Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve a 2016/2017. tanévre Szolnok, 2016. szeptember 01. Csibi Enik ő f ő igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve a 2016/2017. tanévre Szolnok, 2016. szeptember 01. Csibi Enik ő f ő igazgató."— Előadás másolata:

1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve a 2016/2017. tanévre Szolnok, 2016. szeptember 01. Csibi Enik ő f ő igazgató

2 „Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát - de egyirányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” (Müller Péter: “Jóskönyv — Ji King mindennapi használatra” 254.)

3 JNSZMPSZ működési alapelvei és céljai valamennyi korcsoport számára támogatást nyújtson, a közneveléshez való egyenlő hozzáférés lehetőségének segítése révén, minőségi pedagógiai szakszolgálati ellátást biztosítson, születéstől a 23. életévig, tagintézmények: hozzáférés biztosításánál a lakóhely és a köznevelési jogviszony a meghatározó, megyei SZB: Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakhely/tartózkodási hely.

4 Óvodák Működési alapelvek és célok: Óvodák A szülők számára biztosított tájékoztatások A „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – specifikus és magas színvonalú logopédiai ellátást biztosítása A gyermeki személyiség kiegyensúlyozott fejlődésének támogatása Egészségnevelés stratégiai programjának támogatása

5 Óvoda - Iskola átmenet Működési alapelvek és célok: Óvoda - Iskola átmenet Az óvoda - iskola átmenet hatékonyabbá tételének pedagógiai szakszolgálati támogatása A két nevelési területben rejlő módszertani lehetőségek támogatott közelítése egymáshoz A „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – specifikus és magas színvonalú logopédiai ellátást biztosítása Kérésre az első osztály „bevezető” időszakának differenciált, szakszerű támogatása A gyermeki motiváció megőrzésének segítése az alsó tagozaton.

6 Általános Iskolák Működési alapelvek és célok: Általános Iskolák Az általános iskolák készségek és képességek megalapozásában végzett feladatainak megerősítése Kérésre a bemeneti mérések segítése az általános iskola alsó tagozatán A „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, életkor – specifikus és magas színvonalú logopédiai ellátás biztosítása A tanítók szakszolgálati megtámogatása abban, hogy hatékonyabban valósítsák meg az eredményes tanulás szokásainak kialakítását az alapozó szakaszban Az SNI és BTMN gyermekek, tanulók sikeres együttnevelésének, együttoktatásának segítése

7 Középfokú oktatási intézmények Működési alapelvek és célok: Középfokú oktatási intézmények A pedagógusok tanulás - módszertani ismereteinek bővítése, különös tekintettel az SNI és BTMN tanulók sikeres együttnevelésének, együttoktatásának megtámogatására A „Logopédia Éve JNSZ Megyében” égisze alatt korszerű, sajátos nevelési igény – specifikus és magas színvonalú logopédiai ellátás biztosítása

8 Fenntartói elvárások a pedagógiai szakszolgálati működésben A szakszolgálati feladatellátás szakszerűségének, azaz szakmai paramétereinek messzemenő betartása. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás sokszínűségének megőrzése, valamint a tanügy-igazgatási feladatok intézményi végrehajtásában a vonatkozó jogszabályok szigorú betartása, azaz a törvényesség, jogszerűség elve szerinti szigorú működés. Az egységes működés alapjainak lerakását követően annak elvei szerinti működés. Együttműködés a szakemberek, a tagintézmények között, mely az egységesség kialakításának garanciája lehet. A javakkal való racionális gazdálkodás, a költséghatékony működés.

9 A 2016/2017. tanév célja Átláthatóság a feladatellátásban, Ellenőrizhetőség a feladatellátásban, Mérhetőség a feladatellátásban. Munkaidő kihasználtság követése a feladatellátásban. Arányos munkaerő- terhelés a feladatellátásban. Teljesítmény és minőség folyamatos önértékelése,értékelése. A tanfelügyeleti és minősítési eljárásokra felkészülés. Teljesítmény és minőség megjelenítése: konferenciák, publikációk, kiadványok.

10 Minőség a teljesítményben: a felső vezetők munkájának tervezett, jogszerű és szakszerű főigazgatói ellenőrzése (1) Minőség a teljesítményben: a megyei nevelési tanácsadás – tevékenység ellenőrzése (1). Minőség a teljesítményben: a megyei korai fejlesztés és fejlesztő nevelési (2). Minőség a teljesítményben: megyei logopédiai tevékenység ellenőrzése (3). Minőség a teljesítményben: szakértői bizottsági tevékenység ellenőrzése (4 – újak)

11 Törvényesség, azaz jogszerűség a feladatellátásban Szabályozó dokumentumok előírásainak követése – mérés, értékelés. Szervezeti és működési szabályzat – mérés, értékelés. Ellenőrző-értékelő rendszer folyamatos működtetése.

12 Egységesség a működésben Egységesség a pedagógiai szakszolgálati munka dokumentálásában: naplóvezetés, heti ütemtervek, szakértői és szakterületi vélemények tartalma, szerkezete, külalakja. Egységességre törekvés a munkaidő kihasználásban. Egységesség a szakember terhelésében. Egységesség a határidők tartásában. Egységesség a szolgálati filozófia érvényesítésében.

13 Esélyegyenlőség elve szerinti működés prioritásai Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű kliensekre fókuszálás. Fogyatékossággal, betegségekkel élő kliensekre fókuszálás (SNI). Tanulási, beilleszkedési, viselkedési nehézségekkel küzdőkre fókuszálás.

14 Költséghatékonyság Takarékosság érvényesítése úgy a tárgyi eszközök, az infrastruktúra, az épületek működtetése, mint a szakemberek kapacitásának racionális, egyenletes használata terén.

15 A 2016/2017. tanév szakmai prioritásai „Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint a hazai nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni.” / Kazinczy Ferenc /

16 A „Logopédia Éve” a JNSZMPSZ intézményben Fehérné Kovács Zsuzsanna, ELTE BGGYK docense:„A logopédia múltja, jelene és belátható jövője” Szól-e? szűrőeljárás (támogatott). „Fonológiai tudatosság fejlesztése” (önerő). Logopédiai hetek a tagintézményekben, bemutatóórák, logopédiai előadások.

17 Szakszolgálati tehetséggondozás: a feladat új alapokra helyezése Országos konferencia szervezése a pedagógiai szakszolgálati tehetség koordinátorok és tehetséggondozó szakemberek számára. Regionális tehetség – konferencia, köznevelési intézmények szakemberei számára. PRO TALENTO díjátadó ünnepség

18 Egyéb prioritások Tervezett főigazgatói megjelenés a tagintézményi/telephelyi teameken: konzultációk Kollégák képzésének támogatása: beiskolázási terv, 2 nap A korai fejlesztés négylépcsős modelljének kiterjesztése A korai fejlesztés „visszaterelése” a tagintézményekbe Vezetői belső ellenőrzések a 2016/2017. tanévben INYR Teljeskörű elégedettség mérés.

19 Önértékelés, tanfelügyelet és minősítés Igazgatótanács: tervezett tagintézményi bemutatkozások Szolnoki Tagintézmény terápiás profiljának újjá építése Munkaközösségi szakmai napok szervezése Korai: tudatosan tervezett belső továbbképzés: szomatopedagógusok és konduktorok a mozgásfejlesztés alapjairól, egyéb szakos gyógypedagógusok számára Hiányzó pszichológiai diagnosztikai eszközök beszerzése Főigazgatói belső ellenőrzés a tagintézmény-igazgatók, telephely- vezetők és munkaközösség-vezetők vezetői munkájára vonatkozóan.

20 JNSZMPSZ Igazgatótanácsa Vezetője: Csibi Enikő főigazgató Tagjai: Barnáné Pintér Gizella általános főigazgató-helyettes Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes Tagintézmény-igazgatók: Bartusné Major Ágnes, Koczka Csabáné mb., Zsoldos Erzsébet, Zsidóné Kádár Terézia mb., Imréné Cselóczki Andrea, Bencsik Mária Bernadett, Gleviczky Marianna, Bukta Henrietta, Szabó Judit Tagintézményigazgató-helyettesek: Bogdán Evelin, Szabó Ildikó, Pásztor Tiborné Parádi Emőke Egyéb tagok: székhelyintézmény-vezető szakmai helyettese, vezető ügyintéző, PVMCS vezető Eseti meghívottak: munkaközösség-vezetők, egyéb munkatársak, KT elnök Ülései: minden hónap első hétfője, 10.00-13.00-ig

21 A JNSZMPSZ munkaközösségei Korai fejlesztés, oktatás és gondozás, fejlesztő nevelés, konduktív ellátás munkaközösség Szakértői bizottsági tevékenység munkaközösség Nevelési tanácsadás munkaközösség Logopédiai ellátás munkaközösség Tehetséggondozás munkaközösség Pályaválasztási tanácsadás munkaközösség Iskolapszichológiai ellátás munkaközösség Intézményi önértékelés munkaközösség

22 Feladataik Az intézmény szakmai munkájának tervezésében közreműködés (tervek készítése) Az intézmény szakmai munkájának irányításában közreműködés (javaslatok megfogalmazása) Az intézmény szakmai munkájának szervezésében közreműködés (rendezvények, programok, ülések, értekezletek) A pedagógusok munkájának szakmai segítése (hospitálások, megbeszélések, eset elemzések) Az intézmény szakmai munkájának ellenőrzésében közreműködés (összegző értékelő vélemények készítése) A pedagógusok szakmai munkájának véleményezése (ellenőrzéseket összegző vélemény készítése)

23 A JNSZMPSZ tagintézményei és tagintézményi telephelyei Székhelyintézmény, Megyei SZB Jászberényi Tagintézmény Jászapáti Tagintézmény Karcagi Tagintézmény Kunhegyesi Tagintézmény Kunszentmártoni Tagintézmény Mezőtúri Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephelye Tiszafüredi Tagintézménye Törökszentmiklósi Tagintézménye Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephelye

24 Feladataik gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás fejlesztő nevelés szakértői bizottsági tevékenység nevelési tanácsadás logopédiai ellátás konduktív pedagógiai ellátás (korai fejlesztés keretén belül) gyógytestnevelés iskolapszichológiai,óvodapszichológiai ellátás koordinációja

25 Mit tervezünk a 2016/2017. tanévre javuló eszközellátottságot (tárgyi) továbbképzési rendszerünk megtartását, lehetőség szerinti bővítését (szakmai) külső szakmai kapcsolati háló bővülését: FMPSZ (szakmai) belső szakmai kapcsolatok mélyülése: belső továbbképzések, bemutatkozó foglalkozások, szakmai hetek, szervezetfejlesztés (szervezeti, szakmai) kiemelt hangsúly a logopédiai tevékenységen (szakmai, kiemelt)

26 Legyünk jogszerűek, szakszerűek, egységesek és költséghatékonyak! A rendszeren belül a legfontosabb a szakember, akinek itt kell megvalósítania önmagát. A kliensek elégedettsége a szakembereink elégedettségének függvénye! A szakemberek sikeressége a vezetők szervező-irányító-értékelő munkája révén teljesedhet ki. A főigazgatóság azon munkálkodik, hogy e cél eléréséhez a lehető legjobb hátteret biztosítsa!

27 Jó munkát! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaterve a 2016/2017. tanévre Szolnok, 2016. szeptember 01. Csibi Enik ő f ő igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések