Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adventista identitás a posztmodern világban Tudományos bibliakonferencia 2007 augusztus 19 Debrecen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adventista identitás a posztmodern világban Tudományos bibliakonferencia 2007 augusztus 19 Debrecen."— Előadás másolata:

1 Adventista identitás a posztmodern világban Tudományos bibliakonferencia 2007 augusztus 19 Debrecen

2

3 Nem számít, mennyire jól vagy felszerelkezve, ha nem tudod merre mész!

4 Adventista identitás Mi az ami meghatározza? A világ körülöttünk állandó változásban van Az a világ, amelyben az adventizmus megszületett nem hasonlít arra, amelyben élünk De a világ mindig megpróbálta rányomni a bélyegét, a sémáját az advent üzenetre

5 Adventista identitás Modern kor ◦ A 17. századi felvilágosodással kezdődik ◦ A sötét középkort követi ◦ „Az ész hordoz mindent” ◦ „Gondolkodom, tehát vagyok” Posztmodern kor ◦ A modern kort követi ◦ Annak világnézetét megcáfolja

6 Posztmodern világ ElemModern világPosztmodern világ Gondolkodás Tudományos objektivitás, racionalizmus Misztikus szubjektivitás Igazság Létezik abszolút igazság Pluralizmus: több részigazság Minden viszonylagos, esetleges, bizonytalan és szubjektív Identitás, határok Jól meghatározott, egy dimenziós Elmosódott, több dimenziós Tudás, tanulásBefejezett Könyvekre, az írott szövegre alapuló Állandó alkalmazkodást igénylő Kép kultúra, az írásbeliség alkonya.

7 Posztmodern világ ElemModern világPosztmodern világ IstenKi volt rekesztve a világbólMindenkinek saját istene van Világnézet Nagy, átfogó téma: Marxizmus, kommunizmus, kereszténység Létezik egy cél, amely felé halad a világ, remény Töredékes, nem egységes, pluralista, szinkretista. Céltalanság, nihilizmus. VilágérzetOptimizmusPesszimizmus MűvészetTiszta, jól meghatározott vonalak A valóság és a fikció közti vonal elmosódik. Virtuális világ, valóság.

8 Posztmodern világ ElemModern világPosztmodern világ ÉletformaJól elhatárolt régiók A világ globális falu lett. Feszültség a globalizáció és a helyi érdekek között Vallás Intézmények fontos szerepe. Az Egyház normatív tekintélye. A hitelvek meghatározásának és megalapozásának a fontossága Intézmény ellenes, spiritualitás a lényeg. Miszticizmus, New Age. A hitelvek nem fontosak. Etika Léteznek normák, erkölcsi kód Értékek Emancipáció… Szituációs etika Személyes preferencia ÉletformaJól elhatárolt régiókA világ globális falu lett. Feszültség a globalizáció és a helyi érdekek között

9 A modern világ kihívásai: Mivel létezik abszolút igazság, csak be kell bizonyítanod, hogy rendelkezel vele. Ezért fontos volt tudományosan bebizonyítani a biblia különböző állításainak igaz voltát Miután eldöntötted, hol az igazság, csak csatlakoznod kellett ahhoz a csoporthoz Fontos volt, hogy a hit intellektuális tiszteletnek örvendjen. Egy egyre inkább racionális alapokra épített hit helyett a mai világ a keleti miszticizmus felé fordul. Mindent megmagyaráztunk, még Istent is. A misztériumnak nem nagyon akadt helye.

10 A posztmodern világ kihívásai: 1. Nincs abszolút igazság, senki nem állíthatja, hogy nála van az igazság. ◦ Minden viszonylagos, relatív. ◦ Mindenkinek a nézete elfogadható részben és addig jó, ameddig nem sérti a másik ember szabadságát. ◦ Egy ilyen világban hinni az abszolút igazság létezésében: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet…” (Jn. 14:6), igazi kihívás ◦ Az kinyilatkoztatás és ihletés fontossága: objektív vonatkoztatási rendszer létezése

11 A posztmodern világ kihívásai: 2. Összeférhetetlenség az abszolút tolerancia és az abszolút igazság között: A kereszt útja 3. Az írott Ige fontossága és tanulmányozása egy képközpontú világban. 4. Etika: Kognitívizmus vagy emotivizmus ◦ Létezik az etikai döntéseknek egy objektív alapja vagy az erkölcsi ismeret és döntés nem propozicionális (nem lehet elmondani róla, hogy igaz vagy hamis) 5. Istentisztelet ◦ Van-e egy etikai, erkölcsi tartalma vagy csak az a cél, hogy jól érezzem magam 6. Világszéles egyház – helyi érdekek.

12 Rendkívüli missziólehetőség ◦ Missziólehetőség: megadni azt a világnak, ami után lelke mélyén sóvárog. ◦ A posztmodern filozófia gyakorlatban nem valósítható meg, azért mert az ember nem így volt teremtve. ◦ Illúzió azt hinni, hogy az emberek élhetnek hit és elkötelezettség nélkül. ◦ Kijelenteni azt, hogy minden relatív már önmagában egy dogma. Itt a posztmodernizmus ellent mond önmagának, akárcsak akkor, amikor kijelenti, hogy nem tudhatunk semmi biztosat Istenről. Egy ilyen személy biztos abban, hogy senki nem lehet biztos semmiben.

13 Rendkívüli missziólehetőség ◦ Nem lehet azt mondani, hogy „nem szabad mást meggyőznöd arról, amit hiszel”, mert ez is dogmatikus kijelentés. „Én relativista szemmel nézem a világot és neked is úgy kell nézned.” ◦ Ezért rá kell világítani azokra az előfeltételekre, amelyeket a világ, a média és a posztmodern filozófia beléjük csepegtetett észrevétlenül. Elfogadhatjuk a pluralitást mint valóságot, mint társadalmi realitást, de nem úgy mint ideológiát.

14 Adventistának maradni Az Evangélium örökkévaló: ez nem csupán azt jelenti, hogy mindig volt, hanem azt, hogy minden korban érvényes. A hit, ami egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott (Júd. 1:3) mindig ugyanaz marad.

15 Adventistának maradni 1. Sola Scriptura: Történelmi-biblikus bibliamagyarázat 2. Vég idejének a tudatosítása: a vizsgálati ítélet 3. A Nagy Küzdelem kontextusa 4. Apokaliptikus identitás: a maradék 5. Különleges életstílus 6. Misszió-küldetés: egyensúly az elfoglaltság és a készülődés között

16 Róma 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

17 Róma 12:2 szabjátok változzatok el És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Schematidzo = egy megadott külső forma szerint alakulni Metamorfeo = belülről kifelé történő átalakulás, metamorfózis

18 Igazodás… Kívülről befelé történő változás Külső forma, amely egy belső szerkezetnek (schema), sémának a megnyilvánulása A külalak lehet különböző ha az összetevők más elvek alapján rendeződnek Például a grafit és a gyémánt. Mindkettő szénatomokból áll A különbség a külalakban óriási.

19 Igazodás… Van der Waals kötés

20 Igazodás… Kovalens kötés

21 Elváltozás… Belülről kifelé ható átalakulás Az előbbivel ellentétes folyamat Talán a legjobb példája a természetben fordul elő, a metamorfózis. Példa a szitakötő lárvával

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Adventistának maradni Önmagában sem, a modernkor sem a posztmodernkor nem jó vagy rossz. Mindkettő tartogat kihívást az evangélium számára és minden korban fennállt az a veszély, hogy engedjünk a világ ránk nehezedő nyomásának egy vagy másféleképpen. Ne szabjátok magatokat…, hanem változzatok el…


Letölteni ppt "Adventista identitás a posztmodern világban Tudományos bibliakonferencia 2007 augusztus 19 Debrecen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések