Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakszolgálatok működése, távlatok. Kezdet 1800-as évek: Első gyógypedagógiai intézmények 1899: Psychophysikai Laboratórium 1900: Gyógypedagógiai tanárképzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakszolgálatok működése, távlatok. Kezdet 1800-as évek: Első gyógypedagógiai intézmények 1899: Psychophysikai Laboratórium 1900: Gyógypedagógiai tanárképzés."— Előadás másolata:

1 A szakszolgálatok működése, távlatok

2 Kezdet 1800-as évek: Első gyógypedagógiai intézmények 1899: Psychophysikai Laboratórium 1900: Gyógypedagógiai tanárképzés 1920-as évek: Logopédia 1929: Állami Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó állomás 1920-as évek: első „besorolások” 1932: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1932. évi 52.229. számú rendelete, a kisegítő iskolai növendékeknek az elemi iskolából való áttelepítéséről 1934: Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó

3 1900-2003 –szegregált nevelés, oktatás dominanciája, –kevert profilú intézmények, –szakszolgálati feladatok felaprózódottsága, –993. évi LXXIX tv. a közoktatásról, –integrációs folyamatok, –2003: EGYMI

4 Salamancai Nyilatkozat ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv Horváth és Kiss vs. Magyarország European Agency ajánlások Hazai folyamatok

5 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Profiltisztítás. Felhatalmazások: –pedagógiai szakszolgálati intézmények –utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

6 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről: megyei pedagógiai szakszolgálati intézmények, székhelyintézmény és tankerületi tagintézmények (esetleg megyei, országos, vagy szakosított tagintézmények), egységes vezetés, egységes protokollok, rendelet szerinti minimális státusz-szám.

7 Adatok A tényleges feladat-ellátási helyek száma így: 336 Ebből székhelyintézmény: 20 Ebből tagintézmény és tagintézményi telephely: 316 Felsőoktatási intézmény által fenntartott, szakszolgálati feladatot ellátó intézmények száma: 3 Nem állami fenntartó által fenntartott, szakszolgálati feladatot ellátó intézmények száma (az állami feladatellátásba köznevelési szerződéssel bevonva): 17

8

9 Kihívások Korai fejlesztés, fejlesztő nevelés Logopédiai tevékenységek Konduktív pedagógiai tevékenységek Gyógytestnevelés Új feladatok Szakemberhiány Fejlesztő pedagógia Állami – nem állami Szakképzettségi átmeneti szabályok

10 -Távlatok -2014-2020-as Köznevelés-fejlesztési stratégia -Emberi Erőforrás Operatív Program -15/2015. (IV. 7.) OGY határozata az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) -Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015– 2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

11 Olyan SNI ellátórendszer felállítása, amely képes az egyéni igények és sajátosságok felismerésére és azokhoz többletszolgáltatásokat biztosít. Az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani Intézmények (EGYMI) együttnevelést támogató szerepének erősítése. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek számára a képességeikhez mért legeredményesebb fejlesztést szolgáló intézkedések támogatása. Differenciált szükségletekhez igazodó pedagógiai szakszolgáltatási ellátások fejlesztése. A koragyermekkori ellátás minőségi alapú kiterjesztése érdekében az intézményes ellátórendszerben jelentkező igények érdekében nagyszámú szakember képzése és felkészítése. Életpálya-építés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás rendszerszintű működtetése, és az egyéni átvezetési programok gyakorlati elterjesztése.

12 Intézkedések A köznevelés rendszerén belül szemléletformáló programokat kell indítani a fogyatékos személyek, valamint a fogyatékos személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával a gyermekek, tanulók, a pedagógusok, óvodapedagógusok és a szülők érzékenyítése érdekében. Fejleszteni kell a pedagógiai szakszolgálati intézményrendszert, ennek keretében különösen szükséges a megújuló szakszolgálati feladatok megsegítése, az egységes protokollok implementációjának vizsgálata, az infrastrukturális feltételek javítása.

13 Az egyenlő minőségű koragyermekkori intervenciós szolgáltatásokhoz való területileg egyenletes hozzáférés biztosítása érdekében növelni kell a területen dolgozó szakemberek számát, ágazatközi együttműködést és egységes eljárásrendet kell kialakítani. A gyermekút nyomon követését szolgáló korszerű adatstruktúrát kell kidolgozni, valamint az érintett ágazatok háttérintézményei által kezelt adatbázisok átjárhatóságával a szülők és a szakemberek számára létre kell hozni egy egységes tájékoztatási rendszert. Képzési programokat kell kidolgozni a koragyermekkori intervenciós szolgáltatásokban résztvevő valamennyi szakember kompetenciafejlesztése, szemléletformálása és a családokkal való partneri együttműködésük kialakítása érdekében.

14 Meg kell teremteni a köznevelési, az egészségügyi és a szociális továbbképzési rendszer fogyatékossággal érintett képzéseinek kapcsolódási pontjait, az elérhető kreditek kölcsönös elismertetésével gondoskodni kell azok átjárhatóságáról, össze kell hangolni az ágazati képzési jogszabályokat.

15 Az inkluzív oktatás feltételeinek megteremtése érdekében munkacsoport keretében kell feltérképezni és elemezni az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat jelenlegi rendszerét. Meg kell határozni a fejlesztések új irányait és szabályozási javaslatot kell kidolgozni, amely az inkluzív oktatás szervezeti kereteinek kialakítását alapozza meg. Programot kell indítani az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai protokolljainak és tárgyi eszközeinek fejlesztése érdekében.

16 A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, továbbá a szakképzésből kiszoruló vagy arra még nem felkészült enyhe értelmi fogyatékos tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében meg kell teremteni a piacképes ismereteket biztosító hatékonyabb gyakorlati képzések jogszabályi keretét. Fejleszteni kell a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex ellátását, ezen belül kiemelt fontosságú a gyermekek szociális és egészségügyi szükségleteinek, valamint köznevelési ellátásának (fejlesztő nevelés-oktatás) személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.

17 EFOP-4.1.7 A köznevelés támogató szerepének erősítése 3,20 mrd (kiemelt) EFOP-4.1.8 A köznevelés támogató szerepének erősítése 1,80 mrd (standard) EFOP-3.1.8 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 4,55 mrd (standard) – utazó gyp. – szakszolgálat Koragyermekkori intervenciós szolgáltatások ágazatközi kiemelt projekt 5,9 mrd

18 15/2013. módosítási javaslatok óvoda- és iskola szakvizsga: –a) óvoda- és iskolapszichológia, –b) óvoda- és iskola-szakpszichológia ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatra (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat korai fejlesztés – fejlesztő nevelés gyermekorvosok intervallum - intenzív

19 komplex … szükség szerint konduktív pedagógiai vizsgálat határidők csökkentése adattovábbítás főigazgatói munkaközösség nemzetiségi adat nevelési tanácsadás – konduktor szakvizsga határidők „tanítás nélküli munkanap”

20 2016 CAHROM Visit ENSZ országvédés

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! laszlo.kiss@emmi.gov.hu


Letölteni ppt "A szakszolgálatok működése, távlatok. Kezdet 1800-as évek: Első gyógypedagógiai intézmények 1899: Psychophysikai Laboratórium 1900: Gyógypedagógiai tanárképzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések