Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKA DÍJAZÁSA. I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1.Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2.Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKA DÍJAZÁSA. I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1.Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2.Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása."— Előadás másolata:

1 A MUNKA DÍJAZÁSA

2 I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1.Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2.Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása – A gazdasági eredményességtől függetlenül is jár – Kivételesen tényleges munkavégzés hiányában is jár – Felek szabad bérmegállapodása korlátozott - minimálbér, egyenlő bérezés elve.

3 II. ALAPVETŐ FOGALMAK

4 Munkaviszonnyal összefüggésben járó juttatások Ellenszolgáltatási jelleg hiánya MunkabérKöltségtérítés Szociális – Kulturális juttatás

5 1. A MUNKABÉR FOGALMA Ált. jogi fogalom: Mt. nem határozza meg 12.§ alkalmazásában: minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. Szakirodalom nem egységes

6 2. A MUNKABÉR JOGI FOGALMA Munkabérnek minősül minden a munkaviszonyra tekintettel a munkáltatótól a munkavállalónak (jogszabály, kollektív szerződés, munkaszerződés, vagy a munkáltató elhatározása alapján) járó, a végzett munka mennyiségével és minőségével arányos, vagyoni ellenszolgáltatás.

7 Minősítés A juttatás tényleges tartalmának van jelentősége BH 2001/396: külföldi kiküldetés alapján a munkavállalónak járó jelentős összegű devizaellátmány munkabérnek minősült BH 1997/50: a prémium munkabérnek minősül

8 KözvetlenKözvetett PénzbeliMunkabér Cafeteria rendszer pénzbeli elemei (pl. önkéntes, kölcsönös magán-nyugdíjpénztári befizetés) TermészetbeniTILOS Pl. gépkocsi használat, telefonhasználat, cafeteria rendszer természetbeni elemei (pl. étkezési hozzájárulás, tankönyvcsomag) Mt. 12. § (2) bek. „minden a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás.” Forrás: Hajdú J., Kun Attila (szerk.): Munkajog, Patrocinium, Budapest, 2012, 206.o.

9 3. B ÉRFORMÁK IDŐBÉRTELJESÍTMÉNYBÉR A munkában töltött idő egységére megállapított bér (pl. havibér, órabér). A munkával elért teljesítmény alapján járó munkabér. ALKALMAZOTT BÉRFORMA : Időbér, Időbért helyettesítő teljesítménybér, Kombinált bérforma.

10 III. TELJESÍTMÉNYBÉR

11 Teljesítménybér Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót kizárólag számára előre meghatározott teljesítmény-követelmény alapján illeti meg. Alkalmazásának alapja: MSZ, egyoldalú munkáltatói intézkedés vagy KSZ DE! MSZ-ben foglalt megállapodás kell, ha a munkabért kizárólag teljesítménybérben határozzák meg. (Kógens)

12 Teljesítménykövetelmény Meghatározása: a)Objektív mérés és számítás alapján b)Rendes munkaidőben 100% teljesíthető c)Alkalmazása előtt a munkavállalóval közölni kell (írásban v. helyben szokásos módon) d)Vita esetén a bizonyítási teher a munkáltatót terheli. Kógens szabályok!

13 Teljesítménybér - Minimálbér A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér- tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a – teljesítménykövetelmény 100%-os teljesítése és – a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje. Kógens!

14 Garantált bér A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetében kötelező. Mértéke: – legalább az alapbér felének megfelelő összeg. – összege lehet alacsonyabb, mint a minimálbér [BH 1999/474].

15 IV. MUNKABÉR-ELEMEK

16 M UNKABÉR - ELEMEK 1.Alapbér 2.Prémium 3.Jutalék 4.Jutalom 5.Bérpótlékok 6.Távolléti díj 7.Egyéb (pl. borravaló)

17 1. ALAPBÉR Munkaszerződés kötelező tartalmi eleme, Időbér pl. órabér, napibér, havibér[MK 83], Teljesítménybér alkalmazása esetén is ki kell kötni Összege: teljes munkaidős foglalkoztatás esetén el kell érnie a minimálbér összegét

18 M INIMÁLBÉR Célja: a munkabér legalább egy minimális szociális szintet érjen el – 111 e ft Érdekképviseleti szervekkel folyatott konzultációt követően a kormány rendeletben állapítja meg. Mértékét: évente felülvizsgálják Garantált bérminimum: szakképzettek magasabb minimálbére -129 e ft

19 2. P RÉMIUM Fogalma: a munkáltató által meghatározott, a munkavégzéssel szükségképpen együtt nem járó feladat, többletteljesítmény elérése esetén fizetett munkabér Prémiumtűzés: MSZ vagy a munkáltató által egyoldalúan Részteljesítés

20 3. J UTALÉK Fogalma: a munkavállaló százalékosan részesedik az általa közvetített/megkötött ügyletek értékében Teljesítménybérre vonatkozó szabályok

21 4. J UTALOM Fogalma: A munkavállaló munkája utólagos elismeréseként v. meghatározott alkalomból (pl. karácsony, szolgálati jubileum stb.) a munkáltató által adható pénzbeli juttatás. Mérlegelési jogkörben adható juttatás

22 5. B ÉRPÓTLÉK Fogalma: a szokásostól eltérő, nehezebb munkavégzési körülményeket díjazzák Fajtái: törvény alapján járó, felek megállapodása (MSZ, KSZ) alapján járó pótlékok Alapja: egy órára járó alapbér (eltérő megállapodás hiányában) Rendkívüli munkavégzésért járó bérpótlék beépítése az alapbérbe tilos!

23 B ÉRPÓTLÉKOK RENDSZERE P ÓTLÉK NEVE P ÓTLÉK MÉRTÉKE Éjszakai pótlék15 % Műszakpótlék30 % Vasárnapi pótlék50% Munkaszüneti napi pótlék100 % Rendkívüli munkavégzés pótléka Rendes munkanap: 50% Heti pihenőnap/munkaszüneti nap:100% (50%+másik pihenőnap Készenlét 20% Munkavégzés: egyéb munkavégzés fejében járó pótlék Ügyelet Rendelkezésre állás: 40% Munkavégzés: egyéb munkavégzés fejében járó pótlék

24 VASÁRNAPI PÓTLÉK Vasárnap rendes/rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés Többműszakos Készenléti jellegű munkakör Kereskedelem Vasárnapra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés Vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető munkavállaló 50 % pótlék

25 Munkaszüneti napon rendes/rendkívüli munkaidőben Egy tekintet alá esik: húsvét- és pünkösdvasárnap, vasárnapra eső munkaszüneti nap 100 % bérpótlék

26 MŰSZAKPÓTLÉK napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, Rendszeresen változik: – ha havonta a beosztott munkaidő kezdetének időpontja legalább a munkanapok egyharmada esetében eltér és – a legkorábbi és legkésőbbi munkakezdési időpontok között legalább 4 óra eltérés van. 18 és 06 óra a 18 és 06 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30 % bérpótlék (műszakpótlék)

27 ÉJSZAKAI PÓTLÉK 22 és 06 óra között a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve az 1 órát meghaladja ha ennek tartama az 1 órát meghaladja 15 % bérpótlék

28 „Túlmunka” pótlék Rendes munkanap Beosztás szerinti heti pihenőnap/munkaszüneti nap Beosztás szerinti nap munkaidőt meghaladó, Munkaidő-kereten felüli, Elszámolási időszakon felüli, munka 50 % pótlék vagy szabadidő (munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása) 100 % pótlék (50 % pótlék + másik pihenőnap) Szabadidő: nem lehet kevesebb a rendkívüli munkaidő tartamánál Alapbér arányos része jár

29 Ü GYELET ÉS KÉSZENLÉT DÍJAZÁSA Készenlét Rendelkezésre állás20 %-os bérpótlék Munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása Ügyelet A munkáltató által meghatározott helyen történő rendelkezésre állás 40%-os bérpótlék Ügyelet alatti munkavégzés Rendkívüli munkavégzés díjazása

30 V. DÍJAZÁS MUNKAVÉGZÉS HIÁNYÁBAN

31 Á LLÁSIDŐRE JÁRÓ DÍJAZÁS Állásidő fogalma Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget. Kivétel: elháríthatatlan külső ok. Díjazás Alapbér (+ esetleg bérpótlék)

32 TÁVOLLÉTI DÍJ JÁR 1.Igazolt távollétek: – Közérdekből (pl. á.polgári köt. teljesítése, kötelező véradás,) – Pihenőidő (munkaszüneti nap, szabadság, szoptatási munkaidő-kedvezmény) miatt a munkavállaló akadályozva van a munkavégzésben. 2. Betegszabadság (Mt. 137.§): távolléti díj 70%-ának megfelelő díjazás

33 Távolléti díj számítása (Mt.148-152.§) A távolléti díjat az esedékessége időpontjában érvényes alapbér/pótlékátalány az esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 naptári hónapra kifizetett – teljesítménybér, valamint – bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani.

34 V. A MUNKABÉR VÉDELME

35 A MUNKABÉR VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (ILO 95) 1.A pénzben/forintban történő fizetés elve 2.A munkabér kifizetésére vonatkozó szabályok 3.A munkabérről való lemondás tilalma 4.Természetbeni munkabér-fizetésre vonatkozó tilalom 5.A munkabérből történő levonás szabályai 6.Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MUNKA DÍJAZÁSA. I. A MUNKABÉR FUNKCIÓJA 1.Gazdasági funkció: munkáért járó ellenszolgáltatás 2.Szociális funkció: a munkavállaló megélhetésének biztosítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések