Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe II. RÉSZ. I. Hit - lex credendi II. Ünneplés - lex celebrandi III. Élet - lex vivendi IV. Imádság - lex orandi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe II. RÉSZ. I. Hit - lex credendi II. Ünneplés - lex celebrandi III. Élet - lex vivendi IV. Imádság - lex orandi."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe II. RÉSZ

2 I. Hit - lex credendi II. Ünneplés - lex celebrandi III. Élet - lex vivendi IV. Imádság - lex orandi

3 II. A KERESZTÉNY MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE II. 1.„A szentségi üdvrend” II.1.1.A húsvéti misztérium az Egyház idejében: A liturgia a Szentháromság műve (221-232) Atya: forrás és cél; Fiú a feláldozó és a feláldozott; Szentlélek: felkészít, emlékeztet, jelenvalóvá tesz, egyesít II.1.2.A húsvéti misztérium szentségi ünneplése Ki – a mennyei és a földi egyház Hogyan – jelekkel és szimbólumokkal; teremtés, kultúrák, Ószövetség, Krisztus Mikor – Vasárnap –húsvét, egyházi év, napi imaórák, Hol ünnepel? „Lélekben és igazságban”; Szent épületek, kiváltságos helyek II.1.3. A liturgiák sokfélesége és a misztérium egysége A s okféleség alapja: Krisztus végtelen misztériumát egyetlen kultúra sem merítheti ki Az egység alapja: apostoli hit, szentségek és jogfolytonosság közössége

4 II. 2.Az Egyház hét szentsége II.2.1.A keresztény beavatás szentségei: keresztség, bérmálás, eukarisztia II.2.1.1. A keresztség szentsége (251-264)  Nevei: baptismus, halál-föltámadás; újjászületés; megvilágosodás;  Előképei: Nóé bárkája, Átvonulás a Vörös tengeren; átkelés a Jordánon  Beteljesítője: Krisztus; megkeresztelkedése, halála, küldő parancsa;  Lényegi szertartása: víz, Szentháromságos ima  Feltétele: hit – személyes vagy szülők és az Egyház (keresztszülők)  Szükségessége; Hatása; Keresztnév;

5 II.2.1.2. A bérmálás szentsége (265-270)  Neve: megerősítés - bérmálás, konfirmáció, krizmálás (megkenés)  Lényege: Olajjal való megkenés (rk.: homlok gk.: egyéb testrészek is)és ima  N…, vedd a Szentlélek ajándékának jelét.  A Szentlélek ajándékának pecsétje. Amen.  Egyszer vehető fel  Hatása: a Szentlélek kiáradása  Kiszolgáltatója: rendesen a püspök. Pap a keleti rítusban ill rk. Rendkvüli meghatalmazással

6 II.2.1.3. Az eukarisztia szentsége (271-294)  „Krisztus teste és vére a kenyér és a bor színe alatt”  Alapítása: – nagycsütörtökön; hogyan – pászka vacsora kontextusa, az alapítás szavai: Vegyétek és egyétek…, Vegyétek és igyatok ebből…  Jelentősége: a keresztény élet csúcsa és forrása  Nevei: eukarisztia, legszentebb Oltáriszentség, Úr vacsorája, kenyértörés, szentáldozás, titkos vacsora  Előképei: a zsidó húsvéti vacsora;  Ünneplése: eukarisztikus liturgia: tanító rész, áldozati rész.  Ki a szolgája: fölszentelt pap, Anyaga: búzakenyér és szőlőbor,  A részesedés értelme, feltételei, kötelező volta.

7 II.2.2.A gyógyulás szentségei A bűnbánat és a betegek kenete  II.2.2.1. A bűnbánat szentsége  Nevei: bűnbánat, bűnbocsánat, kiengesztelődés, gyónás, megtérés szentsége  Miért van? A keresztség után elkövetett bűnök megbocsátására  Krisztusi alapítás:  „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad” (Jn 20,22-23)  A bűnbánat formái  Böjt, imádság, az irgalmasság cselekedetei  Kiengesztelődés szentségének elemei  A megtérő cselekedetei és a papi föloldozás  A bűnbánó cselekedetei  Lelkiismeretvizsgálat, bánat, bűnvallomás, elégtétel,  A súlyos bűnök és a kisebb vétkek  A szentség kiszolgáltatója, a gyónási titok;  A szentség hatásai:  Kiengesztelődés Istennel, a bűnök bocsánata, a bűnök megérdemelt büntetésének elengedése, a lelkiismeret békéje és nyugalma, lelki vigasz, a lélek erőinek növekedése az élet küzdelmeihez

8 II.2.2.2. A betegek kenete  Ószövetség  A bűn és a betegség kapcsolata  Jézus  Együtt érez a betegekkel, gyógyít, új értelmet ad a szenvedésnek  Egyház  Küldetéséhez tartozik a betegekről való gondoskodás,  (Jak 5,14-15)  Ki veheti fel  Beteg, idős - halálveszély  Ki szolgáltatja ki  Pap vagy püspök  Hogyan  Olajjal való megkenéssel (Rk.: homlok, kezek, gk.: más testrészek is) és imával  Hatásai  Krisztus szenvedésével egyesít az egyház javára; erőt, békességet bátorságot ad; a bűnöket is megbocsátja; Isten akarata szerint a gyógyuláshoz is segíthet; felkészít az Atya házába való megtérésre.  Viaticum  A földi életet elhagyni készülők szentáldozása. A meghalt és feltámadott Krisztussal való egyesülés, az örök élet magva és a föltámadás ereje.

9 II.2.3.A közösség és küldetés szolgálatának szentségei Az egyházi rend és a házasság  II.2.3.1. Az egyházi rend (321-336)  Ordo – „ordinatio” felszentelés: „szent hatalom”  Három fokozata:  Püspök:  A Krisztus küldetését folytató apostolok utóda;  Tanítás („próféta”), megszentelés („pap”), kormányzás („király”)  Pap  Evangélium hirdetése, az istentisztelet szolgálata, nép pásztora  Diakónus  Kiszolgáltatása:  Kézrátétel és ima  Cölibátus: nyugaton és keleten

10 II.2.3.A közösség és küldetés szolgálatának szentségei II.2.3.2. A házasság (337-350)  Isten terve a férfival és a nővel  Isten aki a szeretet, szeretetében való sajátos részesedésre hívja az embert; „egy testté lesznek”;  A házasfelek közössége és java és a gyermekek  Ószövetség: fokozatos előkészítés  Krisztusi újdonság: eredeti isteni terv helyreállítása + szentségi rang:  Kölcsönös önátadás és önfeláldozás; - „Nagy titok ez” (Ef 5)  Szentségi házasság megkötése: nyilvánosan, pap vagy minősített tanú előtt (kelet: papi áldás)  Konszenzus: szabad,  Vegyes-házasság (megengedettséghez engedély),  valláskülönbség (felmentés)  Katolikus fél kötelezettsége  A házasságot súlyosan veszélyeztető bűnök: házasságtörés, többnejűség, termékenység kizárása, elutasítása, válás;  Hatásai:  Felbonthatatlan kötelék; életszentség a házaséletben, a gyermekek felelős elfogadása és nevelése.  Elváltak és újraházasodottak  nincsenek kirekesztve!  Családegyház

11 II.2.4.Egyéb liturgikus szertartások A szentelmények Az egyház által alapított szent jelek a hívek életének megszentelésére áldások, imák, „szentelések”(víz, gyertya, étel) liturgikus helyek eszközök, lakóházak Az ördögűzés „rendes” (keresztségkor) rendkívüli: püspöki megbízott A keresztény temetés (354-356) Az ember halálának értelme Krisztusban tárul fel Különböző szertartások: a feltámadás reménye; az elhunyttal való közösség, a lelke tisztulásáért mondott ima Igeliturgia, eukarisztikus áldozat, „búcsúvétel”, a feltámadás reményében a test eltemetése


Letölteni ppt "Bevezetés a Katolikus hit rendszerébe II. RÉSZ. I. Hit - lex credendi II. Ünneplés - lex celebrandi III. Élet - lex vivendi IV. Imádság - lex orandi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések