Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Induktív érvek.  A Toulmin-modell Toulmin összefoglaló Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958) a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Induktív érvek.  A Toulmin-modell Toulmin összefoglaló Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958) a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi."— Előadás másolata:

1 Induktív érvek

2  A Toulmin-modell

3 Toulmin összefoglaló Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958) a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi érvelésekre az érvelés helyességének nem egyetemes, hanem mező-függő szabályai vannak ami az érvelés univerzális szabályai procedurálisak, nem strukturálisak Pro finom megkülönböztetések érvelés, mint tevékenység Con szűk alkalmazási kör nem teszi lehetővé az értékelést

4 Toulmin folyamat Claim (kezdeti) Petersen katolikus. Data Petersen svéd. Warrant A svédek katolikusok. Backing A népszámlálási adatok szerint a svédek 98%-a katolikus. Rebuttal Azért nem minden svéd. Qualifier Szinte biztos. Claim (végső) Szinte biztos, hogy Petersen katolikus.

5 Toulmin produktum Claim Harry brit állampolgár. Backing A vonatkozó jogszabály kimondja… Qualifier Feltehetően Data Harry Bermudán született. Warrant A bermudai születésűek brit állampolgárok. Rebuttal A szülei nem britek, vagy felvette az amerikai állampolgárságot. mivel tudniillik tehát kivéve, ha Data: egyedi, mindig explicit Warrant: általános, többnyire implicit, feltételes/ szabály Backing: nem feltételes/ szabály Rebuttal: kivétel a szabály alól

6 diagnosztikus kérdések 1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog nőni az európainál. 2. Látták az áldozatokról készült fényképeket, s hallották az orvosszakértő véleményét arról, hogy milyen kínokat álltak ki haláluk előtt. Ezért maguknak, mint esküdteknek, ki kell mondaniuk, hogy a vádlott bűnös. 3. Mítosz, hogy a dohányzás káros az egészségre. A családomban mindenki dohányzik, és nem is lehetnének egészségesebbek. 1. Elfogadhatók-e a premisszák? 2. Relevánsak-e a premisszák a konklúzióhoz? 3. Elégségesek-e a premisszák?

7  Induktív általánosítás  Analogikus érv  Oksági érv  Abdukció

8 Melyiket veszed meg? melyiket veszed

9 induktív általánosítás hibák Az 1936-os amerikai elnökválasztás előtt a Literary Digest kétmillió válasz alapján Langdon 57:43 arányú győzelmét jósolta. Roosevelt nyert 61%-kal!? Vizsgálataink szerint a közbeszerzéseknél a korrupció gyakorisága az elmúlt négy évben 11%-kal csökkent. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a TopGlanz™-tól haja 20%-kal dúsabbnak hat.

10 Induktív általánosítás A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. Az A-k szinte mind B-k vagy a, b, c, mind A-k, és mind B-k. d is A. d valószínűleg B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? d nem különbözik-e valamilyen fontos vonatkozásban a megvizsgált A-któl?

11 Analogikus érvek A két eset valóban hasonlít? Van-e okunk azt gondolni, hogy A releváns B-hez? Nincsenek-e releváns különbségek a két eset között? A csillagok színképének vöröseltolódása olyan, mint amikor a távolodó mozdony füttye mélyül. emberi alkotásokvilág eszközök és célok különös illeszkedése tervezőjük vantervezője van 1. eset2. eset premissza: 1. A igazpremissza: 2. A igaz premissza: 1. B igazkonklúzió: 2. B igaz

12 analogikus érv 2. A Dél azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben republikánust választanak elnöknek, felmondja az Uniót, s akkor majd minket terhel az Unió elpusztításának hatalmas bűne. Pompás. Egy rabló fegyvert tart a fejemhez: "Ide a pénzt, vagy megöllek, s akkor te leszel a gyilkos." A pénz az enyém, és jogom van megtartani, ugyanúgy mint a szavazatom, amelyet a Dél követel. És semmilyen különbség nincs a pénzem megszerzésére szolgáló halálos fenyegetés, és a szavazatom megszerzésére irányuló, az Unió felmondásával való fenyegetés között. (Abraham Lincoln) Egyesek azt mondják, hogy a nukleáris elrettentés politikáját annak sikere igazolja: az atomhatalmak nem keveredtek konfliktusba. Ugyanilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy a házamat azért nem érte villámcsapás, mert egy piros keretben áthúzott villámot rajzoltam a tetejére.

13 oksági érv 1.

14 oksági érv 2. 1847: a klórvizes kézmosás kezdete Bécsben 1823: kórbonctan kezdete Bécsben

15 Direkt egyezés* 1. (A, B,C)+ 2. (A, C, D)+ 3. (A, D, E) + A Inverz egyezés** 1. (A, B,C)- 2. (A, C, D)+ 3. (A, D, E) - nem A Különbség 1. (A, B,C)+ 2. (B, C) - A A Mill-szabályok Együttváltozás A mindig együtt jár x-szel Minél erősebb A, annál erősebb x x-ért A a felelős Maradék (A, B, C) mindig együtt jár (x, y, z)-vel x-ért A, y-ért B a felelős C-ért z a felelős * A + eseteket vizsgálom. ** Az A eseteket vizsgálom.

16 post hoc hibák Reggel pénzt adtam a koldusnak, aztán ötösre vizsgáztam. A jótékonyságom miatt kaptam ötöst. Fehér Márta macskája megfigyelte, hogy amikor FM reggel felébred, az ágy fölé akasztott óra himbálózni kezd (ti. FM megnézni, hány óra van). Amikor azt akarja, hogy FM felébredjen himbálni kezdi az órát. Amikor olcsó a búza, sok a szénanátha. Az olcsó búza szénanáthát okoz. A képzetlenek rendszerint szegényebbek a képzetteknél. A képzetlenség szegénységet okoz. A progresszív és liberális Berkeley egyetemen a nők szignifikánsan kisebb számban jutnak be doktori programokra, mint a férfiak. Lám, a Berkeley diszkriminál. A II. Világháború után a népi demokráciákban a GDP nagyon gyorsan elérte a háború előtti szintet. Ebből látszik, hogy a szocializmus serkenti a gazdasági növekedést.

17 Kritikai kérdések az oksági következtetésekhez Valóban korrelál a két tényező? Nem egyszeri vagy véletlenszerű kapcsolatról van szó? Kizárható-e, hogy az okság éppen a másik irányba mutat? Kizárható-e, hogy a korreláló tényezők nem kölcsönösen okozzák egymást? Kizárható-e, hogy a korreláció nem valamilyen közös ok eredménye? Kizárható-e, hogy a tényezők közötti korrelációt valamilyen közbeeső tényező teremti meg? Helyesen azonosítottuk a korreláló tényezőket? A konklúzió nem terjed-e túl a korreláció érvényességi körén?

18 abdukció 1. példa A páviánok gyűjtögető életmódját vizsgáló kutatók egy ízben tanúi voltak, hogy egy felnőtt pávián, Mel, éppen egy tápláló gumót próbált kiásni a földből. Egy fiatal pávián, Paul, megközelítette, és körülnézett. Más pávián nem volt a közelben. Ekkor rikoltott egyet, mire az anyja rohanva érkezett, s elkergette a meglepett Melt. Paul ezek után megkaparintotta a gumót. Miért kiáltott Paul? 1. Hogy megtévessze anyját, aki a kiáltásból azt hitte, hogy Mel bántotta Pault. Miután anyja elzavarta Melt, Paul lenyúlhatta a gumót 2. Csak megismételte azt a viselkedést, amely a múltban mindig táplálékhoz juttatta. Ezzel beindította a rikoltás – mama jön – enni kapok eseménysorozatot.

19 abdukció 2. példa Vannak emberek, akik át tudnak sétálni az izzó parázson, anélkül, hogy megégetnék a lábukat. Hogy lehetséges ez? 1. Szellemük uralkodik testük felett. 2. Természetfeletti képességeik vannak. 3. A fa parazsa (hasonlóan a lávakőhöz és szemben a sütővel) rossz hővezető, így bárki átsétálhat rajta.

20 Abdukció avagy következtetés a legjobb magyarázatra T1… Tn csakugyan tények? M valóban jó magyarázat T1… Tn-re? 1. Minden tényről számot ad-e? 2. Nem vezet-e újabb, megválaszolatlan kérdésekhez? 3. Nem mond-e ellent az ismert tényeknek? 4. Ellenőrizhető-e további vizsgálatokkal? M csakugyan jobb magyarázat a többinél? Mennyivel jobb? T1 … Tn tények, amelyeket magyarázni akarunk. M a tények legjobb magyarázáta. M önmagában is jó magyarázat. Jelen tudásunk alapján M.

21 Egy tanulmány szerint azok a tinédzserek, akiknek MP3-asa tele van szexuális tartalmú szövegekkel, korábban kezdik a szexuális életet, mint azok, akik másféle dalokat kedvelnek. Akik sok ilyen zenét hallgatnak, majdnem kétszer akkorra valószínűséggel válnak szexuálisan aktívvá két éven belül, mint azok, akik kevés, vagy semmilyen ilyen zenét nem hallgatnak. A rendszeres hallgatóknál az arány 51%, míg a szexuálisan degradáló zenét nem vagy csak ritkán hallgatóknál az arány csak 29%. Az olyan dalok, melyek a férfiakat „szexmániás csődörökként”, a nőket pedig szexuális tárgyakként ábrázolják, valamint expliciten utalnak a szexuális aktusra, ezek szerint sokkal nagyobb valószínűséggel eredményezik a korai szexuális viselkedést, mint azok, amelyekben a szexuális utalások nem ennyire közvetlenek, s amelyek szerint a kapcsolatok elkötelezettséggel járnak. zene és szex

22  Vélelmezés és érvelési sémák

23 Érvelési sémák és kritikai kérdések Kritikai kérdések: kérdéstípusok, melyek egy adott érvelési sémával jellemezhető konkrét érvek ellenőrizhetők; ha egy konkrét érv esetében a konkrét kritikai kérdések megválaszolhatók, az érv jó (helytálló) A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. A megvizsgált A-k valóban tipikusak? Elég esetet vizsgáltak meg? Megbízható volt-e a vizsgálat? Nem téves-e az eredmény értelmezése? Elég óvatos a konklúzió? Érvelési séma: absztrakt minta valamilyen érvelési típus megragadására; az adott típusú érvek között jók és rosszak is vannak

24 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 1. A klasszikus válasz az induktív általánosítást tekinti paradigmatikus esetnek, és így hangzik: a magas valószínűséget. Ez kétértelmű: (1) maga a konklúzió, mint állítás (statisztikai) valószínűséget fejez ki és (2) a konklúzió státuszát tekintve, nem szavatoltan igaz. A megvizsgált A-k n% B. Valószínűleg az összes A n%-a B. (= tetszőleges A n% valószínűséggel B.) Statisztikai valószínűség = viszonylatos gyakoriság. A pénzfeldobásoknál az írás valószínűsége 0,5 (50%) = az összes pénzfeldobás felében az írás jön ki.

25 Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 2. A legtöbb esetben azonban konklúzió nem (statisztikai) valószínűségi állítás. A világegyetemnek értelmes tervezője van. A gyermekágyi lázat hullaanyag okozza. Paul kiáltása félrevezetés volt. Ugyanakkor a konklúzió státuszát tekintve csak valószínű. De mit jelent ez a valószínűség? Biztosan nem statisztikai valószínűséget. Az újabb felfogás szerint az induktív érvek azt mutatják meg, hogy a konklúzió ideiglenesen elfogadható, azaz, amíg az érvet meg nem döntik, azt kell vélelmeznünk, hogy a konklúzió igaz. Az ilyen érveket gyakran plauzibilis vagy preszumptív (vélelmezési) érveknek is nevezik, és egyesek (pl. Walton) szerint nem is szabad őket induktív érveknek tekinteni.

26 Háromféle következtetés az általánosról az egyesre Minden ember halandó. Géza ember. Géza halandó. A dohányzó férfiak tízszer olyan gyakran kapnak tüdőrákot, mint a nem dohányzók. Géza dohányzik. Géza tízszer akkora valószínűséggel kap tüdőrákot, mint ha nem dohányozna. A politikusok hazudoznak. Géza politikus. Géza hazudozik. deduktív (szigorú értelemben) induktív preszumptív

27 Megdönthetőség Tim és Tom egyaránt jómódú bostoni családból származnak, ugyanakkor végeznek a Harvard jogi karán, egyformán kiváló eredménnyel, s mindkettőjüket ugyanaz a menő ügyvédi iroda szerződteti. Tíz évvel később Tim kőgazdag. Tom is. Mit gondolsz erről az érvről? És mit gondolsz, ha megtudod, hogy Tom nem bírta a nyomást, drogozni kezdett, és kirúgták? Az, hogy az új információ birtokában a következtetést nem ítéljük helytállónak, nem jelenti azt, eleve nem volt helytálló. Akkor helytálló volt, most nem az. (Korábban „nem”-mel feleltünk a „van- e releváns különbség” kritikai kérdésre, most „igen”-nel.) Korábban helyesen vélelmeztük a konklúzió igazságát, most már nem vélelmezhetjük.

28 Szakértői vélemény érv Einstein is hitt Istenben. A Nemzeti Jövőbelátó Intézet szerint a Nemzeti Tavalyihóvisszafagyasztó Párt nyeri a választásokat. Miskolczi Ferenc légkörfizikus szerint nem az üvegházhatású gázok okozták az utóbbi évek felmelegedését. S szakértő azon a területen, amelyhez az A kijelentés tartozik. S szerint A igaz. A-t elfogadhatjuk igaznak. Mennnyire hiteles szakértő S? S szakértelme arra a területre vonatkozik-e, ahová A tartozik? S valóban olyasmit állított, amiből A következik? S szavahihető személy? A egybevág-e a más szakértők véleményével? S állítása bizonyítékokon alapul?

29 érvelési sémák típusai séma típusaséma eseteken alapuló induktív általánosítás analogikus érvjelen alapuló érv (10) oksági érvelés korreláción alapuló érv abduktív érv forráson alapuló közfelfogáson alapuló érv (5) ad hominem (9)elfogultságon alapuló ad hominem (7) szabályon alapuló szabályon alapuló érv (4) precedensen alapuló érv (8) tudáson alapuló szakértői vélemény tudatlanságon alapuló (12) gyakorlati érvelés következményen alapuló (1) kárba veszésen alapuló (6) fenyegetésen alapuló (11) elkötelezett- ségen alapuló elkötelezettségen alapuló érv (3) tu quoque (2)


Letölteni ppt "Induktív érvek.  A Toulmin-modell Toulmin összefoglaló Stephen Toulmin: The Uses of Argument (1958) a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések