Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biológia érettségi - középszint -. ● A vizsga szerkezete ● Az írásbeli felépítése ● Az írásbeli értékelése ● Az írásbeli pontátváltása ● Az írásbelin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biológia érettségi - középszint -. ● A vizsga szerkezete ● Az írásbeli felépítése ● Az írásbeli értékelése ● Az írásbeli pontátváltása ● Az írásbelin."— Előadás másolata:

1 Biológia érettségi - középszint -

2 ● A vizsga szerkezete ● Az írásbeli felépítése ● Az írásbeli értékelése ● Az írásbeli pontátváltása ● Az írásbelin használható segédeszközök ● A szóbeli felépítése ● Projektmunka ● Fajismeret ● Laboratóriumi vizsgálat ● A szóbeli értékelése ● A szóbelin használható segédeszközök ● Szóbeli témakörök ● Részletes követelményrendszer ● Példa szóbeli tételre ● Középszintű írásbelik ● Felkészüléshez ajánlott könyvek Tartalom

3 a középszintű vizsga részei írásbeliszóbeli központilag összeállított helyi (nyilván nem nyilvános) nyilvános témakörök, nem ismert tételek 8-10 feladatból (80 részfeladatból) álló feladatsor A) altétel: projektmunka* vagy gyakorlati feladat B) altétel: egy téma kifejtése 100 pont25 pont 120 perc30 perc felkészülés, 15 perc felelet A vizsga szerkezete * projektmunkát csak akkor választhat a vizsgázó, ha az adott vizsgaidőszakban valamely oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll

4 Az írásbeli feladatait központilag állítják össze. A vizsgafeladatok a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört érinthetik. A feladatok során biológiai elveket és tényeket kell megadni, fel kell ismerni a különféle jelenségek közti kapcsolatokat, kísérleteket, szakmai szövegeket, ábrákat kell értelmezni A 8-10 feladat mindegyike tartalmaz részfeladatokat, melyek lehetnek egyszerű, vagyis ismeretet felidéző, valamint értékelő, vagyis problémára irányuló részfeladatok (ezek kísérlet leírásához, szöveg, kép értelmezéséhez is kapcsolódhatnak) A két fő feladattípus: feleletválasztó feladatok: a) igaz/hamis állítás b) egyszerű választás c) összetett választás d) többféle asszociáció e) struktúra-funkció, ábraelemzés f) illesztés (párosítás, besorolás stb.) feleletalkotó feladatok: a) rövid választ kívánó feladat b) ábrakészítés vagy ábrakiegészítés c) egyszerű számítás Az írásbeli felépítése

5 A pontozás a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A maximálisan elérhető pontszám: 100 vizsgapont. A vizsgapontok a dolgozat pontjainak 1,25- szörösei (pl. 80 pont = 80 x 1,25 = 100 vizsgapont), ha a vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai szerint járnak el. Az írásbeli értékelése

6 Az írásbeli pontátváltása 80-100%5 60-79%4 40-59%3 20-39%2 0-19%1

7 Az írásbelin használható eszközök szöveges adatok tárolására és megjele- nítésére nem alkalmas zsebszámológép

8 A szóbeli felépítése a szóbeli tételeket a szaktanár állítja össze S ZÓBELI TÉTEL A altételB altétel VAGY projekt- munka VAGY rendes tétel 50 %-ban fajismeret 50 %-ban laboratóriumi vizsgálat rendes tétel életközeli probléma egészségtani, környe- zetvédelmi, ökológiai vonatkozásairól szóló kifejtés, gyakran önálló vélemény megfogalmazá- sával együtt 50 %-ban emberi szervezet, egészségtan 50 %-ban környezetvédelem, ökológia szabadon választható! min. 20 db

9 A) altétel: projektmunka A projektmunka a jelölt által önállóan elvégzett és a projektmunkát segítő tanár által ellenőrzött vizsgálat (kísérlet vagy megfigyelés). A projekt témáját a jelölt szabadon választhatja meg, majd szaktanárával egyeztetnie kell. A projektmunka része a jegyzőkönyv elkészítése, melynek tartalmaznia kell a vizsgált probléma megfogalmazását, az alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, azok értékelését, valamint a felhasznált szakirodalom listáját. A projektmunkát legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig be kell adni, ha ez nem történik meg, A) altételt kell húzni.

10 A) altétel: fajismeret A fajismerethez kapcsolódó feladat jellemzői: növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret c. könyv segítségével több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése nemzeti park, természetvédelmi terület, ill. az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (pl. videofilm, dia, fénykép, fajlista, térkép stb.) alapján

11 A) altétel: laboratóriumi gyakorlat A laboratóriumi vizsgálatok fajtái a követelményrendszer alapján: plazmolízis vizsgálata; orvosi szén felületi megkötőképességének vizsgálata; enzimes bontás kémcsőben; szén-dioxid kimutatása meszes vízzel; az epe vizsgálata; keményítő kimutatása; keményítőszemcsék vizsgálata mikroszkóp alatt; fehérje kicsapódása; sejtmag vizsgálata; sejtfal és sejtplazma vizsgálata; zöld színtestek vizsgálata; papucsállatka és amőba mozgásának megfigyelése; zöld szemes ostoros és sütőélesztő megfigyelése; ecsetpenész és fonalas zöldmoszat megfigyelése; lombosmoha vizsgálata; növényhatározás; Folytatás >>

12 A laboratóriumi vizsgálatok fajtái a követelményrendszer alapján (folytatás): a víz útja a zárvatermő növényben; lomblevél szöveteinek vizsgálata; növényi szövetek vizsgálata fás szár keresztmetszetén; gázcserenyílás vizsgálata; többrétegű elszarusodó laphám vizsgálata; harántcsíkolt izomszövet vizsgálata; csontszövet vizsgálata; idegszövet vizsgálata gerincvelő keresztmetszetéből; emberi vér és békavér összehasonlítása; a gyomornedv hatását bemutató kísérlet elemzése; a vakfolt vizsgálata; térdreflex http://www.om.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/biologia/00_bioszbe.htm#Tartalomjegyz%E9k Gyakorlatok részletezve:

13 A szóbeli értékelése A) altétel projektmunka esetén: a felvetett kérdés (probléma) pontos megfogalmazása:.............. a megfigyelés/kísérlet módszereinek, eszközeinek leírása:........ a megfigyelés/kísérlet eredményeinek rögzítése, megjelenítése:... felhasznált szakirodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások):.. nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága:............ a projektmunka bemutatása során a munka céljának megfogalmazása:.. a megfigyelés, kísérlet módszereinek, eszközeinek leírása:........ a tapasztalatok lényegre törő összefoglalása:.................... a bemutatás koherens, logikus felépítése:........................ laboratóriumi vizsgálat/fajismerethez kapcsolódó feladat esetén: a feladat megértése és helyes elvégzése:..................... az értékelés tartalmi helyessége:............................ a felelet felépítése, nyelvi kifejezőkészség:................ B) altétel az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete:................ a véleményalkotás módja, ellentétes vélemények összevetése:... a felelet felépítése, nyelvi kifejezőkészség:................ 2 p. 3 p. 5 p. 2 p. 3 p. 2 p. 3 p. 3 p. 2 p. 10 p. 10 p. 5 p. 15 p. 5 p. 5 p.

14 A szóbelin használható eszközök (az iskola biztosítja!) Állatismeret Növényismeret vagy ezekkel egyenértékű információkat tartalmazó egyéb kiadvány); a kísérlethez szükséges eszközök

15 Szóbeli témakörök http://www.bkgsz.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=61&Itemid=329

16 Követelményrendszer http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_40_2002_201001/biologia_vk_2010.pdf

17 Szóbeli tételminta 1. A) Az emberi bőr szövettani vizsgálata Eszközök, anyagok: képek (» következő dia) A mellékelt képek segítségével vizsgálja meg a bőr szöveti rétegződését, és válaszoljon a kérdésekre! Kérdések: Milyen rétegeket figyelt meg a metszeten? Milyen szövet építi fel a legfelső réteget? Hogyan helyezkednek el ebben a sejtek? Mi jellemző a felső sejtrétegekre? Mi a szerepe ennek a rétegnek? (3 funkció!) Milyen szövet építi fel a középső réteget? Milyen képletek figyelhetőek meg ebben a rétegben? (4 részlet megnevezése!) Mi ezeknek a szerepe? Milyen szövetből áll a legalsó réteg? Nevezze meg két funkcióját! Miért káros az ultraibolya-sugárzás? Miért olyan keresettek a kollagénes arckrémek?

18

19 1. B) Biodiverzitás Mit jelent a biodiverzitás kifejezés, és mit értünk változása alatt? Milyen okokat tud felsorolni, melyek a biodiverzitás csökkenését eredményezik, és napjainkban döntően emberi eredetre vezethetők vissza (legalább 3 ok)? Hogyan zajlik a folyamat, és milyen következményekkel jár 1-1 faj eltűnése? Mondjon példát az utóbbi 100 évben eltűnt fajokra! Véleménye szerint milyen megoldások lehetnek, melyekkel csökkenthető a fajpusztulás sebessége? Hogyan tud ön részt venni ezekben?

20 Írásbeli feladatsorok 2004 feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/probaerettsegi_2004/bio_kz_flap.pdf 2004 megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/probaerettsegi_2004/bio_kz_utmut.pdf 2005 május feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2005/k_bio_fl.pdf 2005 május megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2005/k_bio_ut.pdf 2005 október feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/2005_osz/k_bio_05okt_fl.pdf 2005 október megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/2005_osz/k_bio_05okt_ut.pdf 2006 február feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/2006_1/k_bio_06febr_fl.pdf 2006 február megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/2006_1/k_bio_06febr_ut.pdf

21 Írásbeli feladatsorok 2006 május feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2006/k_bio_06maj_fl.pdf 2006 május megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2006/k_bio_06maj_ut.pdf 2006 október feladatlap >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2006/k_bio_06okt_fl.pdf 2006 október megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2006/k_bio_06okt_ut.pdf 2007 május feladat >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2007/k_bio_07maj_fl.pdf 2007 május megoldások >> http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/erettsegi_2007/k_bio_07maj_ut.pdf

22 Ajánlott könyvek » Érettségi esszék nagykönyve - biológia (szerző: Horváthné dr. Hidegh Anikó) » A kétszintű biológia érettségi próbaérettségi nagykönyve - középszint (szerző: Szerényi Gábor) » A kétszintű szóbeli biológia érettségi kézikönyve (szerző: Szerényi Gábor) » Emelt szintű és középszintű írásbeli érettségi feladatsorok biológiából (szerző: Szerényi Gábor)


Letölteni ppt "Biológia érettségi - középszint -. ● A vizsga szerkezete ● Az írásbeli felépítése ● Az írásbeli értékelése ● Az írásbeli pontátváltása ● Az írásbelin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések