Szociálpedagógia szak Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2011. április, 15."— Előadás másolata:

1 Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam Szociálpedagógia szak Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2011. április, 15.

2 Dolgozat felépítése I. Témaválasztás indoklása, módszerek II. Bűnözés, mint deviancia III. Fiatalkorúak a bűntető igazságszolgáltatásban. A pártfogói felügyelet bemutatása IV. Kutatás, elemzés V. Hipotézisek igazolása

3 A vizsgálat célja Keresem azokat az okokat, tényezőket, amelyek szerepet játszhatnak abban, hogy valaki bűncselekményt kövessen el. A pártfogói felügyelet mit jelent a bűncselekményt elkövető fiatalok számára. Kutatási módszerek: Megfigyelés Dokumentumelemzés, Kérdőív Feltáró módszerek: Statisztikai adatok elemzése, Családlátogatás

4 Hipotéziseim Hipotéziseim Keresem, melyek azok az okok, aminek eredményeként a fiatalkorú bűncselekményt követ el. Feltételezem, hogy a fiatalkorú bűnözés gyökerei elsősorban a családban keresendők. Keresem, hogyan élik meg a fiatalkorúak a pártfogói felügyelet meglétét.

5 Fogalmak tisztázása A bűnözés, a deviáns viselkedések egyik formája. A bűnözés nem más, mint a jog társadalmi követelmény rendszerének nem követése. A bűnözés minden történelmi korban, minden civilizációban, minden társadalom típusban előfordul. A bűnözés, a büntetőjogi következményeket maga után vonó, bűncselekményként meghatározott viselkedések körét öleli át.

6 A bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekvés, amely veszélyes a társadalomra és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendelheti. A bűncselekmény három eleme tehát: - Tényállás szerűség (büntetendőség) - Társadalomra veszélyesség (materiális jogellenesség) - Bűnösség (szándékosság/ gondatlanság). Bármely elem hiányzik, nem beszélhetünk bűncselekményről

7 A Btk. VII. fejezete szerint: Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

8 A pártfogói felügyelet bemutatása A pártfogói felügyelet rendszertanilag: - intézkedések közé tartozik - felügyeleti típusú szankció Végrehajtása: bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján történik

9 A pártfogói felügyelet célja: hogy „védelmet nyújtson a közösségnek az elkövető személyéből a közösségre háruló veszéllyel szemben, […] biztosítsa az elkövető reintegrációját, […] előzze meg a további bűncselekmény elkövetését”. A pártfogó felügyelő feladata: Segítse a fiatalok reszocializációját Környezet tanulmány készítése Pártfogó felügyelői vélemény készítése Ellenőrzi és segíti a jogszabályban meghatározott magatartási szabályokat Állandó kapcsolattartás Pártfogó felügyelői terv készítése

10 Kutatás bemutatása Kutatási helyszín: Hajdú – Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálat Adatfelvétel időpontja: 2009. június 03. – 2010. szeptember 06. A kutatásban részt vevő alanyok kiválasztása véletlenszerűen történt. A kutatásban 60 személy vett részt.

11 A mintavételezésben részt vevők családjának szociális jellemzői

12 Iskolatípusonkénti megoszlásuk

13 Kérdőív bemutatása 1. Nemed? 2. Kikkel élsz együtt? 3. Milyen a kapcsolatod a szüleiddel? 4. Szabadidőd kivel töltöd? 5. Mit követtél el hogy eljárás indult ellened? 6. Miért követted el a bűncselekményt? 7. A bűncselekmény elkövetésekor befolyásoltak barátaid, kortársaid? 8. A tetted előtt felmérted a következményeket? 9. Milyen ítéletet kaptál? 10. Megbántad tetted? 11. Szüleid, környezeted hogyan reagáltak tettedre? 12. Családodban volt-e arra példa, hogy valaki bűncselekményt követett el? 13. Hogyan éled meg a Pártfogói felügyeletet? 14. A pártfogóval való együttműködésed véleményed szerint milyen? 15. Szerinted hogyan tovább?

14 1. K érdés: Nemed?

15 2. K érdés: Kikkel élsz együtt?

16 3. K érdés: Milyen a kapcsolatod a szüleiddel?

17 4. K érdés: Szabadidőd kivel töltöd?

18 5. K érdés: Mit követtél el, hogy eljárás indult ellened?

19 6. Kérdés: Miért követted el a bűncselekményt?

20 7. Kérdés: A bűncselekmény elkövetésében befolyásoltak barátaid, kortársaid?

21 8. Kérdés: A tetted előtt felmérted a következményeket?

22 9. Kérdés: Milyen ítéletet kaptál?

23 10. K érdés: Megbántad tetted?

24 11. Kérdés: Szüleid környezeted, hogyan reagáltak tettedre? Döbbenet Csalódás Szégyenérzet

25 12. Kérdés: Családodban volt-e arra példa, hogy valaki bűncselekményt követett el?

26 13. Kérdés: Hogyan éled meg a pártfogói felügyeletet?

27 14. Kérdés: A pártfogóddal való együttműködésed, véleményed szerint milyen? Akiknél a pártfogó felügyelt visszatartó erőként hat az esetleges bűnismétléssel kapcsolatban, akik szégyenként élik meg a felügyeletet, azok igyekeznek jól működő kapcsolatot kiépíteni a pártfogóval. Aki nem tulajdonít nagy jelentőséget a felügyeletnek, az együttműködés nem valósul meg, kapcsolata a pártfogójával rossz. Ezen fiatalok útban vannak egy deviáns karrier kialakításában.

28 15. Kérdés: Szerinted hogyan tovább? Akik hátrányként élik meg a felügyeletet, illetve családjuk nem bűnismétlésre hajlamosító nagy valószínűséggel még egyszer nem fognak olyan bűnt elkövetni, ami a személyes szabadságukat korlátozná. Pozitív jövőképpel rendelkeznek. Azok, akik semleges tényként élik meg a felügyeletet és környezetükben, családjukban találkozhatunk bűnismétlő – törvénysértő személlyel, azok esetében nem zárható ki a bűnismétlés.

29 Hipotézisek igazolása Feltételeztem, hogy a fiatalkorú bűnözés gyökerei elsősorban a családban keresendők. Hipotézisem beigazolódott, hiszen a kutatásban részt vevők 70%-a rendezetlen családi körülmények között él.

30 Hipotézisemben az okokat is kerestem, amelyeknek eredményeként a fiatalkorú elkövette a bűncselekményt. A válaszokból arra a következtetésre jutottam hogy kiemelkedően magas a kortárscsoportok szerepe a bűnelkövetésben. Hipotézisemben kerestem, hogyan élik meg a fiatalkorúak a pártfogói felügyelet meglétét. Többsége nem éli meg hátrányként. Pártfogói Felügyelői Szolgálat, mint rendszer, jelen kutatásom szerint jól működik, eléri célját.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Tóth Adrienn Barbara DE-GYFK III. Évfolyam Szociálpedagógia szak Országos Tudományos Diákköri Konferencia Budapest, 2011. április, 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések