Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hagyjon fel a nemi sztereotípiák k a l és adjon esélyt a tehetségnek Segítse Ön is, legyen részese… csak jobb lesz. Dr. Rédei Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hagyjon fel a nemi sztereotípiák k a l és adjon esélyt a tehetségnek Segítse Ön is, legyen részese… csak jobb lesz. Dr. Rédei Mária."— Előadás másolata:

1 1 Hagyjon fel a nemi sztereotípiák k a l és adjon esélyt a tehetségnek Segítse Ön is, legyen részese… csak jobb lesz. Dr. Rédei Mária

2 2 Y generáció Y generáció - A program fő célkitűzései Megérteni és elemezni, követni; támogatni a nemek szerinti korcsoportos elemeket támogatni és folyamatos végrehajtás, valamint értékelni ezek hatékonyságát és hatását; előmozdítani a kölcsönös tanulást, beazonosítani a jó gyakorlatot és az innovatív megközelítéseket és terjesztésüket az EU szintjén; növelni tudatosságát, A diszkrimináció elleni küzdelem része.

3 3 Women-economics Gazdasági és versenyképeségi probléma Mindez a méretgazdaságban fontos lett A munkaerő hiány EU 24 helyett 3 millió A magasabb végzettség magasabb fogyasztást is jelent Egyes eszközök fogyasztása női tervezést kiván, Fortune 500

4 4 Vállalkozási lehetőségek a nemek közti esélyegyenlőség jegyében Eddig az un. mainstream/ a főáramlat a vállalkozások területével nem foglalkozott Európában a kezdő diplomások között a nők aránya 59 %, az üzleti adminisztráció területén tanulók vonatkozásában pedig ez a szám eléri 80 %-ot ? a vásárlási döntések 70 %-át a nők hozzák? a nemek közti egyenlőségről szóló programok pozitívan hatnak a munkavállaló motivációjára, növelik a kreativitást és a termelékenységet? ágazatonként 18-69 %-kal több profitot termelnek azok a cégek, ahol a nők magasabb pozíciókat töltenek be?

5 5 Nálunk is jellemző A női többlet különösen idős korban, Az élettartam rövid és 7,35 évvel van az EU 27 alatt, Gazdasági aktivitás rátája férfiakra 63,8 nőkre 51,5 %, Alacsony a részfoglalkoztatottak aránya, 5,6%

6 6 „általában azok a vállalatok, ahol felsővezetői pozícióban 3 vagy több nőt alkalmaznak átlagosan magasabb értéket érnek el minden szervezeti kritérium esetében, mint azok a vállalatok, ahol nincs nő vezető pozícióban”.

7 7 Nemek, végzettség, szektor A férfiak csak a 20-27%-át képviselik a szociális, egészségügyi és oktatási területeken végzetteknek. A nők képviselik a tanárképzés, viselkedés és szociális területen végzettek 60- 70%-át. A férfiak 70-85%-ban a kereskedelem és adminisztráció, gyártás és anyagkezelés, matematika, statisztika és szállítás területen szereznek képesítést. az oktatásban és szociális szolgáltatások terén alkalmazottak 77%-a nő; mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban foglalkoztatottak 62%-a férfi; Nők teszik ki az adminisztráció rendes alkalmazottainak 75%-át és a szolgáltató ipar alkalmazottainak 65%-át, ideértve a bolti, piaci eladókat. Férfiak képviselik a gépek működtetésével, beállításával összeszerelésével kapcsolatos foglalkozások alkalmazottainak nagy többségét (79%) és 85%-át a kézműves munkában foglalkoztatottaknak. Az alkalmazott férfiak körülbelül 2,6%-a dolgozik az informatika területén, majdnem négyszer annyi, mint nő (0,7%).

8 8 Horizontális szegregáció: Nőket jobbára hasonló foglalkoztatási csoportokban és gazdasági szektorokban találunk, bármilyen országról legyen is szó. Ez igaz a férfiakra is, akik, azonban többféle foglalkoztatási csoportban oszlanak meg.

9 9 Vertikális szegregáció A nők a hierarchiák és foglalkozások alacsonyabb, illetve középső szintjein koncentrálódnak és szignifikánsan kevesebben vannak a felső szinteken, mint férfiak.

10 10

11 11

12 12 Szellemi dolgozók nemek szerinti ágazati koncentrációja Magyarországon, 2006

13 13 Fizikai dolgozók nemek szerinti ágazati koncentrációja Magyarországon, 2006

14 14 Nálunk A nők bére 11% kal marad el a férfiakól, ez gyorsan változott, mert közalkalmazotti béremelés volt, és ez azzal magyarázható, hogy a nők alacsonyan fizetett ágzatokban dolgoznak valamint kevés a magas beosztású.

15 15 Mivel nem rendelkeznek megfelelő vezetői képességekkel, kevésbé hajlamosak irányítani(„a részletekre összpontosítanak, nem a stratégiára”) Mivel nem feltétlenül tudnak rendelkezésre állni („idő korlátok/családi kötelezettségek) Mivel nem feltétlenül tudnak rendelkezésre állni („idő korlátok/családi kötelezettségek) Mert hiányzik a szükséges fizikai erejük bizonyos foglalkozásokhoz Mert kevésbé állnak rendelkezésre (idő korlátok, kisebb mobilitás, motíváció) egyes foglalkozásokhoz Mert bizonyos foglalkozásokhoz hiányzik a szükséges szakmai tudás/jártasság Vertikális szegregáció A nők nem alkalmasak vezetésre, A férfiak jobb vezetői képességekkel rendelkeznek. Horizontális szegregáció A nők nem alkalmasak ugyanolyan állások betöltésére, mint a férfiak.

16 16 Ördögi kör Meta sztereotipák „Minden nagyszerű férfi mögött ott egy nagyszerű nő” és tudatalatti MÁS idő és mobilitási korlátaik vannak és feltételezett tulajdonságok, amik egyéni tapasztaláson alapulnak.

17 17 Just do it!(plakát) Fiziológiai képességek; Készségek és kompetenciák; A vezetési attitűd; idő és mobilitás. A nők mindig is fizikailag megerőltető munkát végeztek (a mezőgazdaságban, mosodákban, kézműiparban…) és a tipikusan női foglalkozások (nővér, otthoni segítő, háziasszony…) szintén gyakran kívánnak meg fizikai erőfeszítést és ellenállóképességet.

18 18

19 19 A nők arányos bevonásával többlet érhető el Mintha a munkának lenne neme?

20 20

21 21 KKV többletérték

22 22 Mivel magyarázható? A nők olyan ágazatokban dolgoznak, ahol alacsony a fizetés? (szektoriális) A nők alacsonyabb beosztásban dolgoznak?(foglalkozási) Ugyanazon pozícióban a nők és a férfiak fizetése eltér? Miért nem akarnak, tudnak a nők felfelé jutni? Nemcsak a gazdaságra hat vissza

23 23 Feldolgozóipari átrendeződés Számottevően érinti a helyi női foglalkoztatás kérdését A munkaerő kereslettel mennyiben fejlődött a kínálat. Nincs mobilitás, elmarad a helyközi mozgás fejlesztése.

24 24 Miért kullogunk ? Különösen a foglalkoztatási minőségben maradunk le. Szerkezeti átalakulásban közel vagyunk az átlaghoz. Ld a többi átmenet országot. Igaz az, hogy nem elég jók, nem akarnak feljutni, nem bíznak rájuk feladatokat, bizonyították, hogy nem megfelelőek? Ellenkezőleg, kitartók, empátia érzék, alapos, összefüggésekre figyelő..

25 25 Mit összegezhetünk a nemzeti jelentésből A női, férfi keresetek különbségének jó része a foglalkozási szegregációval magyarázható. általában az alacsonyabb presztízsű vagy egyszerűen csak rosszul fizetett foglalkozások közé tartoznak. a munkáltató jellemzői a munkavállaló személyes jellemzői

26 26 Miben vagyunk lemaradva? A társadalmi szolgáltatásokban, A szemléletben A rugalmas alkalmazkodásban A humán reprodukció a gazdasági reprodukció alapvető pillére.

27 27 Az átmenet női foglalkoztatása 1980 teljes foglalkoztatás 50% feletti 1990-94 visszaesés 25% mind a két nemre 1995-98 egyenlőtlenség 2000- korai nyugdíjazás és az új generáció 2007. A friss végzett női munkaerő elhelyezkedése a legnehezebb. HU és EU25 öszehasonlitása

28 28 Mit tehetünk? Több női interjú, több női munkahely, Erőszak és a házi nyúl esete. Mit, kinek, hogyan fogalmazzuk Legyünk bizalommal, ez a légkör a kibontakozást segiti.

29 29 Ötletek – Egy jó munkaköri leírás és személyes jellemzés előkészítése általános titulust és célt; feladatokat, kötelességeket és fölé- illetve alárendeltséget; az egyén bemutatását, hogy milyen készségek, kompetenciák és attitűdök szükségesek igazán a munkakör lehető legjobb betöltéséhez. a munkakör igazi követelményeit tükrözi és nem azt az egyént, aki az állást előzőleg betöltötte; nem bocsátkozik feltételezésekbe a megkövetelt képességeket illetően, hanem azokat a feladatokat írja le, amelyeket az egyénnek véghez kell vinnie megfontolja, hogy a munkakör megkövetel egy standard teljes körű elfoglaltságot, munkahelyhez kötöttséget, vagy megengedi a munkahely és munkaidő rugalmasságát; az egyéni tehetségeket, nemek közti egyenlőséget és elfogadást a legfontosabb kompetenciák közé sorolja.

30 30 A cégek mérete alapján

31 31 A cégek demográfiája

32 32 Túlélési arányok 2003

33 33 8 oszt alatti férfiak gazdasági aktivitás régiók szerint 2001

34 34 8 oszt alatti nők gazdasági aktivitása régik szerint 2001.

35 35 Középfokú végzettségű férfiak gazdasági aktivitása régionként 2001.

36 36 Középfokú végzettségű nők gazdasági aktivitása régionként 2001.

37 37 Egyetemet végzett férfiak gazdasági aktivitása régiók szerint 2001.

38 38 Egyetemet végzett nők gazdasági aktivitása régiók szerint 2001.

39 39 Foglalkoztatási arányok HU és EU 27

40 40 Fiatalok munkanélkülisége 2007.

41 41 Részmunkaidős foglalkoztatás 2006.

42 42 Üzenetek hatások A kérdés nemcsak a gazdasági, de a demográfiai megújulást s korlátozza Mennyire hatnak a KKVre a központi elvek Kevés gyakorlatunk van az érdekek érvényesítésében A leggyengébb láncszem a KKV Korai életkorban kezdeni, a ők jó moderátorok és mediátorok A munka világának ismeretei nem kerülnek oktatásr, vitára.

43 43 A migráció feminizálódik Brain drain női többlettet mutat A bevándorló nők kedvezőbb foglalkozttatáshoz jutnak,mint a férfiak, Menekülés, bevándorlási kérelem a nőkhöz kapcsolódik.

44 44 A női képességek kedveznek a szolgáltatások előretörésének Emoció, tolerancia, empátia, kombináció, komunikáció, kedvesség, türelem, rugalmasság, problémamegoldóképesség Több és jobb munkát feladatorientált és időorientált munkavégzés. A nők nem a munkaerőpiac rövidtávú tartalékai, hanem a hosszútávú felfutás. A vállakozásbeli szerepe új, a gondoskodó állam visszahuzódó, generációs kohézió alig valósul meg,

45 45 Hátrány Rövid ideig vannak a munkaerőpiacon, kisebb nyugdij és 8 évvel hosszabb élettartam, Nemekre „érzékeny” vállalkozás, Nem teljesül a nemek közötti egyenlőségi terv.. Vajon a jelenlegi vállalkozás mennyire igényel férfi munkaerőt? Szeretnéd-e a fiad vagy lányod eltérő lehetőségekhez jutna? Kutatni vagy szülni, valóban ez a kérdés?

46 46 Miért előnyös? A vállalkozás fejlődéséhez járul, és nőni kell A KKV közelitse a paici korlátokat, használjon ki minden lehetőséget. Szociális image alkalmazottainknak köszönhetően….családbarát mh Kötődés és odadása cég iránt, ami a kritikus időben igen jó. Felelősségérzet, ami a minőségbiztositásban A tevékenységi szerekezet a piaci átalakulás sokszor együttjár a nekem mözötti arányok módosulásához.

47 47 A hierarchia minden „polcára” kerüljenek nők! Az életen át történő képzés vonzóvá tétele. 37-40 évből 2x4 hó Hogyan? Példa, jó gyakorlat, megfontolás, nem erőltetve, mástól tanulni, ez egy új kihivás

48 48 Köszönöm, hogy a kérdésekre válaszoltak. És most várom hozzászólásukat. Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "1 Hagyjon fel a nemi sztereotípiák k a l és adjon esélyt a tehetségnek Segítse Ön is, legyen részese… csak jobb lesz. Dr. Rédei Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések