Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Privóczki Zoltán PhD. hallg. 2015.12.11. A doktori téma címe:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Privóczki Zoltán PhD. hallg. 2015.12.11. A doktori téma címe:"— Előadás másolata:

1 Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Privóczki Zoltán PhD. hallg. 2015.12.11. A doktori téma címe:

2 Problémafelvetés:  Magyarország agrárgazdasági szerepvállalása; a vidéki lakosság életmin ő ségének meg ő rzésének veszélyeztetése  A hazai agrárszektor elöregedése „fiatal gazdák” elveszett a termelési kedve termelési visszanyerése. Az agrártársadalom átrendez ő dése,- szakképzettség, életkor, nem, választott gazdálkodási forma szerint jelenleg is folyamatban van EU- ban 4,5 millió gazda nyugdíjba vonulása  Mez ő gazdálkodás társadalmi presztízsének alacsony szintje  Kormányszint ű ösztönzési formák sz ű k szegmense  Fiatal gazdák induló támogatása c. program komoly szankció (törvényi túlszabályozás;kényszervállkozás)  Termelés alapjául szolgáló: földhöz jutás nehézségei

3

4 1. A kutatás indoklása avagy mit nem tudunk?  Milyen szerepet töltenek be a fiatal gazdák magyar mez ő gazdaságban?  Lesz e elegend ő állattenyészt ő,- földm ű ves fiatal gazda Magyarországon?  Biztosított-e a generáció váltás?  Milyen vállalkozói forma a legel ő nyösebb számukra?  Milyen indíttatásból kezdtek el gazdálkodni?  Milyen a fiatal gazdák kor, nem és végzettség összetétele Magyarországon  Hogyan ítélik meg a jelenlegi támogatási lehet ő ségeket?  A felvett támogatások hogyan hasznosulnak?  Látják-e a jöv ő beni lehet ő ségeiket?

5 Rendelkezésre álló források és eszközök:  Szakirodalom bázis  Adatelemzés (KSH,MVH,FM,Miniszterelnökség, AGRYA, CEJA ;COPA-COGECA, NAK, AKI)

6 Magyarország Dél-alföldi régiójában gazdálkodó fiatal gazdák mélyinterjúja.

7 A mélyinterjús kvalitatív kutatási módszer: az egyéni, strukturált, meghatározott téma és tematika köré szervez ő d ő interjút kívánok alkalmazni. Magyar nyelven feltett egyszer ű, világos kérdésfeltevésekre törekszem melyek kétértelm ű, vagy nehezen értelmezhet ő válaszokra nem adtak okot. „face to face"

8  Kutatási terület Magyarország Dél-Alföldi régió. Nagyszámú reprezentatív mintavétel papíralapon, valóságh ű en, tényszer ű adatokra, információkra támaszkodva Milyen nem ű, korú,milyen a végzettsége? Milyen növényeket termeszt? Milyen állatokat tenyészt? Milyen támogatásokat vett/vesz igénybe? Milyen vállalkozói formában gazdálkodik? Hány hektár földön gazdálkodik? Gazdálkodás összetétele? Ebb ő l mennyi saját/bérelt terület? Milyen a gazdaság gépi ellátottsága? Bérmunkát vállal-e?

9 Kutatás feladata  Figyelem felhívás: a Fiatal gazdák társadalmi és magyar agrárgazdaságban betöltött ökonómiai jelent ő ségére  Iránymutatással szolgálni, negatív események feltárásával a prevenciót sürgetni  Friss adatszolgáltatást biztosítani a téma iránt érdekl ő d ő knek  Növelni az agráriumban tevékenyked ő k társadalmi presztízsét  Tudatni a fiatal gazdákkal a hazai Európai Unió által támogatott pályázatokban rejl ő lehet ő ségeket, és felhívni a figyelmet az esetleges buktatókra.  Népszer ű síteni az agrár feln ő tt és fels ő oktatást a fiatal gazdák körében  Tájékoztatással élni közvetlen és a közvetett fiatal gazdák számára kialakított többlettámogatási rendszerr ő l. (+10%)  Javaslatokat tenni hatékony generációváltás lebonyolítására, a fiatal gazdálkodók t ő kehiánynak pótlására, a földhöz jutásra

10 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Privóczki Zoltán PhD. hallg. 2015.12.11. A doktori téma címe:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések