Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa XI. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa XI. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa XI. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Osszuk be okosan! A munkaidő

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Miért létezik a munkaidő? Munkahelyi egészség, biztonság v.s. termelési szükséglet ellentétes érdekei társadalmi gazdasági (foglalkoztatás) politikai kérdés is

5 Mi a munkaidő? Általánosságban: Olyan időtartam, amit bizonyos tevékenységgel tölt az, aki azt végzi. Munkajogi szemmel: A munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.

6 Hol értelmezhető a munkaidő? -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

7 Önálló munkavégzések Van egyáltalán munkaidő? Egyfajta „díjszámítási” alap, azaz –Mértékszabály –DE NEM beosztási szabály

8 Önállótlan munkavégzések közszféra munkaviszonyai közalkalmazott közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyok magánszféra munkaviszonyi tipikus atipikus

9 Emlékeztetőül-kötelezettségek Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása

10 A munkaidő lényege Munkaidő NEM üzemidő! Szabályozásának célja: egészségvédelem, munkahelyi biztonság. „Munkaidő mindaz az idő, amikor a munkavállaló jelentős mértékben átengedi a munkáltatónak saját ideje meghatározásának jogát, és ezért nincs lehetősége azt saját javára fordítani. Ellensúlyozni kell a szabályozatlan egyedi alkukból eredő túlmunka negatív hatásait.” Új munkaidő-politika: a munkaidő rugalmas felhasználása (termelékenység, versenyképesség, munka-magánélet egyensúlya)

11 A munkaidő jogforrási hierarchiája Alaptörvény (Szabadság és Felelősség XII., XVII. cikk) 2003/88/EK irányelv + EB esetjoga Mt. XI. fejezet (főként relatív diszpozitív) (Al)Ágazati KSZ-ek (pl. közlekedés) Egy munkáltatós KSZ-ek A munkáltató szabályozása

12 Munkaidő fogalma Munkaviszonyból származó munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettség időbeli kerete. Munkahelyen (főként) Munkavégzés céljából rendelkezésre állás Utasítás teljesítés, munkavégzés ellátás Foglalkoztatás

13 Munkaidő-e ? Előkészítő, befejező tevékenység Honnan tudjuk, hogy mi számít annak? –Munkakörhöz tartozó (józan ész) –Munkaköri leírás –Utasították erre –Helyszíne (utazási idő és utazási idő közötti különbség) Mit jelent az előkészítő, befejező tevékenység? –Üzlet nyitva tartása??? –Porta, öltöző, műhely?

14 Munkaidő-e? Úti idők: –Állandó munkavégzési helyen –Földrajzilag meghatározott munkahelyen –Kiküldetés? Munkaközi szünet státusza –Általában –Kivételek?

15 Mérték, vagy beosztás? MértékMENNYI BeosztásMIKOR, HOGYAN Az alábbi(ak) mérték, vagy beosztási szabály? –A munkáltató a dolgozót heti negyven órában foglalkoztatja. –A munkavállaló 12 órás. –Teljes foglalkoztatás. –Munkaidő hétfőtől péntekig terjed.

16 Rendes, vagy rendkívüli munkaidő? A rendes munkaidőt mindig előre közöljük. A rendkívüli munkaidő attól rendkívüli, hogy… Lehet valakinek hosszasan csak rendkívüli munkaideje?

17 A rendes munkaidő típusai Még mindig mértékszabályként: Általános teljes napi munkaidő Hosszabb teljes munkaidő Rövidebb teljes munkaidő Részmunkaidő

18 Mi az a munkaidőkeret? Egy (akár hosszabb) időintervallum munkaidő mennyisége. JÓ, mert: –Beosztható a munkaidő egyenlőtlenül –Egyes munka- pihenőidő szabályok csak a keret átlagában kell, hogy teljesüljenek. NEM alkalmas: –A rendkívüli munka elkerülésére. –A munkaidő-pihenőidő szabályok megváltására. –A munkaidő-beosztás közlésének elkerülésére.

19 A munkaidőkeret időkorlátai Maximális időtartam Fiatal munkavállaló1 heti A munkáltató egyoldalú döntése alapján4 havi, 16 heti A munkáltató egyoldalú döntése alapján a megszakítás nélküli, többműszakos működés, az idényjellegű tevékenység esetén, a készenléti jellegű /+135. § (4)/ munkakörök esetén 6 havi, 26 heti KSZ alapján, ha ezt technikai, munkaszervezési okok indokolják 1 éves 52 heti

20 Munkaidőkeret lejárat előtti mv.megszüntetés A bér viszonyítási alapja (mennyi időre kell bért fizetni): –Általános munkarend –Napi munkaidő –Teljesített munkaidő Ki miatt kerül sor a válásra?

21 Munkaidőkeret lejárat előtti mv. megszüntetés Ha a munkavállaló „nem tehet róla” –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Határozott idő lejárata –Munkáltató próbaidő alatti azonnali hatályú felmondása –Munkáltató működési okkal indokolt felmondása –Munkavállaló azonnali hatályú felmondása (nem próbaidős) ÉS többet dolgozottrendkívüli munka díja. ÉS kevesebbet dolgozott állásidőre járó bér.

22 Munkaidőkeret lejárat előtti mv. megszüntetés Ha a munkavállaló az oka –Munkavállaló felmondása –Munkáltató próbaidő alatti azonnali hatályú felmondása –Munkáltató azonnali hatályú felmondása (nem próbaidős) –Munkáltató felmondása (a munkavállaló magatartása, nem eü. képességre hivatkozva) ÉS magasabb összegű bérben részesült előlegnyújtásból eredő követelésként visszavonható.

23 A munkaidő beosztása (rendes munkaidő).. nap.. óra.. perctől.. nap.. óra.. percig Típusai: EgyenlőEgyenlőtlen OsztatlanOsztott

24 Miért fontos beosztani a munkaidőt? A megállapodás (munkaszerződés) szerinti munkabérért ennyit kell dolgozni/rendelkezésre állni. Mert még nem egészségkárosító. Mert a munkavállalónak joga van tudni előre, hogy meddig van lefoglalva. Mert a munkáltató ehhez rendelheti más gazdasági erőforrásait.

25 Hogyan kell beosztani a munkaidőt? Legkésőbb meddig? Módosítás? Milyen tartalommal? Miért ír elő ÍRÁSOS formát a jogszabály? - a munkavállaló bármikor megnézhesse - viták elkerülése esetére - vitás kérdés (vagy ellenőrzés) esetén bizonyíték stb. Mi számít írásosnak? –munkaszerződés (nem praktikus-miért?) –tájékoztató (mikor praktikus?) –helyben szokásos módok: faliújság, intranet stb. (mikor célszerű)

26 Mi a nap, mi a hét? Nap = naptári nap 0.00-24.00 óráig tart. DE a munkáltató döntése alapján lehet megszakítás nélküli 24 óra is. Hét = naptári hét, hétfőtől vasárnapig tart. DE a munkáltató döntése alapján a hét lehet megszakítás nélküli 168 óra is. LE KELL ÍRNI AZ ELTÉRÉST! Mikor célszerű az eltérő időegységet használni? KIVÉTEL???

27 Munkanap, pihenőnap, szabadnap Mi a munkanap? Mi a pihenőnap? Mi a szabadnap?

28 Mi az a munkarend? Szabályrendszer a munkaidő-beosztásban a (jog)szabályi korlátok betartásával. Részei: –munkanap, munkaidő kezdete és befejezése műszakosság, heti munkanapok száma, osztott/osztatlan napi munkaidő, –munkaközi szünet, napi pihenőidő, pihenőnap, heti pihenőnapok száma, –egyenlősége/egyenlőtlensége, megszakítás nélküliség, vasárnap, munkaszüneti nap

29 Egyenlő munkaidő-beosztás Teljes napi munkaidő 6 órás teljes munkaidő 6 órás részmunkaidő Szarvashibáink???

30 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás Ki és miért akarja? Miféle egyenlőtlenség lehetséges? –Napok közötti egyenlőtlenség –Napon belüli egyenlőtlenség –Napok közötti és napon belüli egyenlőtlenség Feltétele: munkaidőkeret, elszámolási időszak Felelősség: ez még mindig KÖTÖTT FIGYELEM! A munkaidőkeret = a kötetlen munkaidő-beosztással!!!

31 Osztatlan munkaidő Napi (ld fent nap) munkaidő egybefüggő teljesítése. Kivéve munkaközi szünet(ek) Hosszabb ebédidők a munkavállaló javára történő eltérések???

32 Osztott munkaidő Csak megállapodással. Megszakítási idő minimum 2 óra. A munkavállaló rendelkezése szerint tényleges pihenőidő legyen. Rendeltetésszerű felhasználás lehessen. Elrendelhető készenlét a megszakítási időben? Legalább 8 óra napi pihenőidő teljesíthető legyen. Lehet jó megoldás egyes rendkívüli munkák, állásidők elkerülésére, de rendeltetésszerűen.

33 Napi – beosztás szerinti - munkaidő Mi az? Adott munkanapra elrendelt rendes munkaidő. –Teljes munkaidő esetén 4-12 óra között –Részmunkaidő esetén 0?-12 óra között Abszolút maximumok is egyben (kivéve készenléti jellegű munkakör): Rendkívüli munkával és az ügyelet alatti munkavégzéssel együtt (ha annak tartama nem mérhető)

34 Heti – beosztás szerinti - munkaidő Mi az? Adott hétre elrendelt rendes munkaidő. 48 óra (rendkívüli munkával, ügyelet tartamával együtt) kivéve készenléti jellegű munkakör /72 óra/

35 A csavar Munkaidőkeret alkalmazása esetén átlagban kell teljesíteni! Mit jelent ez?

36 Napi heti maximumok a gyakorlatban Be van osztva 40 órára a héten, mennyire osztható még be a héten? Be van osztva 42 órára a héten, mennyi rendkívüli munka rendelhető el még számára a héten? Be van osztva 7,5 órára, mennyi ügyelet rendelhető el számára aznap?

37 Különös munkáltatói működések Több műszakos tevékenységű Megszakítás nélküli tevékenységű Idényjellegű tevékenységű Rendeltetése szerint vasárnap/munkaszüneti napon is működő munkáltató Készenléti jellegű munkakör

38 Hol kivételek a KMM-ek? Pl: Vasárnapi/munkaszüneti napi munkaidő elrendelhetőség. Egyes pótlék díjazások. Munkaidőkeret maximális hossza. Elszámolási időszak maximális hossza.

39 Több műszakos működés Célja, rendeltetése: –Rugalmasabb munkaidő-beosztás –Munkavállaló garantált pihenési joga, többletdíjazás Tartalma: működés időtartama legalább 80 óra. –Csak a rendes munkaidő –Rendszeresség –Egyes részlegek eltérőek lehetnek

40 Megszakítás nélküli működés Naptári naponként 6 óránál kevesebb időre áll le (vagy naptári évenként csak technológiai okokból áll le) ÉS –Társadalmi közszükségletet elégít ki VAGY –Termelési, technológiából OBJEKTÍV körülmények miatt gazdaságosan, vagy rendeltetésszerűen másképp nem folytatható

41 Idényjellegű tevékenység Munkaszervezéstől (nem célszerűségtől függ) függetlenül!!! –időszakhoz, időponthoz kapcsolódik –adott munka vizsgálandó, nem az egész munkáltató tevékenysége számít Példák: Wellness szálloda Útépítés Éves rendes üzemkarbantartás idején végzett munka

42 Rendeltetés szerint vasárnap/munkaszüneti napon működő munkáltató/munkakör Mi ez? A definíció tartalma? Mi köze (lehet) a megszakítás nélküli működéshez? Alkalmazás kockázata?

43 Készenléti jellegű munkakör munkaidő 1/3-a munkavégzés nélkül (bármilyen szakaszokban) munkaintenzitás gyenge, de folyamatos Szabályai: –Megállapodás szükséges –Teljes munkaidő mértékének megemelhetősége (12/60 ó) –Beosztás szerinti munkaidő 24/72 óra

44 A munkarend kötöttsége/kötetlensége Mit jelent? Ki gazdálkodik a munkaidővel? KI OSZTJA be? „Varázsszavak” használatától nem lesz kötetlen… Ha nem adjuk meg a munkaidő-beosztást, attól nem lesz a munkarend kötetlen…

45 Kötetlen munkarend Figyelem! Változás 2014. január 1-től. A munkavállaló SAJÁT döntése szerinti munkaidő-felhasználás. Átengedés ÍRÁSBAN –Nem függhet munkáltatótól, céges partnertől. –Feladat jellege indokolja (sokszor teljesítmény- központú). –Önálló munkavégzési lehetőség/kötelesség. –Vezető állásúak (egy része).

46 Kötetlen munkarend előnye NINCS: munkáltatói ellenőrzés, hossza, beosztásának szabályozása, nyilvántartási kötelezettség, rendkívüli munka elrendelése is kizárt. Kinek kötetlen a munkarendje kizárólag jogszabály alapján?

47 Rendkívüli munkaidő Mi is az? Fajtái: –Munkaidő-beosztástól eltérő: Túlóra Pihenőnapra elrendelt rendkívüli munka –Munkaidőkereten felüli (elszámolási időszakon) rendkívüli munka –Ügyelet, készenléti rendkívüli munka

48 Rendkívüli munka Utasításra, (írásban?) Hallgatólagos tudomásul vétele? Többlet-munkateljesítmény ellenőrzötten, igazoltan, DE A munkahelyen tartózkodás önmagában NEM! Hányadik perctől számít annak???

49 Rendkívüli munka Csak úgy??? Feltétele (rendeltetésszerűség, méltányos mérlegelés, aránytalan sérelem nélkül): –Különösen indokolt –Időbeli korlátok betartása –A munkavállaló helyzete Maximuma: napi, heti, éves, kivéve…

50 Ügyelet készenlét Közös szabályok: –Beosztott munkaidőn túli pl nem lehet alatta szabadság sem! –Rendelkezésre állás munkavégzés nélkül –4 órán túli időtartamban csak akkor lehetséges: Társadalmi közszükséglet Baleset, elemi csapás, súlyos kár elhárítás, veszély- megelőzés, elhárítás célú Technológia biztonságos, rendeltetésszerű működtetése érdekében…

51 Készenlét Helye Munkára képes állapot (mobilos elérhetőség csak lehetőség, jogkövetkezmény nélkül – nem készenlét, ihat sört és nem kell fizetni) BH 1997,500.; EBH 1999, 53. Havi maximum 168 ó (keret átlagban) Pihenőnapra havonta max. 4 alkalom Díjazása

52 Ügyelet Helye Egyhuzamban max. 24 óra (beo és rk munkával) Munkaidőként figyelembe vétele –Heti 48 órába a teljes tartama (éves keretbe is) –Napi 12 órába az alatta végzett munka (vagy a teljes, ha nem mérhető) Díjazása

53 Speciális csoportok, szigorúbb szabályok Kik tartoznak ide? –Fiatal munkavállalók –Várandós nők –Gyermeküket egyedül nevelő munkavállalók –Egészségkárosító kockázatban dolgozók –Egyes ágazatok dolgozói

54 Fiatal munkavállalók Munkaidők összeszámítása Összes munkaidő napi 8 ó, heti 40 ó Éjszakai (22-06) munka, rendkívüli munka tilos Munkaidőkeret max. 1 heti, egyes pihenőnapi szabályok nem alkalmazhatók (egyenlőtlen) Munkaközi szünet: 4,5 ó 30 p, 6 ó 45 p Napi pihenőidő min 12 ó Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban is

55 Speciális helyzetű munkavállalók Kik tartoznak ide? Honnan tud(hat)ja a munkáltató? Miért külön kiemeltek? Munkaidő korlátozások: –Egyenlőtlen beosztás csak hozzájárulással –Heti pihenőnapok egyenlőtlenül NEM –Rendkívüli munkaidő, készenlét NEM (hozzájárulással) –Éjszakai munka NEM (eg. károsító m. max. 8 ó)

56 Munkaidő-nyilvántartás Kinek kötelessége? Mit kell nyilvántartani? –Rendes –Rendkívüli –Készenlét –Szabadság Milyen legyen? EGYETLEN iratban? Könnyített nyilvántartás Mt. 134. § (3)

57 Komplex feladat Emlékeztetőül: Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását végzi Magyarországon. Munkakörök: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

58 Státuszok a vállalkozásunkban Sofőr 1: másodállású, munkaviszonyban álló. Értékesítő-üzletkötő 1: várandós teljes munkaidős munkaviszonyos. Értékesítő-üzletkötő 2.: előzetes letartóztatásba kerül. Értékesítő-üzletkötő 3.: rendkívül sikeres. Összeszerelő betanított munkás 1.: kölcsönözött Összeszerelő betanított munkás 2.: munkaviszonyban álló,részmunkaidős. Összeszerelő szakmunkás 1.:öregségi nyugdíjas.

59 Státuszok a vállalkozásunkban Összeszerelő szakmunkás 2.: rehabilitációs ellátásban részesülő teljes munkaidős munkaviszonyos. Irodai adminisztrátor 1.: könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Irodai adminisztrátor 2.: munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kisegítő irodai adminisztrátor: főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett A cég vezetője a vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik.

60 Munkaidő-beosztás Határoljuk körül a munkáltató működését. Készítsünk munkaidő-beosztást az egyes státuszok számára figyelembe véve, hogy nagyon pörög az üzlet, így számoljunk a lehető leghosszabb üzemidővel. Válasszunk a munkaidő-nyilvántartásra megfelelő formát.

61 Másodállású sofőr HA a munkáltató tagja a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének, kiterjed rá a közúti közlekedési alágazatban kötött több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés Mt. 279. § Jelentős eltérések KSZ 15. DE 561/2006/EK rendelet és a 2001. IX: törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás (AETR) és 1988. évi I. tv.

62 Értékesítő-üzletkötő 1 Várandós, teljes munkaidős munkaviszonyos. Munkaidő mértéke? Beoszthatósága? Mire ügyeljünk a munkaidő tekintetében? Mikortól? éjszaka? „hétvégi” munkavégzés?

63 Értékesítő-üzletkötő 1 Munkaidő-beosztás: hétfőtől péntekig 10.00-18.20- ig. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. -------------------------------------------------------------- Mire figyeljünk még: Lehet kötetlen munkarend? Lehet osztott munkaidő-beosztás? Rendkívüli munkára ne kötelezzük!

64 Értékesítő-üzletkötő 1 Munkaidő-nyilvántartás A munkáltató a munkaidőt a Mt. 134. § (3) szerint tartja nyilván.

65 Értékesítő-üzletkötő 1 Munkaidő-beosztás és nyilvántartás Mt. 134. § (3) 2014.év június hónap Munkáltató neve: Név: Szül. dátum: Munkakör: dátum (nap) rendes munkaidő (ó,p) ledolgozott óra összesen munkavállaló aláírása rendkívüli munkaidőügyelet/készenlét kezd.végekezd.végekezd.vége 21018.208 31018.208 41018.208 51018.208 61018.208 10 18.208 111018.208 121018.208 131018.208 161018.208 171018.208 181018.208 191018.208 201018.208 231018.208 241018.208 251018.208 261018.208 271018.208 301018.208 Összesen ledolgozott óra:160

66 Értékesítő-üzletkötő 2 A munkavállaló beosztása szerint nem jelenik meg munkára, pletykák szerint előzetes letartóztatásba került. Munkaidővel kapcsolatban milyen teendőink vannak? Távolléte jogcíme? Milyen munkaidő-nyilvántartást vezessünk?

67 Értékesítő-üzletkötő 3 Sikeres, jelentős bevételeket realizál. Teljesítmény-motivált munkavállaló, szeretne minél rövidebb idő alatt minél több üzletet hozni és minél jobban keresni.

68 Értékesítő-üzletkötő 3 PL: Munkaidő-beosztás: egyenlőtlen munkaidő- beosztásban 4 havi munkaidőkeretben melynek kezdete március 1. 00.00 órától június 30. 24.00 óráig. Munkanapok egyik héten kedd-szombat, páros héten vasárnap és kedd. Napi munkaidő 11.15-24.00, a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. ----------------------------------------------------------- Mi a véleménye a kötetlenségről?

69 Értékesítő-üzletkötő 3 Munkaidő-nyilvántartás Egyéni jelenléti ív Általános szabályok szerint (hol tároljuk, hol, mikor, ki vezesse?)

70 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaerő-kölcsönzés. Ki kinek adja a munkaidő-beosztást? Mt. 217. § (3) Lehet-e egyenlőtlen munkaidő-beosztás? Lehet-e megszakítás nélküli működés?

71 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaidő-beosztás (pl.): Hétfőtől péntekig 5.50- 14.10, 13.50-22.10, 21.50-06.10-ig heti váltásokban három műszakban. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Munkaidő-nyilvántartás: adhatja a kölcsönbeadó is, de a felelősség a kölcsönvevőé.

72 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaviszonyos Munkaidő-beosztás (pl.): Hétfőtől péntekig 5.50- 14.10, 13.50-22.10, 21.50-06.10-ig heti váltásokban három műszakban. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. LEHETSÉGES??? (az 1. bet. munkással) Munkaidő-nyilvántartás: tetszőlegesen általános szabályok szerint, vagy a Mt. 134. § (3) alapján.

73 Összeszerelő betanított munkás 2. Sok megrendelés miatta dolgoznia kellene egész júniusban minden hétvégén. Mit tenne?

74 Összeszerelő betanított munkás 2. Rendkívüli munka elrendelésének módja? Mértéke? Korlátai? Hogyan lehetne olcsóbb?

75 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Van-e eltérési kötelezettség tekintettel a korra? PL: Munkaidő-beosztás: A felek munkaszerződéses megállapodása alapján osztott napi munkaidőben, H-P 7-10 óráig és 13-18 óráig. Munkaközi szünet?

76 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Minden kedd, csütörtök, péntek napokon 10-13 óráig ügyeletben kell lennie. Hogyan lehetséges? Hogyan, mikor közölné a munkavállalóval? Időbeli, vagy egyéb korlátozás? ------------------------------------------------------------------ És ha készenlétben kellene lennie?

77 Összeszerelő szakmunkás 1. Munkaidő-nyilvántartás osztott munkaidőre: dátum (nap) rendes munkaidő (ó,p) ledolgozo tt óra összesen munkaváll aló aláírása rendkívüli munkaidőügyelet/készenlét kezd.végekezd.végekezd.vége 2710 213188

78 Összeszerelő szakmunkás 2. Rehabilitációs ellátásban részesülő teljes/rész munkaidős munkaviszonyos. Munkaidő mértéke kinek a kockázata? Készenléti jellegű munkakör lehetséges, indokolt? Munkaidő-beosztás: A felek megállapodása alapján készenléti jellegű munkakörben 1 havi munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő-beosztással 4 óra mértékű részmunkaidő alapján hétfői és szerdai napokon 6.00-18.00 a munkaközi szünet része a munkaidőnek.

79 Összeszerelő szakmunkás 2. Munkaidő-beosztás a készenléti jellegű munkakörben, szükséges különbségek? -általános szabályok szerinti -Mt. 134. § (3) szerinti

80 Irodai adminisztrátor 1. Könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Lehetséges kötetlen munkarend? Munkaidő-nyilvántartás típusa?

81 Irodai adminisztrátor 2 Munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Milyen mértékű munkaidőben alkalmazhatjuk? Kérhet-e ilyen munkaidő-beosztást, indokolja válaszát: Kedd, szerda, csütörtök 7-7-7 óra.

82 Irodai adminisztrátor 2 Fogalmazza meg ezt munkaidő-beosztásként! A heti 21 óra mértékű részmunkaidő beosztása 1 havi munkaidőkeretben k-sze-cs 9-15.30 óráig, a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. ---------------------------------------------------------- Megállapodás a munkaközi szünetről? Ki fizeti a továbbiakban a GYED-et?

83 Kisegítő irodai adminisztrátor Főiskolás „gyakornok”, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett munkaerő. Irányadó munkarend közlése az ISZ-szel. Mt. 223. § (4). Munkaidő-nyilvántartás vezetése ld. mint kölcsönzés. Figyelem! Ha fiatal mv. lenne!

84 Cégvezető A vállalkozás tagja, munkaviszonyban tevékenykedik. Vezető állású munkaszerződése alapján (ha van ilyen) munkarendje kötetlen, munkaidő-beosztás, nyilvántartás készítése, vezetése nem szükséges. Szabadság-nyilvántartás IGEN!

85 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa XI. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések