Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BELSŐ MEGFELELÉSI PROGRAM MEZEY MARIANN VEZETŐ TANÁCSOS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BELSŐ MEGFELELÉSI PROGRAM MEZEY MARIANN VEZETŐ TANÁCSOS."— Előadás másolata:

1 BELSŐ MEGFELELÉSI PROGRAM MEZEY MARIANN VEZETŐ TANÁCSOS

2 Belső Megfelelési Program (BMP) M ELY VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES A BMP MEGLÉTE ? 160/2011. (VIII.18.) Korm.rendelet 3. melléklet II. pont: T ELJES és RÉSZLEGES haditechnikai külkereskedelmi TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY iránt kérelmet benyújtó VÁLLALKOZÁSOK számára. M I A BMP CÉLJA ? A vállalkozások FOKOZOTT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA a végfelhasználó/végső felhasználás ellenőrzésében.

3 Belső Megfelelési Program 160/2011. (VIII.18.) Korm.rendelet 19.-20.§ TANÚSÍTÁS 19.§ (1) c) – e) pontok: BELSŐ MEGFELELÉSI PROGRAM (BMP) A BMP-ben kijelölt felelős vezető írásos kötelezettségvállalása arra, hogy: o a vállalkozás megtesz minden szükséges intézkedést bármely szállított részegység, haditechnikai eszköz végfelhasználására vonatkozó különleges feltétel betartásához és végrehajtásához, o az illetékes hatóságokat részletesen tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy beérkezett haditechnikai eszköz végfelhasználóiról és végfelhasználásáról. o az átvett haditechnikai eszközöket saját gyártásukhoz, vagy tevékenységükhöz használják fel.

4 Belső Megfelelési Program 1.Vállalkozás neve, adatai 2.A Belső Megfelelési Program (BMP) betartásáért felelős vezető 3.A Vállalkozás tevékenységének bemutatása 4.A Vállalkozás szervezeti felépítése 5.A Vállalkozáson belüli felelősségi körök megosztása 6.Belső auditok rendje 7.Működési és szervezési eljárások, teendők 8.Tudás és képzés 9.Nyilvántartás vezetése 10.Adatszolgáltatás 11.Biztonság

5 Belső Megfelelési Program 1.Vállalkozás neve, adatai - Cégjegyzékben szereplő teljes elnevezés és székhely 2.A Belső Megfelelési Program (BMP) betartásáért felelős vezető -Nevezze meg a BMP betartásáért felelős vezetőt (kizárólag vezető pozícióban lévő személy lehet!) -Felelős vezető Nyilatkozata arról, hogy a Vállalkozás megfelel a haditechnikai külkereskedelemre vonatkozó szabályozásoknak és betart minden, a végfelhasználással és kivitellel kapcsolatos vonatkozó korlátozást.

6 Belső Megfelelési Program 3.A Vállalkozás tevékenységének bemutatása -Ismertesse a Cég tevékenységi körét, azon belül a haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet.  A Vállalkozásnál foglalkoztatottak száma: Ebből a haditechnikai külkereskedelem területén foglalkoztatottak száma:  A Vállalkozás haditechnikai külkereskedelmi éves forgalma:  A haditechnikai külkereskedelmi szállítások éves száma, a forgalom iránya szerinti bontásban (kivitel, kiszállítás, behozatal, beérkezés)

7 Belső Megfelelési Program 4.A Vállalkozás szervezeti felépítése -Ismertesse a Vállalkozás szervezeti felépítési ábráját  Van-e a Vállalkozásnak más ország (anyavállalat) által jóváhagyott Belső Megfelelési Programja?  Mely szervezeti egységek kapcsolódnak a haditechnikai külkereskedelmi tevékenységhez (pl. beszerzés, projektirányítás, mérnöki tevékenység, szállítás)?  Hol helyezkedik el a haditechnikai külkereskedelemért felelős szervezeti egység (székhelyen, telephelyen)?

8 Belső Megfelelési Program 5.A Vállalkozáson belüli felelősségi körök megosztása - Nevezze meg a haditechnikai külkereskedelemért felelős személyt. - Felelős személy Nyilatkozata arról, hogy a Vállalkozás – a Hatóság kérésére – hozzáférést biztosít a vállalkozáson belüli haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos felelősségi körök megosztását szabályozó dokumentumokhoz.

9 Belső Megfelelési Program 6.Belső auditok rendje - Nevezze meg a belső audit rendjéért felelős személyt. - Rendelkezik-e a Vállalkozás belső audit programmal? Ismertesse a Vállalkozás belső audit programját az alábbi szempontok szerint:  Milyen gyakran kerül sor az auditra?  Ki felelős az audit programért?  Mely egységek, illetve pozíciók kerülnek ellenőrzésre?  Milyen dokumentáció előkészítése szükséges az ellenőrzéshez?  Történik-e visszacsatolás a nem megfelelések feltárásáról az érdekelt részlegek számára?  Megtörténik-e a nem megfelelések kijavítása?

10 Belső Megfelelési Program 7.A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők A) Terméklisták B) Termékbesorolás és engedélyezés C) Kockázatelemzés D) Nyomonkövetés E) Dokumentáció és adatszolgáltatás

11 Belső Megfelelési Program 7. A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők A) Terméklisták - Vezet-e a Vállalkozás nyilvántartást a haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi körbe tartozó eszközökről? Ha igen, hogyan és milyen rendszerességgel? - A változásokról hogyan értesülnek az érintett részlegek (logisztika, projekt)? - Nevezze meg a terméklisták karbantartásáért felelős személyt.

12 Belső Megfelelési Program 7. A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők B) Termékbesorolás és engedélyezés - A haditechnikai külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan, a termékbesorolás és engedélyezés során a Cég elvégzi az alábbi teendőket: o árutulajdonos/ nyilatkozatának beszerzése a termék besorolásáról, o megrendeléskor a jogszabályi háttérnek történő megfelelés ellenőrzése (engedélykötelesség, fegyverembargók * ), o a termékbesorolás ellenőrzése, o pontos árumegnevezés, o vonatkozó engedélyek beszerzése. - Nevezze meg a termékbesorolásért és engedélyezésért felelős személyt. * http://mkeh.gov.hu/haditechnika/haditechnika_kulkereskedelem

13 Belső Megfelelési Program 7. A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők C) Kockázatelemzés - A haditechnikai külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan, a címzett (vevő, bróker, végfelhasználó) kockázatelemzése során a Vállalkozás figyelembe veszi az alábbi szempontokat: o A címzett és a végfelhasználás célja fegyverembargó hatálya alá esik-e? o A címzett országa exportellenőrzési rezsim tagja-e? o A címzett bizonyíthatóan létező vállalkozás-e? o A címzett jogszerűen folytatja-e működését? - A haditechnikai eszközök eltérítése veszélyének kiszűrése milyen módszerekkel történik? Milyen forrásokból szerez további információt a kockázatelemzéshez? - Nevezze meg a kockázatelemzésért felelős személyt. - A kockázatelemzésért felelős személy Nyilatkozata arról, hogy a Vállalkozás – a Hatóság kérésére - adatot szolgáltat a végfelhasználásról/végfelhasználóról.

14 Belső Megfelelési Program 7. A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők D) Nyomonkövetés - Nevezze meg a 160/2011. (VIII.18.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó haditechnikai külkereskedelmi szállítások rendszeres és tételes ellenőrzéséért felelős személyt. - Milyen formában történik az engedélyköteles termékek nyomon követése a szállítás során? - Mi történik a javítás, stb. céljából visszaérkező termékekkel?

15 Belső Megfelelési Program 7. A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos működési és szervezési eljárások, teendők E) Dokumentáció és adatszolgáltatás - A haditechnikai külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan a Cég az alábbi teendőket végzi el: o végfelhasználói nyilatkozat beszerzése, o nemzetközi import igazolás beszerzése, o szállítási tanúsítvány beszerzése, o szükséges engedélyek beszerzése, o engedéllyel kapcsolatos dokumentumok megőrzése, o szerződések, számlák, fuvarokmányok megőrzése. - Nevezze meg a dokumentációért és adatszolgáltatásért felelős személyt.

16 Belső Megfelelési Program 8.A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos tudás és képzés - Az új belépők milyen képzésben részesülnek? - Milyen formában történik meg a személyzet képzése? - Milyen gyakran történik meg a személyzet tudásának aktualizálása?

17 Belső Megfelelési Program 9.A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos nyilvántartás vezetése - Ismertesse a szerződések, engedélyek, egyéb kapcsolódó dokumentáció tárolására szolgáló nyilvántartási rendszert: o fizikai tárolás módozatainak leírása, o elektronikus tárolás módozatainak leírása, o dokumentumok megőrzésének határideje, o a dokumentumok megsemmisítésének feltételei. - Rendelkezik-e a Vállalkozás a haditechnikai külkereskedelmi szállítások kezelését szolgáló elektronikus rendszerrel? - A haditechnikai külkereskedelmi szállítások kezelését szolgáló elektronikus rendszer milyen biztonsági védelemmel van ellátva? - Nevezze meg a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt. - A nyilvántartás vezetéséért felelős személy Nyilatkozata a nyilvántartáshoz való hozzáférés biztosításáról.

18 Belső Megfelelési Program 10.A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás - Nevezze meg az adatszolgáltatásért felelős személyt. - Az adatszolgáltatásért felelős személy Nyilatkozata arról, hogy a 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendeletben előírt adatokat, a meghatározott rendszerességgel és módon a Hivatal számára teljesíti. 11.A haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos biztonság - A Vállalkozás megbízhatóságát elismeri-e arra alkalmas kormányzati szerv? - Rendelkezik-e a Vállalkozás ISO, AQAP minőségbiztosítási rendszerrel, NATO beszállításra alkalmas minősítéssel? - Milyen érvényben lévő biztonsági intézkedések biztosítják a haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat és eljárásokat? - Milyen szoftverekkel és technológiákkal kapcsolatos biztonsági intézkedések vannak érvényben a Vállalkozásnál?

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "BELSŐ MEGFELELÉSI PROGRAM MEZEY MARIANN VEZETŐ TANÁCSOS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések