Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdasági vezetői jogállás Dr. Kőszegfalvi Edit. VEZETŐI FELADAT MUNKAVISZONYBAN 500 millió forintos bevétel, finanszírozási szerződéssel rendelkező eü.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdasági vezetői jogállás Dr. Kőszegfalvi Edit. VEZETŐI FELADAT MUNKAVISZONYBAN 500 millió forintos bevétel, finanszírozási szerződéssel rendelkező eü."— Előadás másolata:

1 Gazdasági vezetői jogállás Dr. Kőszegfalvi Edit

2 VEZETŐI FELADAT MUNKAVISZONYBAN 500 millió forintos bevétel, finanszírozási szerződéssel rendelkező eü. szolgáltató Munkaviszony, önálló vezetői munkakör Főigazgató, gazdasági igazgató, ha a főigazgató munkaviszonyban áll.

3 Gazdasági igazgatói munkaviszony Feltétele: intézményvezető munkaviszonyban álljon Meghirdetett gazdasági igazgatói állás munkaviszony keretében tölthető be 2009. 01. 01 után Automatikus jog viszony váltás nincs

4 Munkaviszonyra vonatkozó „KJT, Ágazati szabályok Pályázati ágazati eljárási szabályok Képesítési előírások a 13/ 2002 ( III. 28. 9 EüM rendelet Büntetlen előélet

5 Munka Törvénykönyvi vezetőkre vonatkozó szabályai Munka Törvénykönyve X. fejezet Határozott-határozatlan idő Speciális szabályok mellett általános Mt. szabályok Felmondás indoklására, felmondási tilalomra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak

6 Munka Törvénykönyvi vezetőkre vonatkozó szabályai Menedzser szerződés az Mt. Szabályai alapján Alapilletmény megállapodás tárgya Kjt, ágazati szabályok csak a nevesített esetekben alkalmazhatóak

7 Kinevezett vezető-közalkalmazotti jogviszonyban Gazdasági igazgató-ágazati jogszabály alapján munkaviszonyban Határozatlan időtartamú vezetői megbízás átalakul határozatlan időtartamú közalkalmazotti vezetői mun kakörre vonatkozó kinevezéssé ( 2008.évi CX. 12§. (15 ) bekezdés

8 Kinevezett vezető-közalkalmazotti jogviszonyban Gazdasági igazgató- magasabb beosztású vezetőnek minősül Kjt 66/A §. Szerinti díjazás Új kinevezéshez kapcsolódó díjazás megállapítására 2008. CX. Tv 12 § (15 ) bekezdés szabályai

9 KINEVEZETT VEZETŐ BESOROLÁSA Iskolai végzettség, szakképzettség alapján besorolás Felsőfokú 1 képzettségi osztály Felsőfokú 2 képzettségi osztály Középfokú képzettségi osztály Vezetői illetmény

10 VEZETŐI BESOROLÁSI SZORZÓK Kjt. 3. sz. melléklet Magasabb vezető, vezetői képzettségi szinthez tartozó szorzószám

11 KINEVEZETT VEZETŐ ILLETMÉNYE Vezetői illetményalap X vezetői besorolási szorzó- garantált illetmény Garantált illetményen felül kaphat illetményt- munkáltatói mérlegelés „vezetői „pótlék nem állapítható meg

12 Gazdasági igazgató-önálló munkakör szerinti garantált illetménye Vezetői illetményalap x 2,m vagy 2,4 Vezetői illetményalap költségvetési tv. állapítja meg ( 120.000 Ft )

13 Gazdasági igazgató- önálló munkakörben 2009. 01 01-től 2009 10.31-ig illetmény megállapítás Garantált illetmény 90 % kell minimálisan megkapnia besorolási illetménye nem lehet kevesebb ) 2008. 12. 31 besorolási illetmény + pótlék összege

14 Munkáltatói feladat 2009. 01. 01 Gazdasági igazgató kinevezési okmányának elkészítése Munkaköri megnevezés: gazdasági igazgató Gazdasági igazgatói illetmény meghatározása az átmeneti szabályok figyelembe vételével

15 KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK Vezetői feladat ellátás körében okozott kár Közalkalmazotti jogviszonyban okozott kár

16 KÁRTÉRÍTÉS KINEVEZETT, MEGBÍZOTT VEZETŐ MAGASABB VEZETŐ, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN gondatlan károkozás – teljes kártérítés MAGASABB VEZETŐ, VEZETŐI TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN szándékos - nem vezetői károkozás általános kártérítési szabályok

17 VEZETŐI JOGELLENES JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE 6 HAVI ÁTLAG KERESET MEGFIZETÉSE

18 Összeférhetetlenségi szabály szigorítása Általános Kjt. Vezetőkre, pénzügyi kötelezettséget vállalókra

19 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI Kjt. 41.§. (2) b./ nem kell alkalmazni Gazdasági társaságban eü. dolgozó viselhet tisztséget – ha ez a társaság munkáltatójával nem áll kapcsolatban. ( jogállási tb 15/B. §. )

20 Gazdasági igazgatói összeférhetetlenség Gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaság tisztségviselői funkció nem látható el Egyéb gazdasági társaságban igen akkor is, ha a tevékenysége a társaságnak megegyezik a munkáltató tevékenységével Hozzátartozói irányítás, ellenőrzés tilalma

21 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI Kjt. 41.§. (2) b./ nem kell alkalmazni Gazdasági társaságban eü. dolgozó viselhet tisztséget – ha ez a társaság munkáltatójával nem áll kapcsolatban. ( jogállási tb 15/B. §. )

22 Gazdasági vezető kinevezési jogkör : 2008 évi CV. tv 8. (2) c pont Irányítási jogot gyakorló dönt: - kinevezés megbízás,felmentés, díjazás tekintetében )


Letölteni ppt "Gazdasági vezetői jogállás Dr. Kőszegfalvi Edit. VEZETŐI FELADAT MUNKAVISZONYBAN 500 millió forintos bevétel, finanszírozási szerződéssel rendelkező eü."

Hasonló előadás


Google Hirdetések