Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyelvoktatási folyamatok tervezése, megvalósítása és értékelése többnyelvű környezetben A TERMINI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT 10 ÉVE Budapest, 2011. november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyelvoktatási folyamatok tervezése, megvalósítása és értékelése többnyelvű környezetben A TERMINI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT 10 ÉVE Budapest, 2011. november."— Előadás másolata:

1 Nyelvoktatási folyamatok tervezése, megvalósítása és értékelése többnyelvű környezetben A TERMINI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT 10 ÉVE Budapest, 2011. november 24. Simon Szabolcs

2 Miről szól ez az előadás? A fennálló helyzet jellemzése oktatáspolitikai, didaktikai szempontból A fennálló helyzet jellemzése oktatáspolitikai, didaktikai szempontból Néhány statisztikai adat a hazai középiskolai és felsőoktatásbeli nyelvoktatással kapcsolatban Néhány statisztikai adat a hazai középiskolai és felsőoktatásbeli nyelvoktatással kapcsolatban Tanulságok Tanulságok

3 A magyar nyelv és irodalom mint közoktatásbeli tantárgy az anyanyelvű oktatás kulcsfontosságú tantárgya Az anyanyelvű oktatásban a résztvevők anyanyelve az oktatás nyelvi eszköze, benne az oktatás arra irányul, hogy a tanulókban tudatos nyelvi műveltséget építsen fel, melyre mint alapra ráépíthető többek között az idegen nyelvek iskolai oktatása is. Az anyanyelvi nevelés optimális szintjének elérésében nemcsak az anyanyelvi tantárgy óráira hárul a feladat, hanem az oktatás egészére, az egész iskolai életre. Ez az oktatási forma létezik mind többségi, mind politikai kisebbségi környezetben. Az anyanyelvű oktatásban a résztvevők anyanyelve az oktatás nyelvi eszköze, benne az oktatás arra irányul, hogy a tanulókban tudatos nyelvi műveltséget építsen fel, melyre mint alapra ráépíthető többek között az idegen nyelvek iskolai oktatása is. Az anyanyelvi nevelés optimális szintjének elérésében nemcsak az anyanyelvi tantárgy óráira hárul a feladat, hanem az oktatás egészére, az egész iskolai életre. Ez az oktatási forma létezik mind többségi, mind politikai kisebbségi környezetben.

4 A jelen helyzet A térség nyelveinek találkozási zónájában meg kell erősíteni akár a törvények és a nemzetközi szerződé- sek erejével is az anyanyelvű és az anyanyelvi okta- tást. Ezzel meg lehet akadályozni a kétszeres félnyel- vűséget, mint olyan nem kívánatos jelenséget, amely az elmaradott térségek kialakulásának egyik oka. Hiába iktatják európai törvénybe a munkaerő szabad mozgását Európában, ha olyan gyenge nyelvi mű- veltségű munkaerő lesz egy-egy ilyen zónában, amely nem lesz képes élni ezzel a lehetőséggel, de otthon vállakozni sem. A térség nyelveinek találkozási zónájában meg kell erősíteni akár a törvények és a nemzetközi szerződé- sek erejével is az anyanyelvű és az anyanyelvi okta- tást. Ezzel meg lehet akadályozni a kétszeres félnyel- vűséget, mint olyan nem kívánatos jelenséget, amely az elmaradott térségek kialakulásának egyik oka. Hiába iktatják európai törvénybe a munkaerő szabad mozgását Európában, ha olyan gyenge nyelvi mű- veltségű munkaerő lesz egy-egy ilyen zónában, amely nem lesz képes élni ezzel a lehetőséggel, de otthon vállakozni sem.

5 Régió / Megye Iskola Lekérdezett kérdőívek számaÖsszesen Gimnázium Szak- középiskola Szakmunkásképző N (szám) Szá- zalék (%) N(%)(%)N(%)(%)N(%)(%) Kelet- Szlovákia Kassai Márai Sándor Gimnázium4514,33 7523,88 Kassai Ipari Középiskola309,55 Közép- Szlovákia Füleki MT Gimnázium5216,56 10132,16 Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia309,55 Rimaszombati Szakmunkásképző Intézet196,05 Nyugat- Szlovákia Galántai és Komáromi Selye MT Gimnázium 3310,50 13843,94 Dunszerdahelyi Vámbéry Ármin MT Gimnázium 4514,33 Szenci MT Gimnázium216,68 Dunaszerdahelyi Szakmunkásképző Intézet 206,36 Diószegi Szakmunkásképző Intézet196,05 Összesen 19662,42 6019,105818,47314100

6 A középiskolás tanulók attitűdjei az egyes tantárgyakhoz. Országos minta alapján N = 309 (100%) Az egyes tantárgyakhoz való viszony (%) Nagyon szeretiSzereti Közömbös a számára Nem szereti Nagyon nem szereti Nem válaszolt Magyar nyelv és irodalom 21,045,322,36,53,91,0 Szlovák nyelv és irodalom 7,830,431,419,110,70,6 Idegen nyelv 21,027,525,913,910,01,6 Történelem 27,325,023,711,4 1,3 Informatika 36,625,220,77,87,42,3 Matematika 17,519,118,119,724,90,6 Fizika 10,715,417,423,829,23,4 Kémia 12,416,118,815,829,57,4 Biológia 27,721,220,211,412,76,8 Testnevelés 45,324,615,28,45,80,6

7 A középiskolás tanulók attitűdjei anyanyelvükhöz, ha választható tantárgy lenne, választanák-e? Országos minta alapján N = 309 (100%) Ha a magyar választható tantárgy lenne, választanád-e? Az adatközlők száma (abszolút számokban) Az adatközlők száma (százalékban) Igen 25381,9 Nem 4815,5 Nem válszolt82,6

8 Mennyire fontos a diákoknak az anyanyelv átörökítése (N=108) A diákok túlnyomó több- sége, 88 %-a fontosnak tartja, hogy az alapmű- veltséget majd utódaik is az anyanyelvükön szerezzék meg, 7 % kevésbé tartja fontosnak az anyanyelven való oktatást, két diák gondolta úgy, hogy nem fontos az alapműveltség anyanyelven történő elsajátítása, öt diák pedig nem mondott véleményt. A diákok túlnyomó több- sége, 88 %-a fontosnak tartja, hogy az alapmű- veltséget majd utódaik is az anyanyelvükön szerezzék meg, 7 % kevésbé tartja fontosnak az anyanyelven való oktatást, két diák gondolta úgy, hogy nem fontos az alapműveltség anyanyelven történő elsajátítása, öt diák pedig nem mondott véleményt.

9 A középiskolás tanulók attitűdjei anyanyelvükhöz, átörökítése fontosságához. Országos minta alapján N = 309 (100%) Mennyire fontosnak tartja a diák, hogy az anyanyelvét átörökítse Az adatközlők száma (abszolút számokban) Az adatközlők száma (százalékban) Nagyon fontosnak 25582,5 Eléggé fontosnak 299,4 Szinte egyáltalán nem fontosnak 20,6 Nem fontosnak 103,2 Nem tudja megítélni 134,2 Összesen 309100,0

10 A diákok viszonyulása a magyar nyelv és irodalom tantárgy részterületeihez A 16 és 19 év közötti középiskolás diákok vélekedése nem meg- lepetés: a legtöbben az irodalmat szeretik, a legkevésbé a nyelvtant. Nem volt olyan diák, aki nem szerette volna az irodalmat. A 16 és 19 év közötti középiskolás diákok vélekedése nem meg- lepetés: a legtöbben az irodalmat szeretik, a legkevésbé a nyelvtant. Nem volt olyan diák, aki nem szerette volna az irodalmat.

11 Mi okoz nehézséget a diákoknak a magyar nyelv és irodalom tantárgyban ? (N=108) 1. nincs problémája a tantárggyal 1. nincs problémája a tantárggyal 2. kötelező olvasmányok olvasása 2. kötelező olvasmányok olvasása 3. Mondatelemzés 3. Mondatelemzés 4. Kötött műfajú szövegek alkotása (pl. elbeszélés, elmélkedés, lírai leírás) 4. Kötött műfajú szövegek alkotása (pl. elbeszélés, elmélkedés, lírai leírás) 5. műelemzés 5. műelemzés 6. helyesírás 6. helyesírás 7. köznapi szövegtípusok elkészítése (pl. levél, kérvény, meghatalmazás) 7. köznapi szövegtípusok elkészítése (pl. levél, kérvény, meghatalmazás) 8. memoriterek 8. memoriterek 9. egyéb 9. egyéb

12 Milyen gyakran és mit olvas a középiskolai tanuló? mlyen gyakran (%) napontagyakran rendszertele- nül ritkánegyáltalánnem válaszolt regény 7,819,825,028,618,50,3 novella 2,37,822,334,332,41,0 vers 7,823,622,026,918,81,0 szak- tudományos irodalom 7,123,319,126,222,71,6 szakkönyv 7,118,721,425,926,50,3 szakfolyóirat 5,516,214,925,936,61,0 sci-fi 4,99,715,325,642,91,6 napilap 35,026,916,87,412,91,0 teletext 30,721,013,317,516,80,6 Internetes források 39,535,614,65,53,91,0 egyéb folyóirat 23,034,623,011,07,41,0

13 Milyen nyelvet tanulsz jelenleg? Heti hány órában? N = 98 Nyelvek Heti átlag óraszám angol 3,73 német 1,5 szlovák *alapiskola: 4,5 gimnázium: 3 magyar *alapiskola: 4,5 gimnázium: 3

14 Az alábbiak közül milyen tevékenységeket végeztek (vagy végeztetek) az órai nyelvtanulás - nyelvfejlesztés során? (A tanulók válaszai abszolút számokban) TEVÉKENYSÉGmagyarszlovákangolnémet Csoportos beszélgetés 79627828 Téma megvitatása 90686221 Szerepjáték 50395821 Szituáció eljátszása kisebb csoportban 50325414 Párbeszédes feladatok 43627729 Versenyek 6333304 Hangos olvasás 80857844 Fordítás 24708446 Összehasonlítás más nyelvvel, nyelvekkel 61464421 Írásbeli fogalmazás 93856418

15 TEVÉKENYSÉGmagyarszlovákangolnémet Új szavak, kifejezések tanulása 52868450 Mondatelemzés 9351186 Képleírás 50346518 Nyelvtani feladatok megoldása 93756926 Énekek, mondókák, játékok 43284925 Egyéb, éspedig: 9341 Az alábbiak közül milyen tevékenységeket végeztek (vagy végeztetek) az órai nyelvtanulás - nyelvfejlesztés során? (A tanulók válaszai abszolút számokban)

16 A megadott tevékenységek kedveltsége és hasznossága KÖZÉPISKOLÁSOK TevékenységekSzeretiNem szeretiHasznosNem hasznos Összehasonlítás más nyelvekkel 5424 Írásbeli fogalmazás214101 Új szavak, kifejezések tanulása 181230 Mondatelemzés61656 Képleírás142111 Nyelvtani feladatok megoldása 814120 Énekek, mondókák, játékok15529

17 A megadott tevékenységek kedveltsége és hasznossága KÖZÉPISKOLÁSOK TEVÉKENYSÉG Tevékenységek SzeretiNem szeretiHasznosNem hasznos Csoportos beszélgetés1940140 Téma megvitatása191211 Szerepjáték1710 3 Szituáció eljátszása kisebb csoportokban 1412161 Párbeszédes feladatok173200 Versenyek9634 Hangos olvasás91102 Fordítás171221

18 Köszönöm a figyelmet!

19 Szakirodalom É. KISS Katalin: A nyelvi jogok Szlovákiában. In.: Anyanyelvünk állapotáról. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. 156–159. oldal. ISBN 963 389 662 2 HUTTOVA, J. – NOGOVA, M. Education and Textbook Systems in the Slovak Republic. In HORNSLEY, M. – KNUDSEN,V., S. – SELANDER, S. (Eds.): ´Has Past Passed´. Textbooks and Educational Media for the 21 st Century. Stocholm–Bratislava: Stockholm Institute of Education Press– Štátny pedagogický ústav, 2005. s. 12 – 24. ISBN 91-7656-598-X. LENGYEL Zsolt: Nyelvelsajátítás, nyelvi fejlődés és a nyelvi környezet (pszicho- és szociolingvisztikai közelítés). In.: Lanstyák István és Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.), Nyelvészetről – változatosan. Segédkönyv egyetemisták és a nyelvészet iránt érdeklődők számára. Dunaszerdahely: Gramma Nyelvi Iroda, 2005. 121–152. oldal. ISBN 80-969556-0-8 VÖRÖS Ottó 2002. Nemzeti-ségi iskolák – Euro-iskolák. Ruda Gábor (szerk.), Nemzetiségi iskolák – kétnyelvű oktatás. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület: Pilisvörösvár–Graz. 98–102.


Letölteni ppt "Nyelvoktatási folyamatok tervezése, megvalósítása és értékelése többnyelvű környezetben A TERMINI MAGYAR NYELVI KUTATÓHÁLÓZAT 10 ÉVE Budapest, 2011. november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések