Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus Közműnyilvántartó Rendszer (E-közmű) bevezetése 2015. október Árvay László ügyvezető igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus Közműnyilvántartó Rendszer (E-közmű) bevezetése 2015. október Árvay László ügyvezető igazgató."— Előadás másolata:

1 Elektronikus Közműnyilvántartó Rendszer (E-közmű) bevezetése 2015. október Árvay László ügyvezető igazgató

2 Tartalom Tartalom  Előzmények  Az E-közmű Kormányrendelet áttekintése  Kötelezettségek és feladatok a szolgáltatói szektorban  A FlexiTon kft. lehetséges közreműködése Nagyon közeleg az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29. ) Kormányrendelet 13. §-ában foglalt határidő, mely szerint „A közművezeték üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásban digitálisan meg nem lévő adatokat az e-közmű részére...... 2017 január 1.-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

3 Közműnyilvántartás - Előzmények  A 3/1979. (Ép.Ért.11.) ÉVM sz. utasítás hosszú ideig hatályban volt és működött, de a rendszerváltással kezdődően folyamatosan „kihalt”  Felelősségek, technológiák, eljárások, tartalmak  Nyilvántartással, avagy anélkül?  Magunknak, avagy másoknak?  Mit és miért kell megoldanunk a nyilvántartás keretében? A közműnyilvántartással utoljára foglalkozunk, de nehéz helyzetekben először vesszük (vennénk) elő

4 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás – Az E-közmű rendszer célja  Egységes szabályozáson alapuló információszolgáltatási rendszer kialakítása  A közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények  fejlesztéséhez,  üzemeltetéséhez,  az építészeti-műszaki tervezési tevékenységekhez,  az építési beruházások kivitelezéséhez szükséges  közérdekből nyilvános adatainak  egységes, elektronikus kezelése,  Az adatok megosztása és hozzáférés biztosítása a felhasználók számára.

5 Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás Milyen adatokat kap a felhasználó a rendszerből? Az E-közmű információ szolgáltatása az ügyfelei számára:  helyrajzi szám vagy cím alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról, azok nyomvonaláról, elhelyezkedéséről, a hierarchiában elfoglalt helyéről, a szakágról és a szállított közegről  a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről,  tájékoztatási és döntéselkészítési célból állami hivatalok részére

6 Az E-közmű Kormányrendelet  2013. November 1.-jén lépett hatályba a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról  Célja: a felhasználók számára ügyfélkapus bejelentkezés után díjmentes adatszolgáltatás  A rendelet hatálya alá tartozó közműszolgáltatóknak adatokat kell szolgáltatniuk az infrastruktúrájukról az E-közmű rendszer felé, az előírt formában és tartalommal  Különböző részfeladatokhoz különböző határidőket rögzít  Rendelkezik a közhiteles térképi adatszolgáltatásról is  Meghatározza az Önökre háruló feladatokat és határidőket tűz ki  Szolgáltatói regisztráció  Nyilvántartási adatbázis előállítása  Publikációs környezet előállítása  Regisztráció a publikációra  A nyilvántartás folyamatos publikálása  Nem szankcionál

7 A 324/2013 Kormányrendelet – Az E-közmű szereplői  A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. – az E-közmű rendszert üzemeltető, fenntartó és fejlesztő szervezet  http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk  Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás (e-közmű) részére adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetők:  a víziközmű-szolgáltatást,  az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést,  a szénhidrogén-ellátást,  a távhőszolgáltatást,  A villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre,  az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre,  Az állami ingatlan-nyilvántartás közhiteles térkép szolgáltatója

8 A 324/2013 Kormányrendelet – Regisztrációk  Szolgáltatói regisztráció  Publikáció célú regisztráció  A regisztrált szolgáltató regisztrálja a publikáció célra hozzáférhető web címeket (URL címeket), külön a WMS és külön a WFS szolgáltatásra  A regisztrált szolgáltató megadja az adott publikáló eszközre releváns területet befoglaló EOV koordinátákat  Partner regisztráció – a regisztrált szolgáltató meghatalmazhat a nevében eljáró publikáló partnert

9 A 324/2013 Kormányrendelet – Adatszolgáltatás az E-közmű rendszer számára  A közműszolgáltató adatai  A közművezetékre vonatkozó adatok  „Az E-közmű adatszolgáltatók saját adatbázisukban, az E- közmű infrastruktúrájától fizikailag elkülönülten, Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) vezetik nyilvántartásukat.”  A térbeli elhelyezkedésre vonatkozó adatok  A közművezetékre vonatkozó ún. Meta-adatok  Az adatszolgáltatásra alkalmas technológia kialakítása, Web Map Service, Web Feature Service technológiák  Az állami ingatlan-nyilvántartás térképi adatai  7x24 Publikáció

10 A 324/2013 Kormányrendelet – az E-közmű részére szolgáltatandó Metaadatok, távhő hálózatok esetében

11 A 324/2013 Kormányrendelet - Határidők 2013. November 15. - Regisztráció 2014. Január 1. - teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről, EOV-ban vezetett digitális nyilvántartás esetén 2014. Március 31. - Ellátott települések listája és ügyfélszolgálati elérhetőségek megadása 2015. Január 1. - Teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről nem EOV-ban vezetett digitális nyilvántartás esetén 2017. Január 1. - Teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről a hatálybalépéskor digitálisan nem meglévő nyilvántartás esetén Új létesítés esetén az üzembe helyezés feltétele az E-közművel kompatibilis megvalósulási dokumentáció

12 A 324/2013 Kormányrendelet – Milyen az aktuális szolgáltatói magatartás? 2013. November 15. – Regisztráció -> 2015 szeptemberig regisztrált : 8% (600 céges minta) 2014. Január 1. - teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről, EOV-ban vezetett digitális nyilvántartás esetén 2014. Március 31. - Ellátott települések listája és ügyfélszolgálati elérhetőségek megadása 2015. Január 1. - Teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről nem EOV-ban vezetett digitális nyilvántartás esetén 2015 szeptemberig adatot szolgáltat a regisztráltak 25%-a, azaz 2% 2017. Január 1. - Teljes körű adatszolgáltatás a közművezetékekről a hatálybalépéskor digitálisan nem meglévő nyilvántartás esetén Módosul a jogszabály: 2016. június 30. lesz a véghatáridő és nem teljesítés esetén szankció!!!

13 E-közmű szolgáltatás – A Folyamat  Létrehoztuk a publikációra alkalmas nyilvántartást  Kialakítottuk a publikációs környezetet  Szolgáltatunk  7x24 órában fogadjuk az E-közmű kérdéseket és válaszolunk

14 E-közmű felhasználói felülete http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk

15

16

17

18 E-közmű szolgáltatás – A FlexiTon hozzáadott értéke  Létrehozzuk és kezeljük az Önök közműnyilvántartásait  Kialakítjuk és üzemeltetjük a publikációs környezetet  7x24 órában fogadjuk az E-közmű kérdéseket,  7x24 órában megválaszoljuk az E-közmű megkereséseket

19 A FlexiTon kft közreműködése az E-közmű területen  A papír alapon lévő dokumentációkat digitalizáljuk  A meglévő digitális dokumentációkat a megfelelő formátumra alakítjuk  Elvégezzük a szükséges vetületi konverziót (EOV)  Változások esetén frissítjük a nyilvántartásokat  Rendezzük az adminisztratív kapcsolatot az E-közmű üzemeltetővel  Létrehozzuk és saját számítógép parkunkon üzemeltetjük az E-közmű adatszolgáltató környezetet  Megfelelő Internet kapcsolatot biztosítunk  Vállaljuk a folyamatos (7x24) kétirányú kommunikáció fenntartását a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft irányában  Felügyeleti rendszert üzemeltetünk a szolgáltatás minőségbiztosításának érdekében  Költségkímélő eszközöket alkalmazunk Költséghatékonyság és költségcsökkentés az E-közmű vonatkozásában ÉS: Szinergia: az E-közmű eredmények átültetése saját célú nyilvántartásra

20 Nyilvántartás Üzemeltetés-támogatás céljára  Az E-közmű céljaira létrehozott nyilvántartás kiegészítése az üzemeltetést támogató egyéb adattartalmakkal:  Síkrajz, orthofotó, részletes hálózati rajz,  A létesítményekre vonatkozó részletes műszaki adatok, geodézia méretezés, Pontszerű létesítmények  Adatbázisok: Műszaki adatbázis, Utcatörzs és címadatbázis, Számlázási adatbázis részhalmaza (igény szerinti tartalommal)  Kapcsolat az adatbázisok és a grafika között  Korlátlanszámú felhasználói kapcsolat lehetősége, A felhasználói jogosultságkezelés, Naplózott felhasználói műveletek  Az adatbázis elemek változtatásának, új adatok felvitelének lehetősége (adatbázis élőn tartás)  Különféle előre meghatározott lekérdezések indítása nyomógomb segítségével  Nyomtatási, plottolási lehetőségek  Informatikai környezet létrehozása és 7x24 üzemeltetése  Publikálás a belső felhasználók részére, jelszavas felhasználó és jogosultságkezelés A jogszabályi kötelezettségnek történő megfelelés és a saját szempontok szerinti nyilvántartás előnyeinek ötvözése, szinergia

21 Nyilvántartás saját célokra

22

23 A FlexiTon kft., mint az Önök lehetséges partnere  25 évesek vagyunk  1300 település digitális térképeit készítettük el  13 millió km2 terület műhold felvételeit dolgoztuk fel  29 országba szállítottunk különféle nyilvántartó rendszereket  Több tucat felhő alapú szolgáltatást nyújtunk jelenlegi ügyfeleinknek, különböző alkalmazásokra:  Településüzemeltetési térinformatikai rendszerek  Temető nyilvántartó rendszerek  Üzleti intelligencia megoldások  E-közmű szolgáltatások

24 FlexiTon Kft. Budapest 1115, Bártfai u. 54. Tel: +36-1- 464 7700; Fax: +36 1 206 5142 sales@flexiton.hu, www.flexiton.com Köszönöm megtisztelő figyelmüket és várjuk megkereséseiket

25

26 Közműnyilvántartás ??

27 E-közmű felhasználói felülete http://ekozmu.e-epites.hu/ekozmu/alk

28


Letölteni ppt "Elektronikus Közműnyilvántartó Rendszer (E-közmű) bevezetése 2015. október Árvay László ügyvezető igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések