Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ROSTÁS Zoltán Photo credits: Gianni Galassi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ROSTÁS Zoltán Photo credits: Gianni Galassi."— Előadás másolata:

1 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ROSTÁS Zoltán Photo credits: Gianni Galassi

2 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Rostás Zoltán Gianni Galassi

3 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Photo credits: Gianni Galassi http://giannigalassi.type pad.com/

4 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV “Most people make the mistake of thinking design is what it looks like… It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works. (Steve Jobs)

5 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV A döntéstámogatás néhány területe 1.elmélet 2.katonák 3.ösztönök 4.építés

6 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV THEORY 1st part I II III IV

7 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Tudomány mérés rendszerezés racionális leírás érzelemmentes elemzés

8 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Hogyan döntünk… Elméletileg: bal agyfélteke (racionalitás, tudás, infomrációk…) Megfigyelések alapján: a jobb oldallal (érzelmek, lelkesedés, hitek, stb.) A „kuoros” esete a Metropolitan Museum-ban

9 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV The theory of rational D Descartes and the Enlightement Era Herbert Simon and the Universal Problem Solving Model James G. March and the insufficient attention theory Mathematical modelling and computing softwares

10 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV The theory of emotional D Survivors, whitnesses and warriors experiences Scientifical researches about the behavior in inexpeted situations Malcolm Gladwell’s and Johann Lehner’s systematic researches – stories about the non-rational decisions (some „oral history” method)

11 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Visuality – the historical approach The role of the visuality in the ancient ages war and battles, fire- protection of towns, shipping and sailing, etc. mass education: the readable Bible on the wall of the church

12 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Science about visuality „…people first think more in pictures, and then only in words." (Kristóf Nyiri philosopher of science) Gesticulated “images” calling the group decisions that are far ahead of the verbal communication, and also played a major role in the development of the human being (Csányi Vilmos, ethologist)

13 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZAKMAI TERÜLETEI 1. a probléma (gond) – a felismerés útja 2. hozzáállás (a döntéstámogatás pszichológiája)‏ 3. a döntési folyamat modelljei 4. a problémamegoldás történeti iskolái 5. döntési módszerek csoportosítása 6. a valószínűség szerepe 7. az információ szerepe 8. csoportos döntéshozatal 9. a számítástechnika a döntéstámogatásban 10. a mérés problémája 11. néhány módszer felsorolása

14 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV döntési helyzetek bizonyosság kockázat bizonytalanság konfliktus egyéni vs. csoportos döntéshozatal mérhető vagy mérhetetlen eredmény jól vagy rosszul strukturált probléma

15 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Howard-féle problématér

16 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV döntési modellek (Humphrey)‏

17 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV döntéstámogatási iskolák I.a klasszikus liberalizmus homo economicus előíró iskola a klasszikus közgazdaságtan modelljei, pl. a kereslet-kínálat függvények, stb.

18 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV döntéstámogatási iskolák II. a modern liberalizmus homo probabilis leíró iskola jáékelmélet, a Pareto-optimum, az entrópia és a nyitott rendszerek elmélete, a pszichológia, a szociológia és a politika a döntéshozatalban

19 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV döntéstámogatási iskolák III. napjaink homo erraticus döntéstámogató iskola a motiváció, a pszichológiai drive-ok, az irracionalitás, a multiracionalitás fogalmai, a szemantika, biológia, pszichoanalízis, evolúciós- és kommunikációs elméletek, stb.‏

20 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Herbert Simon 1. a korlátozott racionalitás elmélete problémamegoldás = állapot- és eljárásleírás együttese

21 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Herbert Simon 2. „Így az építész a tervezési folyamat minden szakaszában olyan probléma megoldásán fáradozik, amely kezdetben esetleg rosszul strukturáltnak számított, de amely – bizonyos összefüggéseknek az emlékezetből való felidézése révén – hamarosan jól strukturált problémává alakul át. … kicsiben ugyan jól strukturált, de nagyban már rosszul strukturáltnak számít.”

22 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Herbert Simon 3. „... Az építész számára kezdetben csupán a ház megtervezése jelenti az egyedüli problémát. … Ügyfele föltehetően közölte már bizonyos kívánságait... és valószínűleg azt is megmondta, hogy az adott célra mennyit tud költeni. Az építész ez utóbbit először többnyire beszorozza 1,5-del vagy 2-vel és csak utána fogadja el korlátozó feltételként... Minél híresebb az építész, az ügyfélnek annál kevesebb az esélye arra, hogy ő szabhassa meg a korlátozó feltételeket.”

23 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV THE PROCESS 2nd chapter I II III IV

24 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV The Altamira Cave The first team-management course visually learnt from the wall – how to kill together the bison? The first team-management course visually learnt from the wall – how to kill together the bison?

25 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV The decision preparation process We are there

26 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Project flow diagram

27 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV

28 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV

29 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV EXAMPLES 3rd chapter I II III IV

30 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV “A velencei mestert kérdik, miért éppen ilyen meg ilyen nagyságúak a képei. Két oka van ennek: egy: ez az az arány, amely legjobban megfelel Isten és ember lehetséges párbeszédének, kettő: ekkorát rendelt a herceg.” (Esterházy Péter - Írások)

31 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Historical examples: the war Napoleon at battle London Battle – the war room

32 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Construction examples: French Presidents De Gaulle Pompidou Giscard d’Estaing Chirac Sarkozy

33 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV THANKS FOR YOUR KIND ATTENTION

34 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Döntés vészhelyzetben: a hadvezetés művészete Az embereket bölcsen vagy ostobán, így vagy úgy – de vezetni kell... („Goodluck” Jack kapitány)‏ Az U-572 esete ki érett a parancsnokságra? szabad-e nem tudni? teoretikusok: Szun-ce, Macchiavelli, Jomini, Douhet, Guderian, Liddel-Hart, etc. „szakmabeliek”: Hannibál, Nagy Sándor, Nagy Frigyes, Napoleon, Görgey, Rommel, Eisenhower, Patton, Leight-Mallory, Harris, Nimitz, Zsukov, etc. Napoleon, Clausewitz, és B.L. Montgomery példái

35 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Bonaparte Napoleon Ne szakítsd félbe az ellenséged, mikor éppen hibát követ el. Amelyik hadvezér ütközet előtt túl sokat törődik a tartalékokkal, azt biztosan legyőzik. Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó. A legnagyobb erkölcstelenség az, amikor valaki olyan dologba fog, amihez nem ért. Hozzászoktam ahhoz, hogy három vagy négy hónappal előre kigondoljam, mit is fogok tenni, számításaim alapjává a lehető legrosszabb helyzetet tettem. Sok jó tábornok van Európában, de ők túl sok mindenre figyelnek egyszerre. Én csak egy dolgot látok, nevezetesen az ellenség főseregét. Megpróbálom szétzúzni, miközben abban bízom, hogy a másodlagos jelentőségű ügyek maguktól is megoldódnak. Egy csatát elveszíthetek, de egy percet sohasem. Háborúban a dolgok háromnegyede a személyes jellemen és kapcsolatokon múlik, az emberanyag és az anyagiak egyensúlya csak a fennmaradó negyed szempontjából számít.

36 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Carl von Clausewitz A háború a politika folytatása más eszközökkel...

37 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Egy magyar teoretikus: Julier Ferenc vk. ezredes A hadvezér a más szakok kiválóságaitól abban különbözik, hogy míg utóbbiak a maguk békés foglalkozású szakmájában ismert, pontosan körülírható mennyiségekkel és erőkkel számolnak, vagy az ismeretlent ismertek alapján keresik, addig a hadvezér a nyugodt békehangulattól gyökeresen elütő háborús légkörben dolgozik és emellett számvetéseinek vagy haditervének alapját oly anyagi és szellemi természetű mennyiségek és értékek alkotják, melyek mindig bizonytalanok, vagy ha egyszer bizonyosak is voltak, folytonosan változnak. A háború nehéz légköre a veszélyből, a bizonytalanságból, a súrlódások tömegéből és a kiszámíthatatlan véletlenekből tevődik össze. A súrlódások nagy tömege nem annyira fizikai okokban, hanem inkább lélektani erők sokszor kiszámíthatatlan hatásában gyökerezik. Ezeket az erőket a háborús veszély tudata szabadítja fel. Ez megköveteli, hogy a hadvezér haditervét állandóan a valóságos helyzetnek megfelelően módosítsa. A hadvezértől tehát ötletességet és szellemi ruganyosságot várunk. Ezeket a szabatosság kedvéért úgy fejezhetjük ki, hogy a vezér tehetsége a haditerv kidolgozásában és végrehajtásában, a véletlenek és súrlódások okozta zavarok legyőzésében, a haderő nagysága, anyagi és erkölcsi erejéből adódó minősége döntenek a siker felől.

38 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV B.L.Montgomery („Monty”)‏ "A vezető az az ember, akiben megvan az a képesség, hogy másokkal megtetesse azt, amit azok nem akarnak megtenni, sőt még szívesen is tegyék." Hajlandó-e döntése­ket hozni, vállalva értük a teljes felelősséget és a kockázatot, ahol szükség van rá? Hajlandó-e hatáskört átruházni és decentralizálni, miután elő­zőleg egy olyan szervezetet hozott létre, amelyben a döntés bi­zonyos gyújtópontjai léteznek, úgyhogy a vezető terve simán és gyorsan végrehajtható legyen? A "döntés" kérdése létfontosságú. A modern irányzat az, hogy kerüljük el a döntéseket és húzzuk-halasszuk a dolgot abban a re­ményben, hogy a végén majd minden megoldódik. A katonai vezetőszámára az egyetlen irányelv a döntés a cselekvésben és józanság a válságban Az alárendeltekkel ötletek gyűjtése céljából tartott megbeszélés a gyenge parancsnok mentsvára. De ha meg tudjuk nyerni embereink együttérzését és bizalmát, s ha úgy érzik, hogy legjobb érdekeik biztonságban vannak kezünkben, akkor felmérhetetlen kincs van birtokunkban, és a legnagyobb ered­ mények elérése is lehetséges. Nagyon világosan kell gondolkoznia és ki kell tudnia válogatni a döntő tényezőket a jelenségek tömegéből, amelyek minden dologra rárakódnak.

39 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Ösztönös döntések harmadik rész I II III IV

40 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ösztönös döntési helyzetek szerelem, szex háború kiélezett (sport)teljesítmény flow állapot (Csíkszentmihályi M.) veszélyhelyzet van-e esélyünk, hogy jól döntsünk?

41 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ösztönös döntési helyzetek nem jobb-e a megfontolt, tudományosan megalapozott döntés? irodalom általában - M.Gladwell: Ösztönösen (HVG, 2005)‏

42 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Alapgondolatok „Az agy akkor működik a leghatékonyabban, ha a magas szintű, kifinomult gondolkodás helyett a döntéshozatali folyamat nagy részét átengedi a tudatalattinak, ahogy a modern utasszállítók is képesek … „tudatos” pilóta helyett robotpilótával repülni.” (T.D. Wilson)‏ A nagyon gyorsan hozott döntés épp olyan jó lehet, mint a gondosan, hosszas mérlegelés után hozott... (M. Gladwell)‏ a lényeglátás (thin slicing) kifejlesztése és gyakorlása

43 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Példák Német rádiósok morze-jelei A házassági apokalipszis négy lovasa (védekezés, időhúzás, kritika és lekicsinylés) – Gottmann megfigyelései Rapid randi rendszer – 5 perces menetek... A férfiak és a magasak jobban keresnek vezetői állásban, mint az alacsonyak és a nők - az előítéletek jók vagy rosszak?

44 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Jason Kidd

45 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Példák teniszjátékosok és a csuklócsavarás – akik teszik, de nem tudják... Paul Van Riper a kék csapat ellen... (az Öböl-háború főpróbája)‏ Chicago, Cook közkórház: a szívdiagnosztika megújítása kényszer alatt... a lényeglátás művészete, a kevesebb több Harsona és kürt a paravánok mögött

46 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Az építészek szerencséje Louis Cheskin kísérletei az érzelem- átvitelről margarin, brandy, 7Up „Az emberek többsége tudat alatt nem tesz különbséget a termék és a csomagolás között.” Amikor a csomagolás több mint a termék: az ortodox műemlékvédelem rugalmatlansága

47 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV tanulságok Sem az analítikus, sem pedig az ösztönös gondolkodás nem célravezető önmagában – a megfelelőt módszert kell választani a megfelelő feladathoz 47.

48 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV tanulságok Az egyszerűség a jó döntéshozatal kulcsa – de ennek nagy ára is van

49 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV tanulságok A legnagyobb luxus a bőséges időráfordítás

50 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV SUMMARY 4th chapter I II III IV

51 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Why are important the visuality? The 4 level of the decision making political / strategical institutional / human ressources economical / financial technical / technological political / strategical institutional / human ressources economical / financial technical / technological Because they are more instinctual and visual (as logical) – in this level Because they are more instinctual and visual (as logical) – in this level

52 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Az építész részvétele a döntési folyamatban Formai megjelenés Funkcionális kapcsolatok Nagyságrend Elhelyezés a telken Optimális épületnagyság (magasság, alapterület) Szerkezetválasztás Anyagválasztás Technológiaválasztás Részletek formai és műszaki kialakítása Nincs idő és pénz…

53 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Why the political decisions are more instictuals then rationals? H. Simon and J.G. March about the defects of the high-level decision making: lack of time lack of deep comprehension having different priorities as the professionals … because of a highly complicated (sometimes advesary) cicumstances wher is no „the right” but the „relatively not worst” solution

54 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV The strategic decisions … are more and more complicated The „rational” decision making tools are unusual or defected (see the daily utility of the risk management) The irrational / instictual / incalculable behavior is a signe of the (political) power (Nero in Rome)

55 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV If the irrational is accepted…

56 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV But don’t forget: The right things could being seen only with your heart… (Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry)

57 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Chaslin, F. 1985. Les Paris de Francois Mitterand. (Mitterand parázs Párizsa) Gallimard, Paris. Csányi V. 2007. Az emberi viselkedés. (The Human Behaviour.) Sanoma kiadó, Budapest Descartes, R. 1900. Értekezés az érzetről. (Essaie on the senses) Akadémia kiadó, Budapest. pp. 100-101 Gladwell, M. 2005. Ösztönösen. (Blink. The Power of Thinking Without Thinking) HVG Kiadó, Budapest. pp.7-11. Keegan, J. 2011. A parancsnoklás álarca. (The mask of Command) Európa Kiadó, Budapest pp. 195-352. Nyíri K., 2000. A gondolkodás képelmélete – konferencia alőadás (The theory of thinking in pictures – conference presentation) March, E. J., 2000. Bevezetés a döntéshozatalba. (Introduction in the decision making) Akadémia Kiadó, Budapest. pp. 148-159., 233- 242. Mintzberg, H. et al. 2005. Stratégiai szafari. (Strategy Safari. A Guided Tour…) HVG kiadó, Budapest. pp. 19-26. Simon, H.A. 2000. Korlátozott racionalitás (Restricted rationality). Akadémia kiadó, Budapest. pp.33-40.Bibliography

58 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Építő döntések negyedik rész I II III IV

59 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV hatalmi/ politikai intézményi/ emberi gazdasági/ pénzügyi műszaki/ technológiai előkészítés támogatások megszerzése szereplők kiválasztása források felszabadítása telephely / telekválasztás szerződések megkötése tanácsadókhasznok nagyságrendje épület F és nagyság tervezés terv költség, időtervezők kiválasztása költségcél, finanszírozás program hasznok számítása tervezési döntések megvaló- sítás versenyeztetés módja kivitelező kiválasztása Folyószámla összeg felhaszn. épülettel kapcsolatosan: TILOS! technológia beszerzése üzemeltetés bérlők, funkciók, programok üzemeltető kiválasztása üzemköltségek minimalizálása karbantartás, felújítás Beruházási döntések

60 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV a tervezés tárgya és szintjei

61 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Beruházási dilemmák - döntések Tipikus döntések a beruházás elején: Meghökkentő vagy környezetbe símuló Magas költség vagy olcsó épület Építési költség vagy élettartam-költség Teljes beépítés vagy több lépcsős fejlesztés Új épület/telek vagy meglévő felújítása/beépítése Egyáltalán: kell-e építeni, vagy más módon oldható meg az adott probléma?

62 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Kirk-Spreckelmeyer tervezési döntési modell A tervezés elméleti menete: Probélmafelvetés és elemzés Feldolgozás (spekuláció) Értékelés: körülmények és alternatívák Szintézis: a fentiek kombinációja Ajánlás: az optimális megoldások (változatok) kidolgozása

63 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Módszerek a tervezési folyamatban Funkcióelemzés (alaprajzi tervezés) Csoportmunka (szakági tervezés) csoportok kialakítása, megszervezése csoport irányítás, munkaszervezés csoportdöntések, konfliktuskezelés csoport és csoportközi kommunikáció Optimalizálási feladatok költség- és minőség optimum (pl. homlokzat) műszaki megoldások kombinációja (pl. energia) Alternatívák elemzése komplex jellemzés (T,C,Q,Q) – pl. közbeszerzések Használatelemzés (féléves feladat) Dokumentum menedzsment

64 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Módszerek a tervezési folyamatban 2. FAST diagram hogyan? → …. ← miért? értékelemzés többkritériumú választások – pl. alaprajzi formák, funkcionális elrendezések, stb.

65 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Módszerek a tervezési folyamatban 2. nemcsak az EREDMÉNY hanem a folyamat is fontos: közös nyelv, megértés, meggyőzés = kommunikáció figyelem → átadás → megértés → viszo- nyulás

66 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV Mikor fontos a jó döntés? Valójában akkor kell okos döntéseket hoznunk a beruházások és az építészeti tervezés területén, amikor … … NINCS ELÉG ERŐFORRÁS. Ha sok pénzből, korlátok nélkül kell épületet létrehozni akkor az nem biztos hogy jó is lesz, a kényszer hiánya nem serkenti a kreativitást, nem szolgál például másoknak… … viszont jól meg lehet élni belőle.

67 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV 1.Mérő László: Új észjárások (Tericum, 2001) 2.René Descartes: Értekezés a módszerről (Kossuth, 1991) 3.de Bono, E.: Simplicity (Manager, 2007) 4.Dawson, R.: Dönteni tudni kell (Aduprint, 1996) 5.Kaufman, A.: A döntés tudománya (KJK, 1982) 6.Pandolfini, B.: Ne bízd a véletlenre (Partvonal, 2006) 7.Allen, R.E., és S.D.: Problémamegoldás Micimackó módra (Tericum, 1997) 8.Macchiavelli, N.: A fejedelem (Európa, 1987) 9.Gladwell, M.: Ösztönösen (HVG, 2005) 10.March, J.G.: Bevezetés a döntéshozatalba (Panem, 2000) 11.Paprika Z., Zné: Döntéselmélet (Alinea, 2005) 12.Vári A. – Vecsenyi J.: Döntéselemzés vezetőkkel (SZÁMALK, 1989) Magyar nyelvű irodalomjegyzék

68 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV tanulságok az építtető mind a négy erőforrását kezelni kell tudni gazdálkodás (management), gazdaságtan (elmélet és filozófia) gazdagodástan (emberi, szellemi és anyagi)‏ a negyedik / ötödik dimenzióban való gondolkodás szükségessége a döntéstámogatás hasznossága az építészet nemcsak tárgy- (objektum), hanem folyamattervezés is az információ gyönyörű…

69 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV tanulságok Ne szalasszuk el haladéktalanul targetálni a front-line típusú stratégiai célokat a fenntarhatósági szempontok érvényesítése során. forrás: http://www.vancso.hu/bullshit/

70 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV a londoni Olimpián indult… ne feledjék!

71 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV A magyar döntéstámogatási csapat

72 ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "ÉPÍTÉSBERUHÁZÁS - ÉPÍTÉSGAZDASÁGTAN I II III IV ROSTÁS Zoltán Photo credits: Gianni Galassi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések