Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Új utakon – változó jogi környezet Prof. Dr. Paá l Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerfelügyeleti Intézet Semmelweis.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Új utakon – változó jogi környezet Prof. Dr. Paá l Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerfelügyeleti Intézet Semmelweis."— Előadás másolata:

1 1 Új utakon – változó jogi környezet Prof. Dr. Paá l Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerfelügyeleti Intézet Semmelweis Egyetem Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Medical Tribune NEM MELLÉKES HATÁSOK konferencia 2009. május 26.

2 2 Változó jogszabályok A Bizottság „új gyógyszercsomagjának” részeként 2008. dec.: 2 új jogszabály-tervezet „Az EU-ban évente 197.000 haláleset a gyógyszerek mellékhatásai miatt, s a kezelések 79 milliárd €-ba kerülnek” A jelenlegi rendszer párhuzamosságokat tartalmaz s nem elég hatékony

3 3 Várható jogszabály-változások Az EU Bizottság módosítani kívánja a: 2001683/EK közösségi gyógyszerkódexet 726/2004/EK rendeletet (CP és EMEA) a gyógyszermellékhatás-figyelés szempontjából Új módosító direktíva és rendelet jelenleg tárgyalási szakaszban (COREPER Gyógyszerészeti és orvostechnikai munkacsoport), következ ő tárgyalás május 28.

4 4 Az el ő adás felépítése Miért? (Személyes vélemény) Mit? Hogyan? Összefoglalás

5 5 Az el ő adás felépítése Miért? (Személyes vélemény) Mit? Hogyan? Összefoglalás

6 6 Miért? 1 A forgalomba hozatal-engedélyezés és -értékelés tempója feszített Ideiglenes és kivételes forgalomba hozatali engedélyek (kevés tapasztalat) Fejlett terápiás készítmények engedélyezése (más típusú értékelés) gyorsabb forgalomba kerülés = várható új mellékhatások a forgalomba hozatal engedélyezése után

7 7 Miért? 2 jelenleg a PhV WP értékel és javasol: új mellékhatás, nincs az SmPC-ben… …CMDh diszkusszió, javaslat… …a nemzeti hatóságok kezdeményezik az SmPC módosítását A cégek válasza eltér ő : –rendben, módosítják –módosítják, de másképp –nem módosítják, mert nem kötelez ő (nem volt referral) Különösen generikum esetében rossz, mert egyre n ő a diszharmónia

8 8 Miért? 3 A referral lehet ő sége adott, a döntés kötelez ő, de lassú, f ő leg, ha Standing C’ttee eljárás követi (CHMP: szó-, Standing: min ő sített többség; paroxetin 2,5 év, nimesulid 1 év) A CHMP túlterhelt, ez tovább nem növelhet ő

9 9 Az el ő adás felépítése Miért? (Személyes vélemény) Mit? Hogyan? Összefoglalás

10 10 A tervezett változások 1 1. A forgalomba hozatali engedély-jogosultak mellékhatás-figyel ő rendszere (PhV System MP és MF, amit a hatóságok ellen ő riznek) kockázatelemzés alapján válassza ki a szigorúan követend ő gyógyszereket 2. A hatóságok el ő írhassanak forgalomba hozatal utáni biztonsági klinikai vizsgálatokat, hívjanak fel a mellékhatások bejelentésére (beteg által is), ezen szerek listája legyen nyilvános

11 11 A tervezett változások 2 3. Jelentsék az „off-label” ill. helytelen alkalmazás (mellék)hatásait is 4. ACMDh hatásköre változzék: az 1+ tagállamban forgalmazott gyógyszerekre egyhangúlag PhV döntést hozhat, e nélkül a Bizottság dönt 5. Az EMEA-ban PhV Risk Assessment Advisory C’tte (PRAAC) segítse ezt a munkát

12 12 A tervezett változások 3 6. Tagállam ismerje el más tagállam PhV értékelését 7. „Gyógyszerbiztonsági” portálok a gyógyszerhatósági honlapokon 8. Mind a cégek, mind a tagállami hatóságok közvetlenül a EudraVigilance adatbázisba jelentsenek – ezért a PSUR rendszer módosul (kockázat- és el ő ny/kockázat- elemzés)

13 13 A tervezett változások 4 9. A cég köteles a nyilvánosságra hozatal el ő tt jelezni a biztonsági korlátozásokat a nemzeti hatóságnak, az EMEA-nak 10. A több tagállamban folyó PASS ellen ő rzésére a PRAAC is jogosult 11. A tagállamok és az EMEA rendszeresen auditálják saját mellékhatás-figyel ő rendszerüket kérdések! 12. Tagállami büntetések bevezetése a követelményeket nem teljesít ő cégeknek

14 14 Az el ő adás felépítése Miért? (Személyes vélemény) Mit? Hogyan? Összefoglalás

15 15 1. A forgalomba hozatali engedély-jogosultak mellékhatás-figyel ő rendszere (PhV System MP és MF, amit a hatóságok ellen ő riznek) kockázatelemzés alapján válassza ki a szigorúan követend ő gyógyszereket Cél: a felesleges részletek kiküszöbölése és a munka oroszlánrészének a cégekre hárítása A hatósági Értékel ő Jelentés tartalmazza e rendszer értékelését is Elemei a PhV QP, Master Plan, Master File kockázatelemz ő rendszer minden termékre, monitorozza az eredményeket A cég rendszeresen auditálja rendszere teljesít ő képességét

16 16 2. Forgalomba hozatal utáni biztonsági klinikai vizsgálatok (PASS), hívjanak fel a mellékhatások bejelentésére (beteg által is), ezen szerek listája legyen nyilvános A forgalomba hozatali engedély – határid ő kkel – többféle PASS követelményt el ő írhat (klin. vizsg., minden ADR azonnal jelentése, stb.) Err ő l értesíti az EMEA-t, az felteszi a listára A követelményt a cég integrálja a kockázat- menedzsment tervébe Évente ellen ő rizni kell, eleget tesz-e a cég

17 17 2. Forgalomba hozatal utáni biztonsági klinikai vizsgálatok (PASS), hívjanak fel a mellékhatások bejelentésére (beteg által is), ezen szerek listája legyen nyilvános Az SmPC-ben „ez a gyógyszer intenzív követés alatt, minden feltételezett mellékhatást /gyógyszerhatósági honlap címe/ kell jelenteni” vitatott! +3 év a hatálybalépés

18 18 2. Forgalomba hozatal utáni biztonsági klinikai vizsgálatok (PASS), hívjanak fel a mellékhatások bejelentésére (beteg által is), ezen szerek listája legyen nyilvános Az ilyen (beavatkozással nem járó!) vizsgálati tervet a cég csak egy tagállamban végzend ő vizsgálat: a nemzeti hatósághoz több tagállamban végzend ő vizsgálat: a PRAAC-hoz (60 napos notifikáció) nincs szó etikai jóváhagyásról Az eredményt ugyanígy kell jelenteni

19 19 3. Jelentsék az „off-label” ill. helytelen alkalmazás (mellék)hatásait is A tagállamok a téves gyógyszereléssel kapcsolatos adatokat is jelentsék az EudraVigalance adatbázisba, + a betegek biztonságáért felel ő s tagállami hatósági szervnek vita!

20 20 4. A CMDh hatásköre változzék Az 1+ tagállamban forgalmazott szerek (PSUR) PhV AR-ját a CMDh megtárgyalja –konszenzus: minden tagállam e szerint (módosít, töröl, stb.) –nincs konszenzus: a többségi vélemény a Bizottságnak (=referral) Ha CP gyógyszer is volt: PRAAC készíti az AR-ot – CHMP – Bizottság, ha döntés kell (A tagállam-kezdeményezte referral is fennmarad, de az el ő z ő vel kombinálódik)

21 21 5. Az EMEA-ban PRAAC segítse a munkát Összetétele: –10(+10) a nemzeti hatóságok javaslatai alapján az EMEA Igazgató Tanács választja ki –5(+5) az érdekl ő d ő szervezetek ajánlásai szerint, az EP meghallgatásával a Bizottság jelöli –3 évre (+ 1ízben 3 év) –de minden tagállam képvisel ő i jelen lehetnek –a tagállamok többsége vitatja, 1/tagállamot akarnak Minden értékelésbe bevonják, lásd még 2., 4., 6., 8.! vita: döntsön vagy felesleges

22 22 6. Tagállam ismerje el más tagállam PhV értékelését Az 1+ tagállamban forgalmazott: kijelölt tagállami (CMD) ill. rapport ő r (CHMP) értékelés „a Közösség számára” (90 nap) Küldi a cég és az EMEA számára, utóbbi a PRAAC-hoz - a cég 30 napon belül hozzászólhat – a C’ttee elfogadja az AR-ot

23 23 6. Tagállam ismerje el más tagállam PhV értékelését Tagállam írásban delegálhatja is más tagállamnak bármely PhV felel ő sségét

24 24 7. „Gyógyszerbiztonsági” portálok a gyógyszerhatósági honlapokon Tartalma: –a jóvá hagyott kockázatkezel ő rendszerek –on-line mellékhatás-bejelentési lehet ő ség bárki számára Link az EMEA hasonló portáljára: –az „intenzív követés” alá vont gyógyszerek listája készítmény-nevekkel vitatott! –ugyanilyen adatok, valamint –bizottsági ülések összefoglalói, hol találhatók a PhV MF-ok, a PSUR id ő pontok…

25 25 8. Mind a cégek, mind a tagállami hatóságok közvetlenül a EudraVigilance adatbázisba jelentsenek – ezért a PSUR rendszer módosul (kockázat- és el ő ny/kockázat-elemzés) A cégek elektronikusan is fogadják az ADR riportokat minden ADR riport a Közösségen belül egyazon helyen hozzáférhet ő legyen A cég továbbküldi a riportot a EudraVigilance-ba (csak oda!) 90 napon belül ha súlyos: 15 napon belül A tagállami hatóság a riportról a EudraVigalance-ból értesül kétségek!

26 26 8. Mind a cégek, mind a tagállami hatóságok közvetlenül a EudraVigilance adatbázisba jelentsenek – ezért a PSUR rendszer módosul (kockázat- és el ő ny/kockázat-elemzés) A tagállami hatóság a hozzá érkezett spontán riportokat a EudraVigilance- be jelenti 15 napon belül

27 27 8. Mind a cégek, mind a tagállami hatóságok közvetlenül a EudraVigilance adatbázisba jelentsenek – ezért a PSUR rendszer módosul (kockázat- és el ő ny/kockázat-elemzés) A cég a PSUR-t az EMEA-nak elekronikusan adja be, benne –terápiás el ő ny/kockázat értékelés –az eladott mennyiségek és a felírt vények száma kivéve generikumok, hacsak nem írták el ő Az EMEA továbbadja: PRAAC, CHMP, CMDh A PSUR beadásának gyakorisága (új beadványok) a forgalomba hozatali engedélyben és az EMEA-honlapon

28 28 8. Mind a cégek, mind a tagállami hatóságok közvetlenül a EudraVigilance adatbázisba jelentsenek – ezért a PSUR rendszer módosul (kockázat- és el ő ny/kockázat-elemzés) Ha több készítmény is azonos összetétel ű, a PSUR-beadási frekvenciájuk azonos lesz, megállapítja –a CHMP, ha legalább egyiket CP-al engedélyezték –egyébként a CMDh

29 29 8. (A EudraVigilance hozzáférhet ő sége) A teljes adatbázis hozzáférhet ő : EMEA, nemzeti hatóságok, Bizottság Bizonyos mértékig hozzáférhet ő : a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai („ hogy teljesíthessék a kötelezettségeiket ”) (?) Egyes adatok hozzáférhet ő k az egészségügyi szakemberek számára (?) Egyes részek (tömörítve): publikus (?)

30 30 9. A cég köteles a nyilvánosságra hozatal el ő tt jelezni a biztonsági korlátozásokat a nemzeti hatóságnak a Bizottságnak és az EMEA-nak jelenteni Vita: el ő írható-e, mennyivel korábban? Hacsak nincs életveszély, 24 órával a bejelentés el ő tt a nemzeti hatóságok, a Bizottság és az EMEA kölcsönös tájékoztatás, a +1 tagállamban forgalmazott gyógyszer esetében a kommunikációt az EMEA koordinálja

31 31 Sok egyéb apróság… …pl. az EMEA-ban folyamatosan figyelik a szakirodalmat, s „bedolgozzák” az adatokat EGT-szint ű lista a PhV szakemberekr ő l

32 32 Az el ő adás felépítése Miért? (Személyes vélemény) Mit? Hogyan? Összefoglalás

33 33 Összefoglalás A f ő vonalak már kirajzolódtak De több rész vitatott, ezért a részletek még módosulhatnak (s az ördög mindig a részletekben van!)

34 34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Új utakon – változó jogi környezet Prof. Dr. Paá l Tamás Országos Gyógyszerészeti Intézet Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerfelügyeleti Intézet Semmelweis."

Hasonló előadás


Google Hirdetések