Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Somogy Megyei Önkormányzat Fejlesztési Terve és a kompetenciaalapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Kaposvár,2009.augusztus 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Somogy Megyei Önkormányzat Fejlesztési Terve és a kompetenciaalapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Kaposvár,2009.augusztus 26."— Előadás másolata:

1 A Somogy Megyei Önkormányzat Fejlesztési Terve és a kompetenciaalapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Kaposvár,2009.augusztus 26.

2 „Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” Paulo Coelho

3 A megyei önkormányzat feladatai: a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a középiskolai és szakiskolai ellátás, a felnőttoktatás, az alapfokú művészetoktatás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás megszervezése, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság működtetése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása (A közoktatási törvény 87. §-a (1) és (4) 86. § (3) bekezdései )

4 A magyar közoktatás és az Európai Unió kapcsolata 2000.Lisszaboni Folyamat elindulása - oktatás felértékelődése. 2004.Magyarország tagja lett az Európai Uniónak. EU 2010-ig tartó oktatásfejlesztési koncepciója kidolgozásra került,melyben a legfőbb p rioritások : a kompetenciafejlesztés hangsúlyozása, az esélyegyenlőség biztosítása, az élethosszig tanulás általánossá válására való törekvés.

5 Az új oktatáspolitika megjelenési formái hazánkban 2002. kompetencia alapú megközelítést követő NAT elfogadása 2003. Saját intézményi minőségfejlesztési rendszerek kiépítése 2003 Szakiskolai Fejlesztési Program, szakiskolák megnyitása a modernizációs folyamatok előtt 2004. iskolafenntartók konzorciumai, 16 TISZK létrehozása 2005. Kompetencia alapú tanítási programok bevezetése, kipróbálása 120 intézményben 2005. kétszintű érettségi bevezetése 2006. új OKJ hatályba lépése,-célja, a képzés szerkezete, a szakképesítések követelményei a munkaerő-piaci elvárásokra épüljenek 2007.NAT-kulcskompetenciák meghatározása 2007-2008. Új típusú TISZK-ek alapítása, tartalmi infrastrukturális fejlesztéshez uniós forrás biztosítása 2009. IMIP-ek tartalmi bővítése

6 Tartalmi fejlesztések támogatási kerete: Társadalmi Megújulás Operatív Program „TÁMOP”

7 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Átfogó cél: az aktivitás növelése Specifikus célok: A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az egész életen át tartó tanulás támogatása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása A változásokhoz való alkalmazkodás segítése

8 Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra belépés ösztönzése A felsőoktatás tartalmi, szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Az alkalmazkodó- képesség javítása

9 A TÁMOP és a Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv kapcsolata

10 Somogy Megye Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terve 1997 május elfogadás 2001. felülvizsgálat-oka a KT. 1999. évi módosítása 2007. módosítás-oka az EU-s csatlakozás következményei 2009. ismételt felülvizsgálat-oka új oktatáspolitikai törekvések, közoktatás szerkezeti változásai

11 A Fejlesztési Terv főbb célkitűzései a sajátos nevelésű gyermekek ellátása terén   Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését biztosító intézmények számára módszertani segítség nyújtása az utazó szakember hálózat működtetésével.   Az SNI-s gyermekek neveléséhez-oktatásához, személyi, tárgyi feltételek biztosítása.   Együttműködés a jegyzőkkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, a helyi kisebbségi önkormányzattal a tankötelezettség biztosítása érdekéáben.

12 Középiskolai nevelés-oktatás, pályaválasztás   A pályaválasztási tevékenység bővítése,személy- központúvá tétele.   Gazdaság szereplőinek bevonása a piac igényeinek közvetítésével.   Pályakövetési rendszerek kiépítése.

13 Középfokú oktatás-nevelés Az érettségire épülő iskolarendszerű képzés bővítése az érettségizett fiatalok számának növekedése. Minőségi szakképzés, a felsőfokú szakképzés felé történő nyitás, akkreditált felsőfokú szakképzések indítása. Az intézmények szakképzési profiljának bővítése illetve csökkentése az RFKB döntése alapján. A középfokú oktatási-nevelési intézmények tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos javítása pályázati lehetőségek figyelembe vételével. A tartalmi munka javítása, továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel.

14 Esélyegyenlőség biztosítása Kiemelt figyelem a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő és szakszolgálati ellátására. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését biztosító új pedagógiai módszertani kultúra elsajátítására való törekvés. A pedagógusok szakmai, módszertani eszköztárának továbbképzések keretében történő megújítása. ). Tanítási módszerekben az egyénre szabott fejlesztő módszerek alkalmazása(kompetencia alapú oktatás, Integrációs Pedagógiai Rendszer ). Tehetséggondozás, tehetségsegítés.

15 TÁMOP 3.1.4 Mindezek megvalósítását segíti a TÁMOP 3.1.4 és bízom abban, hogy vele közelebb kerülhetünk a következőkben megfogalmazott pedagógus hitvalláshoz. Mindezek megvalósítását segíti a TÁMOP 3.1.4 és bízom abban, hogy vele közelebb kerülhetünk a következőkben megfogalmazott pedagógus hitvalláshoz.

16 „ Nem bátorítom az átlagosságot. Hiszem, hogy minden tanítványom képes tanulni, „ Nem bátorítom az átlagosságot. Hiszem, hogy minden tanítványom képes tanulni, ha nem tanítom meg alaposan arra, hogy képtelen rá. Meg fogom tanítani őket arra, hogy gondoljanak magukra. Meg fogom tanítani azt, hogy honnan merítsenek erőt és bátorságot saját tudásuk felépítésére… hogy elég bátrak legyenek ahhoz, hogy ne fussanak el a nehézségek elől, hanem szembe merjenek nézni azokkal… mint az élet nagy kihívásaival. Arra ösztönöznöm őket, hogy ne üljenek a már megszerzett babérjaikon… hogy [tudják] a kiválóság elnyerése egy soha véget nem érő folyamat, és hogy igazából sosem fognak megérkezni a tökéletesen elvégzett és befejezett munka földjére. Hiszem… hogy a tanítványaim csillagok lesznek majd, akik kiválóságukkal, önállóságukkal és büszkeségükkel beragyogják a világot.” Hiszem… hogy a tanítványaim csillagok lesznek majd, akik kiválóságukkal, önállóságukkal és büszkeségükkel beragyogják a világot.” (Marva Collins (1992)

17 Köszönöm a figyelmet! Készítették:Bátori Zsolt,Gyöngyösiné SzabóJudit,Jakodáné Jendrek Zsuzsanna


Letölteni ppt "A Somogy Megyei Önkormányzat Fejlesztési Terve és a kompetenciaalapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Kaposvár,2009.augusztus 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések