Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! III. rész 2012. március 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! III. rész 2012. március 29."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! III. rész 2012. március 29.

2 FIGYELEM! E segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, de teminológiailag hiányosak, esetenként csak utalásokat tartalmaznak és a kivételeket sem teljes körűen sorolják.

3 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész a munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

4 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –V. fejezet A munkaviszony alanyai –VI. fejezet A munkáltató személyében bekövetkező változás –VII. fejezet A munkaviszony létesítése –VIII. fejezet A munkaszerződés teljesítése –IX. fejezet A munkaszerződés módosítása –X. fejezet A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

5 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –XI. fejezet A munka- és pihenőidő –XII. fejezet A munka díjazása –XIII. fejezet A munkáltató kártérítési felelőssége –XIV. fejezet A munkavállaló kártérítési felelőssége –XV. fejezet A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok –XVI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés –XVII. fejezet Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony –XVIII. fejezet A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

6 Munkaidő, pihenőidő Alapvetés: –A munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége Időbeli keretek a munkáltató egyoldalú meghatározásával=munkaidő

7 Munkaidő, pihenőidő Definíciók: –Munkaidő: munkavégzésre előírt, előkészítő, befejező munkákkal –Előkészítő, befejező tevékenység-eddig nem szabályozott definíció: Munkakörhöz kapcsolódóan Szokás szerint Rendszeresen Külön utasítás nélkül –Nem munkaidő: Munkaközi szünet (kv.készenléti jellegű munkakör) Munkába járás időtartama

8 Feladat Értékelje! Munkaidő-e: –a rádiós hírolvasó előzetes sajtótanulmányozása? –call center munkatárs rendszerbe történő bejelentkezése –masszőr előkészületei –szaunamester szauna-felfűtése

9 Munkaidő, pihenőidő Definíciók: –Munkanap: naptári nap, vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 24 óra (pihenőnap, munkaszüneti nap meghatározásánál a 7-22 óra között) –Hét: naptári hét, vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 168 óra –Napi munkaidő: szerződésben (jogszabály, KSZ) meghatározott - MÉRTÉK teljes napi munkaidő részmunkaidő

10 Munkaidő, pihenőidő Definíciók: –Beosztás szerinti napi/heti munkaidő: adott munkanapra (hétre) elrendelt rendes munkaidő –Éjszakai munka: 22-06 között teljesített munkavégzés –Szokásostól eltérő munkaidő-beosztások (a munkáltató sajátos tevékenységétől függően): megszakítás nélküli többműszakos idényjellegű

11 A munkáltató tevékenysége Megszakítás nélküli (nem feltétlenül a teljes tev.) naptári naponként < 6 óra, vagy naptári évenként kizárólag technológiai okból (előírt időszakban) ÉS társadalmi közszükségletet elégít ki, VAGY termelési technológiából objektív körülmények miatt gazdaságosan/rendeltetésszerűen másként nem folytatható

12 Munkaidő, pihenőidő –Több műszakos Tartalma eléri a heti 80 órát (adott munkanapon több munkavállalói csoportot különböző időszakokban foglalkoztat) –Idényjellegű Munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához, időpontjához kötődik

13 Feladat Bevásárlóközpont üzlete minden nap 9-20 óráig van nyitva. –Több műszakos-e? –Milyen összefüggése van a fenti nyitva tartásnak a munkavállalók munkaidejével?

14 Munkaidő, pihenőidő Definíciók: –Készenléti jellegű munkakör (feladat jellege, hosszabb időszak alapulvételével) Munkaidő min. 1/3-ban munkavégzés nélkül rendelkezésre áll Munkavégzés lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár (munkakör sajátosságai, munkavégzés feltételei)

15 Feladat Mint munkáltató, hogyan támasztaná alá azon döntését, hogy egy biztonsági szolgálat liftszerelő munkakörét jogszerűen határozta meg készenléti jellegű munkakörként? Milyen előnye származik abból, hogy e munkakör készenléti jellegű?

16 Munkaidő mértéke Napi munkaidő (teljes): –Általános teljes napi munkaidő: napi 8 óra Szerződésben/munkaviszonyra vonatkozó szabály –Hosszabb teljes napi munkaidő: max.12 óra,DE Készenléti jellegű munkakör Munkáltató, vagy tulajdonos közeli hozzátartozója (tulajdonos GT tag > 25%) –Rövidebb teljes napi munkaidő megállapodás, vagy KSZ Napi munkaidő (rész): megállapodással

17 Munkaidő-keret Munkaidő-keret: teljesítendő munkaidő hosszabb időtávban –Munkaidő-keret tartama –Napi munkaidő –Általános munkarend alapul vételével (hétköznapra eső munkaszüneti nap levonásával) –Kezdő és befejező időpont meghatározása írásban, és közlése

18 Munkaidő-keret Munkaidő-keret mértéke: –Egyoldalúan: 4 hónap/16 hét –Sajátos működésű munkáltatók 6 hónap/26 hét (2003/88/EK irányelv)-de nem kell KSZ Megszakítás nélküli Több műszakos Idényjellegű 135. § (4) vasúti, közúti személyszállítás, repülés, kikötők stb. –KSZ: 12 hónap/52 hét ha technikai, munkaszervezési okok indokolják

19 Feladat Milyen hosszú munkaidő-keretet alkalmazna, üzemanyag-töltő állomás vezetőjeként?

20 Munkaidő-keret Munkaviszony munkaidő-keret lejárata előtti megszűnésekor: –Elszámolás az általános munkarend alapján: napi munkaidő/teljesített munkaidő –kockázat, akinek az érdekkörében szűnik meg a munkaviszony: RK/állásidő szabályai szerint: –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Határozott idő lejárata –Munkáltató 79. § (1): próbaidő, hat.lejárat előtti –Munkáltató működésével összefüggő felmondása –Munkavállaló azonnali hatályú felmondása (kv. mv. próbaidő alatti)

21 Munkaidő-keret Előlegnyújtásból eredő követelések szabályai szerint: –Munkavállaló felmondása –Munkavállaló próbaidő alatti azonnali hatályú felmondása –Munkáltató azonnali hatályú felmondása –Munkáltatónak a mv munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával –A nem egészségi okkal összefüggő képességeivel indokolt felmondással

22 Feladat 3 havi munkaidőkeretben (január 1- március 31.) teljes munkaidőben foglalkoztatott január 1-től fennálló 3 hó próbaidős munkaviszonyt a munkáltató próbaidő alatt azonnali hatállyal megszünteti február 29- én. A dolgozó órabéres, és a kilépésig ledolgozott 400 órát. Hogyan kell elszámolni a munkavállalóval?

23 Elszámolási időszak Elszámolási időszak (munkaidő-keret hiányában): –Csak beosztási szabály. –Adott heti munkaidő hosszabb idő alatt ledolgoztatható –Mértéke: 4hó/16hét, 6hó/26hét, 12hó/52hét –Közlése: kezdő/befejező időpont, lejárat előtti megszüntetés eljárása mint munkaidő-keretnél

24 Feladat Készítsen egyféle munkaidő-beosztást az elszámolási időszak szabályai szerint teljes munkaidős, általános munkarend szerint dolgozó munkavállaló számára, ha tárgyhéten 30 órát dolgozott?

25 Munkaidő-beosztás Munkaidő-beosztás szabályai(munkarend): –Munkáltató állapítja meg –Részben/egészben írásban átengedheti (kötetlen)- munkakör sajátos jellege (szabadságot ekkor is nyilván kell tartani) –Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén (korábbi átirányítás, kiküldetés, kirendelés) a munkavégzés helye szerinti munkarend irányadó

26 Munkaidő-beosztás Beosztás: –Egészséges, biztonságos munkavégzés követelményei, munka jellege –Általános munkarend: heti 5 nap (h-p)-új definícióként –Munkaidő-keret, elszámolási időszak alkalmazása esetén: A hét minden napjára Az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható

27 Munkaidő-beosztás –Közlése: 7 nappal korábban, legalább egy hétre (utolsó irányadó) Írásban Módosítás legalább 3 nappal korábban: gazdálkodásban/működésben előre nem látható körülmény merül fel

28 Feladat Mikor és milyen feltételekkel (bérfizetési) hívhat be a munkáltató könyvelőirodai dolgozót az alábbi munkára: hatósági ellenőrzés céljából az irattárból elő kell keresni dokumentumokat.

29 Munkaidő-beosztás Beosztás (rendkívüli munkákkal együtt): –Napi munkaidő min. 4 óra (kv. részmunkaidő) –Napi munkaidő max. 12 óra (készenléti jellegű munkakör 24 óra) –Heti munkaidő max. 48 óra (készenléti jellegű munkakör 72 óra) –+ 1 óra téli időszámításra átállás Egyenlőtlen munkaidő-beosztáskor: átlagban

30 Munkaidő, pihenőidő Munkanap áthelyezéskor a szombati munkavégzéssel érintett naptári héten meghaladhatja a fenti korlátokat Osztott napi munkaidő: –Megállapodás alapján a munkáltató beoszthatja –Max. 2 részletben, közöttük min. 2 óra pihenőidő

31 Feladat Munkaszerződésben a felek megállapodtak az osztott munkaidő alkalmazhatóságában. Az alábbi napi beosztások közül melyek jogszerűek? kedd 07-10 és 14-19 óráig kedd 20-24 és szerda 04-08 óráig kedd 6-10 és 11-15 óráig

32 Vasárnapi munkavégzés Vasárnap (rendes munkaidő): –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör (közvetlenül kapcsolódó, helyi, v társadalmi szokás, baleset, kárelhárítás, vagyonvédelem) –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör –Kizárólag szombat-vasárnap részmunkaidős –Társadalmi közszükségletet kielégítő, illetve külföldi szolgáltatás- nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés

33 Feladat Szerelő munkavállalónk német megbízó számára h-p helyszíni betanítást végez az általunk kiszállított berendezésre. Előtte vasárnap kiutazik a német városba. –Jogszerű-e, elrendelhető-e számára rendes munkaidőben erre a vasárnapra a kiutazás?

34 Feladat Előbbi szerelőnk kiutazik vasárnap és a berendezésen az utolsó beállításokat elvégzi még aznap. Jogszerű-e, elrendelhető-e számára rendes munkaidőben ez a munka?

35 Vasárnapi munkavégzés Közvetlenül megelőző szombat (rendes munkaidőre nem osztható be) az alábbiak alkalmazásakor: –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Több műszakos tevékenység –Készenléti jellegű munkakör

36 Feladat Bevásárlóközpont üzletében milyen módon rendelhet el a munkáltató vasárnapi munkavégzést?

37 Munkaszüneti napi munkavégzés Munkaszüneti nap: 01.01.,03.15, húsvéthétfő, 05.01.,pünkösdhétfő, 08.20,10.23.,11.01.,12.25-26.,de msz. napra vonatkozó beosztási szabályok alkalmazandók húsvét- és pünkösdvasárnapra Beosztás munkaszüneti napra rendes munkaidőben elrendelhető: –Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör –Idényjellegű –Megszakítás nélküli több műszakos tevékenység –Társadalmi közszükségletet kielégítő, külföldi szolgáltatás-nyújtáshoz e napon szükséges munkavégzés –Külföldön történő munkavégzés

38 Munkaszüneti napi munkavégzés Munkanap áthelyezés: –Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter –Megelőző október 31-ig –Általános munkarendben foglalkoztattak számára kötelezően –Vasárnap nem nyilvánítható munkanappá –Változtatások azonos hónapra essenek

39 Munkaközi szünet Munkaközi szünet (a beosztás szerinti munkaidő, RK munkaidővel együtt): –Mértéke: 6 ó-t meghaladó: 20 perc 9 órát meghaladóan: +25 perc –Munkavégzés megszakításával, legalább 3, legfeljebb 6 óra munkavégzést követően –Kiadható több részletben is, de legalább 1*20p –Megállapodás, KSZ előírhatja munkaidőben kiadását is (fizetve), mértékben a munkavállaló javára el lehet térni

40 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár annak a munkavállalónak, aki –6 órát –9 órát –12 órát dolgozik tárgynapon? Mikor kell kiadni ezeket a szüneteket?

41 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár annak a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki ú.n.24/48 órás munkaidő-beosztás szerint dolgozik?

42 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár (és mikor kell kiadni) annak a teljes munkaidős munkavállalónak, aki általános, részben kötött munkarendben dolgozik, törzsideje 8- 12 óráig tart?

43 Napi pihenőidő –Napi munkaidő befejezése, következő napi munkakezdés között min.11 ó egybefüggően –Min. 8 óra napi pihenőidő – nem kell KSZ: Osztott napi munkaidő Megszakítás nélküli Több műszakos Idényjellegű tevékenység Készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak esetén –Készenlétet követően (ha nem történt munkavégzés) nem jár pihenőidő.

44 Feladat 3 műszakos munkarendben foglalkoztatott dolgozók esetében mikorra oszthatók be legközelebb a munkavállalók, akik tárgynap 14.20-kor fejezték be a munkát?

45 Heti pihenőnap –Heti 2 nap –Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a pihenőnapok egyenlőtlenül beoszthatók –6 munkanapot követően heti 1 pihenőnap (de csak rendes munkaidő beosztását illetően) kötelező, kivéve: Megszakítás nélküli Több műszakos Idényjellegű tevékenységet végzők –Havonta min. 1 heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani (kivéve a csak szo-vas. részmunkaidős)

46 Heti pihenőidő –Heti pihenőnapok helyett min. 48ó/hét megszakítás nélküli pihenőidő –Havonta min.1*vasárnap (kivéve sz-v részm.) –Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén Heti 40 óra megszakítás nélküli, és egy naptári napot magába foglaló heti pihenőidő, DE a munkaidő-keret, vagy az elszámolási időszak átlagában legalább 48 ó heti pihenőidő szükséges

47 Feladat Elrendelhető-e vasárnapi munkavégzés annak a munkaidő-keretben dolgozó munkavállalónak, aki tárgyhéten h-szo-ig beosztása szerint gázszolgáltatónál diszpécseri munkakörben dolgozik? Miért?

48 Rendkívüli munkaidő típusai: –Beosztástól eltérő –Munkaidő-kereten felüli –Elszámolási időszak alkalmazásakor az alapjául szolgáló heti munkaidőt meghaladó munkaidő –Ügyelet tartama

49 Rendkívüli munkaidő Elrendelésének módja: Munkavállaló kérésére írásban Nem korlátozott: Baleset, elemi csapás, súlyos kár, egészséget, környezetet fenyegető közvetlen,súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében Munkaszüneti napon csak annak, aki rendes munkaidőben is dolgozhat

50 Rendkívüli munkaidő maximuma: –Teljes munkaidő esetén: 250 óra/naptári év KSZ 300 óra/naptári év –Részmunkaidő, határozott időtartamú, évközben kezdődött munkaviszony esetén: Teljes munkaidőhöz képest arányosan

51 Feladat Mennyi rendkívüli munka rendelhető el annak a munkavállalónak, akit július 1-én vettünk fel 4 óra mértékű részmunkaidős foglalkoztatásra?

52 Feladat Mit tehetünk, ha teljes munkaidős munkavállalónk éves rendkívüli munkaidő- keretét kihasználtuk, és október 1-én munkaviszonyát felmondással megszünteti?

53 Feladat Milyen munkaidőnek minősítené, ha szerdán közöljük azzal az általános, kötött munkarendben dolgozó várnadós munkavállalóval, hogy szombaton dolgoznia kell?

54 Ügyelet, készenlét Munkaidőn kívüli rendelkezésre állási kötelezés Helyének meghatározása: –munkáltató: ügyelet –munkavállaló: készenlét (munkára képes áll.) Elrendelése: munkavállaló kérésére írásban

55 Ügyelet, készenlét Időtartam korlátozás: 4 órát meghaladó rendelkezésre állás csak: –Társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása –Baleset, elemi csapás, súlyos kér, eg. körny. fenyegető veszély megelőzés elhárítás –Technológia biztonságos, rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása érdekében

56 Ügyelet, készenlét –közlése: 1 héttel korábban 1 hónapra előre (de 3 nap, gazdálkodásban, működésben előre nem látható körülmény) –Ü mértéke: max. 24 óra (megkezdésének napjára beosztott rendes és elrendelt rendkívüli munkával együtt) –K mértéke: max. havi 168 óra (munkaidő-keret átlagában) heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) max. 4 alkalom/hó

57 Feladat Elrendelhető-e TMK lakatosnak ügyelet vasárnap 22 órától hétfő 06 óráig? Miért?

58 Egyes munkavállalói csoportok Egyes (védett) munkavállalói csoportok: –1./aVárandós, gyermeke 3 éves koráig –1./b Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló gyermeke 3 éves koráig –1./c Meghatározott egészségkárosító kockázatok között –2./ Fiatal munkavállaló

59 Kisgyerekes, egészségkárosító kockázatnak kitett 1./ –Egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak hozzájárulással –Heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be –Rendkívüli munkaidő, készenlét nem rendelhető el –1./a-b éjszakai munka nem rendelhető el –1./c beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során max. 8 óra –Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára a gyermek 1-4 éves koráig rendkívüli munkaidő, készenlét csak hozzájárulásával rendelhető el (kivéve: baleset, elemi csapás stb.)

60 Fiatal munkavállaló 2./ –Éjszakai munka, rendkívüli munka tilos –Napi munkaidő max. 8 óra (összeszámítandó) –Max 1 heti munkaidő-keret rendelhető el –Munkaközi szünet: 4,5 óra után min. 30 p, 6 órát meghaladó napi munkaidő esetén min. 45 p –Min. 12 óra napi pihenőidő –Egyenlőtlen munkaidő-beosztás estén a pihenőnapok egyenlőtlen beosztása tilos –Csökkentett (40ó) heti pihenőidő tilos

61 Szabadság Naptári évre a munkában töltött idő alapján arányosan jár. Munkában töltött időtartamnak elismert időszakok definiálása. Fajtái: –Alap (20 nap) –Pót Életkori (1-10 nap) Gyermek után járó: 16 évesnél fiatalabb: 2/4/7 nap Apának járó 5/7 nap születést követő 2. hó végéig Fiatal munkavállaló: 5 nap Föld alatt dolgozó, ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen napi 3 ó-t dolgozó: 5 nap Min. 50% eg károsodott munkavállalónak 5 nap

62 Feladat Mennyi szabadság jár annak a 26 éves paraplég munkavállalónak, aki egy gyermekét egyedülálló szülőként neveli és augusztus 1-től a munkavállalónk?

63 Munkában töltött idő –Beosztás alapján munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés (msz, heti p, egyenlőtlen munkaidő-beosztásra tekintettel mentesülés) –Szabadság –Szülési szabadság –Gyermek gond céljából igénybe vett fiz nélküli szabadság első 6 hó –Naptári évenként 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolg telj max. 3 hó –Munkavégzés alóli mentesülés esetei (repr. orvosi vizsg, véradás, szoptatás, hozzátartozó halála, ált isk, létesítményi tűzoltó bíróság, különös méltánylást igénylő)

64 Szabadság kiadása –Munkáltató adja ki (előzetes meghallgatás) –7 munkanap/év (max 2 részletben) munkavállaló kérésének megfelelő időpontban (kv. 1-3. hónap) – 15 napos előzetes bejelentés –Legalább 14 egybefüggő nap-eltérő megállapodás hiányában –Kiadás közlése 15 nappal korábban –Megváltás csak megszűnés esetében –Kiadás esedékesség évében (kv. 10.01. vagy utána kezdődő jogviszony: 03.31-ig, illetve áthúzódás max 5 munkanap) –Munkavállaló oldalán felmerült okból ki nem adott szabadságot az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni

65 Feladat Szabályos-e a munkáltató azon eljárása, ha a 20 éves munkavállalójának 4*1 hétre adja ki a szabadságot? Mi a különbség, ha a dolgozó 50 éves?

66 Szabadság kiadása Kivételesen fontos gazdasági érdek, működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén: –Közölt időpont módosítható –Megkezdett szabadság megszakítható (ktg. térítés) –KSZ a szabadság ¼-t 03.31-ig Pótszabadságok: –1/3-a az esedékesség évet követő év végéig kiadható

67 Szabadság kiadása –Beosztás szerinti munkanapokra –Eltérő munkaidő-beosztás esetén a beosztással azonos tartamra mentesül, a kiadott szabadságot ezzel egyező óraszámban kell elszámolni és nyilvántartani –Munkaidő-beosztás hiányában általános munkarend szerint.

68 Feladat Köteles-e a munkáltató teljesíteni a 36 nap szabadsággal rendelkező munkavállaló kérését, miszerint július 3-15-ig (k-v) szeretne szabadságot?

69 Munkaidő, pihenőidő Betegszabadság: –15 munkanap/év – arányosan –Kiadása: mint szabadság

70 Szülési szabadság –Anya jogosult (örökbe fogadó nő is) –Egybefüggő 24 hét (eltérő megállapodás hiányában 4 hét szülés előtt) –Tartama munkába töltött időnek minősül, kivéve a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot

71 Fizetés nélküli szabadság –Gyermek gondozása (apa is) 3 éves korig –10 éves korig GYES folyósítása alatt –12 éves korig a gyermek betegsége esetén –Hozzátartozó tartós ápolása max. 2 év (kezelőorvosi igazolással) –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat Igénylés: 15 nappal korábban írásban Megszűnése: munkavállaló által megjelölt időben, legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított 30. napon (kivéve: katona)

72 Feladat Melyik félnek, milyen határidővel és milyen kötelezettsége van, ha a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló szeretne visszajönni dolgozni?

73 Munkaidő nyilvántartás Munkáltatói kötelezettség (naprakész): –Rendes –Rendkívüli –Szabadság –készenlét Kezdő és befejező időpontok is! R-RK: a beosztáson rögzített változások hónap végi igazolásával is nyilvántartható.

74 Feladat Milyen egyszerű lehetőség van a munkaidő nyilvántartására?

75 Eltérő megállapodás TILOS: –Szabadság pénzben megváltása –Szülési szabadság szabályai –Munkaidő-nyilvántartás KSZ a munkavállaló javára: –def. munkaidő-keret lejárat előtti megszűnés, munkaidő-beosztás, napi, heti munkaidők max.vasárnapi, msz napi munkavégzés, munkaközi szünet stb. KSZ ágazati eltérési lehetőségek (polgári repülés, közúti, vasúti személy és áruszállítás, kikötő)

76 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! III. rész 2012. március 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések