Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."— Előadás másolata:

1 „ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010 A győri hajléktalan emberek helyzetének és szükségleteinek felmérése Eredmények Városi Műhelytalálkozó 2013. április 9. Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

2 Sikeres társadalmi integráció feltételei? Nagyon komplex problémarendszer Összetett intézkedéseket igényel Speciális célcsoport Sajátos szükségletek, igények és társadalmi adottságok Kiemelt szerepe van az önálló lakhatásnak Az egyéni fejlesztési tervek megalapozása a cél Lakhatási és munkaerő-piaci integrációt megalapozó empirikus felmérés a sikeres beavatkozás érdekében Minél több konkrét ismeret, korábbi tapasztalatok, motivációk, elvárások és attitűdök Indítékok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

3 SZE PLESZI Szociális Munka Tanszék 1996 Szociális munka BA, Közösségi és civil tanulmányok MA, Szociális munka és ifjúságsegítő (asszisztens) felsőoktatási szakképzés 9 fős csapat évente 2 szakmai konferencia Képzésfejlesztési és szociális szükséglet-fejlesztési projektek Szervezeti háttér Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

4 Dr. Csizmadia Zoltán, egyetemi docens Dr. Nárai Márta, egyetemi docens Peisser-Puli Edit, egyetemi adjunktus Kóbor Krisztina, egyetemi adjunktus Azizi Judit, terepkoordinátor Tanszék honlapja: http://szm.sze.hu/koszonto Egyéni információk http://szm.sze.hu/munkatarsak Szakértők Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

5 A projekt megvalósításával elősegíthető az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedése. A lakhatási feltételek javításával hatékonyan támogatható a hajléktalanok foglalkoztathatósága, A résztvevők esetében jó eséllyel megalapozható a sikeres munkaerő-piaci integráció. A projektbe bevont 100 hajléktalan ember egyéni fejlesztési tervéhez szolgáltat empirikusan megalapozott háttéradatokat a vizsgálat. Konkrét célok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

6 ① Konceptiualizálás: szakirodalom, korábbi kutatások, fogalmak és mérési módszerek tisztázása - (2 hét) ② Operacionalizálás: kérdőív sablon kidolgozása, tesztelése 3- 5 fővel – (2 hét) ③ Adatfelvétel – (4 hét) ④ Kérdőívek elektronikus feldolgozása. – (3 hét) ⑤ Adatbázis készítés (excel majd spss), ellenőrzés, javítás. – (1 hét) ⑥ Adatok feldolgozása, kimutatások készítése. – (4 hét) ⑦ Összefoglaló elemző tanulmány megírása – (4 hét) Ütemezés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

7 Ütemezés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

8 ① milyen a célcsoport egészségképe, káros szenvedélyek (elsősorban függőségek) ② egyéni kulcskompetenciák feltérképezése (humán erőforrás oldal, elsődlegesen a munkaerő-piaccal összefüggésben) ③ motivációk (pszichés, mentális, tudati drive-ok) ④ a korábbi lakhatási tapasztalatok és elvárások (vélhetően kik lesznek alkalmasak az önálló lakhatási feltételek kialakítására)? ⑤ Általános társadalmi-demográfiai háttér Szakirodalom, korábbi kutatások, ismert eredmények, témakörök dimenziói és indikátorai, kérdőív lehetséges kérdéskörei, mérhetőség és mérési módszerek A szükségletfelmérés témakörei Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

9 A hajléktalanság szociológiai tényezői - a szakirodalom-feldolgozás eredményei Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

10 Integrációs elmélet – Robert Castel 1993 Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

11 59 kérdéses kérdőív 5 dimenzió Integrációs akadályozó tényezők Egyéni problémák Hiányosságok Szükségletek, elvárások, igények Motivációk és célok Dimenziók és kérdések Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hu csizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

12

13

14 Módszertani jellemzők Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

15 Neme Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

16 Életkor Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék Á tlag: 49 é v Min: 21 é v Max: 72 év

17 Iskolai végzettség Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

18 Családi állapot Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

19 Megélhetés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék Átlagosan hány ezer forintból él meg egy hónapban (nettó) Átlag: 34 900 Ft Medián: 25 880 Ft Min: 0 Ft Max: 200 000 Ft

20 Jelenleg hány éve hajléktalan Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék Jelenleg hány éve hajléktalan Átlag: 4,8 év Medián: 3 év Min: 1 hete Max: 25 éve

21 Hányszor volt hajléktalan Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

22 férfi dominancia – a megkérdezettek többsége férfi (78%) középkorosztályi jelleg – a két legnagyobb korcsoportot a negyvenes és az ötvenes korosztály jelenti (63%) - az átlagéletkor 49 év alacsony iskolai végzettség – 86 százalékuknak legfeljebb szakmunkás képesítése van párkapcsolati hiány – mindössze 17%-uk él tartósabb párkapcsolatban megélhetési problémák: átlagosan nettó 25–30 ezer forintból élnek meg egy hónapban, ebből gazdálkodnak időtényező: kétharmaduk első alkalommal hajléktalan, egyharmaduk viszont már többször átélte ezt a traumát (tipikusan 2-3 alkalommal) Időtáv: átlagosan 3 éve élnek hajléktalanként markánsan kirajzolódik egy „újonc” (27%), és egy „öreg motoros” (30%) csoport a mintában. Karakterisztika Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

23 MOTIVÁCIÓK Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

24 Egyéni motivációk Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

25 A válaszadók jelenlegi helyzetük javulásának kulcsát négy alapvető dologban látják: - Lakáshoz jutás, - Munkához jutás, - ezáltal rendszeres jövedelemhez jutás, - családi kapcsolatok helyreállítása. Helyzet javulásának a kulcsa – saját véleményük említési sorrendben Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

26 Egyéni akadályozó tényezők a terveik megvalósításában Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

27 Külső természetes támaszok hiánya Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

28 Jelenlegi, aktuális célok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

29 Egészség és szenvedélyek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

30 Milyen az egészségi állapota szubjektív egészségkép Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

31 Betegségteher kapcsolata a hajléktalanság időtartamával Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

32 Egészségproblémák Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

33 Szenvedélyek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

34 Az alkoholfogyasztás hátterében álló okok (megjelölés száma) Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

35 Szakmai és egyéb humán képességek, készségek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

36 Szakmai tapasztalatok Munkaerő-piaci múlt Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

37 Szakmai kompetenciák - képesítéssel, végzettséggel Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

38 Alkalmi munkák típusai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

39 Hol szeretne újra dolgozni? Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

40 Elképzelt továbbképzési célirányok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

41 Lakhatási tapasztalatok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

42 Lakhatási tapasztalatok – Csak 21% Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

43 Nincs önálló lakhatási tapasztalat – 79%, elmúlt egy év alapján Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

44 Minta jellemzői Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék összkomfortos, jól felszerelt körülmények között62,0% komfortos, átlagosan felszerelt körülmények között17,0% félkomfortos, átlagosan felszerelt körülmények között6,0% komfort nélküli, rosszul felszerelt körülmények között9,0% egyéb,0% NT/NV3,0%

45 Lakhatási szükségletek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

46 Önálló lakhatáshoz jutás esetén, mely korábbi élettapasztalatait tudná újra használni?” Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

47 MOTIVÁVIÓK Fontosnak tartanánk: - a motiváció növelésére szolgáló tréningek, - krízis intervenciós beavatkozások megvalósítását, - és a segítő szakemberek, mint külső támaszok kompetenciáinak fejlesztését EGÉSZSÉG A leggyakrabban említett betegségek (mozgásszervi betegségek, panaszok, keringési rendszer betegségei) tükrében elmondható, hogy: -a betegségek jelentős része megfelelő életmóddal (életmód-tanácsadás) - illetve prevencióval – szűrővizsgálatok, rendszeres orvosi ellenőrzés – kivédhető, megelőzhető lenne. -minél előbb, lehetőleg az első évben meg kellene történnie a visszailleszkedésnek, visszaillesztésnek Javaslatok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

48 A szenvedélybetegségek mögötti okok legyőzhetősége szempontjából egyrészt fontos a - megfelelő megküzdési (coping) stratégiák, -illetve feszültségoldó technikák megismertetése, elsajátíttatása, - másrészt reális (a perifériára szorult létben is elérhető), a túlélésen túli célok kitűzése. KOMPETENCIÁK - Elhelyezkedési tanácsadás - Szakmai továbbképzések -Nyelvtanulás, számítástechnikai ismeretek fejlesztése Javaslatok II. Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék

49 Köszönöm a figyelmet! Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, csizmadia@sze.hucsizmadia@sze.hu SZE PLESZI Szociális munka tanszék


Letölteni ppt "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések