Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar illetve előmagyar történelem, a magyarság származása (bevezető) 38. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar illetve előmagyar történelem, a magyarság származása (bevezető) 38. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható."— Előadás másolata:

1 A magyar illetve előmagyar történelem, a magyarság származása (bevezető) 38. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható

2 A származás sokfélesége  A 19. században úgy gondolták, hogy a mai népek származása egyszerűen visszakövethető, és a nyelv és a történelem határozza meg. Mára ez az elképzelés idejétmúlttá vált, más tényezőket is figyelembe kell venni. 1.Nyelv 2.Biológiai eredet 3.A népművészet 4.Az életmód 5.Az anyagi kultúra  Viszonylag sok elmélet létezik, ezek közül néhány tudományosan megalapozott, azonban sok légbőlkapott. Az őstörténet kérdései gyakran éles közéleti vitákra adnak okot

3 A kutatás nehézségei  A magyarság őshazájáról, eredetéről nem maradtak fenn írásos emlékek.  A mai hazájukhoz közeledve szaporodnak meg az arab, bizánci és egyéb források, de azok értelmezése nehéz.  Az archeológia, a paleobotanika, a nyelvészet és az egyéb tudományágak adatai nem adnak egyértelmű válaszokat.  A magyar őstörténettel kapcsolatos kutatások mai eredményei nem tekinthetők véglegesnek, a jövő bizonyára új eredményeket hoz.

4 - Az őstörténet a magyarság történetének honfoglalás előtti időszaka. Ezt több tudomány tanulmányozza. - Nyelvtudomány - A biológia különböző résztudományai (antropológia, paleontológia, archeobotanika, mikrobiológia) - régészet - néprajz - filológia (görög, arab, perzsa, ószláv források megismerése) Mi az őstörténet?

5 Miért nem elégséges csak a nyelv vizsgálata?  A magyarság legközelebbi nyelvrokonai, biológiai értelemben más embertípusba tartozik (A manysik és a chantik mongoloid jelleget mutatnak)  Érdemes megfontolni az afroamerikaiak esetét (angolul beszélnek, de nem Angliából származnak)  Érdemes megfontolni az egyes Dél-Amerikai államok esetét (több olyan állam van, amelynek a lakói részben Európából, részben Afrikából származnak, de az őslakók létszáma is jelentős)

6 Miért nem elégséges csak a biológiai eredet figyelembe vétele  A magyarok embertanilag nem különböznek döntően a ma a magyarok körül élő népektől, mégsem szlávok, germánok stb.  A 19. századi antrolpológiai jegyeket mérő irányzat nem teljesen alkalmas arra, hogy az egyes öröklődő tulajdonságokat magyarázza.  A mikrobiológiai kutatások, még nincsenek azon a szinten, hogy tömegesen alkalmazzák őket (egyelőre túl drágák)  Az izalandiakat, valamint Kelet-Anglia lakosságát már módszeresen tanulmányozták és érdekes, eddig nem ismert összefüggéseket tártak fel.

7 Miért nem elégséges a népművészet kutatása  A népművészet jelentőségét sokáig nem ismerték fel, noha nagyon fontos.  A népművészetben tarósan megmaradnak bizonyos formák, de azok jelentkezése és eltűnése nem jelent szükségszerűen nyelvváltást, vagy új népesség megjelenését.  A magyar népzene számos módon kapcsolódik a környező népek népzenéjéhez, de mondavilága jelentősen eltér.

8 Miért nem elégéséges az életmód vizsgálata  Az életmód vizsgálatának jelentősége az utóbbi időben felértékelődött  Köztudott, hogy az ismert történelműnk folyamán a magyarság több életmódváltáson esett át.  Nelvrkonaink, a környező népek is többféle életmódot folytattak a közelmúltban.

9 Miért nem elégséges az anyagi kultúra eredményeinek kutatása  A tárgyak használata és megléte, nem jelenti azt, hogy az egy bizonyos közösséghez köthető, régebben is létezett kereskedelem, és technológiák átvétele (és utánzása).  Az anyagi kultúra gyorsabban, de lassabban is változhat mint a különböző népek  Több olyan sírt is feltártak már, amelyekben az eltemetett tárgyak nem egyértelműen utalnak egy etnikai közösségre.

10 Összegzés A magyarság eredetét az összes releváns tény figyelembevételével érdemes kutatni. Egyszerű válasz nem adható a magyarság eredetének kérdésére.

11 Felhasznált irodalom: Róna tas András: A honfoglaló magyar nép (bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe). Balassi Kiadó, Budapest, 1996.


Letölteni ppt "A magyar illetve előmagyar történelem, a magyarság származása (bevezető) 38. Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a Középiskola 2. osztályában használható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések