Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elméleti közgazdaságtan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elméleti közgazdaságtan"— Előadás másolata:

1 Elméleti közgazdaságtan
11. osztály

2 A közgazdaságtan alapfogalmai

3 A közgazdaságtan a tudományok rendszerében
Közgazdaságtudományok Az embereknek a gazdaságban tanúsított magatartásával, döntési alternatíváival, a döntések társadalmi-gazdasági következményeivel foglalkozó társadalomtudomány. Elméleti közgazdaságtanok A gazdaság egészét, annak alapvető viszonyait, összefüggéseit elméletileg leíró közgazdaságtudományok (pl. mikroökonómia, makroökonómia).

4 Szűkösség A közgazdaságtan vizsgálja:
Milyen szabályok szerint használják fel az emberek szűkös erőforrásaikat a különböző javak előállítására? Hogyan osztják el ezeket a javakat a társadalom tagjai között?

5 Közgazdaságtan 3 alapkérdése
Mit? (termeljünk) Hogyan? (termeljünk Kinek? (termeljünk)

6 A közgazdaságtan részterületei
Mikroökonómia Makroökonómia Nemzetközi gazdaságtan

7 A közgazdaságtan módszere
A modell elvonatkoztatás a jelentéktelen, lényegtelen tényezőktől a gazdasági kapcsolatok lényeges elemeit, ezek összefüggéseit mutatja be

8 A modellek érvényességi feltételei
meghatározott feltételek között érvényesek szabályszerű eseményekre nem örökérvényűek folyamatos ellenőrzés ceteris paribus elv

9 A gazdaság alapelemei A gazdasági tevékenység:
Minden olyan tevékenység, amely a szükséglet-kielégítést szolgálja. Fő területei: Termelés Elosztás Csere Fogyasztás

10 A szükségletek Az emberekben felmerülő hiányérzetek összessége.
Szükséglet = igény

11 A szükségletek csoportosítása létfenntartás szerint
létszükséglet luxus szükséglet

12 Szükségletek csoportosítása kielégíthetőség alapján
Latens szükségletek Effektív szükségletek

13 A szükségletek csoportosítása megjelenési formájuk alapján
Anyagi Szellemi

14 Szükségletek csoportosítása a kielégítés módja alapján
egyéni

15 A szükségletek kielégítése
Javak (jószág) A szükséglet kielégítésre alkalmas dolgok összessége. termék szolgáltatás

16 A javak csoportosítása
Szabad javak: A természet készen adja őket, korlátlan a mennyiségük, fizetni nem kell értük.

17 A javak csoportosítása
Gazdasági javak: Ember állítja elő, fizetni kell értük, mennyiségük korlátozott.

18 A gazdasági javak anyagi javak nem anyagi javak dologi formát öltenek
nem öltenek dologi formát

19 Szükségletek-termelés
Szükségletek kielégítése TERMELÉS Termelési tényezők - Munka Természeti erőforrások Tőkejavak Vállalkozó Információ

20 Probléma Szükségletek Termelési tényezők Folyamatosan újratermelődnek
Gyors ütemben bővülnek Termelési tényezők Korlátozott a mennyiségük Szűkösség A termelés fejlődésének motorja Mindig lesznek ki nem elégíthető szükségletek

21 A gazdasági körforgás szükséglet Újratermelés - egyszerű - bővített
Termelés tényezők Termelő Termék Fogyasztó szükséglet Újratermelés - egyszerű - bővített - szűkített

22 Termelési lehetőségek-szűkösség-választás
Termelési lehetőségek határa A maximálisan előállítható termékmennyiség kombinációk

23 A termelési lehetőségek határa
y termék A nem megvalósítható termékkombinációk B megvalósítható termékkombinációk C nem hatékony termékkombinációk x termék

24 Munkamegosztás Termelők Elszigetel Összekapcsol
Csak egyfajta terméket állítanak elő. Termelők Az előállítási folyamat különböző résztevékenységeit mások végzik el. Elszigetel Összekapcsol A munkamegosztás alapulhat: abszolút előnyökön komparatív előnyökön Annak a terméknek a termelésében,, amelyiket a termelő kisebb alternatív költséggel állít elő, mint mások.

25 1 KG HAL ALTERNATíV KÖLTSÉGE 1 KG HÚS ALTERNATíV KÖLTSÉGE
Vadhús Péter 8 kg/8 óra 12kg/8 óra Pál 4 kg/8 óra 10 kg/8 óra Abszolút előny Hal Vadhús Péter 1kg/óra 1,5kg/óra Pál 0,5kg/óra 1,25 kg/óra 1 KG HAL ALTERNATíV KÖLTSÉGE 1 KG HÚS ALTERNATíV KÖLTSÉGE Péter 1,5/1= 1,5 1/1,5= 2/3 Pál 1,25/0,5= 2,5 0,5/1,25= 0,4 2,5 > 1,5 2/3>0,4 KOMPARATíV ELŐNY

26 Gazdasági rendszerek A gazdasági tevékenység során a gazdasági szereplők között kialakuló kapcsolatok összessége. A gazdasági körforgás megvalósulásának módja. - Termelés és a szükségletek összehangolásának módja. Termelési eszközök tulajdonjoga. Döntések

27 Gazdasági rendszerek típusai 1. tiszta piacgazdaság
Állam Háztartások Vállalatok Piac

28 Gazdasági rendszerek típusai 2. központosított tervgazdaság
Állam Vállalatok Háztartások Piac

29 Gazdasági rendszerek típusai 3. vegyes gazdaság
Állam Háztartások Vállalatok Piac


Letölteni ppt "Elméleti közgazdaságtan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések