Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sík Endre Miklós Civil Partnerség V. Regionális Konferencia 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sík Endre Miklós Civil Partnerség V. Regionális Konferencia 2007."— Előadás másolata:

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sík Endre Miklós Civil Partnerség V. Regionális Konferencia 2007. november 8.

2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Témakörök: 1.Esélyegyenlőségi politika – nemzeti és EU 2.2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról 3.2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év 4.„Mainstream” kormányzati munka

3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1. Mi az egyenlőségi politika célja? A társadalmi egyenlőség megteremtése „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.” (Magyar Köztársaság Alkotmánya, 70/A §)

4 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Milyen eszközökkel érhető el a társadalmi egyenlőség? „egyenlő bánásmód” A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció mentességének biztosítása. „esélyegyenlőség” A gazdasági, politikai és szociális egyenlőség megteremtésére irányuló, konkrét intézkedéseket is tartalmazó integrált megközelítés, mely szükség esetén a pozitív diszkriminációt is magában foglalhatja.

5 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Miért kell az esélyegyenlőséggel foglalkoznunk? Törvényben rögzített jog és kötelezettség Alkotmány (70/A,B §) Ágazati jogszabályok Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény Célcsoport-specifikus jogszabályok Nemzetközi kötelezettségek Európai Unió ENSZ Európa Tanács Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) stb. Gazdasági érdek Társadalmi igazságosság

6 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Egyenlő esélyek politikája az Európai Közösségben Általános jellemzők: –fokozatos szemléletváltás –jogfejlődés –kiindulópont: nemek közötti esélyegyenlőség 1957-75 gazdasági megfontolások (egyenlő munkáért egyenlő bér!) tagállamok jogharmonizációjának kezdete 1975-80 szociális megfontolások (élet- és munkakörülmények javítása) pozitív megközelítés fontossága (közösségi programok, „puha” jogszabályok) 90-es évektől napjainkig cél: az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülése közvetett diszkrimináció fogalma pozitív akciók pozitív diszkrimináció Amszterdami Szerződés (emberi jogok felértékelődése) gender mainstreaming

7 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2. 2003. évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról Cél: általános antidiszkriminációs tv. megalkotása Vívmányai: a magyar jogi szabályozás EU-s normákkal való harmonizációja az antidiszkriminációs szabályok egységes kódexbe foglalása lefedi a közélet teljes spektrumát (pl.: oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás stb.) a magánélet tiszteletben tartásával kiterjeszti az egyenlőbánásmód követelményét egyes magánjogi viszonyokra is (pl.: szolgáltatásokhoz való hozzáférés) Esélyegyenlőségi tervek Egyenlő Bánásmód Hatóság

8 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 3. Az Európai Év Amszterdami Szerződés „... a Tanács … megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.„ (13. cikk (5) bekezdés) Jogi háttér nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés – EU egyik alapelve 2000/43/EK irányelv – a faji- vagy etnikai származás alapján történő diszkrimináció tilalma többek közt a foglalkoztatás, a szakképzés, az oktatás, az áruk és szolgáltatások, valamint a szociális védelem terén 2000/78/EK irányelv – a vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor és szexuális beállítottság alapján történő megkülönböztetés tilalma

9 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év háttere A tematikus év oka  késés/problémák az EUs direktívák harmonizálásában  egyenetlen végrehajtás a nemzeti jogszabályok terén  ismeretek hiánya  2004 Zöld könyv: figyelemfelkeltés! A tematikus év prioritásai  jogok – az egyenlőséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való jog, a többszörös megkülönböztetés elleni fellépés  képviselet – a megkülönböztetést elszenvedők, valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele  elismerés – a sokféleség ünneplése  tisztelet – egy összetartóbb társadalom kialakítása

10 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év végrehajtása Jogszabályi háttér 771/2006/EK határozat Időtartam 2007. január 1. - december 31. Intézményrendszer –Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály –Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) Költségvetés 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) Az Európai Év magyar költségvetése 516 600 € (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

11 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év eseményei EU szint  Európa-szerte zajló információs kampány  „Egyenlőségi Csúcs” - nyitó és záró rendezvény  számos konferencia és esemény  Eurobarometer kutatások Magyar kormányzati intézkedések  6 intézkedés az Európai Év keretében  további források bevonása: pl. OFA pályázatok  „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

12 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év hat kormányzati intézkedése (Nemzeti Stratégia) 1. Partner konferencia és gála - 2007. március 5. 2. Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok 3. Kutatás 4. Esélyegyenlőségi tervek - pályázat 5. Záró konferencia – 2007. november 15. 6. Kommunikáció – Média

13 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Honlap EU-s honlap, magyarul is: http://equality2007.europa.eu Hírek Online sajtószoba Online eseménynaptár Linkek, referenciák Az SZMM honlapján: Kalendárium Letölthető anyagok Pályázatok Külön e-mail

14 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év nagykövetei: Palya Bea és Kaltenbach Jenő Az év nagykövetei olyan jól ismert, pozitív imázzsal rendelkező személyiségek, akik azonosulnak és egyetértenek a 2007 - Egyenlő esélyek mindenki számára európai év célkitűzéseivel, továbbá felkészültek arra, hogy aktívan és hatékonyan részt vegyenek az év népszerűsítésében.

15 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Olyan személyek, akiknek élettörténete közvetlenül kapcsolódik az esélyévhez, akik szembesültek a diszkriminációval és leküzdötték azt akik hajlandóak megosztani történetüket a nyilvánossággal, írásban és audiovizuális módon is, részt vesznek konferenciákon, egyéb eseményeken. Az év arcai – valódi élettörténetek Magyarországról 3 ilyen történetet kell továbbítanunk az EU felé. A történetekből 2 oldalas, illusztrációkkal ellátott szóróanyagok készülnek az adott ország nyelvén, médiasztorik alapanyagául szolgálhatnak. A Bizottsággal való egyeztetés után az EU tagországaiból beküldött legjobb 30 történetet angolra, németre és franciára fordítják és felteszik az Esélyév weboldalára.

16 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 4. A roma népesség hátrányos helyzetének javítását célzó intézkedések: Életminőség javítása modellprogram - 9 településen lakókörnyezeti rehabilitáció Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) Roma Integráció Évtizede program 2005-2015 Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL, ÁFSZ, közhasznú munka Roma Kulturális Alap (RKA) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó programja Roma Koordinációs és Intervenciós Keret

17 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A fogyatékossággal élő emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: Országos Fogyatékosügyi Program A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése A rokkantsági nyugdíjrendszer felülvizsgálata A látássérültek számára elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásának növelése Új lakóotthoni férőhelyek létrehozására irányuló program Akadálymentesítés

18 Szociális és Munkaügyi Minisztérium A nők és férfiak közti társadalmi egyenlőséget elősegítő intézkedések: Nemzeti Cselekvési Program Családbarát Munkahely díj „Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” - pályázat „Férfiszerepek” - pályázat Munkaerőpiac: NFTI, EQUAL Női karriertervezés – OFA pályázat Országos Kríziskezelő Információs Telefonszolgálat Családi Csoport-Konferencia

19 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az idős emberek helyzetének javítását célzó intézkedések: Idősbarát Önkormányzati Díj Pályázat az időseket tömörítő szervezetek számára szabadidős programok szervezésére A fiatalok helyzetének javítását célzó intézkedések: Nemzeti Ifjúsági Program Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Központ modell program

20 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Köszönöm a figyelmet! További információ: http://equality2007.europa.eu empl-year2007@cec.eu.int www.szmm.gov.hu www.egyenlobanasmod.hu eselyev2007@szmm.gov.hu


Letölteni ppt "Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év Sík Endre Miklós Civil Partnerség V. Regionális Konferencia 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések