Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa XII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa XII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa XII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! Osszuk be okosan! A pihenőidő

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Hogyan függ össze? Munkaidő – pihenőidő (munkajogilag)

5 Miért létezik a munkaidő? Munkahelyi egészség, biztonság v.s. termelési szükséglet ellentétes érdekei társadalmi gazdasági (foglalkoztatás) politikai kérdés is

6 Mi a munkaidő? Általánosságban: Olyan időtartam, amit bizonyos tevékenységgel tölt az, aki azt végzi. Munkajogi szemmel: A munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.

7 Hol értelmezhető a munkaidő? -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

8 Önálló munkavégzések Van egyáltalán munkaidő? Egyfajta „díjszámítási” alap, azaz –Mértékszabály –DE NEM beosztási szabály

9 Önállótlan munkavégzések közszféra munkaviszonyai közalkalmazott közszolgálati tisztviselő szolgálati jogviszonyok magánszféra munkaviszonyi tipikus atipikus

10 Emlékeztetőül-kötelezettségek Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása következik belőle a pihenőidő A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása ld. társadalmi, gazdasági vetülete

11 A munkaidő lényege Munkaidő NEM = üzemidő! Üzemidő: hatékony, gazdaságos „termelés” lehetséges és/vagy szükséges időtartama Munkaidő szabályozásának célja: egészségvédelem, munkahelyi biztonság. „Munkaidő mindaz az idő, amikor a munkavállaló jelentős mértékben átengedi a munkáltatónak saját ideje meghatározásának jogát, és ezért nincs lehetősége azt saját javára fordítani. Ellensúlyozni kell a szabályozatlan egyedi alkukból eredő túlmunka negatív hatásait.” Új munkaidő-politika: a munkaidő rugalmas felhasználása (termelékenység, versenyképesség, munka-magánélet egyensúlya)

12 A munkaidő jogforrási hierarchiája Alaptörvény (Szabadság és Felelősség XII., XVII. cikk) 2003/88/EK irányelv + EB esetjoga Mt. XI. fejezet (főként relatív diszpozitív) (Al)Ágazati KSZ-ek (pl. közlekedés) Egy munkáltatós KSZ-ek A munkáltató szabályozása

13 Munkaidő-pihenőidő fogalma munkaidőpihenőidő Munkaviszonyból származó munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettség időbeli kerete. A munkavállaló az idejét szabadon használhatja fel. Munkahelyen (főként)A munkavállaló által megválasztott helyen (főként). Lehetséges a munkahelyen eltölteni? Munkavégzés céljából rendelkezésre állás Nem rendelkezhet a munkavállaló erőforrásaival a munkáltató. Utasítás teljesítés, munkavégzés ellátásSemmire nem utasíthatja a munkáltató a munkavállalót. FoglalkoztatásRendelkezésre NEM állás (általában)

14 Mérték, vagy beosztás? MértékMENNYI BeosztásMIKOR, HOGYAN Az alábbi(ak) mérték, vagy beosztási szabály? –A munkáltató a dolgozót heti negyven órában foglalkoztatja. –A munkavállaló 12 órás. –Teljes foglalkoztatás. –Munkaidő hétfőtől péntekig terjed.

15 Pihenőidő Csak munkaidő-beosztáshoz kapcsolódóan értelmezhető. A mértékhez közvetlenül nem! A munkaidő mérték válaszol a „mennyi” kérdésre! A munkaidő-beosztás válaszol a „mikor” kérdésre!

16 A pihenőidő rendeltetése Kikapcsolódás Testi lelki feltöltődés, regeneráció Alkotmányos alapjog /Alaptv. XVII. Cikk (4)/: „minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz” Ritka az a munkavállaló, aki saját szándéka szerint szeretne havonta 250 órát dolgozni…

17 Pihenőidő fajtái rendes rendkívüli (magán, vagy közérdek miatt) munkavégzés alóli mentesülések, munkaidő-kedvezmények, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság munkaközi szünetkeresőképtelenség napi pihenőidőJogsz. sz.emberi repr. elj. eü. int. történő kezelés tartama heti pih.nap/időkötelező orvosi vizsgálat tartama szabadságvéradáshoz szükséges idő, legalább 4 óra munkaszüneti napszoptatás, meghatározott időtartama hozzátartozó halálakor két munkanapra Ált. isk. tan. és a felek megáll. szerinti (tovább)képzési idő Önkéntes/létesítményi tűzoltói szolgálat Bíróság, hatóság felhívására eljárásban személyes közrem. Különös mélt.személyi, családi, vagy elháríth.ok miatti tartam Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartam

18 Pihenőidő fajtái rövidebbhosszabb munkaközi szünet, osztott munkaidő szünete? szabadság napi, hetifizetés nélküli szabadság munkaszüneti nap munkaidő-kedvezmény

19 Mit jelent? Fizetés nélkül szabadság v.s. biztosítási jogviszony szünetelése!!! Tbj. 8. § Szünetel a biztosítás: a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha aa) a fizetés nélküli szabadság idejére terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, ac) azt önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe, b) az igazolatlan távollét időtartama alatt,

20 Mit jelent? Tbj. 8. § Szünetel a biztosítás: c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt, d) az előzetes letartóztatás… e)az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt, a közjegyző, a szabadalmi ügyvivő kamarai tagságának szüneteltetése alatt, f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének ideje alatt, g) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szünetelése alatt, h) a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt, i) az a)-h) pontban nem említett olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel.

21 Munkaközi szünet Fő szabályok: –mi az (def.) –mértéke –időtartama –a munkaidőn belül mikor –Kiadásának/kivételének módja –megállapodási lehetőség –mikor nem kell beosztani? –beszámítása a napi munkaidőbe

22 Munkaközi szünet Típushibák: –A munkavállaló „nem veszi ki” –„Jófejség” a hosszabb ebédidő? –Egy üzlet, folyamatos nyitva tartással, egy alkalmazottal:mindig előfordul, hogy nem jön vásárló… –Képernyő előtt? –Részletekben 3*10 perc –Pihenőhelyiség? –Beszámítás a munkaidőbe?

23 Napi pihenőidő Fő szabályok: –mi az (def.) –mértéke (fő szabály, eltérések) Miért lehetnek eltérések? –beosztása? = a munkaidő-beosztással –Megszakíthatósága? És következményei? –Napi 12 óra munkaidő maximumig (Mi a nap, mi a hét?) –Rk. munkaidő befejezésével újra, teljes időtartamban –Másnapi rendes munkaidő kezdetének eltolódása

24 Napi pihenőidő Típushibák: –nincs meg a minimum mértéke –a munkakör előkészítő, befejező tevékenységei –az utazási idő: munkába járás, kiküldetés –napi pihenőidő és az ügyelet –napi pihenőidő és a készenlét (alatti munkavégzés)

25 Napi pihenőidő és az előkészítő/befejező tevékenység Előkészítő, befejező tevékenység Honnan tudjuk, hogy mi számít annak? –Munkakörhöz tartozó (józan ész) –Munkaköri leírás –Utasították erre –Helyszíne (utazási idő és utazási idő közötti különbség) Mit jelent az előkészítő, befejező tevékenység? –Üzlet nyitva tartása??? –Porta, öltöző, műhely?

26 Napi pihenőidő és az úti idő Úti idők: –Állandó munkavégzési helyen –Földrajzilag meghatározott munkahelyen –Kiküldetés?

27 Heti pihenőnap/pihenőidő Fő szabályok –mi az (def.) –a vasárnap különleges pihenőnap lehet –mértéke (fő szabály, eltérések) –beosztása? = a munkaidő-beosztással –A munkaszüneti nap lehe pihenőnap? –Mikor adnak ki pihenőidőt a pihenőnap helyett?

28 Mi a nap, mi a hét? Nap = naptári nap 0.00-24.00 óráig tart. DE a munkáltató döntése alapján lehet megszakítás nélküli 24 óra is. Hét = naptári hét, hétfőtől vasárnapig tart. DE a munkáltató döntése alapján a hét lehet megszakítás nélküli 168 óra is. LE KELL ÍRNI AZ ELTÉRÉST! Mikor célszerű az eltérő időegységet használni? KIVÉTEL??? Munkaszüneti nap 7-22

29 Munkanap, pihenőnap, szabadnap Mi a munkanap? Mi a pihenőnap? Mi a szabadnap?

30 Heti pihenőnap/pihenőidő Típushibák –nincs meg a minimum mértéke –munkaidőkeretben nem tudjuk alkalmazni –nem határozzuk meg a „nap”-ot –önkorlátozó óvatoskodások

31 A munkaidőkeret a pihenőidő ellensége? Egy (akár hosszabb) időintervallum munkaidő mennyisége. JÓ – de csak a munkáltatónak, mert: –Beosztható a munkaidő egyenlőtlenül –Egyes munka- pihenőidő szabályok csak a keret átlagában kell, hogy teljesüljenek. NEM alkalmas: –A rendkívüli munka elkerülésére. –A munkaidő-pihenőidő szabályok megváltására. –A munkaidő-beosztás közlésének elkerülésére.

32 Vasárnap különlegessége preferált heti pihenőnap rendes munkaidő korlátozása Mt. 101. § (1) –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör –Idényjellegű tevékenység –Megszakítás nélküli működés –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör –Kizárólag szombat, vasárnap részmunkaidős –Társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó –Külföldön történő munkavégzés –A kereskedelmi tv. hatálya alá tartozó munkáltatónál

33 Ki lehet rendeltetése szerint vasárnap is működő? baleset, elemi csapás, súlyos kár, egészséget, környezetet fenyegető veszély, elhárítása, megelőzése, vagyonvédelem Rendszeresen (de nem feltétlenül minden) ÉS közvetlenül kapcsolódó ÉS helyben kialakult, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokás. BH 2003 36.

34 Munkaszüneti nap különlegessége Mi a munkaszüneti nap? Kinek kötelező a „munkanap áthelyezés”? Munkavégzés rendes munkaidőben: –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör –Idényjellegű tevékenység –Megszakítás nélküli működés –Társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó –Külföldön történő munkavégzés Munkavégzés rendkívüli munkaidőben: –Aki rendes munkaidőben is dolgozhat + baleset, elemi csapás… –Extra mértékben díjazva???

35 Szabadság mértéke Fő szabályok: Rendeltetése Munkviszony-specifikum 52. ILO egyezmény, alkotmányos alapjog Munkaviszonyonként Részmunkaidősek (munkaidő mértékszabálya szerint) Nyugdíjasok Munkaviszony-szünetelések figyelembe vehető tartamai (szülési szab.) Összetétele: alap+pót

36 A szabadság mértéke Típushibák: –Rosszul állapítjuk meg (pl. részmunkaidősek) –Évközi be- kilépők arányosítása –Állásidő helyett szabadság „túladott” szabadság –Pótszabadságok erőltetése –Pótszabadságok dokumentálásának hiánya

37 A szabadság kiadása Fő szabályok: Rendelkezés arányai Napban, vagy órában Tárgyévben, átviteli lehetőségek: áthúzódás, megállapodás, munkavállaló akadályoztatása miatt, munkáltató gazdasági érdeke miatt Munkanapra jár Megszakítási lehetőségek

38 A szabadság kiadása Típushibák: Kiadják helyett kiveszik… Idő előtt elfogy… Év végén megmarad, kiírjuk… Már megint a mérték, vagy beosztás… Megváltási korlátok Felmondási idő alatti kiadása

39 Szabadságengedély

40 Rendkívüli szabadidők Munkavégzés alóli mentesülések Munkaidő-kedvezmények: –Munkavállaló oldalán: Szülési szabadság /Mt. mód. 2014.03.15./ Szoptatási munkaidő-kedvezmény –Munkáltató oldalán: Szakszervezeti tisztségviselő Betegszabadság Fizetés nélküli szabadság: gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása, önkéntes tartalékos katonai szolgálat

41 Rendes, vagy rendkívüli munkaidő? A pihenőidő szempontjából: A rendes munkaidőt mindig előre közöljük következik belőle a pihenőidő A rendkívüli munkaidő attól rendkívüli, hogy a rendes munkaidő beosztása szerinti munkaidőben vesszük igénybe a munkavállalót munkavégzés céljából a pihenőidő terhére (ezért kell külön díjazni is).

42 Miért fontos beosztani a munkaidőt? A pihenőidő szempontjából: Kiszámíthatatlan pihenőidő (állandó stressz) Kiszámíthatatlan, hogy vajon mennyit kell majd dolgozni (adott hónapban) Mert a munkavállalónak joga van tudni mikorra szervezhet magának…..-t. Mert a munkáltató ehhez tervezheti gazdasági erőforrásait. Felelősség a munkáltatón

43 Hogyan kell beosztani a munkaidőt? Legkésőbb meddig? Módosítás? Milyen tartalommal? Miért ír elő ÍRÁSOS formát a jogszabály? - a munkavállaló bármikor megnézhesse - viták elkerülése esetére - vitás kérdés (vagy ellenőrzés) esetén bizonyíték stb. Mi számít írásosnak? –munkaszerződés (nem praktikus-miért?) –tájékoztató (mikor praktikus?) –helyben szokásos módok: faliújság, intranet stb. (mikor célszerű)

44 Mi az a munkarend? Szabályrendszer a munkaidő-beosztásban a (jog)szabályi korlátok betartásával. Részei: –munkanap, munkaidő kezdete és befejezése műszakosság, heti munkanapok száma, osztott/osztatlan napi munkaidő, –munkaközi szünet, napi pihenőidő, pihenőnap, heti pihenőnapok száma, –egyenlősége/egyenlőtlensége, megszakítás nélküliség, vasárnap, munkaszüneti nap

45 Speciális csoportok, szigorúbb szabályok Kik tartoznak ide? –Fiatal munkavállalók –Várandós nők –Gyermeküket egyedül nevelő munkavállalók –Egészségkárosító kockázatban dolgozók –Egyes ágazatok dolgozói

46 Fiatal munkavállalók Munkaidők összeszámítása Összes munkaidő napi 8 ó, heti 40 ó Éjszakai (22-06) munka, rendkívüli munka tilos Munkaidőkeret max. 1 heti, egyes pihenőnapi szabályok nem alkalmazhatók (egyenlőtlen) Munkaközi szünet: 4,5 ó 30 p, 6 ó 45 p Napi pihenőidő min 12 ó Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban is

47 Speciális helyzetű munkavállalók Kik tartoznak ide? Honnan tud(hat)ja a munkáltató? Miért külön kiemeltek? Munkaidő korlátozások: –Egyenlőtlen beosztás csak hozzájárulással –Heti pihenőnapok egyenlőtlenül NEM –Rendkívüli munkaidő, készenlét NEM (hozzájárulással) –Éjszakai munka NEM (eg. károsító m. max. 8 ó)

48 Munkaidő-nyilvántartás A pihenőidő szempontjából: Kell-e rögzíteni a pihenőidőket? Kinek kötelessége? Mit kell nyilvántartani? –Rendes rendkívüli –Készenlét –Szabadság Milyen legyen? EGYETLEN iratban? Könnyített nyilvántartás Mt. 134. § (3)

49 Komplex feladat Emlékeztetőül: Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását végzi Magyarországon. Munkakörök: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

50 Státuszok a vállalkozásunkban Sofőr 1: másodállású, munkaviszonyban álló. Értékesítő-üzletkötő 1: várandós teljes munkaidős munkaviszonyos. Értékesítő-üzletkötő 2.: előzetes letartóztatásba kerül. Értékesítő-üzletkötő 3.: rendkívül sikeres. Összeszerelő betanított munkás 1.: kölcsönözött Összeszerelő betanított munkás 2.: munkaviszonyban álló,részmunkaidős. Összeszerelő szakmunkás 1.:öregségi nyugdíjas.

51 Státuszok a vállalkozásunkban Összeszerelő szakmunkás 2.: rehabilitációs ellátásban részesülő teljes munkaidős munkaviszonyos. Irodai adminisztrátor 1.: könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Irodai adminisztrátor 2.: munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kisegítő irodai adminisztrátor: főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett A cég vezetője a vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik.

52 Munkaidő-beosztás Határoljuk körül a munkáltató működését. Készítsünk munkaidő-beosztást az egyes státuszok számára figyelembe véve, hogy nagyon pörög az üzlet, így számoljunk a lehető leghosszabb üzemidővel. Válasszunk a munkaidő-nyilvántartásra megfelelő formát.

53 Másodállású sofőr HA a munkáltató tagja a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének, kiterjed rá a közúti közlekedési alágazatban kötött több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés Mt. 279. § Jelentős eltérések KSZ 15. DE 561/2006/EK rendelet és a 2001. IX: törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás (AETR) és 1988. évi I. tv.

54 Másodállású sofőr Különös kockázat a pihenőidőben! –napi, heti pihenőidők Szabadság jogviszonyonként jár! Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól – a munkavállaló kérésére!

55 Értékesítő-üzletkötő 1 Várandós, teljes munkaidős munkaviszonyos. (Munkaidő) kedvezmények mikortól? Rendkívüli munka – napi pihenőidő Mivel számoljunk később: szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkaidő- kedvezmény, szabadság halmozódása

56 Értékesítő-üzletkötő 2 A munkavállaló beosztása szerint nem jelenik meg munkára, pletykák szerint előzetes letartóztatásba került. Pihenőidő szempontjából fontos tudni: szabadságra jogosító időtartam… (munkában töltött időnek minősül)

57 Értékesítő-üzletkötő 3 Sikeres, jelentős bevételeket realizál. Teljesítmény-motivált munkavállaló, szeretne minél rövidebb idő alatt minél több üzletet hozni és minél jobban keresni.

58 Értékesítő-üzletkötő 3 Kötetlenség munkarendben? munkaközi szünet napi, heti pihenőidő szabadság

59 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaerő-kölcsönzés. Ki kinek adja a munkaidő-beosztást? Mt. 217. § (3) Felelősség a pihenőidőért? A szabadság különös problémája.

60 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaviszonyos Munkaidő-beosztás (pl.): Hétfőtől péntekig 5.50- 14.10, 13.50-22.10, 21.50-06.10-ig heti váltásokban három műszakban. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. A nap meghatározása?

61 Összeszerelő betanított munkás 2. Sok megrendelés miatt dolgoznia kellene egy egész hónapban minden hétvégén. Mit tenne?

62 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Van-e eltérési kötelezettség tekintettel a korra? PL: Munkaidő-beosztás: A felek munkaszerződéses megállapodása alapján osztott napi munkaidőben, H-P 7-10 óráig és 13-18 óráig. Munkaközi szünet? Szabadság mértéke? Kiadása napban, vagy órában?

63 Összeszerelő szakmunkás 2. Rehabilitációs ellátásban részesülő teljes/rész munkaidős munkaviszonyos. Munkaidő mértéke kinek a kockázata? Extra pihenőidővel kell számolni?

64 Irodai adminisztrátor 1. Könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Lehetséges kötetlen munkarend? Munkaidő-nyilvántartás típusa?

65 Irodai adminisztrátor 2 Munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Milyen mértékű munkaidőben alkalmazhatjuk? Milyen extra pihenőidővel kell számolnunk?

66 Kisegítő irodai adminisztrátor Főiskolás „gyakornok”, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett munkaerő. Irányadó munkarend közlése az ISZ-szel. Mt. 223. § (4). Felelősség a pihenőidők betartásáért?

67 Cégvezető A vállalkozás tagja, munkaviszonyban tevékenykedik. Vezető állású munkaszerződése alapján (ha van ilyen) munkarendje kötetlen, munkaidő-beosztás, nyilvántartás készítése, vezetése nem szükséges. Szabadság-nyilvántartás IGEN!

68 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa XII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések