Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1054 Budapest Kálmán Imre u. 20. Internet: telefon: 474 50 70 zöldszám:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1054 Budapest Kálmán Imre u. 20. Internet: telefon: 474 50 70 zöldszám:"— Előadás másolata:

1 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1054 Budapest Kálmán Imre u. 20. E-mail: office@avhga.hu Internet: www.avhga.hu telefon: 474 50 70 zöldszám: 80 203 760

2 az Alapítvány rövid története, formai sajátosságai alapítás éve: 1991 alapítók: Földművelésügyi Minisztérium, és öt magyar bank EU (Phare segély) jelentősége nyilvántartás, felügyelet

3 az Alapítvány működésének jogi háttere Polgári Törvénykönyv Államháztartási törvény Költségvetési törvény Számviteli törvény Munkáltatásra vonatkozó jogszabályok

4 A hitelgarancia szervezetek szerepe, jelentősége Kis-és középvállalkozások segítésének egyik fontos állami eszköze. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint azon vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg- főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (mikro, kis, közép).

5 Az Alapítvány tevékenységének eltérő vonásai, különös tekintettel az agrárágazati és a vidékfejlesztési kötöttségre Agrárágazat speciális kezelése az EU-ban Agrárágazat: Az agrárágazatba tarozik a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény III. CÍM, II. és III. Fejezetében hivatkozott mezőgazdasági és halászati termék előállítás, elsődleges feldolgozás és kereskedelem.

6 Vidékfejlesztés: a vidéki térségekben élő emberek életminőségének javítása, a vidéki térségek további lemaradásának megakadályozása, felzárkózásuk esélyeinek biztosítása. Minden olyan tevékenység, hitelcél a vidékfejlesztéshez tartozik, amely a vállalkozók mezőgazdasági és azon kívüli tevékenységi köre bővülését, új vagy megújuló jövedelemszerzési lehetőségek megvalósítását, munkahelyteremtő beruházások létesítését, az életkörülmények javulását, ezáltal a vidék népességmegtartó képesség növelését szolgálják. (EK 1257/1999-es tanácsi rendelete) Vidék: Magyarország egész területe Budapest és a megyei jogú városok kivételével.

7 Az Alapítvány szolgáltatása Alapítványi kezesség: a mindenkori hatályos Üzletszabályzatban és az Együttműködési Megállapodásban foglalt kibocsátási és igénybevételi feltételekkel nyújtott speciális hitelfedezeti kötelezettségvállalás, amely tartalmában azonos a Polgári Törvénykönyv 274. § /2./ bekezdésben meghatározott készfizető kezességgel. Az Alapítvány részéről a kölcsönhöz nyújtott kezességvállalás részletes szabályait a Kezességi Általános Szerződési Feltételek, és a Kezességi Levél tartalmazza; Alapítványi garancia: tartalmában azonos a Polgári Törvénykönyv 249. §-ban meghatározott bankgaranciával;

8 Hitelgarancia kategóriák első kategória: agrárkezesség második kategória: vidékfejlesztés (de minimis) harmadik kategória: általános vidékfejlesztés

9 Garanciadíj egyszeri vagy évenkéntiegyszeri vagy évenkénti fajtái: normál és piaci díjfajtái: normál és piaci díj MértékeMértéke normál: 0,25% - 2,7%, piaci: 0,3% - 2,9% normál: 0,25% - 2,7%, piaci: 0,3% - 2,9% díjkedvezményekdíjkedvezmények az alapítvány kezessége a garancia a díj átutalásának napján lép hatálybaaz alapítvány kezessége a garancia a díj átutalásának napján lép hatályba

10 Garantált hitel felső határa Agrárhiteleknél: 300 m Ft Vidékfejlesztési hiteleknél: 200 m Ft Agrárintegrátornál: 750 m Ft Adóscsoportnál: 550 m Ft Egy vállalkozás hiteleihez vállalható kezesség (garancia) összege maximum 150.000.000.-Ft, agrárintegrátorok esetében 400.000.000.-Ft Kockázatvállalás mértéke: 20 – 80 %

11 Az Alapítvány működési modellje, folyamatábrázolás cél: hatékony, gyors, költségtakarékos ügyintézés nincs önálló hitelbírálat hitelgarancia döntés egyszerűsített eljárás alapján fejlett számítástechnikai háttér on line kapcsolat a hitelintézetekkel szigorú beváltási feltételek üzletszabályzat

12 az Alapítvány ügyfelei bankok (17 db) integrált takarékszövetkezetek (125 db) jogi kapcsolat kis-és középvállalkozások kedvezményezettek hitelgarancia ügyintézés bankfiókokban

13 Kezességnyújtás folyamata Bankfiók Hitelszerződés Kezesség igénylőlap Bankközpont Alapítvány - Kezességi Levél 5 napon belül -Számla Bankközpont számla kiegyenlítés 15 napon belül Bankfiók

14 Beváltás folyamata Bank Hitelfelmondás Lehívási lap + mellékletei Alapítvány 8 napon belüli elszámolás Bank Számla az alapítvány elszámolása alapján Alapítvány utal - 8 munkanapon belül Bank

15 az Alapítványra jellemző számadatok induló tőke (1991)1,0 md Ft mérleg szerinti vagyon (2004) 14,9 md Ft garantált hitelállomány összege (2004-ig) 305,4 md Ft beváltott és kifizetett összeg (2003-ig) 5,6 md Ft garantált ügyek száma (2004-ig) 20 242 db beváltott és kifizetett ügyek száma (2004-ig) 762 db visszatérülés bankoktól (2004-ig) 1,78 md Ft költségvetéstől kapott összeg (2004-ig) 2,5 md Ft költségvetésnek visszafizetett összeg (2004-ig) 0,7 md Ft vagyonvesztés (2004-ig) 2,04 md Ft

16 Az Alapítvány az EU csatlakozás tükrében Az alapítványi hitelgarancia a vállalkozások számára támogatás a költségvetési viszontgarancia miatt versenyjog alkalmazása (de minimis szabályok) agrártámogatások lehetősége (notifikáció)

17 Az Alapítvány előtt álló feladatok Nemzetközi kapcsolatok


Letölteni ppt "Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1054 Budapest Kálmán Imre u. 20. Internet: telefon: 474 50 70 zöldszám:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések