Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NÉMETH ZSOLT „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” ÁLDOZATTÁ VÁLÁS, ÁLDOZATVÉDELEM HID ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SOMOGYGESZTI, GESZTENYE KASTÉLYHOTEL 2015. MÁRCIUS 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NÉMETH ZSOLT „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” ÁLDOZATTÁ VÁLÁS, ÁLDOZATVÉDELEM HID ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SOMOGYGESZTI, GESZTENYE KASTÉLYHOTEL 2015. MÁRCIUS 5."— Előadás másolata:

1 NÉMETH ZSOLT „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” ÁLDOZATTÁ VÁLÁS, ÁLDOZATVÉDELEM HID ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SOMOGYGESZTI, GESZTENYE KASTÉLYHOTEL 2015. MÁRCIUS 5.

2 ÁLDOZAT, VAGY ELKÖVETŐ? Ki válik áldozattá kriminológiai szempontból, és ki elkövetővé? Lehet-e az áldozatból elkövető, és fordítva – az elkövetőből áldozat? Ahol áldozat van, ott mindig van elkövető is… 2

3 dr. Németh Zsolt PhD ny. r. ezredes, főiskolai tanár Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék tudományos munkatárs Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék kriminologus@gmail.com 3

4 A KRIMINOLÓGIA NÉZŐPONTJA: AZ OKOKAT KUTATÓ (multikauzalitás) MEGÉRTŐ ÉS MEGISMERŐ KEZELNI, SEGÍTENI AKAR A MEGELŐZÉS ELSŐDLEGESSÉGE (Beccaria) BÜNTETNI CSAK VÉGSŐ SORON ÉS OKOSAN (ultima ratio) A KONTROLL INTÉZMÉNYERENDSZERE IS ÉRDEKLI 4

5 A TRADICIONÁLIS KRIMINOLÓGIAI FELFOGÁS SZERINT A BŰNÖZÉS: inkább egy kivételes, mint egy normálisan előforduló esemény a patológia egy formája, mely a társadalom perifériájára szorultak köréből származik, illetve túlnyomórészt ott fordul elő, az egyébként normális társadalmi-gazdasági folyamatoknak átmeneti, gyakran brutális szétesése, az uralom egyik tárgya. A bűnözés egy szabályozandó jelenség, amit olyan mértékűvé kell leszorítani, hogy kezelhető legyen a modern állam és más szociális intézmények rendelkezésére álló eszközeivel. 5

6 A TÁRSADALOM, AMELYBEN ÉLÜNK:  a század nagy ideológiai csődjei  évszázados, ezeréves hagyományok átrendeződése  a fogyasztói szemlélet általánossá válása  a társadalmak eltömegesedése  a média behatolása mindennapokba és a magánéletbe  virtuális valóság sokak gondolatvilágát tölti ki  veszélyes látszatvallások térhódítása  szenvedélybetegségek, sokféle függőségek  ösztönéletbeli zavarok, deviációk megszokottá válás, elfogadottsága  a modern élet sokféle biztonságot és kellemes élményt kínál, ennek ellenére növekvő válságtudat, fokozó elégedetlenség önmagunkkal és közösségeinkkel  reális tömegpusztító fenyegetettségek: nukleáris katasztrófa, terrorizmus, környezetszennyezés, bűnözés, a civilizációval összefüggő betegségek, járványok… 6

7 DIAGNÓZIS Társadalmi-gazdasági tényezők (mélyszegénység, kiúttalanság, egyes csoportok marginalizálása stb., = az elosztás igazságtalansága A társadalmi intézmények (önkormányzatok, oktatás, politikai szervezetek) hozzáállása: felelőtlenség és felelősségáthárítás. A konfrontatív kultúra dominanciája, a szolidaritás hiánya. Restriktív, bűnüldöző, rendészeti szemlélet. A rendőrség mintegy „kívülről” szemléli a folyamatokat, miközben a korlátolt és előítéletes szemléletet képviselők birtokolják a vélemény- meghatározók pozícióját számos helyen a rendőrségen belül. 7

8 TENDENCIÁK: 8 Rizikótársadalom (éspedig nem a bűnözés a fő veszély) Fokozott biztonságigény Represszív kriminálpolitika Ellenség büntetőjog A (feltételezett) választói akarat kiszolgálása

9 A KRIMINOLÓGIA A XIX. SZ. MÁSODIK FELÉBEN KEZDŐDIK, TÁRGYKÖRE FOKOZATOSAN BŐVÜLT: A büntetőjog elégtelensége – komplex szemlélet kell a ismertté vált bűnözés a bűnelkövetők, a bűnelkövetővé válás, a bűnöző életmód a bűncselekmények áldozatai (viktimológia) a rejtett (látens) bűnözés a büntető igazságszolgáltatási rendszer (az állami reagálás) működése a bűnözés és a devianciák összefüggései (TBZ kutatások) bűnözési prognózisok bűnmegelőzési kutatások 9

10 A BŰNCSELEKMÉNY MEGVALÓSULÁSÁHOZ KELL: kellően motivált tettes alkalmas célpont megfelelő szituáció 10

11 A VIKTIMOLÓGIA (ÁLDOZATTAN) FAJTÁI: kriminál-viktimológia általános viktimológia modern viktimológia 11

12 A KRIMINÁL-VIKTIMOLÓGIA Bűncselekmények áldozatainak (sértettek) tudományos igényű vizsgálata –Morfológia, okság, megelőzés A kárjóvátétel formái –elkövető álali –állam általi –civilszervezeti –bitosítási A kárhelyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás –új rendőrségi filózófia –a konfliktus visszahelyezése az emberek közé 12

13 A BŰNÖZÉS HELYZETE 450 ezer bűncselekmény (regisztrált!) 120 ezer bűnelkövető (10 % fk.) 230 ezer sértett (10 ezer gyermek) 100 ezer lakos/4,5 ezer bcs. (Svédország: 12 ezer) 10 ezer lakos/120 bűnelkövető (fk: 250!) 10 ezer lakos/ 230 sértett 13

14 A BŰNÖZÉS SZERKEZETE 60 % vagyon elleni (1998: 82 % - 600 ezer) 5 % személy elleni erőszakos 5 % közlekedési 2-4 % gazdasági 1 % házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni 20 % közrend elleni 14

15 AZ ELKÖVETŐK: 120 ezer – éves átlagban –Gyermekkorú: 2-3 % –Fiatalkorú: 11 % –Férfiak – nők: 82 – 18 % (volt 90 – 10 %!!) –10 ezer lakosra: 120 elkövető –10 ezer fiatalkorúra: 250!

16 AZ „ÁLDOZATOK” VOLUMEN, DINAMIKA, SZERKEZET A természetes sértett személyek 2003-ban összesen: 235 760 (külföldi: 8612)

17 A SZITUÁCIÓ – A BŰNCSELEKMÉNY SZINTERE BŰNKELTŐ – BŰNCSILLAPÍTÓ/SEMLEGESÍTŐ fizikai (technikai) –épített és természeti környezet (vonzó vs. taszító) –törött ablakok elmélete (broken windows) szociális tér: –megélhetési –jóléti –további kényszerűségek (konfliktusok, családi erőszak) –közösségfejlesztés (bizalom)

18 AXIÓMÁK: Az áldozattá válás és az elkövetői sorsok párhuzamai (konkrét szerepváltások) Az áldozati és az elkövetői szerepek hasonló szociológiai jellemzői Gyermekkorban elszenvedett traumák (gyakran a szeretett felnőttől!) A viktimitás járványszerűsége (csalások, szexuális bcs-k) 18

19 A VIKTIMITÁS - BETEGSÉG PÁRHUZAM Az orvostudomány is okot keres, gyógyít és megelőz, közös pontjuk a szenvedés. a fejlődésben (társadalmi, biológiai) lemaradók veszélyzónába kerülnek, kiesnek az oktatásból, az egészségügyi és munkarendszerekből és kriminális helyzetekbe sodrónak (lásd cigányság) technikai fejlődés, veszélyes üzemek és technológiák – mind védtelenebb ember, időskorúak lelassulásának relativitása (tájékozódási bizonytalanságok) - gondatlanság - feledékenység - túlzott kényelmesség - környezetrombolás 19

20 ÁLDOZATTÍPUSOK: –Benjamin Mendelsohn (felelősségi szint) - (a jövő tendenciája?!) –Hans von Hentig (tulajdonság, élethelyzet) –Véletlen/vétlen – szükségszerű áldozat 20

21 BENJAMIN MENDELSSOHN (BUKAREST, 1900 – JERUZSÁLEM, 1998) Teljesen vétlen (gyermek, öntudatlan) Tudatlan, hiszékeny Egyformán felelős az elkövetővel Az áldozat „vétkesebb” (agresszív) Színlelő és képzelt áldozat (paranoid, hisztérikus) 21

22 MIÉRT LETT PONT Ő ÁLDOZAT? A sértett ismérvei: - biológiai - pszichológiai - szociológiai –a felderítés un. „áldozati vonala” –a sértett-tettesi kapcsolat feltárása –a konkrét élethelyzet - a reparációhoz 22

23 HANS VON HENTIG BERLIN,1887 – BAD TÖLZ,1974) –Életkor (fiatal, idős) –Nemek szerint (férfi, nő) –Fogyatékosságok (testi, mentális, viselkedésbeli) –Kisebbségi létben (bevándorló, migráns, etnikai, szexuális orientáció) –Depressziós, magányos, kiábrándult –Kapzsi –Szemérmetlen –Provokáló –Zsarnok –Gátolt –Veszélyes foglalkozások –Családban élő gyermek, házastárs 23

24 VAGYON ELLENI Lopás –Gépkocsival kapcsolatban –Zseblopás –trükkös lopás Betöréses lopás Csalás – sikkasztás 24

25 SZEMÉLY ELLENI ERŐSZAKOS: emberölés testi sértés rablás kifosztás zsarolás –(kényszerítés, személyes szabadság megsértése) családi erőszak szexuális erőszak 25

26 FEHÉR GALLÉROS BŰNÖZÉS Gazdasági –piramis játék –vásárlói csoportok Számítógépes (www) –Vagyonszerző (csalás, a rendszerbe hatolás) –Zaklató - megalázó Készpénz helyettesítő eszközökkel 26

27 A KRIMINOLÓGIA NAGY ELFELEDETTJE: AZ ÁLDOZAT a bűnüldözési érdek önállósulása a sértett elsősorban ürügy a működésre védelmére hivatkozva, érzéketlen bánásmód közbiztonság, közrend tartalma az egyén érdekei (általános és személyes biztonság) az utólagos reagálás elfogadottsága (a bűnmegelőzés új keletű igény) 27

28 ÁLDOZATVÉDELEM: A büntetések szigorítása, növelése nem védelem A rendőrségi gyermekvédelem is elsősorban represszió A másodlagos viktimizáció megelőzésének fejletlensége –A tanulságok konkrétizálása nem történik meg –Az áldozatsegítő referensek „hálózata” névleges 28

29 A BŰNÖZÉSI FÉLELEM objektív biztonsági helyzet – szubjektív biztonságérzet a bűnözési félelem háttere – nem közvetlen tapasztalás egyéni és kollektív hatása –rombolja az életminőséget –passzivitás, visszahúzódás a nyilvános terekről –elégedetlenség az állammal szemben –lincshangulat, „önbíráskodás” –politikai játszmák eszköze 29

30 MÁIG ÉRVÉNYES GONDOLATOK: A bűncselekmény megelőzésének legbiztosabb, de legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése. Beccaria (XVIII. sz. közepén) A legjobb bűnmegelőzés a jó szociálpolitika Franz von Liszt (XIX. sz. végén) –A pécsi támadók (XXI. sz. elején) 30

31 A KÖZBÁTORSÁG FELTÉTELEI: Jól működő, teljesítő gazdaság Demokratikus államszervezet Valódi civil szféra Professzionális rendészeti szervezetek

32 DE, MI IS A BAJ? „Az egyéni szabadság, a haladási vágy, a tudományos kutatás lázassága oly kinematikus mozzanatot vittek be a modern társadalomba, a melynek a lelki egyensúly könnyű megzavarása szükségszerű következménye. Megingott egy nagy része annak a talapzatnak, amelyen eddig az ember sziklaszilárdan állott: vallási, erkölcsi, társadalmi, politikai meggyőződés. Az anyagi küzdelem is élesbedett. Így a modern embert egy nagy és folytonos közdelembe látjuk belesodorva, e küzdelem pedig a physikai és a lelkierőket nagy mértékben koptatja. 32

33 Az ember erkölcsi védbástyái, melyeknek egyike a vallás, leromboltattak, nincs türelme a jövőt bevárni és életczélját csak az élvezetben látja, melytől, ha elesik, lénye megbomlik. Mindez nagy társadalmi bajokat árul el: a túlzásig vitt individualizmus élvezetekre, anyagi javakra építi boldogságát, mely ily laza talapzaton könnyen összedől.” Földes Béla: Statisztikai előadások -1905 33

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NÉMETH ZSOLT „NE LEGYÉL ÁLDOZAT!” ÁLDOZATTÁ VÁLÁS, ÁLDOZATVÉDELEM HID ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SOMOGYGESZTI, GESZTENYE KASTÉLYHOTEL 2015. MÁRCIUS 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések