Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy"— Előadás másolata:

1 A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy

2 A Belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy rövid bemutatása
A belügyi pályaorientáció meghatározó eleme (kb. 80 iskolában folyik az oktatás) Cél: az utánpótlás nevelése A tantárgy önmagán túlmutató hatása (az iskolák visszajelzései alapján) A tanulók, szülők, iskolák növekvő érdeklődése

3 A Belügyi rendészeti ismeretek tantárgy elemei
rendészettörténet rendészeti ismeretek speciális társadalmi ismeretek

4 A belügyi pályaorientációs képzés speciális elemei
önvédelem fizikai kondíció folyamatos fejlesztése speciális tartalmakkal kiegészített idegen nyelvi ismeretek speciális tartalmakkal kiegészített informatikai ismeretek

5 Érettségi mint motiváció
a közép és emelt szinten tett érettségi előnyei, beszámítások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára (korábban Rendőrtiszti Főiskola) történő jelentkezés esetén, a jól sikerül vizsga növeli bejutási esélyt a rendészeti szakközépiskolák felvételi eljárásában többlet pont szerzése

6 A tantárgyhoz/vizsgatárgyhoz kapcsolódó problémák
nincs a tantárgyhoz illeszkedő pedagógiai végzettséget is adó felsőfokú (BA, MA) képzés, a tantárgyat tanítók egy része szakmai tudással és végzettséggel, másik része pedagógiai tudással és végzettséggel rendelkezik, de elenyésző kisebbség az, amelyik mindkettővel együtt megfelelés a vizsgáztatói kritériumoknak (ki vizsgáztathat?)

7 A tantárgyhoz/vizsgatárgyhoz kapcsolódó problémák
a rendészet területei, struktúrája, szervezetei a társadalmi igényeket figyelembe véve gyakrabban változnak, mint a közismereti tárgyaknál általában a rendészet rendszeresen változtatásokat generál

8 A közép és az emelt szintű vizsgakövetelmények
Középszint: az általános rendészetei ismeretekből tájékozottság, egyszerű összefüggések felismerése Emelet szint: mélyebb összefüggések, egyes témák közötti kapcsolat felismerése, ismeretek alkalmazása, komplex feladatok megoldása

9 A közép és az emelt szintű vizsgakövetelmények
Hasonlóság: mind a közép, mind az emelt szint tartalmi követelményeinél meghatározó a rendészeti terület komplexitásra törekvő megjelenítése, a törvényi/rendeleti háttér, illetve azok állandósága vagy változása. Különbség az ismeretek mélységében, mennyiségében, és a megközelítés módjában van.

10 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
több mint tíz esztendeje a szakma széleskörű bevonásával készült el tíz esztendő alatt a belügyi/rendészeti terület jogszabályi háttere, feladatai és szerkezete is megváltozott katasztrófavédelem területe - nagyobb hangsúly a katasztrófavédelem a maga területének nagyobb hangsúlyt szeretne a vizsgafeladatokban egyéb rendvédelmi területek, szervezetek (büntetés-végrehajtási terület, civil biztonsági testületek ) megjelenésének arányai

11 A közép és az emelt szintű vizsgakövetelmények
az érettségi dokumentumok rendszeres felülvizsgálata a változásokra figyelő megfogalmazás, az állandónak tekinthető elemek előnyben részesítése általánosabb érvényű és időt álló feladatok készítésére

12 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
több mint tíz esztendeje a szakma széleskörű bevonásával készült el tíz esztendő alatt a belügyi/rendészeti terület jogszabályi háttere, feladatai és szerkezete is megváltozott katasztrófavédelem területe - nagyobb hangsúly a katasztrófavédelem a maga területének nagyobb hangsúlyt szeretne a vizsgafeladatokban egyéb rendvédelmi területek, szervezetek (büntetés-végrehajtási terület, civil biztonsági testületek ) megjelenésének arányai

13 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga szerkezetével és tartalmaival kapcsolatban lényegi változtatási javaslat nem került megfogalmazásra témakörök és azok százalékos megjelenése újragondolást kíván (pl.: Tereptani ismeretek, a jogellenes cselekmények elleni fellépés témakör szakmai elvárásainak mérséklése)

14 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga a feladattípusokkal, illetve az esszé jellegű kifejtős kérdéseknél az írásbeli feladatok vizsgaleírásban javasolt számának (2) változtatásával kapcsolatos új elképzelések

15 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga értékelése az arányai: I. 60 pont rövid kérdések II. esszék 40 pont megfelelők (az esszé „jelleg” újragondolásával, az esszé kérdések javítása, a feladaton belüli pontértékek pontos meghatározása, a szubjektivitás minimálisra csökkentése, stb.)

16 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
A szóbeli vizsga kérdései rendszeres aktualizálást és átdolgozást tesznek szükségessé Nagyobb teret kell biztosítani az önálló gondolkodás és a kreativitás megjelenésének a vizsgafeladatokban

17 A középszintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
A szóbeli vizsga értékelési szempontjainak egyszerűsítésére igény mutatkozik: Helyes feladatmegoldás, tartalmi kifejtés, szaknyelv alkalmazása – 30 pont Logikus, rendszerezett témavezetés, helyes eszközhasználat, témához illő példák felidézése, meggyőző, határozott előadásmód – 20 pont

18 Az emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Tartalmi vizsgakövetelmények: illeszkedjék a középszint követelményeihez tartalmilag és mélységében haladja meg azokat

19 Az emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga szerkezete, tartalmi és formai elemei kevésbé szabályozottak az ebből származó előnyök és hátrányok

20 Az emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
Az írásbeli vizsga értékelésének arányai: I. 60 pont rövid kérdések II. 40 pont esszék elfogadhatók. Az esszék pontozásakor adható 80 pont, majd felezett pontérték számítás egyszerűsítést igényel.

21 Az emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
A szóbeli vizsgarész: a tételeken belüli A és a B feladatok összeállítása alaposabb tartalmi, szerkesztési összehangolást és rendszeres aktualizálást igényel.

22 Az emelt szintű érettségi vizsga vizsgakövetelményei
A szóbeli vizsgarész értékelésénél vizsgáztatói igény jelentkezett az egyszerűsítésre, a témakörök pontarányainak módosítására: - Helyes feladatmegoldás, tartalmi kifejtés, szaknyelv alkalmazása – 30 pont Logikus, rendszerezett témavezetés, helyes eszközhasználat, témához illő példák felidézése, meggyőző, határozott előadásmód – 20 pont Más vélemények alapján a szóbeli vizsgarész értékelésénél inkább még a jelenleginél is részletesebb értékelési útmutató kidolgozására lenne szükség az egységes értékelés továbbfejlesztése érdekében.

23 Javaslatok a további szakmai konzultációhoz
A vizsgatárggyal szemben megfogalmazott általános és speciális követelmények és elvárások összehangolása, a hasonlóságok és a különbségek markánsabb elkülönítése. A vizsgaszintek vizsgakövetelményei nyelvezetének egységesítése, pontosítások, összevonások. A témakörökhöz kapcsolódó feladatok „időtállóságának” biztosítása. A témakörök, területek hangsúlyainak újragondolása. Az értékelések elmúlt évek tapasztalatai alapján történő felülvizsgálata, az arányok esetleges változtatása.

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A belügyi rendészeti ismeretek vizsgatárgy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések