Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Korán. Vallások Kereszténység (Bizánc, Abesszinia, Ghasszanidák, Lakhmidák, egyiptomi koptok) Judaizmus –zsidó törzsek: Jaszrib, Arábia oázisai –(judaizmusra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Korán. Vallások Kereszténység (Bizánc, Abesszinia, Ghasszanidák, Lakhmidák, egyiptomi koptok) Judaizmus –zsidó törzsek: Jaszrib, Arábia oázisai –(judaizmusra."— Előadás másolata:

1 A Korán

2

3 Vallások Kereszténység (Bizánc, Abesszinia, Ghasszanidák, Lakhmidák, egyiptomi koptok) Judaizmus –zsidó törzsek: Jaszrib, Arábia oázisai –(judaizmusra áttért arab törzsek) –jemeni királyságok Zoroasztrianizmus (Perzsia) Politeizmus, bálványimádás (“pogány” arab törzsek)

4 Mi is a Korán? Recitáció (qara’a=olvasni, hirdetni, recitálni) Szír kerjáná: valamely szent szöveg felolvasása vagy tanítása Allah szava, melyet Mohamednek küldött Gábriel közvetítésével Isteni kinyilatkoztatás Mohamed szavai, 23 év alatt (610-632) Arab nyelven szent könyv

5 Mohamed családfája

6 Az iszlám keletkezése Évszámok pontatlansága (hidzsra szerinti időszámítás később: Omar) Kerek számok (M. 25 évesen nősül, 40 évesen prófétai tevékenység stb.) Mohamed: 570 körül Korán árva - nagyapja majd nagybátyja 25 éves: Khadídzsa bint Khuvajlid Khadídzsa rokona keresztény Varaka ibn Naufal 40 évesen (610 körül) látomások 610. Ramadán 17: Gábriel (Dzsebráíl) - Korán 96:1-5 - a transzcendentális megtapasztalása

7 96:1-5 1.Hirdess Urad nevében, aki teremtett, 2.vérrögből teremtette az embert. 3.Hirdess! A te Urad a legnagylelkűbb, 4.aki írótollal tanított, 5.megtanította az embert arra, amit nem tudott.

8 42:7 “Eképpen sugalltunk néked arab Koránt, hogy intsed vele a városok anyját [= Mekka] és azokat, akik körülötte élnek” “arab Korán” - ugyanazok a tanítások, mint a zsidók és keresztények Koránjai

9 Mohamed írástudatlansága Ortodox felfogás - Korán csodája, kinyilatkoztatott volta Nincs bizonyíték Másokkal íratott Írásokat nem olvasta Mohamed nem szerkesztett össze teljes szöveget Egyes passzusokat leírtak

10 Az első teljes (?) szöveg Teljes szöveg (?) Abu Bakr idején (632-634) - hagyomány 464-465 Zajd bin Tábit - Próféta írnoka korábban Papíruszszeletek, lapos kövek, pálmalevelek, vállcsontok, állati bordák, bőrdarabok, fadarabok + emberek szíve Abu Bakr halála után Omar, majd lánya Hafsza (M. özvegye) Teljes szöveg nem valószínű

11 A kalifátus kezdetei 632. 06. 08. Mohamed halála - nem jelölt ki utódot 632-661: négy “igaz úton járó” kalifa - al-khulafá ar-rásidún –Abu Bakr (632-634) –Omar (634-644) –Oszmán (644-656) –Ali (656-661)

12 Oszmán “javaslata” Damaszkusz, Kúfa, Baszra, Himsz: Korán- olvasatok 4 tagú bizottság - Hafsza-féle verzió alapján Többit elégették - kivéve egyet (Ibn Maszúd) Valójában: –összegyűjtötte a fellelhető kinyilatkoztatásokat –megszerkesztette a szúrákat –összeállította a szúrák sorrendjét –létrehozta a mássalhangzós szöveg vázát

13 Az ikhtijár (választás) korszaka Orális hagyományozás az uralkodó Kurrá - Korán-recitátorok Olvasati különbségek - mássalhangzók Írásreform elhúzódása Ibn Mudzsáhid (859-935): “hét olvasat” Kanonikus szöveg véglegesülése: 10.sz. első fele

14 Olvasati különbségek (85:21-22) “Magasztos Korán ez - egy jól őrzött táblán” –A Korán eredetije az égben jól őrzött táblán található –A földi másolat az égi pontos mása “Magasztos Korán ez - egy táblán őrizve”

15 114 fejezet (szúra=kép) 6236 vers (ája=jel) Hosszúság szerint csökkenő - nem pontos kivéve első szúra (al-Fátiha) Leghosszabb a második (286 vers) Utolsó kettő: al-muavvidatáni, “a két varázslattal bajt elhárító” - a Koránt védő varázsmondókák 90 szúra mekkai, 24 medinai

16

17 A megnyitó 1.Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében. 2.Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, 3.a könyörületesnek és az irgalmasnak, 4.aki az Ítélet Napját uralja! 5.Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért. 6.Vezess minket az egyenes úton, 7.azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!

18

19 A hajnalhasadás Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében 1.Mondd: “Menedéket keresek a hajnalhasadás Uránál 2.annak a rossza elől, amit teremtett 3.és a szétterjedő sötétség rossza elől, 4.és a csomókba fújó [boszorkányok] rossza elől, 5.és az irigy rossza elől, amikor irigykedik.”

20

21 Az emberek Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében 1.Mondd: “Menedéket keresek az emberek Uránál, 2.az emberek királyánál, 3.az emberek istenénél: 4.minden lopva sugalmazó elől, 5.aki [gonosz gondolatokat] sugalmaz az emberek keblébe - 6.legyen ő dzsinn avagy ember.”

22 Szúra A Koránban kilencszer = Írás, kinyilatkoztatás A Korán szinonímája 9:64: “A képmutatók félnek attól, hogy leküldetik rájuk egy szúra, amely hírt ad arról, ami az ő szívükben van” Bizonyos részek összeállítását M., többség sorrendje M. halála után Elnevezések nem M-től származnak –Többnyire a szúra valamelyik kulcsszava –14 szúra elnevezése nem fordul elő benne

23 Források Korán Szunna (és hadísz) Konszenzus (idzsmá) Analógia (kijász) (idzstihád - ?)

24 Korán Recitáció Isteni kinyilatkoztatások - Gábriel közvetítésével 20 év alatt Lejegyzése Abu Bakr alatt, autentikus változat Oszmán Fejezetek (szúra = kép), versek (ája = jel) 114 szúra, csökkenő hosszúságúak, leghosszabb a második (286 vers) 90 szúra mekkai, 24 medinai Öröktől fogva létezik (ortodox), Allah által teremtett (mutazila) Magyarázatok (tafszír)

25

26

27

28

29 A baszmala formula

30 Baszmala 9. szúra kivételével mindegyik Eltérő álláspontok –Külön vers és a kinyilatkoztatás része –Két szúra közötti elválasztójel M. sok más dokumentumban használta 9. szúra 1. vers eleve Allah nevében - nincs rá külön szükség

31

32

33

34

35

36

37

38 Az iszlám Az emberiség egészéhez szóló vallás, maga “a” vallás –3:19: “Az [igazi] vallás Allah szemében az iszlám.” –5:3: “Kiválasztottam nektek vallásotok gyanánt az iszlámot.” A megelőző vallások “összefoglalója” –42:13: “Azt a törvényt szabta nektek a vallásban, amit Noénak parancsolt meg, s amit néked sugalltunk, s amit Ábrahámnak, Mózesnek és Jézusnak parancsoltunk meg.”

39 Más vallások Név szerint zsidók, keresztények és szábeusok (2:62, 5:69), továbbá “mágushitűek” (22:17, zoroaszteriánusok) Az Írás népe: ahl al-kitáb, ahl adz-dzimma Vallások egyenlősége –“Már teelőtted küldtünk küldötteket az emberekhez. Egyesekről közülük már beszéltünk neked, másokról még nem beszéltünk neked.” (40:78) –“És minden közösség a maga Írásához szólíttatik.” (45:28)

40 Kitáb (Írás) 255-ször egyes, hatszor többes számban Belső hatás: írás nagy szerepe Mekkában Külső hatás: zsidók és keresztények Írásai

41 6:59 “Nála vannak a rejtett dolgok kulcsai. Rajta kívül senki nem ismeri azokat. Ő tudja, mi van a szárazföldön és a tengerben. Még egy levél sem hullik le anélkül, hogy ő ne tudna róla. És nincs egy mag sem a föld homályában, és nincs semmi, ami nedves, és semmi, ami száraz, hogy ne lenne [följegyezve] egy nyilvánvaló Írásban.”

42 Korai medinai időszakig csak egy Írás (kitáb Allah), ez adatott a korábbi prófétáknak, Ábrahám leszármazottainak, Izráel fiainak, Mózesnek, Keresztelő Jánosnak és Jézusnak. Zsidókkal való szakítás után a Korán, a Tóra és az Evangélium elválik, s a zsidók és a keresztények csak egy részt kaptak az Írásból - Írások A Korán-terminus helyét átveszi a Kitáb - teljes kinyilatkoztatás 3:48: “És [Allah] megtanítja néki az Írást, a bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot.”

43 Más vallások kritikái 2:109: “Az Írás birtokosai közül sokan szeretnék azt, hogy miután hívők lettetek, ismét hitetlenekké tegyenek benneteket - mégpedig a magamaguktól támadt irígység okán, miután nekik nyilvánult meg [először] az Igazság. Ne rójátok föl ezt és legyetek elnézőek, amíg nem jő el Allah a Parancsával. Allah mindenek fölött hatalmas.” 2:111: “[Az Írás birtokosai] azt mondták: »Nem léphet be a Paradicsomba más, csak az, aki zsidó, vagy keresztény.« Ezek az ő vágyálmaik. Mondd: »Adjátok elő a bizonyítékokat, ha igazat mondtok!«”

44 5:116 “[És emlékezzetek arra], amikor Allah azt mondta: »Jézus, Mária fia! Mondtad-e vajon te az embereknek azt, hogy ‘vegyetek engem és anyámat Allah mellé két istennek?’« [Jézus pedig] azt mondta: »Magasztaltassál! Hogy jönnék én ahhoz, hogy olyasmit mondjak, amihez nincsen jogom. Ha én [valóban] ezt mondtam volna, akkor te tudnád azt. Te tudod azt, amit én [elrejtek] magamban, de én nem tudom, mit [rejtesz el] te magadban. Bizony, [egyedül] te vagy az, aki tudván tudod a rejtett dolgokat.«”

45 9:29 “Harcoljatok azok ellen - azok között, akiknek az Írás adatott -, akik nem hisznek Allahban és a Végső Napban és nem tekintik tilalmasnak azt, amit Allah és az ő küldötte megtiltott és nem vallják az igazság vallását - [harcoljatok ellenük] mindaddig, amíg megadják a jótettért járó dzsizjét, lévén, hogy becsületüket-vesztettek ők!”

46 9:30 “A zsidók azt mondják: »Uzajr Allah fia.« És a keresztények azt mondják: »A Messiás Allah fia.« Ezt mondják ők a szájukkal. [Állításukkal] hasonlítanak azoknak a beszédéhez, akik korábban hitetlenek voltak. Allah átka legyen rajtuk! Hogy fordulhatnak el [ennyire az igazságtól]?”

47 9:31 “Írástudóikat és szerzeteseiket és Mária fiát, a Messiást Allah mellé uraiknak tették meg, holott nem kaptak más parancsot, csak azt, hogy egy istent szolgáljanak. Nincs más isten rajta kívül! Magasztaltassék! [Mennyire fölötte áll ő] annak, akit társítanak [mellé]!”

48 Próféták Allah küldöttei, miután az emberek közössége felbomlott 2:213: “Az emberek [eredetileg] egyetlen közösséget alkottak. [Miután egyenetlenség támadt közöttük], Allah prófétákat küldött [hozzájuk] örömhírhozók és intők gyanánt. És [minden alkalommal] leküldte velük az Írást az Igazsággal, hogy ítélkezzen közöttük abban, amiben összekülönböztek. És - egymás iránti fenekedésből - csak azok különböztek össze [az Írás értelmében], akik birtokába jutottak, - miután nyilvánvaló bizonyítékokat kaptak.”

49 Koránban név szerint kb. 25: Noé, Ábrahám, Iszmáel, Izsák, Jákob, Jézus, Jób, Jónás, Áron, Salamon, Dávid, Mózes (4:163-164), József, Zakariás, Éliás, Elisa, Lót (6:83-90) Mohamed az egész emberiséghez szól, az utolsó próféta, a “próféták pecsétje” (33:40)

50 Ábrahám Az iszlám arabizálása Ábrahám-vallás Ábrahám az iszlám megalapítója Ábrahám muszlim (3:67) Ábrahám és Mekka összekapcsolása: Mekka és a Kába megalapítója (3:95- 97) Mekka centrális szerepe

51 3:67

52 3:67: “Ábrahám nem volt sem zsidó, sem keresztény, hanem haníf volt, alávetette magát [Allahnak], és nem tartozott a pogányok közé.” Haníf: “elhajlott”. M. előtti “istenkeresők”, elhajlottak a bálványimádástól, keresték az igaz hitet. Elkülönültek a zsidóktól és keresztényektől is. M. számára a haníf az “őseredeti” arab monoteista 3:67: haníf=muszlim

53 Ádám és Éva Éva neve nem szerepel Ádám: Allah helyettese, a nevek tudója (2:30-34) “És megtanította Ádámnak az összes nevet” Móz1; 2,19: “Az Úristen megteremtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik.” Ádám (név nélkül) teremtése (7:189-193; 15:26) –“Ő az, aki egyetlen személyből teremtett benneteket és akiből létrehozta a párját, hogy nála lakozzék.” –”És teremtettük hajdan az embert száraz agyagból, megformált sárból” Bűnbeesés (2:35-39; 7:19-27)

54 Angyalok Ember teremtése előtt egyetlen értelemmel bíró lények Allah “szárnyas küldöttei” (35:1) Gábriel név szerint (Dzsibríl)

55 Dzsinnek Tűzből teremtettek Mohamed küldetése az emberekhez és a dzsinnekhez is szól 51:56: “A dzsinneket és az embereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak.” Koránban együtt a kettő

56 Ördög Iblísz, a dzsinnekhez tartozik, nem borul le az angyalokkal együtt Ádám előtt, fellázad (15:30-35; 18:50; 7:11-18) A Sátán (as-Sajtán) Ádám és Éva megkísértője (2:36) Sátán=Iblísz (keresztény-etióp átvétel) Iszlám előtt a sajtán (t.sz. sajátín) a dzsinn szinonimája Iszlámban azonosul a preiszlám arab hagyomány és a keresztény bibliai sátán - kígyó alak

57 Mária (Marjam) Apja Imrán (héber Amrám), aki Mózesnek és Áronnak is az apja - a két bibliai alak azonosítása Biblia Móz4 26,59: “Amram feleségét Jochebednek hívták. Lévi lánya volt, Egyiptomban született Lévinek. Ő szülte Amramnak Mózest és Áront s nővérüket, Mirjamot.” A Biblia szerint Mirjam maga is prófétanő (Móz2 15,20) Születése, angyali üdvözlet (3:35-44; 3:45-47; 19:16-35)

58 3:45-47 “45. [Emlékezzetek arra], amikor az angyalok azt mondták: »Ó Mária! Allah hírül ad néked egy igét, amely tőle [ered], a neve Jézus, a Messiás, Mária fia. Nagy becsben fog állni az evilágon és a túlvilágon s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz]. 46. [Már] a bölcsőben szólni fog az emberekhez, [majd] érett fővel [is], s az igazak közé fog tartozni.« 47. »Uram!« - mondta [Mária] - »Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?« »Eképpen [lesz]« - mondta. Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: »Legyél!« - és [az] van.”

59 Szentlélek, Szentháromság Ruh al-kudusz 2:87: “Nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk Jézusnak, Mária fiának (Íszá bin Marjam) és megerősítettük őt a Szentlélekkel” (2:253; 5:110; 16:102) Szentháromság: elveti - sirk, társítás, Jézus nem Isten fia (4:171; 9:30; 19:34- 35)

60 4:171 “Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia [csupán] küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle [kiáradó] szellem. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy »Három!« Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke! Övé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló!”

61 Pokol An-nár Gyehenna (Dzsahannam) 38:55-58: 1.“[Így van] ez. Akik azonban túlkapásokra vetemednek, azok rossz [szállás]helyre fognak megtérni: 2.A gyehennába; benne fognak sülni. Milyen nyomorult fekhely! 3.[Így van] ez. Ízleljék csak meg! Forrásban lévő víz és genny, 4.És más efféle [büntetés]!”

62 Paradicsom (Dzsanna) Hét égbolt (2:29; 41:12) –Legalsó: lámpásokkal ékesített, őrizetül a sátánok ellen (41:12) –Legfelső: égi maszdzsid, ide történik M. éjszakai utazása (iszrá - 17:1), majd égi utazása (mirádzs) - Gábriel kíséretében végig látogatja a hét égboltot; itt van az égi trónus (40:7) Gyönyörűséges hely (43:70-73; 56:12- 26; 68:34)

63 56:15-26 15. “[Arannyal és drágakővel] átszőtt pamlagokon 16. hevernek kényelmesen egymással szemben 17. és örökifjú fiúk járnak körbe közöttük 18. kelyhekkel, kancsókkal és forrásvízzel telt kupákkal, 19. nem fáj tőle a fejük és nem részegednek meg; 20. és gyümölcsökkel, amit csak választanak, 21. és szárnyasok húsával, amit csak megkívánnak, 22. és nagyszemű hurik lesznek, 23. akik jól elrejtett gyöngyökhöz hasonlatosak - 24. [mindez] fizetségül azért, amit tettek. 25. És nem hallanak ott üres fecsegést, sem bűnre csábítást, 26. hanem csak azt a szót, hogy: »Békesség, békesség!«”

64 Csodák Csodákat igénylő legendák Kinyilatkoztatás isteni eredetének bizonyítása A küldött és az isteni princípium közvetlen érintkezésének csodája Ókori keleti istenkirályok Korán teokratikus jellege Közösség normatív szabályozásának isteni előfeltételezettsége

65 M. ambivalens Istennel való találkozást illetően 42:51: “Az ember számára lehetetlen az, hogy Allah beszéljen vele - hacsak nem sugallat útján, vagy függöny mögött, vagy úgy, hogy követet küld, aki az ő engedelmével sugallatot ad neki, amit ő akar.”

66 17: al-iszrá, Az éjszakai utazás 17:1: “Dicsőség annak, aki éjszakai utazást tett az ő szolgájával a Szent Mecsetből az igen távoli mecsetbe” Al-maszdzsid al-akszá - “égi Jeruzsálem” + mirádzs - égi utazás - 255-256

67 Időrendiség Legkülönbözőbb időpontokban keletkezett kinyilatkoztatások Korán szerkesztése M. idején állandóan alakult Korábbi előírásokat eltörölt vagy módosított - gyakran meghagyva előzőt is Nászih (“eltörlő”) - manszúh (“eltörölt”)

68 Bortilalom 16:67: “És a pálmafák és a szőlőskertek gyümölcseiből részegítő italt és jó táplálékot készítetek magatoknak” 2:219: “Kérdeznek téged a borról és a szerencsejátékról. Mondd: »Súlyos vétek van bennük, és néha valamelyes hasznára is vannak az embereknek. A belőlük fakadó vétek azonban nagyobb a hasznuknál.«” 4:43: “Ti hívők! Ne közelítsetek az istentisztelethez ittasan, [hanem várjatok,] amíg tudjátok, hogy mit mondtok!” 5:90-91: “Ti hívők! A bor, a szerencsejáték … a Sátán förtelmes műve. Kerüljéket azt! Talán boldogultok. A Sátán a bor és a szerencsejáték által csupán ellenségeskedést és gyűlölséget akar szítani közöttetek és el akar fordítani benneteket attól, hogy megemlékezzetek Allahról és az istentiszteletről. Nem akarjátok hát abbahagyni?”

69 Erőszak Nincs kényszer a vallásban! (2:256) –Klasszikus iszlámban zsidókkal és keresztényekkel szemben nincs –Pogány arabokkal szemben viszont igen

70 Erőszak 9:5: “A kard verse”: “Öljétek meg a pogányokat, ahol csak föllelitek őket!” 8:12: A hitetlenek szívébe pedig rettegést vetek. Üssetek hát [kardotokkal] a nyakukra és üssétek le minden ujjuk végét. 47:4: “Amikor összetalálkoztok a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat!” 8:60: “És készítsetek föl ellenük ami [fegyveres] erőt és csatamént csak tudtok, hogy félelmet keltsetek általuk Allah és a ti ellenségeitekben …”

71

72 Korán a gyilkosság ellen? 5:32: “ha valaki megöl egy emberi lényt anélkül, hogy [annak halála bosszú lenne] valaki másnak [a megöléséért], vagy [megtorlás lenne azért], hogy [a megölt] romlást [okozott volna] a földön, akkor olyan az, mintha az összes embert ölte volna meg.” 6:151: “És ne öljetek meg - csak jogosan - [ember]életet, amit Allah tilalmasnak nyilvánított.”

73 Első “öngyilkos merénylő”: Sámson Biblia, Bírák Könyve 16,27-30

74 “A filiszteusok minden fejedelme ott volt, és a tetőn volt vagy háromezer ember, férfi és nő, akik nézték Sámson játékát. Sámson akkor az Úrhoz könyörgött, és így szólt: »Uram, Isten, emlékezzél meg rólam, s most az egyszer adj nekem erőt, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért.« Sámson átkarolta a két középen álló oszlopot, amelyen az épület nyugodott, nekifeszült az egyiknek a jobb kezével, a másiknak a bal kezével, s így szólt: »Haljak meg a filiszteusokkal együtt!« Minden erejével nekifeszült, és az épület rászakadt a fejedelmekre és az egész népre, amely ott volt. Sokkal többet ölt meg akkor, amikor meghalt, mint amennyit akkor ölt meg, amikor élt.”

75 Az öngyilkos merényletek vallási legitimációja iszlám elítéli az öngyilkosságot iszlám világban ismeretlen Korán 4:29 - értelmezés egyéni indíttatású mártírság viszont közösség érdekében, “Allah útján “ (2:154, 3:169, 22:58, 3:170-174) elnyomás, igazságtalanság, megszállás, agresszió ellen mártírság a síita iszlámban (Kerbela)

76 Korán 4:29 YUSUFALI: Nor kill (or destroy) yourselves PICKTHAL: and kill not one another Simon: És ne öljétek meg egymást! Mihálffy: S ne öljétek meg magatokat (egymást)!

77 Sátáni versek (53:19-50) Három istennő: al-Lát (Táif), Manát (Medina), al-Uzza (Mekka - Nakhla) Kurais előkelői előtt recitál (közeledni akarván az iszlámmal szembenállókhoz) - “Allah lányai” - “banát Alláh” 19-20 után, a Sátán a “nyelvére dobta”: “Ezek a magasságos hattyúk - közbenjárásukban reménykedni lehet” Három istennő - közvetítők Isten és az ember között Megegyezés meghiúsult - eltörli, helyette 53:21-24 - áttérés monoteizmusra 22:52 Isten neve: először ar-Rahmán (a könyörületes), majd Allah

78 22:52 “Nem küldtünk teelőtted küldöttet vagy prófétát anélkül, hogy ha kívánt valamit, ne vetett volna a Sátán valamit a vágyába. Ám Allah eltörli azt, amit a Sátán vet oda. Aztán Allah [egyértelműen] rögzíti az ő jeleit/verseit. Allah [mindenek] tudója és bölcs. [Azért tesz így], hogy azt, amit a Sátán odavet, azok kísértésévé tegye, akiknek a szíve beteg és kegyetlen.”

79 Salman Rushdie

80 Iszlám és a nők Iszlám előtt akármennyi feleség Ok: sokkal kevesebb férfi - csaták - nők védelem nélkül! Iszlám korlátoz: csak 4 (inkább csak egy!) - 4:3 Nélkülöző nőknek biztonság - 24:33 Iszlám előtt nők teljes jogfosztottsága, lánycsecsemők megölése stb. Iszlám: nő örökölhet, tanuskodhat, lánycsecsemők megölése tilos, férfiak hűsége

81 4:3 “Ha attól féltek, hogy nem tudtok méltányosan bánni a [női] árvákkal, akkor házasodjatok meg a néktek tetsző nőkkel: kettesével, hármasával, négyesével! Ám ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni [egyszerre többhöz], akkor [vegyetek feleségül] csak egyet.”

82 Mohamed és a nők Házasságaiban pragmatikus szempontok Politika: szövetségek fontos törzsekkel Szociális: jó példa a védelem nélkül maradt nők sorsának rendezésére feleségek befolyása (Khadídzsa, Ájsa) Hidzsáb: társadalmi rang kifejezője

83 Mohamed feleségei (33:50) Feleségek, akikért jegypénzt fizetett Rabszolganő-ágyasok Unokatestvérek, akik elvégezték a hidzsrát Magukkal szabadon rendelkező nők, akik szerződéssel szabályozták a házasságukat

84 Mohamed feleségei –Khadídzsa bint Khuvajlid - megh. 619 Két fiú: meghaltak Négy lány: –Zajnab - Abú al-Ász felesége (először nem tért át, Badr: muszlimok foglya, később áttért) megh. 629 –Rukajja - Oszmán ibn Affán felesége, megh. 624 –Umm Kulszúm - Oszmán ibn Affán felesége, megh. 631 –Fátima - Ali felesége (Abu Bakr és Omar is szerették volna) –Szavda - amir törzs főnök unokatestvére, 620 –Ájsa: Abu Bakr lánya - 620 (6 éves), 623 (9 éves) –Hafsza (Omar ibn al-Khattáb lánya, Oszmánnak majd Abu Bakrnak szánja, 625, 18 éves) –Zajnab bint Kuzajma (beduin törzsfőnök lánya, 625 - megh. 626)

85 Feleségek 2 –Hind bint al-Mughíra (Umm Szaláma, mekkai előkelőség, 29 éves, 626) –Zajnab bint Dzsahs (M. unokahúga, 626) –Dzsuvajríja bint al-Hárisz (627, hadizsákmány) –Szafija (Hujáj ibn Akhtab, Banu’n-Nadír zsidó törzs feje lánya, 17 éves, 628) –Ramla (Umm Habíba, Abú Szufján lánya –Majmuna (M. unokatestvére) –Marjam (egyiptomi kopt keresztény rabnő - ágyas: fiút szül: Ibrahím)

86 A Korán szerepe Elsődleges forrás, de: értelmezés(ek) döntő szerepe A Koránnal bármi – és annak ellenkezője is - alátámasztható “Nem annyira az a döntő az iszlám vallási jelenségeinek helyes megítélése során, hogy mit mond a Korán és a hagyomány, hanem hogy ezek kijelentéseit és értelmét a közösség hogyan értelmezi” Goldziher Ignác: Az iszlám vallása.

87 “Ameddig vita folyik arról, valójában mit is mond a Korán, ez azt jelenti, hogy valójában senki sem tudja, legalábbis azok, akik azt hiszik, hogy tudják, nem értenek egyet egymással. … A kulcskérdés nem az, mit mond a Korán, hanem az, mit mondanak a muszlimok, hogy mit mond a Korán.” Olivier Roy: Globalized Islam

88 A Korán magyarul

89 Buzitai Szeldmayer Imre és Gedeon György (Kassa) Antalffy Endre (Marosvásárhely) Hollósi Somogyi József Simon Róbert Mihálffy Balázs Abdurrahmán Kiss Zsuzsanna Halima Serdián Miklós

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99


Letölteni ppt "A Korán. Vallások Kereszténység (Bizánc, Abesszinia, Ghasszanidák, Lakhmidák, egyiptomi koptok) Judaizmus –zsidó törzsek: Jaszrib, Arábia oázisai –(judaizmusra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések