Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Lukács Józsefné dr. titkárságvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Lukács Józsefné dr. titkárságvezető."— Előadás másolata:

1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Lukács Józsefné dr. titkárságvezető

2 Történeti áttekintés 1949. május 31. – „a Magyar Kereskedelmi Kamara kebelében a Tőzsde megszűnésének napjáig Kamarai Választottbíróságot kell szervezni” KGST-időszak Külkereskedelmi áruforgalomból keletkezett jogviták elbírálása a KGST Általános Szállítási Feltételei alapján - kötelező vitarendezés az alperes országának választottbíróságán (Pp. XXIV. Fejezet 360-364. §-ai) A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény (Magyarországon az 1962. évi 25. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre) – (156 szerződő állam)

3 Rendszerváltás a választottbíráskodásban Gazdasági nyitás - Új lehetőségek a gazdasági szereplők számára a választottbíráskodás kikötésére 1982 – Választottbírósági megállapodás az Osztrák Gazdasági Kamara Nemzetközi Választottbíróságával UNCITRAL Rules alkalmazásával 1988 – Társasági törvény – Külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvény – Értékpapírtörvény – Koncessziós törvény – Ptk. 1993. XCII. Törvény 2. §-a → általános felhatalmazás a gazdálkodó szervezetek részére választottbíráskodás kikötésére

4 Új alapok Eljárási Szabályzat - 1989. szeptember 1. UNCITRAL Rules alapján a nemzetközi egyezmény alapján zajló eljárásokra vonatkozó korlátozásokkal Lehetőség nemzetközi együttműködési megállapodásokra Választottbírósági törvény 1994. évi LXXI. tv. Belföldi és nemzetközi választottbíráskodás szabályozása UNCITRAL Model Law – harmonizált a New York-i Egyezménnyel és az UNCITRAL Arbitration Rules-zal Állandó választottbíróság alapításának joga Eljárás nemzetközi ügyekben Választottbíráskodás kiköthetősége

5 Hordozó szervezet Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - 1995. január 1-től Alapvető történelmi hagyományokon alapuló kamarai szolgáltatás: a gazdasági szereplők között felmerült viták gyors, bizalmas rendezése, békés vitarendezés elősegítése 5

6 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Közép-Európa egyik legjelentősebb állandó választottbírósága; Nemzetközi ügyekben eljárhat; Évente átlagosan 200-300 ügy; Perek átlagos hossza: 10-11 hónap A elmúlt években kb. 500 Md Ft pertárgyértékben kértek döntést 6

7 MINTAKLAUZULA "Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el." A felek egyebek mellett a továbbiakkal egészíthetik ki a fenti klauzulát: a) Az eljáró választottbíró(k) száma………...(egy, három). b) Az eljárás során a …………..(magyar, német, angol) nyelvet kell alkalmazni. c) Az eljárás során a gyorsított eljárásról szóló alszabályzat (az Eljárási Szabályzat 45. §-a) szabályait kell alkalmazni.

8 A választottbíróság kiköthetősége és a kikötés módja (Vbt.) 3. § (1) Bírósági peres eljárás helyett választottbírósági eljárásnak van helye, ha a) legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá b) a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek, és c) a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték. (2) Választottbírósági eljárás az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel hiányában is kiköthető, ha azt törvény megengedi. 4. § Nincs helye választottbírósági eljárásnak a Polgári perrendtartás (Pp.) XV-XXIII. fejezetében szabályozott eljárásokban, továbbá olyan ügyekben, amelyekben törvény a jogvita választottbírósági eljárás keretében történő rendezését kizárja.

9 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Gazdasági társaságok esetében 3:92. § (1) Társasági jogi jogvitára a létesítő okiratban vagy a jogvitában érintett személyek megállapodásában választottbírósági eljárás köthető ki. (2) Társasági jogi jogvitának minősül a) a gazdasági társaság és a tagja vagy volt tagja közti, a társasági jogviszonyból eredő jogvita, ideértve a társasági szervek által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezését; b) a tagok társasági jogviszonyával kapcsolatos, egymással szemben keletkezett jogvitája; és c) a gazdasági társaság és a vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag közötti, a vezető tisztségviselői vagy a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyból eredő jogvita. Egyesületek esetében 3:87. § Szövetkezetek esetében 3:330. §

10 Beérkezett ügyek száma 1995-2015 - 6653 ügyből 981 nemzetközi

11 Tendenciák Nemzetközi ügyek átalakulása, külkereskedelmi áruszállítási ügyek visszaszorulása Társasági ügyek, tagkizárások Privatizációs ügyek Fogyasztói szerződések megjelenése Gépjárműlízing, - kölcsön, ingatlanközvetítés EU-tagság: EU támogatásokból létrejött nagyberuházások FIDIC alapon (autópálya, út- és csatornaépítés, metróépítés, szennyvíztisztító 2009. nagy esőzések következtében meghiúsult mezőgazdasági szerződések

12 Főbb jellemzők Eltérés az UNCITRAL Szabályzattól – írásbeli (titkársági) és szóbeli (eljáró tanács megalakulását követő) szakasz elválik Tagozati rendszer Tárgyalás helye Eljárás nyelve Ajánlás jellegű választottbírói névjegyzék - magyar és külföldi választottbírók Erős titkársági háttér

13 Gyorsított eljárás „A bírók az ítélet meghozatala előtt helyeikből fel ne kelljenek” Választottbírósági szerződésben jelezni kell Főszabály szerint: egy választottbíró az iratok alapján tárgyalás megtartása nélkül Ítélet lehetőség szerint 100 napon belül 13

14 Egyeztető-közvetítő eljárás 2002. évi LV. törvény a közvetítésről Választottbírósági szerződés nélkül is, mindkét fél hozzájárulása szükséges Egyezség, választottbírósági ítéletbe foglalható Választottbírók eljárhatnak 14

15 Kapcsolat az ICC Választottbíróságával ICC European Arbitration Group Magyar tag az ICC Court-ban – Dr. Harmathy Attila Választottbírósági könyvtár – ICC kiadványok


Letölteni ppt "A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság Lukács Józsefné dr. titkárságvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések