Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit mondanak a számok? Boros Attila erdészeti igazgató Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi Erdészet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit mondanak a számok? Boros Attila erdészeti igazgató Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi Erdészet."— Előadás másolata:

1 Mit mondanak a számok? Boros Attila erdészeti igazgató Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi Erdészet

2 A Ravazdi Erdészet ágazati eredményének alakulása 2016 terv 2015. november 10.1. lap2. lap Megnevezés Vagyonkezelt terület működtetéseVállalkozói tevékenység Segéd- üzemágak Vállalat- irányítás általános költségei Gazdaság működése ErdőgazdálkodásVadgazdálkodásKözcélú feladatok ellátása Erdőkezelés általános költségei Alap- tevékenység összesen Fa- feldolgozás Szolgáltatás Egyéb tevékenység Vállalkozói általános költségek Vállalkozói tevékenység összesen Csemete- termelés Erdő- művelés Erdő- telepítés Mellék- termék Fakitermelés Erdő- gazdálkodás Vad- gazdaság Mező- gazdaság Vad- gazdálkodás Erdei iskola, ökoturizmus Term.véd., közjólét Közcélú feladatok Hengeresfa ker. Fafeldolg. ker. Vadgazd. ker. Bérbeadás Ipari és egyéb tev. Egyéb tevékenység Árbevétel Belföldi Export Összesen Készletváltozás ± Aktivált saját teljesítmény (beruházás) Belső felhasználásra termelt érték Egyéb bevételek Átadás-átvétel Termelési érték Saját anyag Saját szolgáltatás Vásárolt anyag Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás Egyéb szolgáltatás ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás ELÁBÉ közv. szolg. Összesen Bérköltség Fizikai Alkalmazotti Összesen Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Egyéb ráfordítások Korrekció EBITDA Értékcsökkenés Összes üzemi ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi eredmény Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

3  Vagyonkezelt területek működtetése  Csemetetermelés, erdőművelés, erdőtelepítés, melléktermék termelés, fakitermelés, általános  Vállalkozói tevékenység  Fafeldolgozás, szolgáltatás, kereskedelem, bérbeadás, ipari tevékenység, általános  Segédüzemágak  Vállalatirányítás általános költségei

4  Árbevétel: az értékesített termékek és áruk, illetve teljesített szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke (belföldi – export)  Készlet: a vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra szánt eszközök összessége. Készletváltozás: év végi záró KÉ – év eleji nyitó KÉ  Aktivált saját teljesítmény  Belső felhasználásra termelt érték – önköltségen, saját anyag + saját szolgáltatás  Egyéb bevételek – értékesített tárgyi eszköz, céltartalék  Átadás-átvétel

5  Saját anyag felhasználás – önköltségen (saját csemete, fűtésre tűzifa, saját takarmány, felfűrészelendő rönk, stb…)  Saját szolgáltatás felhasználás – gépüzem, műhely, gépjárművek, stb…  (Újra: Belső felhasználásra termelt érték – önköltségen, saját anyag + saját szolgáltatás)  Vásárolt anyag  Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás (vállalkozói díjak, jelentős bérhányad)  Egyéb szolgáltatás (hatósági, igazgatási díjak, illetékek)  Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

6  Bérköltség: bruttó bér  Fizikai: könnyebb ágazathoz, tevékenységhez rendelni  Munkáltatója az egységvezető  Alkalmazotti: jórészt általános költség  Munkáltatója a vezérigazgató  Személyi jellegű egyéb kifizetés: béren kívüli juttatások  Pl. illetményfa, önkéntes nyugdíjpénztár, Erzsébet-utalvány  Bérjárulékok:  Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék  EHO  Munkaadói járulék  Szakképzési hozzájárulás

7  Egyéb ráfordítások: egyéb bevételek ellentettje (értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, céltartalék képzése, adók, illetékek, hozzájárulások)  EBITDA: ÉCS nélküli üzemi eredmény  Értékcsökkenés: az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának a pénzben kifejezett értéke

8 Hogyan állnak össze a számok?

9 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: értékesített mag, csemete után 2. Készletváltozás: Év végi KÉ – év eleji KÉ 3. Belső felhasználásra termelt érték: 1. Saját felhasználásra termelt mag, csemete önköltségi értéke 2. Az itt megjelent érték a felhasználó ágazatok saját anyag költségében jelenik meg 4. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 5. Átadás-átvétel: másik erdészettől kapott/adott mag/csemete 2. Költségek: 1. Saját anyag: ritkán jelenik meg (fűtésre tűzifa, saját gyártású karó, stb…) 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: szaporítóanyag, vegyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű 5. Egyéb szolgáltatás: OMMI szemledíj, hatósági díjak

10 1. Termelési érték: 1. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 2. Költségek: 1. Saját anyag: saját termelésű csemete 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: szaporítóanyag, vegyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű, munkaműveletenkénti tervezés (terület x egységár) 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak Szakmai terv alapján költségszámítás, majd a költségek ismeretében „újratervezés”. Véleményem szerint fahasználati árbevétel 10-15%-a. Időjárásfüggő teljesítés. Költséghatékony technológiák – fahasználattal közösen!!!

11 Beruházás jellegű tevékenység, mezőgazdasági területek erdősítése Nincs értékcsökkenés 1. Termelési érték: 1. Aktivált saját teljesítmény (költségek összessége) 2. Költségek: 1. Saját anyag: saját termelésű csemete 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: szaporítóanyag, vegyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű, munkaműveletenkénti tervezés (terület x egységár) 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak

12 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: értékesített méz, gomba, gyógynövény 2. Készletváltozás: Év végi KÉ – év eleji KÉ 3. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 2. Költségek: 1. Saját anyag: ritkán jelenik meg (saját gyártású fűrészáru, stb…) 2. Saját szolgáltatás: gépüzem, szállítás 3. Vásárolt anyag: csomagolóanyag, gyógyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak

13 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: értékesített faanyag után (választékterv alapján, átlagárral) 2. Készletváltozás: Év végi KÉ – év eleji KÉ 3. Belső felhasználásra termelt érték: 1. Saját felhasználásra termelt faanyag (tűzifa, rönk) önköltségi értéke 2. Az itt megjelent érték a felhasználó ágazatok saját anyag költségében jelenik meg 4. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 5. Átadás-átvétel: másik erdészettől kapott/adott faanyag 2. Költségek: 1. Saját anyag: ritkán jelenik meg (fűtésre tűzifa, saját gyártású karó, stb…) 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: festék, jelölőanyag, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói fakitermelési, szállítási díj, munkabér jellegű költséghányaddal 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak 6. Közvetített szolgáltatás: pl. leszállított paritású faanyag fuvarköltsége

14 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: értékesített szolgáltatás (vadászat) + vadhús 2. Készletváltozás: vadaskertekben tenyészállatok nyilvántartási kötelezettsége miatt, leltározandó. Év végi KÉ – év eleji KÉ 3. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 2. Költségek: 1. Saját anyag: saját termelésű takarmány, tűzifa, stb… 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: vásárolt takarmány, gyógyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj (vadföldművelés, hajtás, stb…) 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági, állatorvosi díjak 6. Egyéb ráfordítások: vadkár

15 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: értékesített termény 2. Készletváltozás: Év végi KÉ – év eleji KÉ 3. Belső felhasználásra termelt érték: 1. Saját felhasználásra termelt termény (vadtakarmány) önköltségi értéke 2. Saját felhasználásra termelt vetőmag önköltségi értéke 3. Az itt megjelent érték a felhasználó ágazatok saját anyag költségében jelenik meg 4. Egyéb bevételek: SAPS, pályázat, támogatás 5. Átadás-átvétel: másik erdészettől kapott/adott termény 2. Költségek: 1. Saját anyag: vetőmag, karó 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: vetőmag, műtrágya, vegyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói bérmunka díj 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak Vadföldművelés – mezőgazdaság: ha lábon megeszi a terményt a vad, vadföldművelés lesz, költségei a vadászat oszlopán jelennek meg.

16 1. Termelési érték: 1. Árbevétel: szolgáltatás után (iskola, turizmus) 2. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás 2. Költségek: 1. Saját anyag: ritkán jelenik meg (fűtésre tűzifa, erdei iskolás foglalkozások alapanyagai, stb…) 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: iskolaszer, takarítószer, vegyszer, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak

17 1. Termelési érték: általában nincs 2. Költségek: 1. Saját anyag: fűrészáru, tűzifa 2. Saját szolgáltatás: gépüzem 3. Vásárolt anyag: festék, karbantartási anyagok, stb… 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díj, szinte teljesen munkabér jellegű

18 1. Termelési érték: 1. Egyéb bevételek: pályázat, támogatás (pl. iroda) 2. Költségek: 1. Saját anyag: fűtésre tűzifa, saját gyártású fűrészáru 2. Saját szolgáltatás: gépüzem, gépjárművek 3. Vásárolt anyag: ágazathoz nem sorolható anyagköltségek 4. Igénybevett szolgáltatás: vállalkozói díjak (utak, nyiladékok, határjelek, iroda karbantartása) 5. Egyéb szolgáltatás: hatósági díjak 6. Bérköltségek: alkalmazotti bérek

19 1. Fafeldolgozás 2. Szolgáltatás 3. Kereskedelmi tevékenység 4. Bérbeadás 5. Ipari és egyéb tevékenység 6. Vállalkozói általános költségek

20

21

22


Letölteni ppt "Mit mondanak a számok? Boros Attila erdészeti igazgató Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Ravazdi Erdészet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések