Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kreatív döntéshozatal Selye János Egyetem, 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kreatív döntéshozatal Selye János Egyetem, 2015."— Előadás másolata:

1 A kreatív döntéshozatal Selye János Egyetem, 2015

2 Paradigma - referenciapont, melyhez mindenki viszonyít, mielőtt elfogad vagy elvet valamilyen ötletet segítenek megérteni, kiválasztani és egyetlen rendszerbe integrálni a tapasztalatokat segítenek a külső világ megismerésében vezérlőeszközök – segítenek, hogy a változó környezethez alkalmazkodjunk

3 Paradigmák hiányossága: bizonyos vetületeket nem vesznek figyelembe (hajlamosak vagyunk csak azt meghallani és meglátni, amit szeretnénk) érzéketlenné válhatunk olyan dolgokkal szemben, amelyek nem vágnak egybe az elképzeléseinkkel paradigmaparalízis = a paradigmák keretbe foglalják a valóságot

4 Kreativitás ellenszer, ami kordában tarja a paradigmákat a paradigmák lebontásának képessége új, eredeti és értékes produktumok képessége nem korlátozódik az aktuális ismeretekre, hiszen valami újat teremt kreatív eredmények elérése: ha mindent tudunk, amit már előttünk is tudtak, mert csak ehhez képest lehet kreatívat, eredetit alkotni

5 A kreativitás három alapkritériuma 1.újdonság, eredetiség 2. értékesség 3. váratlanság, meglepetés

6 A kreatív folyamat 1.Előkészület 2.Inkubáció 3.Illumináció 4.Verifikáció

7 Problémakezelési modellek (Mintzberg és Westley) 1.Először gondolkodom 2.Először megnézem 3.Először cselekszem

8 Döntéselméleti módszerek Problémamegoldás Dedukció Indukció Tanulás Imitáció „Próba szerencse” Heurisztikák

9 A kreativitás elméletei 1.Módszerelv 2.Memóriaelv 3.Mágiaelv 4.Mutációelv

10 A módszerelv technikái analógiák felkészülés anomáliák korlátok

11 A memóriaelv irányzatai adottság intuíció és esztétika mentális analógiák

12 Kreatív képességek B AL FÉLTEKE J OBB FÉLTEKE B ESZÉD L ÁTÁS  Szavakban való gondolkodás  Verbális kommunikáció  Emlékezés a nevekre  Képek kivetítése  Gesztusokkal, hangtónusokkal, arckifejezésekkel történő kommunikáció  Emlékezés az arcokra I DŐÉRZÉKELÉS T ÉRÉRZÉKELÉS, LÉNYEGLÁTÁS  Az idő pontos érzékelése  A jelen, múlt és jövő megkülönböztetése  Szekvenciális gondolkodás, az alternatívákat egyenként veszi számba, lépésről lépésre halad  Holisztikus látásmód  A szerveződések térbeli érzékelése  Az egész lényegének fölismerése, a globális és a részleges elkülönítése

13 R ACIONALITÁS I NTUÍCIÓ  A valószínűségek kezelése  Logikus, reális szó szerinti értelmezés, kategorizálás, definiálás, differenciálás  A dolgok szétválasztása, az egyértelműség keresése, következtető gondolkodás (ha így van, akkor...)  Okok és okozatok, következmények  A lehetőségek keresése  A képzelőerő  A részek összekötése az egésszel  A szintetizálás (a vizsgált helyzet elemeinek összekapcsolása egy egységes egésszé)  Az érzelmek  A tudás ösztönös S ZÁMOLÁS E LEMZÉS  Kvantitatív, számok  Matematika, binaritás  A hasonlatosság, a valószerűség keresése  A dolgok összekapcsolása É RTÉKELÉS G ENERÁLÁS  Kritizál, megítél, prioritásokat állapít meg  Kreativitás  Manőverező képesség  Mindig többre vágyás

14 A döntéshozatali folyamat és a kreatív képességek kapcsolata Az innovatív döntésekhez szükség van: 1. információkra való nyitottságra 2. bizonytalanság elviselésének képességére 3. kockázat elfogadására

15 Az információ hierarchiamodellje Bölcsesség Tudás Intelligencia Információ Adat Bizonyosság Kontextus Szintézis Következtetések

16 Az információk felhasználása 1.Instrumentális felhasználás 2.Fogalmi felhasználás 3.Szimbolikus felhasználás

17 Taylor információ felhasználási dimenziói 1.Megvilágítás 2.A probléma megértése 3.Instrumentális 4.Tényszerű 5.Megerősítő 6.Projektív 7.Motiváción alapuló 8.Személyes vagy politikai

18 Az információfelhasználás esetei InstrumentálisFogalmiSzimbolikus MegvilágításX A probléma megértése X InstrumentálisX TényszerűX MegerősítőX ProjektívX Motiváción alapulóX Személyes vagy politikai X

19 A döntési folyamat és a kreatív képességek kapcsolata A döntési folyamat Kreatív képességek A probléma azonosítása  Nyitottság az információra  Megoldáskeresés  Az agy holizmusa  Értékelés  A bizonytalanság kezelése  Választás  A kockázat elfogadása

20 Logikus és intuitív döntéshozók B ALFÉLTEKE - DOMINÁNS EGYÉNEK J OBBFÉLTEKE - DOMINÁNS EGYÉNEK 1, analitikus, logikus gondolkodás1, erősszintetizáló képesség 2, erős verbális és számítási funkció 2, gyenge nyelvi kifejezőkészség 3, jobban reagál a szóbeli instrukciókra 3, jobban reagál a vizuális instrukciókra 4, konformistább4, kevésbé konformista 5, szereti a jól definiált feladatokat5, szereti a nyílt feladatokat 6, szisztematikusan deríti föl a dolgokat 6, felfedező típus 7, könnyen felidéz írott szöveget7, erős képzelőerővel rendelkezik 8, egyedi tényekre koncentrál8, elvekre koncentrál 9, szekvenciálisan veszi sorba az ötleteket 9, képes kezelni a kapcsolódásokat

21 Aranyszabályok a kreativitás fejlesztésére 1.Tisztázzuk, hogy mit akarunk elérni! 2.Legyünk határozottak, céltudatosak! 3.Tudjunk meg mindent, amit csak lehet! 4.Gondolkozzunk! 5.Hagyjuk érlelődni gondolatainkat! 6.Lomtalanítsunk! 7.Próbáljuk ki ötleteinket!

22 Kreatív ötletek generálása Schneiderman: 1.Inspiráció nyomán 2.Strukturálisan 3.A szituáció függvényében Marakas: 1.Pszichoanalitikus 2.Viselkedéstudományi 3.Folyamatorientált lehetőségek

23 Kreatív ötletek generálásának módszerei 1.Szabad asszociáció 2.Strukturális kapcsolatok 3.Csoportos technikák

24 A kreativitásra ható tényezők társadalmi technológiai

25 A szisztematikus gondolkodás II. Diagnózis A tünetek rejtett okai Következtetési létra III. Iránykijelölés Mit kell tenni? Stratégia Brainstorming I. Adatok Tünetek, tények „A probléma” Megfigyelési lista Három pozíció IV. Jövőbeni lépések Ki? Mit? Hol? Mikor? Hogyan? Brainstorming MÚLT JÖVŐ ELMÉLET VALÓ VILÁG

26 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A kreatív döntéshozatal Selye János Egyetem, 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések