Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁYÍTÁSI RENDSZER KIR=EMS MSZ EN ISO 14001:2005 1 HEFOP 3.3.1. Minőségügy alapjai 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁYÍTÁSI RENDSZER KIR=EMS MSZ EN ISO 14001:2005 1 HEFOP 3.3.1. Minőségügy alapjai 3."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁYÍTÁSI RENDSZER KIR=EMS MSZ EN ISO 14001:2005 1 HEFOP 3.3.1. Minőségügy alapjai 3.

2 ALAPFOGALMAK Környezet: a szervezet közvetlen környezete, amelyben az működik, beleértve a levegőt, a vizet, a földterületet, a természeti erőforrásokat, a növény- és állatvilágot, az embereket és ezek kölcsönös kapcsolatait. Környezeti tényező: valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel. Környezeti hatás: a környezetben végbemenő mindennemű változás - akár káros, akár hasznos-, amely egészében vagy részben a szervezet tevékenységeiből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származik. Jelentős környezeti tényező: jelentős az a környezeti tényező, amelynek környezeti hatása jelentős, vagy azzá válhat. Környezetterhelés: valamely anyag, vagy energia környezetbe bocsátása. Környezetszennyezés: jogszabály vagy hatóság által rögzített, határértéket túllépő környezetterhelés. 2 HEFOP 3.3.1.

3  ??? (LAKOSSÁGI IPARI) KÖRNYEZETI HATÁSOK 3 HEFOP 3.3.1.

4 4

5 5

6  légszennyezés  zaj, szag, por, rezgés  szennyvíz  talaj- és talajvíz  veszélyes anyagok  veszélyes hulladék  nyersanyagok  energia gazdálkodás (áram, fűtés)  radioaktivitás  elektromágnesesség KÖRNYEZETI HATÁSOK 6 HEFOP 3.3.1.

7 ALAPELVEK A környezeti hatásvizsgálat alapelvei:  Elővigyázatosság, megelőzés  Legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel  Megelőzi a környezetszennyezést  Kizárja a környezetkárosítást  Leghatékonyabb megoldás  Felelősség (a „szennyező fizet”)  Együttműködés (állam, illetve intézményei, a környezethasználók, társadalmi csoportok és szervezetek )  Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság 7 HEFOP 3.3.1.

8 FENNTARTHATÓ TERMELÉS A környezetvédelmi szempontok beépülnek:  a tervezésbe  a gyártásba  a csomagolásba  a szállításba 8 HEFOP 3.3.1.

9 A fenntartható fogyasztás azt jelenti, hogy a környezetkárosítás veszélyeivel számolnak a fogyasztók, és jelen szükségleteiket úgy elégítik ki, hogy az ne veszélyeztesse a jövő generáció szükségletének kielégítését. Ehhez szükséges:  a termékek élettartamának növelése  az újrahasznosítás mértékének fokozása  a fogyasztó ne csak gazdaságossági szempontokat vegyen figyelembe hanem a termék környezetkímélő tulajdonságait is FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS 9 HEFOP 3.3.1.

10 Környezettudatos vállalatirányításon (KIR) a vállalat azon tevékenységeinek összefogását értjük, amelyek hatással vannak a környezetre. Célja:  a természeti erőforrások megóvása  a szennyezések és kockázatok csökkentése  a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése  a termékek élettartamának növelése KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS 10 HEFOP 3.3.1.

11 KIR ELŐNYEI:  meghatározza a környezetért viselt felelősségeket,  javul a piaci, társadalmi, közösségi megítélés,  javulnak a hatósági kapcsolatok,  a biztonságos üzemeltetés miatt csökkennek a kockázatok,  csökkennek a szervezet veszteségei, bírsággal kapcsolatos költségei KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 11 HEFOP 3.3.1.

12 KIR ELŐNYEI:  csökken a szennyezőanyag- kibocsátás KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 12 HEFOP 3.3.1.

13 KIR ELŐNYEI:  csökken a keletkező hulladék mennyisége KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 13 HEFOP 3.3.1.

14 KIR ELŐNYEI:  javul a hulladék-újrahasznosítás, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 14 HEFOP 3.3.1.

15 KIR ELŐNYEI:  észrevehetően csökken az anyag- és energiafelhasználás, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 15 HEFOP 3.3.1.

16 MSZ EN ISO 14001:2005 SZABVÁNY FELÉPÍTÉSE ELŐSZÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 4. KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖVETELMÉNYEI 4.1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 4.2. KÖRNYEZETI POLITIKA 4.3. TERVEZÉS 4.4. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 4.5. ELLENŐRZÉS 4.6. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 16 HEFOP 3.3.1.

17 KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 17 HEFOP 3.3.1.

18 „A szervezet alakítson ki, dokumentáljon, vezessen be, tartson fenn és folyamatosan fejlesszen egy környezetközpontú irányítási rendszert e nemzetközi szabvány követelményinek megfelelően.” ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 18 HEFOP 3.3.1.

19 A szervezetnek el kell készítenie a környezeti politikáját, amely magába foglalja:  a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget  a környezetszennyezés csökkentése iránti elkötelezettséget  a környezetvédelmi jogszabályok és az önként vállalt előírások betartásának kinyilatkoztatását Keretet nyújt a környezetvédelmi célok felállításához és megvalósításához. KÖRNYEZETI POLITIKA 19 HEFOP 3.3.1.

20 Környezeti tényezők: „A vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell tevékenységének, termékének az összes, környezetre gyakorolt előnyös és hátrányos, közvetlen és közvetett hatását.” Ezen felmérés kiterjed az üzemszerű, az attól eltérő működési feltételekre, a balesetekre, vészhelyzetekre, valamint a múltbeli és tervezett tevékenységek környezeti tényezőire. A szervezetnek a rendelkezésre álló információk alapján meg kell határoznia az általa okozott, jelentősnek ítélt környezeti hatásokat, és mindent meg kell tennie ezek csökkentésére. TERVEZÉS 20 HEFOP 3.3.1.

21 Jogszabályi és egyéb követelmények A szervezetnek azonosítania kell a környezeti tényezőire vonatkozó, alkalmazható jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket. A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vonatkozó jogszabályokat és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításakor, bevezetésekor és működése során figyelembe vegyék. TERVEZÉS 21 HEFOP 3.3.1.

22 Célok előirányzatok és programok  A céloknak mérhetőnek kell lenniük.  Programok létrehozása a célok elérésére (felelőségek meghatározása, eszközök és időbeli keretek meghatározása). TERVEZÉS 22 HEFOP 3.3.1.

23 Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör: „Meg kell határozni és dokumentálni az összes olyan alkalmazott felelősségi és hatásköreit, akiknek munkája jelentős hatással van, vagy lehet a környezetre. „ A szervezet felső vezetésének ki kell jelölnie egy környezetirányítási vezetőt, akinek minden más felelősségi körétől függetlenül meghatározott szerepe, felelőssége és hatásköre van a környezetközpontú irányítási rendszer kialakítására, bevezetésére és fenntartására az ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 23 HEFOP 3.3.1.

24 Felkészültség, képzés és tudatosság: Biztosítani kell, hogy a szervezet minden dolgozója kellő információval rendelkezzen:  a vállalat KIR rendszeréről, tevékenységéről,  a munkája során felmerülő környezeti hatásokról,  a környezeti politikáról,  a felelősségi és hatásköréről  az előírt eljárásoktól való eltérések lehetséges következményeiről BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 24 HEFOP 3.3.1.

25 Kommunikáció: Az érdekelt felekkel folytatott:  külső érdekelt felek (pl.: kapcsolattatás a hatóságokkal, a médiával; reklamációk, panaszok fogadása stb.) és  belső kommunikáció (pl.: alkalmazottak ösztönzése, környezettudatos magatartás erősítése stb.) BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 25 HEFOP 3.3.1.

26 KIR DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER 26 HEFOP 3.3.1.

27 Dokumentumok kezelése: A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárás(oka)t:  jóváhagyás kiadás előtt;  naprakésszé tétel és újbóli jóváhagyás;  érvényes kiadási állapot azonosítása;  rendelkezésre állás;  elavult dokumentumok kivonása BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 27 HEFOP 3.3.1.

28 A működés szabályozása: A szervezetnek szabályozni kell a jelentős környezeti hatást okozó tényezők figyelését és nyomon követését dokumentált eljárásokkal, melyekben a megfelelőségi kritériumokat is meg kell határozni. A működés szabályzása során meg kell teremteni azt a gyakorlatot, ahogyan a szervezet információt szerez az általa felhasznált termékek és szolgáltatások környezeti tényezőiről, és ahogyan informálja a beszállítóit a rájuk vonatkozó követelményekről. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 28 HEFOP 3.3.1.

29 Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre: A szervezetnek elemeznie kell a tevékenységéből adódó vészhelyzetek bekövetkezésének a valószínűségét és az ezekkel okozható környezetterhelés nagyságát. Ennek alapján eljárásokat kell készítenie a vészhelyzetek során keletkező környezeti hatások megelőzésére és csökkentésére. A szervezet időközönként próbálja ki ezeket az eljárásokat ahol ez célszerű. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 29 HEFOP 3.3.1.

30 Figyelemmel kísérés és mérés: A vállalatnak meg kell határoznia a környezeti hatást okozó tényezők megfigyelésére és mérésére szolgáló módszereket és az adatrögzítés gyakorlatát. A szervezetnek biztosítania kell, hogy kalibrált vagy hitelesített berendezést használjanak a figyelemmel kíséréshez és méréshez. Az ezekre vonatkozó feljegyzéseket meg kell őrizni. ELLENŐRZÉS 30 HEFOP 3.3.1.

31 A megfelelőség kiértékelése: A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn eljárásokat a rá vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelésére. A szervezet értékelje ki az általa vállalt egyéb követelményeknek való megfelelést. A szervezetnek meg kell őriznie az időszakos kiértékelés eredményeiről szóló feljegyzéseket. ELLENŐRZÉS 31 HEFOP 3.3.1.

32 Nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység: A szervezetnek eljárást kell létrehoznia és működtetnie a nem megfelelőségek kezelésére és vizsgálatára, az okozott hatás csökkentésére, valamint a HT és MT kezdeményezésére és végrehajtására. ELLENŐRZÉS 32 HEFOP 3.3.1.

33 A feljegyzések kezelése: A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges feljegyzések azonosítására, megőrzésére és megsemmisítésére eljárásokat kell kidolgozni és működtetni. ELLENŐRZÉS 33 HEFOP 3.3.1.

34 Belső audit A felülvizsgálat egy rendszeres, tervezett és dokumentált folyamat, melynek célja megállapítani, hogy a szervezet környezetközpontú irányítási rendszere megfelel-e a szervezet által támasztott kritériumoknak. Az auditorok kiválasztása és az audit végrehajtása biztosítsa az audit folyamatának objektivitását és pártatlanságát. ELLENŐRZÉS 34 HEFOP 3.3.1.

35 Lehetővé teszi a vezetés számára, hogy rendszeresen értékelje a szervezet környezeti teljesítményében elért eredményeket, és ezek tükrében a szervezet környezetvédelmi politikájának folytatásához szükséges változtatásokat eszközöljön. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 35 HEFOP 3.3.1.

36 Bemenő adatok:  belső auditok eredményei,  külső érdekelt felek észrevételei, javaslatai, panaszai,  a szervezet környezeti teljesítménye,  helyesbítő és megelőző tevékenységek értékelése,  korábbi vezetőségi átvizsgáláskor hozott intézkedések teljesülése,  a szervezet környezeti tényezőivel kapcsolatos jogszabályi és egyéb követelmények változása  fejlesztési javaslatok VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 36 HEFOP 3.3.1.

37 Kimenő adatok: (döntést és intézkedést)  a környezeti politikáról  a célokról az előirányzatokról  a környezetközpontú irányítási rendszer egyéb elemeinek esetleges módosításáráról VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS 37 HEFOP 3.3.1.

38  Környezeti hatásvizsgálat  Hulladékbevallás  Akciótervek oktatása, gyakorlása ( olajkifolyás)  Villamos energia felhasználásának csökkentése (berendezése cseréje, mozgásérzékelő, energiatakarékos izzók)  Fűtési energia csökkentése (fűtési rendszer korszerűsítése)  Vízfogyasztás csökkentése (víztakarékos csapok, gyártástechnológia változtatás)  Hulladék csökkentése (szelektív gyűjtés, újrahasznosítás)  Veszélyes hulladék kezelése (EWC kód, PC, Toner, Akkumulátor, Elem stb)  Csomagolóanyagok (környezetbarát anyagok) GYAKORLATI PÉLDÁK 38 HEFOP 3.3.1.

39 ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI  Ismertesse a környezetvédelem legfontosabb fogalmait  Jellemezze a KIR folyamatmodellt  Definiálja a környezetközpontú irányítás fogalmát  EN ISO 14001:2005 szabvány felépítése  EN ISO 14001:2005 szabvány modell  EN ISO 14001:2005 szabvány dokumentációs rendszere

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 40 HEFOP 3.3.1. KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványnak megfelelő IBIR = Információ Biztonsági Irányítási Rendszer ISMS = Information Security Management System A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). MSZ 28001:2008 szabvány, MEBIR HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points - veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok


Letölteni ppt "KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁYÍTÁSI RENDSZER KIR=EMS MSZ EN ISO 14001:2005 1 HEFOP 3.3.1. Minőségügy alapjai 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések