Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A munkaügyek világa XIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A munkaügyek világa XIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"— Előadás másolata:

1 A munkaügyek világa XIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”

2 2014. a válaszok éve! A munka ellenértéke! Díjazás

3 FIGYELEM! Jelen segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, esetenként csak utalások jelennek meg és a kivételeket sem teljes körűen sorolják. A feldolgozásra kerülő rész a jelen időben rendelkezésre álló jogforrások, tervezetek, illetve munkaanyagok alapján történik és nem tartalmazza a későbbiekben kihirdetett módosításokban, önálló törvényekben, rendeletekben foglalt szabályokat. Külön jelölés hiányában a hivatkozások a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről –ra vonatkoznak.

4 Munkavégzések a díjazás szempontjából -Jogilag nem szabályozott munkavégzések -Jogilag szabályozott munkavégzések -Kötelező munkavégzések -A felek megegyezésén alapuló munkavégzések -Ingyenes munkavégzések -Ellenérték fejében végzett munkavégzések -Önálló munkavégzések -Megbízás -Vállalkozás -Egyéb foglalkoztatási jogviszonyok(önálló kereskedelmi ügynök, személy- és vagyonvédelmi alvállalkozó, ösztöndíjas foglalkoztatás) -Önállótlan munkavégzések

5 Önálló munkavégzések ellenértéke Alapvetés: –Egyenlő felek megállapodása (kinek, mi, mennyit ér) –Alsó korlát? Ingyenes megbízási szerződés Ptk 6:280. § –Nem biztos, hogy időbér… –Költségek megelőzése Ptk. 6:276. § (3) –Esedékesség?Teljesítéskor Ptk. 6:276. § (2) –Fizetési határidő? Megállapodás szerint.

6 Önállótlan munkavégzések díjazása Közös szabályok: –Függő munka, garanciális díjazás (egzisztenciális kérdés) –Alsó korlát jogszabályon alapul –Kivétel nélkül időbérben meghatározott (egy része) - és a tisztán teljesítménybéresek? –Felmerülő költségek terhe (csak a munkaerő) –Esedékesség jogszabályban meghatározott –A munkabér védelmének szabályai jogszabályban

7 Önállótlan munkavégzések díjazása Közszféra munkaviszonyai Illetményrendszer (az állam jogalkotói és tulajdonosi minősége) Illetmény-előmeneteli rendszer besorolás: szolgálati idő és képesítési követelmények függvényében, automatikus előrejutás Alapilletmény és illetménykiegészítés, illetménypótlék Egyéb juttatások, pl jubileumi jutalom

8 Önállótlan munkavégzések díjazása Magánszféra munkaviszonyi „Munkabér” Törvényi garanciák v.s. a felek megegyezése v.s. egyenlő bánásmód követelménye A jogforrási hierarchia szerepe a díjazásban Előmeneteli rendszer (karriertervezés) Nem függ közvetlenül a munkáltató eredményességétől Díjazás munkavégzés hiányában is (egyes esetekben) A munkavállaló elégtelen teljesítésének nincs közvetlen díjazási hatása Egyéb juttatások szerepe tipikus, atipikus (van különbség díjazásban?)

9 Kötelezettségek a munkaviszonyban A díjazáshoz kapcsolódóan Foglalkoztatási kötelezettség a munkáltató részéről, a munkavállaló rendelkezésre állása biztosan díjazott A munkavégzés időtartamának, a munkaidő beosztásának meghatározása biztosan díjazott A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása nem váltható meg pénzzel, orvosi alkalmassági vizsgálatért nem kérhető pénz a munkavállalótól Titoktartási kötelezettség v.s. versenytilalom díjazása

10 A díjazás jogforrási hierarchiája Jogszabály Kollektív szerződés-diszpozitív Munkaszerződés – relatív diszpozitív Munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása Mt. 16. § És a költségtérítés? Nem munkabér, mert nem ellenszolgáltatás.

11 A munkabér rendszere Időbér (óra, heti, havi, éves?) Teljesítménybér (arányosság mindkét irányban) Kombinált bér (időbér+teljesítménybér, időbér+jutalék) Mitől függ az alkalmzásuk? (munkakör, munkakörülmények, üzemszervezés)

12 Mi kerül ilyen sokba? A munkabérről mindig bruttó gondolkodunk! Bérstruktúra (egyszerűsített): Foglalkoztató bérterhe + szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás Bruttó bér - Egyéni járulékok, szja, munkaerő-piaci járulék Nettó bér --------------------------------------------------------------------------------------------- Béren kívüli juttatások Adómentes juttatások Szoc. ho kedvezmények

13 A teljesítménybérről Csak munkaszerződéses megállapodás alapján kombinált bér esetén, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét Egyedileg, mérhető, teljesítménykövetelményen alapuló, csak összehasonlítható munkakörülmények között Alapbér a pótlékszámítás alapja? A minimálbér irányadó? BH 1999, 474. Garantált bér megállapítása

14 A teljesítménybér Típushibák: Nincs megállapodás Nincs alapbér meghatározva Nincs kimunkált norma Nincs garantált bér megállapítva/alkalmazva

15 A munkabér elemei Alapbér Bérpótlékok Egyéb bérelemek –Jutalom, mozgóbér –Jutalék –Prémium stb.

16 Alapbér Munkaszerződés kötelező tartalmi eleme Csak időbér Általában nem tartalmaz más bérelemet,DE! Mt.145. § (1) Mértéke – minimálbér, garantált bérminimum A munkaidő mértékével való kapcsolata?

17 Mikor kell garantált bérminimumot fizetni? 483/2013. (XII. 17.) Korm. Rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2014. január 1- jétől havibér alkalmazása esetén 118 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 27 160 forint, napibér alkalmazása esetén 5430 forint, órabér alkalmazása esetén 679 forint.

18 Mikor kell garantált bérminimumot fizetni? FEOR-08 főcsoportjai –Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók –Felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások –Egyéb felsőfokú, vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások –Irodai, ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások –Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások –Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások –Ipari és építőipari foglalkozások –Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők –Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások –Fegyveres szervek foglalkozásai

19 Alapbér Típushibák –Elfelejtünk emelni. –Teljesítménybér esetén nincs időbér meghatározva. –Egyenlő bánásmód megsértése (megfelelő háttér dokumentáció hiánya). –Részmunkaidős alapbér részmunkaidő nélkül.

20 Bérpótlékok Rendeltetése Típusai –Törvényben meghatározott Megállapodás (msz, KSZ), munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása Számítási alapja Alapbéresített bérpótlék (vasárnapi, msz napi, műszak, éjszaka) DE RK nem! EBH 2002, 788, EBH 2007, 426. Pótlékátalány

21 Éjszakai pótlék Szabályok –22-06 között  1 óra –Mértéke 15% - de mire? –Téli, nyári időszámítás? Típushibák –Definíciós problémák Hogyan csökkenthető? 14.30-23.00, 15.00-23.30?? És a munkaközi szünet?

22 Műszakpótlék Szabályok –Rendszeresség+18-06 közötti teljesítés –Nem feltétele a többműszakos működés –Mértéke 30% - de mire? Típushibák: –Elbírálás –Nincs beosztás… –Hagyományok (nem hiba, de drága) Hogyan csökkenthető? Mit jelent az 1/3?

23 Rendkívüli munka pótléka Mi a rendkívüli munka? Szabályok –Típusai –Mértéke 50-100%! - de mire? Típushibák: –Elbírálás jogcímenként!!! –Szabadidőben történt megállapodás alapján alapbér jár a szabadidőre! –A munkáltató által tudomásul vett túlmunka! Hogyan csökkenthető?

24 Modellezzük! beosztás hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1.hét 6-14 2.hét 22-06 pp sz 3.hét 6-14 pp 4.hét sz6-1422-0614-22pp

25 Modellezzük! nyilvántartás hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1.hét 6-14 2.hét 22-06 p sz 3.hét 6-14 pp 4.hét sz6-1422-0614-22pp6-14

26 Modellezzük! Mit tudhatunk erről a beosztásról? A pihenők szabályosak? Milyen bérpótlékok járnak? –Műszak? –Éjszakai? –Vasárnapi? –Rendkívüli munka (de melyik)?

27 Munkaszüneti napi pótlék Szabályok –Munkaszüneti napi munkavégzés –Mértéke 100% - de mire? Típushibák: –A tilalom nem helyettesíthető pótlékfizetéssel! –Nem azonos a rendkívüli munka pótlékával! –Önálló jogcím

28 Vasárnapi pótlék Szabályok: –rendes munkaidő korlátozása Mt. 101. § (1) Rendeltetése folytán e napon is működő munkáltató, vagy munkakör Idényjellegű tevékenység Megszakítás nélküli működés Több műszakos tevékenység Készenléti jellegű munkakör Kizárólag szombat, vasárnap részmunkaidős Társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó Külföldön történő munkavégzés A kereskedelmi tv. hatálya alá tartozó munkáltatónál –Mértéke: 50% - de mire?

29 Vasárnapi pótlék Típushibák: –A tilalom nem helyettesíthető pótlékfizetéssel. –Elbírálási dilemma (több műszakos). –A vasárnap és a pihenőnap összekeverése.

30 Ügyelet, készenlét díjazása Szabályok –Pótlék, vagy nem pótlék? –Mértéke 40%/20% - de mire? Típushibák –Nyilvántartási hiányosságok. –Időtartam túllépések. –Dupla jogcím használat. Hogyan csökkenthető?

31 További bérelemek Mi a különbség? –Prémium teljesítmény-prémium –Jutalék –Jutalom –Mozgóbér –Bónusz jelenléti, minőségi stb.

32 Nem dolgozik mégis bért kap Fő szabályok: –Munkaidőre jár, elvégzett munkáért jár munkabér –„Renitens” távollétért NEM jár bér –DE bizonyítás! –Hozzájárulás, megállapodás alapján nem dolgozik, megállapodás alapján és mértékű díjazás jár. Lehet díjazás nélkül is?

33 Munkavégzés alóli mentesülések Keresőképtelensége Reprodukciós eljárással összefüggő kezelés Kötelező orvosi vizsgálat időtartama Véradáshoz szükséges, legalább 4 óra Szoptató anya 0-6 hó: 2*1ó/nap (2*2) 6-9 hó: 1ó/nap (2) Hozzátartozó halála esetén 2 munkanap (közeli hozzátartozó) Általános iskolai tanulmányok esetén a képzéshez szükséges idő Önkéntes,v. létesítményi tűzoltói szolgálat Bíróság, v. hatóság felhívására, vagy eljárásban személyes részvétel idejére Különös méltánylást érdemlő személyi, családi, v. elháríthatatlan ok miatt indokoltan Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Kötelességszegés miatti mentesítés tartama

34 Szabadság és egyéb szabadidők Szabadság Munkaidő-kedvezmények: –Munkavállaló oldalán: Szülési szabadság /Mt. mód. 2014.03.15./ –Munkáltató oldalán: Szakszervezeti tisztségviselő Betegszabadság Óra-vagy teljesítménybéres díjazás esetén, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő

35 Állásidő Rendeltetése –kockázattelepítés A díjazás mértéke: –Pótlékolt bér Feltétele: –a munkavállaló kész a teljesítésre –a munkáltató beosztotta a munkavállalót Korlátozása: –Munkáltató mentesülésének esetei

36 Állásidő Típushibák: –„üres” napok –szabadság! –alapbérrel díjazva –Munkaidőkeretben „üres” napok

37 A munkabér védelme Pénzneme (külföldi munkavégzés?) A kifizetés szabályai –Helye (bérjegyzék átadása) –Kinek fizethető (lakcím, bankszámlaszám?) –„Pótszámfejtés” hatáideje

38 Levonás munkabérből Jogszabály. Határozat (bíróság, hatóság) – mérték, maximuma. A munkavállaló hozzájárulása (de csak saját követelését). Előlegből származó követelés.

39 Jogalap nélkül kifizetett munkabér Mit jelent? Eljárás? –Előlegnyújtásból. –Fizetési felszólítás. Minimálbér 3X. Magasabb összeg. –Határidő, elévülés 60 napon belül. 3 éven belül.

40 Szociális juttatások Melyek lehetnek? Munkabérnek minősülnek? Cafeteria munkabér, vagy szociális juttatás? Eltérő bírói gyakorlat Egyenlő bánásmód!

41 Eltérések egyes atipikus munkaviszonyokban Határozott idejű Részmunkaidős, hosszabb teljes munkaidős Munkakör megosztása bér egyenlően, eltérő megáll. lehet Több munkáltatós ki fizeti a munkabért Távmunka kötetlen munkarend, pótlékok? Bedolgozó teljesítménybér Egyszerűsített foglalkoztatás Vezető állású munkavállaló kötetlen munkarend, pótlékok Cselekvőképtelen munkavállaló Munkaerő-kölcsönzés ekvivalencia Iskolaszövetkezeti diákmunka

42 Komplex feladat Emlékeztetőül: Egy gazdasági társaság olasz partnere kávéautomatáinak beszállítását, magyarországi kézi vég-összeszerelését és forgalmazását végzi Magyarországon. Munkakörök: sofőr betanított munkás/szakmunkás értékesítő adminisztrátor

43 Státuszok a vállalkozásunkban Sofőr 1: másodállású, munkaviszonyban álló. Értékesítő-üzletkötő 1: várandós teljes munkaidős munkaviszonyos. Értékesítő-üzletkötő 2.: előzetes letartóztatásba kerül. Értékesítő-üzletkötő 3.: rendkívül sikeres. Összeszerelő betanított munkás 1.: kölcsönözött Összeszerelő betanított munkás 2.: munkaviszonyban álló,részmunkaidős. Összeszerelő szakmunkás 1.:öregségi nyugdíjas.

44 Státuszok a vállalkozásunkban Összeszerelő szakmunkás 2.: rehabilitációs ellátásban részesülő teljes munkaidős munkaviszonyos. Irodai adminisztrátor 1.: könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Irodai adminisztrátor 2.: munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Kisegítő irodai adminisztrátor: főiskolás gyakornok, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett A cég vezetője a vállalkozás tagja, megbízási szerződés alapján tevékenykedik.

45 Másodállású sofőr HA a munkáltató tagja a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének, kiterjed rá a közúti közlekedési alágazatban kötött több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés Mt. 279. § Jelentős eltérések KSZ DE 561/2006/EK rendelet és a 2001. IX: törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás (AETR) és 1988. évi I. tv. Pótlékok, pl. éjszakai, célszerű pótlékátalányt alkalmazni!

46 Értékesítő-üzletkötő 1 Várandós, teljes munkaidős munkaviszonyos. Orvosi vizsgálatok idejének díjazása? Rendkívüli munka pótléka, éjszakai pótlék nem jelenhet meg! (Munkaidő) kedvezmények mikortól? Teljesítménybér alkalmazható?

47 Értékesítő-üzletkötő 2 A munkavállaló beosztása szerint nem jelenik meg munkára, pletykák szerint előzetes letartóztatásba került. Távollétét minek minősítjük? Igazolatlan, nem fizetett. És ha kapunk hivatalos értesítést az intézkedésről? Igazolt nem fizetett. Mi a különbség?

48 Értékesítő-üzletkötő 3 Sikeres, jelentős bevételeket realizál. Teljesítmény-motivált munkavállaló, szeretne minél rövidebb idő alatt minél több üzletet hozni és minél jobban keresni.

49 Értékesítő-üzletkötő 3 Tisztán teljesítménybérben megállapodás – munkaszerződésben! Összefügg a teljesítménybér a kötetlen munkarend alkalmazásával? Teljesítménykövetelmény megfelelő felállítása! Megfelelő dokumentálás (munkaidő is!). Pótlékok?

50 Összeszerelő betanított munkás 1. Munkaerő-kölcsönzés. Bérekvivalencia betartása!!! Szociális juttatások is! Bérpótlékok (munkaidő szempontjából). Díjazás munkavégzés hiányában (pl. szabadság felelőssége).

51 Összeszerelő betanított munkás 2. Munkaviszonyos Munkaidő-beosztás (pl.): Hétfőtől péntekig 5.50- 14.10, 13.50-22.10, 21.50-06.10-ig heti váltásokban három műszakban. A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Mikor, milyen pótlékot kap? Ha egy hónapig másként osztjuk be? 1-3. hét 5.50-14.10 4. hét 13.50-22.10 + 3 nap: 13.50- 22.10

52 Összeszerelő betanított munkás 2. Sok megrendelés miatt dolgoznia kellene egy egész hónapban minden hétvégén. Dolgozhat-e vasárnap, mennyiért? Ha ez a hónap 2014. október? Milyen „túlórái” lesznek?

53 Összeszerelő szakmunkás 1. Öregségi nyugdíjas (munkaviszonyban): Van-e eltérési kötelezettség tekintettel a korra? Munkaidő-beosztás: A felek munkaszerződéses megállapodása alapján osztott napi munkaidőben, H-P 7-10 óráig és 13-18 óráig. Hogyan biztosítható az egyenlő bér elve, hiszen nyugdíjasként több fizetést fog hazavinni? Milyen díjazásban részesül, ha nem engedi haza a munkáltató 10-13 óra között?

54 Összeszerelő szakmunkás 2. Rehabilitációs ellátásban részesülő teljes/rész munkaidős munkaviszonyos. Eltérő minimálbér lehetséges? Teljesítménybér alkalmazhatósága?

55 Irodai adminisztrátor 1. Könyvelő tevékenységű egyéni vállalkozó. Megbízás, vagy vállalkozás, milyen díjazással? A díjazás mennyiségi egysége milyen lehet? Pótlékok? Átminősítés jogkövetkezményei a díjazásban?

56 Irodai adminisztrátor 2 Munkahelyén fizetés nélküli szabadságon lévő édesanya, gyermeke 1 éves. Éjszakai, rendkívüli munka ellenértéke? Kérhet-e nálunk is fizetés nélküli szabadságot? Beteg gyermeke miatti keresőképtelenség díjazása?

57 Kisegítő irodai adminisztrátor Főiskolás „gyakornok”, iskolaszövetkezet szolgáltatása alapján igénybe vett munkaerő. Bérekvivalencia? Ha fiatal munkavállaló lenne a diák? Pótlékfizetési problematika? éjszakai, műszak, vasárnapi, munkaszüneti napi, rendkívüli munka

58 Cégvezető A vállalkozás tagja, munkaviszonyban tevékenykedik. Pótlékok? Kötetlen munkarend Garantált bérminimum?

59 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "A munkaügyek világa XIII. „példákkal, gyakorlatiasan, közérthetőn!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések