Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Őshonosak vagyunk-e a Kárpát-medencében? Kristóf Zoltán, 2013 A régészet, a rovásírásos emlékek, a nyelvészeti és a népzenei kutatások eredményeinek elemzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Őshonosak vagyunk-e a Kárpát-medencében? Kristóf Zoltán, 2013 A régészet, a rovásírásos emlékek, a nyelvészeti és a népzenei kutatások eredményeinek elemzése."— Előadás másolata:

1 Őshonosak vagyunk-e a Kárpát-medencében? Kristóf Zoltán, 2013 A régészet, a rovásírásos emlékek, a nyelvészeti és a népzenei kutatások eredményeinek elemzése

2 1. A régészeti kutatások eredményei A Kr. e. 6. évezredben a Kárpát-medencéből kiindulva egy új kultúra keletkezett. A Kr. e. 6. évezredben a Kárpát-medencéből kiindulva egy új kultúra keletkezett. Európa nagy részén előbb a Rajnáig, majd a Párizsi- medencéig, keleti irányban pedig Ukrajnáig elterjedt. Európa nagy részén előbb a Rajnáig, majd a Párizsi- medencéig, keleti irányban pedig Ukrajnáig elterjedt. A bekarcolt díszítésű edényei alapján a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának nevezik. A bekarcolt díszítésű edényei alapján a közép-európai vonaldíszes kerámia kultúrájának nevezik. A vonaldíszes kerámia kultúrája az újkőkorban

3 Az európai vonaldíszes kerámia kultúra elterjedése (Ke. e. 6-5. évezred)

4 A vonaldíszes kultúra edényei és kőeszközei (Kr. e. 5-6. évezred)

5 A Dunántúlról terjedt el Európában a vonaldíszes kerámia kultúrája (Bánffy Eszter). A Dunántúlról terjedt el Európában a vonaldíszes kerámia kultúrája (Bánffy Eszter). A folyamat jól nyomon követhető a tárgyakkal, az építkezés módjával és a temetkezési mellékletekkel. A folyamat jól nyomon követhető a tárgyakkal, az építkezés módjával és a temetkezési mellékletekkel. A Bakonyból, Szentgálról származik a vörös radiolarit kő, amely megtalálható a németországi lelőhelyeken is. A Bakonyból, Szentgálról származik a vörös radiolarit kő, amely megtalálható a németországi lelőhelyeken is. A Heidelberg közelében fekvő két "vonaldíszes temető" csontmaradványainak stronciumizotópos elemzése bizonyítja, hogy az itt eltemetett emberek korábban a Kárpát-medencében éltek. A Heidelberg közelében fekvő két "vonaldíszes temető" csontmaradványainak stronciumizotópos elemzése bizonyítja, hogy az itt eltemetett emberek korábban a Kárpát-medencében éltek. A vonaldíszes kerámia kultúrája az újkőkorban

6 A bakonybeli szentgáli radiolarit Ez az erős élű kő a szerszámoknak volt az alapanyaga, és ezeket a köveket a Bakonyból vitték el nyugatra.

7 Bakay Kornél: az indoeurópai népek őseinek Kelet- és Közép-Európa volt az őshazája. Bakay Kornél: az indoeurópai népek őseinek Kelet- és Közép-Európa volt az őshazája. Ők hozták létre a vonaldíszes edények kultúráját, majd később a zsinegdíszes, a lengyeli, a bodrogkeresztúri és a bádeni kultúrákat is. Ők hozták létre a vonaldíszes edények kultúráját, majd később a zsinegdíszes, a lengyeli, a bodrogkeresztúri és a bádeni kultúrákat is. Makkay János: a közép-európai vonaldíszes kerámia régészeti kultúrája az indoeurópai etnikumhoz köthető. Makkay János: a közép-európai vonaldíszes kerámia régészeti kultúrája az indoeurópai etnikumhoz köthető. A vonaldíszes kerámia kultúrájának létrehozói

8 A késő rézkori badeni (péceli) kultúra elterjedése a Kárpát-medencében

9 A Kárpát-medence késő rézkorának legnagyobb kiterjedésű kultúrája a badeni. A Kárpát-medence késő rézkorának legnagyobb kiterjedésű kultúrája a badeni. Kalicz Nándor: „a péceli (badeni) kultúra elterjedt az egész Kárpát-medencében, sőt északnyugaton Cseh- és Morvaországban, délen a Balkánon is vannak telephelyei.” Kalicz Nándor: „a péceli (badeni) kultúra elterjedt az egész Kárpát-medencében, sőt északnyugaton Cseh- és Morvaországban, délen a Balkánon is vannak telephelyei.” A péceli (badeni) kultúra idején terjedt el tömegesen a halotthamvasztás. A péceli (badeni) kultúra idején terjedt el tömegesen a halotthamvasztás. A Kárpát-medence rézkora

10 A régészeti kultúrák ismertetőjegyei: „azonos tárgyformák, azonos díszítési módok, azonos vagy hasonló települési és temetkezési formák, azonos viselet.” (Bakay Kornél) A régészeti kultúrák ismertetőjegyei: „azonos tárgyformák, azonos díszítési módok, azonos vagy hasonló települési és temetkezési formák, azonos viselet.” (Bakay Kornél) Gustav Kossina elavult nézete: az azonos régészeti kultúrákat ugyanaz az etnikum hozta létre. Gustav Kossina elavult nézete: az azonos régészeti kultúrákat ugyanaz az etnikum hozta létre. Egy etnikum meghatározásának ismérvei: „azonos nyelv, vérrokonsági tudaton alapuló összetartozási tudat, azonos szellemi hagyaték és meghatározó embertani jelleg.” (Bakay Kornél) Egy etnikum meghatározásának ismérvei: „azonos nyelv, vérrokonsági tudaton alapuló összetartozási tudat, azonos szellemi hagyaték és meghatározó embertani jelleg.” (Bakay Kornél) A régészeti kultúrák etnikai értelmezése

11 A tatárlakai korong (Kr. e. 5500) jeleinek szokásos megfeleltetése rovásjelekkel 2. Jelek, írások, rovásírások és megfejtésük

12 A Tordos és Vinca lelőhelyeken feltárt cseréptöredékek jelei (Fehérné, 1975)

13 A tordosi jelek összefoglaló táblázata I. (Makkay, 1990)

14 A tordosi jelek összefoglaló táblázata II. (Makkay, 1990)

15 Torma Zsófia tordosi cseréptöredékeinek részlete (a jelek kiemelve).

16 Torma Zsófia Trója és Tordos között több lelettípusban is szoros rokonságot látott. Schliemann trójai jeltáblája Torma Zsófia tordosi jeltáblája

17 Lineáris A írás a bronzkori Krétán (Kr. e. 1400 körül, megfejtetlen) Lineáris A tábla Hagia Triadából Lineáris A tábla Khariából

18 Lineáris B táblák Püloszból (Kréta, Kr. e.1200 körül), megfejtés: Michael Ventris, 1952.

19 Ventris rácshálója a lineáris B íráshoz (Chadwick, 1980)

20 A lineáris B írás egy szótagírás, amelyet egy archaikus görög nyelven írtak. Négy ógörög szó Ventris megfejtéséből: - poimén - pásztor, - kerameus - fazekas, - khalkeus - bronzműves, - khrysoworgos - aranyműves. A tordosi jelek és a lineáris B írás azonos jelei: írás azonos jelei: A lineáris B egy jele hasonlít a tatárlakai korong egyik jelére: tatárlakai korong egyik jelére: A lineáris B írás jellemzői

21 A „szkíta” baltatok feliratának megfejtése (Varga, 2001)

22 A Chimera d'Arezzo-i etruszk-kori oroszlánszobor és felirata

23 A perugiai kő

24 A perugiai kő részlete

25 A pyrgi aranylemezek

26 A pyrgi aranylemezek etruszk és föníciai írással

27 A pyrgi lemezek etruszk írása (részlet)

28 székely rovásjelek etruszk írásjelek kazár rovásjelek 12 jel azonos, 4 jel hasonló 14 jel azonos, 5 jel hasonló Az etruszk, kazár és székely írásjelek összehasonlítása

29 A nagyszentmiklósi kincs edényeinek rovásfeliratai

30 nagyszentmiklósi rovásjelek székely rovásjelek nagyszentmiklósi rovásjelek kazár rovásjelek 6 jel azonos, 5 jel hasonló 14 jel azonos, 5 jel hasonló A nagyszentmiklósi, a székely és a kazár rovásjelek összehasonlítása

31 A nagyszentmiklósi kincs 21-es tálkájának görög betűs felirata (Gschwantler, 2002)

32 BOYHLA ZOAΠAN TECH ΔYΓETOIΓH BOUÉLA ZOAPAN TESÉ DUGETOIGÉ BOYTAOYL ZШAПAN BOUTAOUL ZOAPAN TAΓPOΓH HTZIΓH TAICH + TAGROGÉ ÉTZIGÉ TAISÉ. A nagyszentmiklósi kincs 21-es tálkájának felirata görög és latin betűkkel (Róna-Tas, 2002)

33 Róna-Tas András megfejtése: Bujla zsupan täszi dügetödzsi „Bujla zsupán csészéjét befejezte” (utolsó italát kiitta, vagyis meghalt) Róna-Tas András értelmezése : „A csészét a Bujla zsupánt legyőző Butaul zsupán készítette győzelmi emlékül.” Vékony Gábor megfejtése: „Bujla zsupán digetté teszi, Butaul zsupán öccsé teszi” Nagy Géza megfejtése: „Buta nagy zsupán Tarhos és Öcsöd taiszija” A nagyszentmiklósi kincs 21-es tálkáján levő görög betűs felirat megfejtései

34 A szarvasi avarkori csont tűtartó és felirata

35 „Üngür démon ellen ím e vas, Tű szúrodjon a démonba, tű, tű, szúrj, bökj, varrj (el)! (ki) szétfejtesz, egybeöltesz, Üngür ne egyen (meg engem), űzd, emészd (el) őt, én istenem!” A szarvasi csont tűtartó megfejtése Vékony Gábor szerint

36 szarvasi rovásjelek kazár rovásjelek 12 jel azonos, 1 jel hasonló szarvasi rovásjelek székely rovásjelek 8 jel azonos, 4 jel hasonló A szarvasi, kazár és székely rovásjelek összehasonlítása

37 Az ázsiai és európai hun rovásfeliratok (Harmatta, 1997) Noin-ula-i rovásfelirat Rovásfelirat az Altáj vidékéről Orsógomb felirata Kenkolból Edény felirata Kenkolból Szeged-Nagyszéksós-i szíjvég felirata

38 nagyszentmiklósi rovásjelek szarvasi rovásjelek ázsiai és európai hun rovásjelek (Harmatta, 1997) 14 jel azonos, 2 jel hasonló 10 jel azonos, 2 jel hasonló A nagyszentmiklósi, a szarvasi és a hun rovásjelek összehasonlítása

39 3. A magyar nyelv rokonsága más nyelvekkel Az obi-ugorokkal való nyelvrokonságunk alapja: több ezer évvel ezelőtt a vogulok és osztjákok ősei átvették a lótartásra vonatkozó szavainkat. Az obi-ugorokkal való nyelvrokonságunk alapja: több ezer évvel ezelőtt a vogulok és osztjákok ősei átvették a lótartásra vonatkozó szavainkat. Sok magyar és mongol szó is hasonlóságot mutat. Sok magyar és mongol szó is hasonlóságot mutat. A magyarban nagy számban találhatók a török nyelvekben is előforduló, azonos értelmű szavak. A magyarban nagy számban találhatók a török nyelvekben is előforduló, azonos értelmű szavak. A magyar és a török nyelvek egy közös ősnyelvből származhatnak (Sára Péter). A magyar és a török nyelvek egy közös ősnyelvből származhatnak (Sára Péter).

40 4. A zenei anyanyelvünk rokonsága Bartók Béla az anatóliai yürük néptörzsnél gyűjtött 90 dallam kapcsán kimutatta, hogy 40%-uk kapcsolatba hozható a magyar népzene régi dallamaival. Bartók Béla az anatóliai yürük néptörzsnél gyűjtött 90 dallam kapcsán kimutatta, hogy 40%-uk kapcsolatba hozható a magyar népzene régi dallamaival. Csajághy György a sárga ujgur (jugar) népdalok egy részénél a pentaton jellegű magyar népdalokhoz nagyon hasonló dallamokat talált. Csajághy György a sárga ujgur (jugar) népdalok egy részénél a pentaton jellegű magyar népdalokhoz nagyon hasonló dallamokat talált. Szabolcsi Bence: „A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával az énekkultúránkat Belső- Ázsiából.” Szabolcsi Bence: „A régi magyarság vagy valamelyik összetevője hozhatta magával az énekkultúránkat Belső- Ázsiából.”

41 Du Yaxiong: „A jugarok és magyarok népdalai között sok a közös vonás. A hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad.” Du Yaxiong: „A jugarok és magyarok népdalai között sok a közös vonás. A hunutód jugarok dallamvilága és a magyar zene ősrétege közös tőről fakad.” Juhász Zoltán: „A magyarság őseinek fontos közvetítő szerepük kellett, hogy legyen a Volga- vidéki és a kínai kultúra zenei kapcsolatainak kialakulásában.... ez csak úgy lehetséges, ha őseink egy jelentős csoportja huzamosan élt Kína szomszédságában.” Juhász Zoltán: „A magyarság őseinek fontos közvetítő szerepük kellett, hogy legyen a Volga- vidéki és a kínai kultúra zenei kapcsolatainak kialakulásában.... ez csak úgy lehetséges, ha őseink egy jelentős csoportja huzamosan élt Kína szomszédságában.”


Letölteni ppt "Őshonosak vagyunk-e a Kárpát-medencében? Kristóf Zoltán, 2013 A régészet, a rovásírásos emlékek, a nyelvészeti és a népzenei kutatások eredményeinek elemzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések