Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."— Előadás másolata:

1 „ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP / A győri hajléktalan emberek helyzetének és szükségleteinek felmérése Eredmények Városi Műhelytalálkozó április 9. Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

2 Sikeres társadalmi integráció feltételei? Nagyon komplex problémarendszer Összetett intézkedéseket igényel Speciális célcsoport Sajátos szükségletek, igények és társadalmi adottságok Kiemelt szerepe van az önálló lakhatásnak Az egyéni fejlesztési tervek megalapozása a cél Lakhatási és munkaerő-piaci integrációt megalapozó empirikus felmérés a sikeres beavatkozás érdekében Minél több konkrét ismeret, korábbi tapasztalatok, motivációk, elvárások és attitűdök Indítékok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

3 SZE PLESZI Szociális Munka Tanszék 1996 Szociális munka BA, Közösségi és civil tanulmányok MA, Szociális munka és ifjúságsegítő (asszisztens) felsőoktatási szakképzés 9 fős csapat évente 2 szakmai konferencia Képzésfejlesztési és szociális szükséglet-fejlesztési projektek Szervezeti háttér Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

4 Dr. Csizmadia Zoltán, egyetemi docens Dr. Nárai Márta, egyetemi docens Peisser-Puli Edit, egyetemi adjunktus Kóbor Krisztina, egyetemi adjunktus Azizi Judit, terepkoordinátor Tanszék honlapja: Egyéni információk Szakértők Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

5 A projekt megvalósításával elősegíthető az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedése. A lakhatási feltételek javításával hatékonyan támogatható a hajléktalanok foglalkoztathatósága, A résztvevők esetében jó eséllyel megalapozható a sikeres munkaerő-piaci integráció. A projektbe bevont 100 hajléktalan ember egyéni fejlesztési tervéhez szolgáltat empirikusan megalapozott háttéradatokat a vizsgálat. Konkrét célok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

6 ① Konceptiualizálás: szakirodalom, korábbi kutatások, fogalmak és mérési módszerek tisztázása - (2 hét) ② Operacionalizálás: kérdőív sablon kidolgozása, tesztelése 3- 5 fővel – (2 hét) ③ Adatfelvétel – (4 hét) ④ Kérdőívek elektronikus feldolgozása. – (3 hét) ⑤ Adatbázis készítés (excel majd spss), ellenőrzés, javítás. – (1 hét) ⑥ Adatok feldolgozása, kimutatások készítése. – (4 hét) ⑦ Összefoglaló elemző tanulmány megírása – (4 hét) Ütemezés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

7 Ütemezés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

8 ① milyen a célcsoport egészségképe, káros szenvedélyek (elsősorban függőségek) ② egyéni kulcskompetenciák feltérképezése (humán erőforrás oldal, elsődlegesen a munkaerő-piaccal összefüggésben) ③ motivációk (pszichés, mentális, tudati drive-ok) ④ a korábbi lakhatási tapasztalatok és elvárások (vélhetően kik lesznek alkalmasak az önálló lakhatási feltételek kialakítására)? ⑤ Általános társadalmi-demográfiai háttér Szakirodalom, korábbi kutatások, ismert eredmények, témakörök dimenziói és indikátorai, kérdőív lehetséges kérdéskörei, mérhetőség és mérési módszerek A szükségletfelmérés témakörei Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

9 A hajléktalanság szociológiai tényezői - a szakirodalom-feldolgozás eredményei Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

10 Integrációs elmélet – Robert Castel 1993 Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

11 59 kérdéses kérdőív 5 dimenzió Integrációs akadályozó tényezők Egyéni problémák Hiányosságok Szükségletek, elvárások, igények Motivációk és célok Dimenziók és kérdések Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

12

13

14 Módszertani jellemzők Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

15 Neme Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

16 Életkor Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék Á tlag: 49 é v Min: 21 é v Max: 72 év

17 Iskolai végzettség Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

18 Családi állapot Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

19 Megélhetés Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék Átlagosan hány ezer forintból él meg egy hónapban (nettó) Átlag: Ft Medián: Ft Min: 0 Ft Max: Ft

20 Jelenleg hány éve hajléktalan Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék Jelenleg hány éve hajléktalan Átlag: 4,8 év Medián: 3 év Min: 1 hete Max: 25 éve

21 Hányszor volt hajléktalan Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

22 férfi dominancia – a megkérdezettek többsége férfi (78%) középkorosztályi jelleg – a két legnagyobb korcsoportot a negyvenes és az ötvenes korosztály jelenti (63%) - az átlagéletkor 49 év alacsony iskolai végzettség – 86 százalékuknak legfeljebb szakmunkás képesítése van párkapcsolati hiány – mindössze 17%-uk él tartósabb párkapcsolatban megélhetési problémák: átlagosan nettó 25–30 ezer forintból élnek meg egy hónapban, ebből gazdálkodnak időtényező: kétharmaduk első alkalommal hajléktalan, egyharmaduk viszont már többször átélte ezt a traumát (tipikusan 2-3 alkalommal) Időtáv: átlagosan 3 éve élnek hajléktalanként markánsan kirajzolódik egy „újonc” (27%), és egy „öreg motoros” (30%) csoport a mintában. Karakterisztika Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

23 MOTIVÁCIÓK Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

24 Egyéni motivációk Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

25 A válaszadók jelenlegi helyzetük javulásának kulcsát négy alapvető dologban látják: - Lakáshoz jutás, - Munkához jutás, - ezáltal rendszeres jövedelemhez jutás, - családi kapcsolatok helyreállítása. Helyzet javulásának a kulcsa – saját véleményük említési sorrendben Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

26 Egyéni akadályozó tényezők a terveik megvalósításában Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

27 Külső természetes támaszok hiánya Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

28 Jelenlegi, aktuális célok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

29 Egészség és szenvedélyek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

30 Milyen az egészségi állapota szubjektív egészségkép Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

31 Betegségteher kapcsolata a hajléktalanság időtartamával Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

32 Egészségproblémák Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

33 Szenvedélyek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

34 Az alkoholfogyasztás hátterében álló okok (megjelölés száma) Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

35 Szakmai és egyéb humán képességek, készségek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

36 Szakmai tapasztalatok Munkaerő-piaci múlt Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

37 Szakmai kompetenciák - képesítéssel, végzettséggel Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

38 Alkalmi munkák típusai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

39 Hol szeretne újra dolgozni? Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

40 Elképzelt továbbképzési célirányok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

41 Lakhatási tapasztalatok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

42 Lakhatási tapasztalatok – Csak 21% Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

43 Nincs önálló lakhatási tapasztalat – 79%, elmúlt egy év alapján Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

44 Minta jellemzői Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék összkomfortos, jól felszerelt körülmények között62,0% komfortos, átlagosan felszerelt körülmények között17,0% félkomfortos, átlagosan felszerelt körülmények között6,0% komfort nélküli, rosszul felszerelt körülmények között9,0% egyéb,0% NT/NV3,0%

45 Lakhatási szükségletek Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

46 Önálló lakhatáshoz jutás esetén, mely korábbi élettapasztalatait tudná újra használni?” Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

47 MOTIVÁVIÓK Fontosnak tartanánk: - a motiváció növelésére szolgáló tréningek, - krízis intervenciós beavatkozások megvalósítását, - és a segítő szakemberek, mint külső támaszok kompetenciáinak fejlesztését EGÉSZSÉG A leggyakrabban említett betegségek (mozgásszervi betegségek, panaszok, keringési rendszer betegségei) tükrében elmondható, hogy: -a betegségek jelentős része megfelelő életmóddal (életmód-tanácsadás) - illetve prevencióval – szűrővizsgálatok, rendszeres orvosi ellenőrzés – kivédhető, megelőzhető lenne. -minél előbb, lehetőleg az első évben meg kellene történnie a visszailleszkedésnek, visszaillesztésnek Javaslatok Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

48 A szenvedélybetegségek mögötti okok legyőzhetősége szempontjából egyrészt fontos a - megfelelő megküzdési (coping) stratégiák, -illetve feszültségoldó technikák megismertetése, elsajátíttatása, - másrészt reális (a perifériára szorult létben is elérhető), a túlélésen túli célok kitűzése. KOMPETENCIÁK - Elhelyezkedési tanácsadás - Szakmai továbbképzések -Nyelvtanulás, számítástechnikai ismeretek fejlesztése Javaslatok II. Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék

49 Köszönöm a figyelmet! Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens, SZE PLESZI Szociális munka tanszék


Letölteni ppt "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések