Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alkohol probléma korszerű szemlélete, a paradigmaváltás lényegi elemei, társadalmi háttér, lehetséges célok, új utak dr. Koós Tamás Nemzeti Egészségfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alkohol probléma korszerű szemlélete, a paradigmaváltás lényegi elemei, társadalmi háttér, lehetséges célok, új utak dr. Koós Tamás Nemzeti Egészségfejlesztési."— Előadás másolata:

1 Az alkohol probléma korszerű szemlélete, a paradigmaváltás lényegi elemei, társadalmi háttér, lehetséges célok, új utak dr. Koós Tamás Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centrum 2015. november 19. Veszprém

2 Report on Alcohol in Europe, Anderson and Baumberg, 2006, Factsheet Alcohol, Health and Consumer Protection Directorate-General, 2006 December

3 Egészségkárok Szerteágazó egészségkárok, viszonylag sok és megbízható, összehasonlítható adat Egészség-egyenlőtlenség egyik kiemelkedő tényezője az alkohol-fogyasztás (l. következő ábrák), ill. Európai összehasonlításban kedvezőtlen halálozási mutatóink egyik vezető oka az alkohol- fogyasztás a gazdaságilag aktív korú férfiak körében (Lackó Mária, Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. szept.)

4

5 Forrás: DEOEC-NK

6 Regionális különbségek az alkohollal összefüggésbe hozható standardizált halálozásban, 100 000 főre, nemenként, 15–64 évesek, 2004 (Forrás: WHO) FérfiNő

7 Egy főre jutó alkoholfogyasztás (felnőtt,, liter tiszta alkoholban) WHO, 2015 20062011 Csehország13.03 12.67 Szlovákia 10.8910.66 Magyarország13.1611.44 Ausztria12.5 11.9 Lengyelország10.410.11

8 Krónikus májbetegség és cirrhosis (0-64 év) 100 ezer lakosra (Forrás: WHO- HFA Adatbázis,2015)

9 Alkoholfüggők becsült aránya, nemenként Rehm és mts., 2012 nő% ffi% nő (fő)ffi (fő) Magyaro.3.4 18.3 114,800 598,600 Szlovénia 2.0 10.5 13,200 71,300 Szlovákia 1.1 10.2 20,200 184,800 Lengyelo.1.6 8.4 205,500 1,058,200 Ausztria 2.5 7.5 66,800 204,800 EU 1.5 5.4 2,400,00 8,500,000 Cseho. 0.8 5.0 27,600 173,400

10 Közlekedési balesetek

11 Kriminalitás és alkohol-fogyasztás összefüggése Bűnügyi statisztikák Alkohol-fogyasztás és bűncselekmények okozta társadalmi károk kapcsolata 116.161 elkövetőből 21.345 személy esetében volt oki kapcsolat az alkohol-fogyasztás és a bűncselekmény elkövetése közt, ez 18,3% (cca. minden ötödik) ENYÜBS 2007

12 Éves kiskereskedelmi forgalom Árucsoport (MFT) 20102011201220132014 Élelmiszer1 790 4131 921 0542 123 5902 276 4762 306 137 Alkoholtartalmú ital251 447280 837312 535322 171309 181

13 Szőlőbor forgalmazási adatok (ezer literben)* 2011.5 744 600 2012.5 491 010 2013.5 257 770 2014.5 143 760 Forrás: KSH, Bormérleg, szőlőbor, a termelés újborban számítva Forrás: NAV KH Jövedéki főosztály Az adatok az adóraktárból, importból és tagállamból szabadforgalomba bocsátott mennyiségeket tartalmazzák összesítve. 2015. év aoktóber 31-i állapot Megnevezés Bor 201220132014 Bor (egyszer fejtett), hektoliter2 243 3072 944 1582 585 181

14 Az alkohol-politika eltérő értelmezései Számos felosztás létezik, részben történelmi okok miatt, részben más szakterületekkel való analógiák, párhuzamosságok miatt. Néhány: Kriminalizáló, moralizáló modellek A klasszikus egészségnevelési, betegség-megelőzési modell: elsődleges, másodlagos, harmadlagos megelőzés Szerfogyasztási modell: keresletcsökkentés- kínálatcsökkentés Egyéni problémakezelésre, kizárólag magas kockázatú ivási formákra korlátozódó modellek

15 Az alkohol-probléma értelmezési modelljei „ Teljes fogyasztási modell” koncepció: –problémás ivó megjelenése, –figyelembe veendő minden társadalmi és egyéni probléma, melyet a fogyasztás okoz –A társadalmi össz-alkoholfogyasztás és a problémás alkohol-fogyasztás között összefüggés van (megoszlási kérdések, szociális interakció, mint az ivás értelmezési modellje)

16 Az eladott alkohol háromnegyedét kockázatos vagy káros ivók fogyasztják el A Pareto-elv A fogyasztók 1/5-e fogyasztja el bármely termék 4/5-ét

17 Skog „A társadalom nem kapcsolat nélküli individuumok aggregátuma, akik egymástól függetlenül változtatják ivási szokásaikat. Inkább egymásra ható egyének magasan szervezett rendszere, ahol az egyén ivási szokása szoros kapcsolatban áll a többiek ivási szokásával…az ivási szokások változása kollektív jelenség” (Skog, 1980 Elekes-nél)

18 Egészségpolitikai modell Az egészségfejlesztés alapelveire épül (Ottawa Charta), lényegi elemek: –A közpolitika tudatos igénybe vétele az egészség érdekében; –Társadalmi közeg egészséget támogató irányú módosításának szándéka: a fogyasztás normalitásának problémája; –Egyéni és közösségi szintű intervenciók együttes alkalmazása –Populációs és magas kockázatú megközelítések integrálására kísérlet

19 Egészségpolitikai modell Alapvető feltevések: –Egyetlen, önmagában alkalmazott intervenció kizárt, hogy érdemben befolyásolja a problémát –Állandó értékelés és ellenőrzés az adaptálhatóság érdekében, hatásvizsgálatok rendszeres alkalmazása –Széles kört érintő (vagy tömegessé válni hajlamos), változatos megjelenésű és okú ártalmak: az ártalomcsökkentési elv önmagában nem jelent megoldást, viszont hatékony kiegészítő lehet egyes területeken –Az alkohol nem egyszerűen egy termék, hanem egy sajátos áru, sajátos szabályozási szükségletekkel („no ordinary commodity”, Babor és mts)

20 Az alkohol-politika legfontosabb dokumentumai - WHO Global strategy to reduce the harmful use of alcohol 2010 WHO Resolution: European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 WHO EURO Legfontosabb cselekvési irányok

21 Az alkohol-politika legfontosabb cselekvési irányai - WHO 1.Irányítás, éberség és politikai elkötelezettség 2.Egészségügyi válaszok 3.Közösségi és munkahelyi akciók 4.Ittas vezetés elleni fellépés 5.Az alkohol hozzáférhetősége

22 Az alkohol-politika legfontosabb cselekvési irányai - WHO 6.Alkohol-termékek marketing szabályozása 7.Ár- és adópolitikák 8.Az ivás és részegség káros következményeinek csökkentése 9.Az illegális vagy nem hivatalosan előállított alkohol káros népegészségügyi következményeinek csökkentése 10.Monitorozás és adatgyűjtés

23 Alkohol-piac szabályozása Adó-politika (árpolitika) –Jövedéki adóztatás: Magyarországon 2011-ben kb. 85 mrd Ft jövedéki adó alkohol-termékekből, 39 mrd Ft sörből, kb. 43 mrd Ft tömény italokból Fiatalok körében kifejezetten hatékony, nem azonos árrugalmasság különböző italfajták esetén (sör, bor alacsonyabb; tömény, köztes magasabb) Korlátok és lehetőségek ismerete – monitorozás Illegális piac elleni hatékony fellépés Egészségpolitikai célok az adópolitikában (pl. koncentráció és adótartalom)

24 Alkohol-piac szabályozása Adó-és árpolitika folyt. –Célzott adótartalom egészségpolitikai célokra („termékdíj”) Stabil finanszírozás az alkohol-probléma kezelésére A közvélemény számára elfogadhatóbb Nem okoz jelentős adó-kiesést

25 Otthoni alkohol-termék előállítás liberalizálása - Elvi megfontolások Az előállítási technológia továbbra sem tekinthető ellenőrzöttnek, –a cefre minősége továbbra is kérdéses (szennyeződés – biológiai és kémiai, cianid stb.), bár ez a bérfőzetett etanolnál is így volt (a bérfőző ezt nem vizsgálta) –A főzési technológia betartása is kérdéses: állandó hőfok, megfelelő párlat-részek eltávolítása - ez a bérfőzőnél elvben működött Összefoglalva: –egyes problémákra választ adhat (pl. amilyen mértékben az illegálisból legális és regisztrált alkohol lesz, és amilyen arányban a házilag összetákolt párlórendszerek helyett legálisan vásárolt eszközöket technológiailag pontosan használnak), –de több problémát is generál (ár hozzáférés, érdemi monitorozás nehezítettsége, technológia, tisztaság)

26 Egy liter százszázalékos alkohol elfogyasztásának ára különféle alkoholos italok esetében, 2002-2008 Forrás: KSH

27 Az alkohol-piac szabályozása Az alkohol hozzáférhetőségének korlátozása –Időszakos tilalom: magyar és számos európai jogrendben is létezik, pl. egyes sportesemények környezetében és idején stb. –Fiatalkorúak történő eladás tilalma: a legtöbb jogrendben létezik, probléma a betartatás (l. FVF- jelentések) –Elárusítóhelyekre vonatkozó szabályozások: pl. sűrűség, nyitva tartási idő (Debrecen, Salgótarján, Miskolc, egyes budapesti kerületek)

28 Alkohol-termékek elérhetőségének szabályozása Jelenleg is vannak ilyen elemek a szabályozásunkban (egyes városokban idő-korlátok, fiatalkorúaknak való eladás, védett események, védett intézmények – 200 méteres szabály) Mögöttes megfontolások: –az alkoholfogyasztás gyakran esetleges, a fellépő késztetés időben nem szükségszerűen tartós; –a nagyivási epizód gyakran nem egy helyen zajlik; –a fiatalkorúak hozzáférés-korlátozása számos országban működőképes –különösen egyes nem-kívánatos következmények számának csökkentését lehet korlátozni: szesztilalom sportmérkőzéseken és környékén, éjszakai elárusítás korlátozása –Áttételesen normaváltozást is okozhat

29 Alkohol-termékek elérhetőségének szabályozása Az alkohol-termékek előállításának, elárusításának engedélyhez kötése –Elárusítási liszenc-rendszer, akár állami monopólium is (l. Svédország – Systembolaget: „ the Swedish Alcohol Retail Monopoly, exists for one reason: To minimize alcohol- related problems by selling alcohol in a responsible way, without profit motive” (systembolaget.se) –Az elárusítóhelyek denzitásának szabályozása, az engedély kiadása során a népegészségügyi szempontok figyelembe vétele; Elárusítás időbeli korlátozása (nyitva tartás, kiskereskedelmi forgalom) Célzott korlátozó intézkedések: sport- és ifjúsági események

30 Chikritzhs és Stockwell (2002) Anderson P. és Baumberg B.: Alcohol in Europe (2006)-ben

31 Alkohol marketing korlátozása Hogyan működik a reklám? Legfelsőbb Bíróság „A reklámtevékenység esetén az alaphelyzet az, hogy a reklám minden további körülménytől függetlenül fogyasztásra ösztönöz, …”(BH2002.82) – megelőzően számos tudományos evidencia állt rendelkezésre Elvben a fiatalokat védeni kell a reklám hatásaitól, ill. bizonyos témák nem szerepelhetnek alkohol-reklámban

32 A hazai szabályozás (Grtv.) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól, gyermek- vagy fiatalkorút mutat be, alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást, az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze, olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású, azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy h) a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza

33 Reklám – médiatv. sajtótermék első borítólapjának külső oldalán, illetve - honlap esetén - a nyitó oldalon, színházban vagy moziban 20 óra előtt, illetve gyermek-, illetve fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően, egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, és közoktatási és egészségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres távolságon belül szabadtéri reklámhordozón

34 Reklám – médiatv. Az alkoholtartalmú italok reklámja: –nem tehető közzé főműsoridőben, az alacsony alkoholtartalmú ital kivételével, –nem tehető közzé kiskorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, illetve közvetlenül azt követően –Közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató műsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati műsorszolgáltató és a közműsor-szolgáltató műsorszámát nem támogathatja a fő tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital előállítója és forgalmazója Szponzoráció nem szabályozott, l. „Borsodi Liga” (most már más néven)

35 Reklámozás Éves szinten, listaáron kb. 18 mrdFt volt az éves alkohol marketing-kiadás Magyarországon (2005), ebből 15 mrdFt elektronikus média (televízió) Compliance problémája Önszabályozás v. jogi/állami úton történő szabályozás: előnyök és hátrányok Jó példa: Loi Evin - Franciaország

36

37 Ittas vezetés elleni fellépés Maximum BAC (blood alcohol conc.): országonként eltérő, nálunk zéró-tolerancia, betartatás hatékonysága kérdéses RBT: random breath testing, közúti ellenőrzések során Vezetői engedély bevonása: csak képzéssel vagy kezeléssel együtt hatékony Fiatalabb korú vezetőknek korlátozott vezetői jogok Felszolgáló-tréningek Ismételten érintett alkohol-elárusító egységek jogi felelősségre vonása Kijelölt vezető programok, sofőr-szolgálat kereskedelmi egységekben Iskolai képzés, lakossági kommunikáció és közösségi programok

38 Ismeretek, készségek fejlesztése Alkohol termékeken figyelmeztető feliratok Média-megjelenések alkohollal kapcsolatos „felvilágosító” üzenetekkel Iskolai programok (több típus: ismeretátadótól a fogyasztási szituációkban a visszautasítási képesség javításáig) Média-ismeret és képzések Célzott munkahelyi programok (baleset- megelőzés)

39 A túlzott alkohol-fogyasztásból eredő egyes ártalmak csökkentése Felelős felszolgáló tréningek A vonatkozó jogszabályok betartatása, ellenőrzése (pl. ittas személy kiszolgálásának tilalma), Felelősség érvényesítése az elárusítóhelyekkel szemben Biztonságosabb kocsmák, bárok Közösségi programok: kizárólag, ha komplexek, sikertényezők a részvétel szintje, a jogi szabályozások betartatása

40 Problémás ivók alkohol-betegek és családtagjaik kezelése és támogatása Rövid vagy minimális intervenció az egészségügyi alapellátásban és egyes szakellátásokban (AUDIT+5A: Assess- Advise-Agree-Assist-Arrange) Korai kezelésbe vétel munkahelyi programok segítségével Szociális és prevenciós típusú támogatás veszélyeztetett családtagok részére (pl. látogatások szülés után)

41

42 Forrás: Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm (WHO EURO 2009)

43 Megvalósítás lehetőségei Meglévő elemek (pl. jogszabályok) hasznosítása, monitorozás-értékelés, az enforcement-struktúrák áttekintése Források: várhatóan forrásszegény környezet a jelenlegi feltételek között. EU-források Kapacitások: viszonylag kevés jártas szakember, hatékonyabb „hasznosítás”: együttműködések a programok, képzések területén is

44 Megvalósítás lehetőségei Politikai szándék: a kevésbé konfliktusos területek és intervenciók általában a kevésbé (költség)hatékonyak is - ??. A célzott jövedéki adó visszaforgatás az elköteleződés jele lehetne (pl. 2-4% a jövedéki adón) Egyes kérdésekben: fiatalkorúak, gyermekvédelem, ittas vezetés, egészségügyi, szociális és munkahelyi programok rövid idő alatt is konszenzus teremthető Alkohol-ipar: nem homogén, egy átgondolt alkohol- politikának lehetnek nyertesei is az ipar egyes csoportjaiban. Szakmai fejlesztés: szűkös forrású környezetben létfontosságú – jelenleg nincs pénzügyi háttere

45 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az alkohol probléma korszerű szemlélete, a paradigmaváltás lényegi elemei, társadalmi háttér, lehetséges célok, új utak dr. Koós Tamás Nemzeti Egészségfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések