Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámfelügyelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámfelügyelet."— Előadás másolata:

1 Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámfelügyelet

2 Témakörök: 1.vámfelügyelet; 2.értesítés tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről; 3.megfelelő helyre történő szállítás; 4.áruk vám elé állítása; 5.áruk kirakodása és vizsgálata; 6.átmeneti megőrzés;

3 Vámfelügyelet Témakörök: 7.azonosítási intézkedések; 8.áruk megsemmisítése; 9.felajánlás; 10.újrakiviteli értesítés.

4 1. Vámfelügyelet Belépés, beléptetés Értelmezést segíti: Közösségi Vámkódex 37. cikk (1) bekezdés = UVK 134. cikk (1) bekezdése, az Európai Bíróság C-195/03 számú ítéletének 22. pontja, az Európai Bíróság C-459/07. számú ítéletének 19. pontja Konklúzió: a beléptetés nem vámeljárás, vámeljárási mozzanat vagy bármilyen hatóság által elvégzett alakiság (AT és SK értelmezésben is).

5 1. Vámfelügyelet Vámfelügyelet fogalma Értelmezést segíti: vámfelügyelet fogalma (UVK 5. cikk 27. pont) vámfelügyeletre vonatkozó szabályok (UVK: 134. cikk) az Európai Bíróság C-195/03 számú ítéletének 22. pontja.Konklúzió: a vámfelügyelet állapot, amelybe belépést követően „automatikusan” kerül a nem uniós áru

6 1. Vámfelügyelet Vámfelügyelet módjai 2016. évi XIII. tv. 78. § közvetlen vámfelügyeletvámhatósági rendelkezés alá vonás; tárolás: vámraktár vagy vámhatóság által kijelölt helyen; közvetett vámfelügyeletőrizetében hagyás biztosíték mellett; felmerült költségek: érintett személy viseli.

7 1. Vámfelügyelet Tranzitterület 2016. évi XIII. tv. 79. § Repülőtéri Igazgatóság engedélyezi; üzemidő alatt biztosítani kell a személy- és áruforgalom vámellenőrzését; kiskereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység bejelentés köteles; az értékesítést el kell különíteni (EU-ba, 3. országba utazók, egyéb benntartózkodók);

8 2. Értesítés tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről Jogszabályi hely: UVK 133. cikk Értesítési kötelezettség: légi jármű üzemeltetője (785/2004/EK rendelet) a repülőtér üzemeltető részére nem határozható meg kizárólagos kötelezettségként Nemzeti jogszabály kiegészítése: vámhatósággal kötött megállapodás alapján az üzemeltető átvállalhatja a kötelezettséget (2016. évi XIII. tv. 77. §)

9 3. Megfelelő helyre történő szállítás Jogszabályi hely: UVK 135. cikk = KVK 38. cikk Határátlépésre irányadó jogszabályok: 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvényKonklúzió: vámút, mellékút fogalmának megtartása szükségtelen

10 4. Áruk vám elé állítása Jogszabályi hely: UVK 139. cikk = KVK 38. cikk Jelentős változás nincs a KVK és az UVK rendelkezési között Kikötői vagy repülőtéri rendszerek vagy más elérhető információs eszközök alkalmazhatók a vám elé állításhoz A vámhatóság engedélye nélkül a vám elé állított áruk nem szállíthatók el a vám elé állításuk helyéről

11 4. Áruk vám elé állítása Vám elé állításra kötelezett: aki az árukat az Unió vámterületére beszállította, akinek a nevében vagy akinek az érdekében az árukat e területre beszállító személy eljár, aki az áruk fuvarozásáért a felelősséget viselte, miután azokat az Unió vámterületére beszállították, bármely személy, aki az árut azonnal vámeljárás alá vonja, a raktározási létesítmények üzemeltetésének engedélyese vagy bármely személy aki egy vámszabad területen tevékenységet végez

12 5. Áruk kirakodása és vizsgálata Jogszabályi hely: UVK 140. cikkSzabályok: szállítóeszközből kirakodás, átrakása kizárólag a vámhatóság engedélyével történhet, kivéve közvetlen veszély esetén; áruvizsgálat, mintavétel, szállítóeszköz vizsgálat céljából a kirakodást, kicsomagolást a vámhatóság bármikor megkövetelheti; 3 országból érkező repülőből kirakodás, kiszállítás csak vámhatósági engedélyre, kivéve élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése (2016. évi XIII. tv. 80. §)

13 6. Átmeneti megőrzés Jogszabályi hely: UVK 144-149. cikkekSzabályok: nem uniós áruk vám elé állításukkor átmeneti megőrzésbe kerülnek (állapot); az átmeneti megőrzés időtartama 90 nap; átmeneti megőrzési árunyilatkozatot kell benyújtania annak, aki az árukat vám elé állította; legkésőbb a vám elé állítás időpontjában kell az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot benyújtani; az átmeneti megőrzésben lévő áruk csak átmeneti megőrzési létesítményben vagy a vámhatóságok által kijelölt vagy jóváhagyott más helyeken tárolhatók;

14 6. Átmeneti megőrzés Szabályok : az átmeneti megőrzési létesítmény engedélyezéséhez biztosítékot kell nyújtani; a korábbi jogszabályi vámbiztosíték-mentesség csak a 2016. május 1-je előtt kiadott engedély újraértékeléséig él; az átmeneti megőrzési nyilatkozat módosítható; az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtható a vám elé állítást megelőzően is;

15 6. Átmeneti megőrzés Szabályok: átmeneti megőrzési árunyilatkozat lehet: – BEGYÁ-ra hivatkozás kiegészítve az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt szükséges adatokkal egyszerűsített nyilatkozat/megelőző okmányok, a raktár (létesítmény) azonosítószáma, áruk tárolási helye, felügyelő vámhivatal, bruttó tömeg, áruk leírása, szállítóeszköz jele érkezéskor. – manifeszt v. más fuvarokmány, ha tartalmazza a BEGYA és az az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt adatokat

16 6. Átmeneti megőrzés Szabályok: kereskedelmi, kikötői vagy szállítási informatikai rendszerek elfogadhatók az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtásához; átmeneti megőrzési árunyilatkozat felhasználható: – érkezési értesítésként vagy – vám elé állításhoz. árutovábbítási eljárás esetén annak adatai a vám elé állításkor átmeneti megőrzési árunyilatkozatnak tekintendők; az előzetesen benyújtott vám-árunyilatkozatot átmeneti megőrzési nyilatkozatként is el lehet fogadni;

17 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények: vámhatósági engedély alapján üzemeltethető (kivéve, ha maga a vámhatóság üzemelteti) vámhatóság által jóváhagyott nyilvántartás kell vezetni; átszállítás engedélyezhető különböző átmeneti megőrzési létesítmények között, ha – a szállítások nem növelik a csalás kockázatát és – az átszállításra egyazon vámhatóság felügyelete mellett kerül sor és – az átszállításra kizárólag egy, AEOC részére kiadott engedély vonatkozik vagy – az átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan különböző engedélyek vannak, de mindegyik engedélyes egyben AEOC is.

18 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények: átszállításkor a rendeltetetési létesítménybe érkezésről a felügyelő vámszervet értesíteni kell ; az átmeneti megőrzési létesítményeket nem használhatják kiskereskedelmi célra; a különleges kezelést igénylő árukat elkülönítetten és megfelelően tárolják; az átmeneti megőrzési létesítményeket kizárólag az engedélyes üzemelteti

19 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények: átmeneti megőrzésére szolgáló, az illetékes vámhivataltól vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása: – az Unió vámterületén letelepedett személyek részére – műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát megadják (AEOC esetén teljesített, ha az AEOC engedélyben figyelembe veszik az átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetését) – az esetlegesen keletkező vámtartozásokra vonatkozóan biztosítékot nyújtanak, – az átmeneti megőrzési létesítményeket nem használják kiskereskedelmi célra, – különleges kezelést igénylő árukat a kezelésnek megfelelő létesítményekben tárolják, – az átmeneti megőrzési létesítményeket kizárólag az engedélyes üzemelteti.

20 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények: átmeneti megőrzésére szolgáló, az illetékes vámhivataltól vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása: – az árukat vámeljárásra jelentik be a vám elé állításukat követő napon, kivéve, ha a vámhatóságok elrendelik az áru kirakodását és kicsomagolását az áruk vizsgálata mintavétel vagy az árukat fuvarozó szállítóeszközök vizsgálata céljából; az uniós áruk átmeneti megőrzési létesítményben történő tárolása is engedélyezhető, ha – ha erre gazdasági igény mutatkozik és – a vámfelügyeletet nem érinti hátrányosan.

21 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények nyilvántartásainak adattartalma (FJA 116. cikk): hivatkozás a tárolt árukra vonatkozó átmeneti megőrzési árunyilatkozatra hivatkozás az átmeneti megőrzés befejezésére a tárolt árukra vonatkozó vámokmányok, azonosító dátum; az áruk átmeneti megőrzésével kapcsolatos egyéb dokumentumok; a csomagok adatai, azonosító száma, mennyisége és fajtája, az áruk mennyisége és szokásos kereskedelmi vagy műszaki megnevezése, szükség esetén a szállítótartálynak az áruk azonosításához szükséges azonosító jele;

22 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények nyilvántartásainak adattartalma (FJA 116. cikk): áruhelyre és az áruk bármely szállítására vonatkozó adatok; az áruk vámjogi státusa a szokásos kezelési módokra vonatkozó adatok; a különböző tagállamokban lévő átmeneti megőrzési létesítmények között az áruk átmeneti megőrzésben történő szállítására vonatkozóan az áruknak az átmeneti megőrzési létesítményekbe történő megérkezéséről szóló adatok; a vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyv hivatkozási adatai, ha a nyt. nem része annak; az engedélyes részben mentesíthető egyes adatok nyilvántartásától, ha a vámfelügyeletet és vámellenőrzést nem befolyásolja (átszállításnál nem lehet mentesíteni).

23 6. Átmeneti megőrzés Egynél több tagállamot érintő átmeneti megőrzési létesítmény engedélyezése: egyeztetni kell a tagállami hatóságoknak (VHR 191. cikk); az egyeztetést a kérelem befogatásától számított 30 napon belül meg kell kezdeni (kérelem+engedélytervezet); egyetértés vagy kifogás megküldésére 30 nap áll rendelkezésre (kifogást indokolni kell) ha a megküldéstől számított 60 nap alatt nincs egyesség, az engedély csak azon részek tekintetében adható meg, amelyek esetében nem emeltek kifogást; ha nincs 30 napon belül kifogás, az egyetértés megadottnak tekintendő.

24 6. Átmeneti megőrzés Átszállítás különböző vámhatóságok illetékességébe tartozó átmeneti megőrzési létesítmények között (VHR 193. cikk): az indító létesítmény üzemeltetője tájékoztatja – az őt felügyelő vámhatóságot a tervezett szállításról; – a rendeltetési létesítményt felügyelő vámhatóságot a szállítás befejezéséről; – a rendeltetési létesítmény üzemeltetőjét az áruk elindításáról a rendeletetési létesítmény üzemeltetője tájékoztatja a megérkezésről – az őt felügyelő vámhatóságot; – az indító létesítményt felügyelő vámhatóságot; – az indító létesítmény üzemeltetőjét. felelős a feladó a megérkezésig; a tájékoztatás módját és adatait az engedély határozza meg. – ; az egyeztetést a kérelem befogatásától számított 30 napon belül meg kell kezdeni (kérelem+engedélytervezet); egyetértés vagy kifogás megküldésére 30 nap áll rendelkezésre (kifogást indokolni kell) ha a megküldéstől számított 60 nap alatt nincs egyesség, az engedély csak azon részek tekintetében adható meg, amelyek esetében nem emeltek kifogást; ha nincs 30 napon belül kifogás, az egyetértés megadottnak tekintendő.

25 7. Azonosítási intézkedések Jogszabályi hely: UVK 192. cikkVégrehajthatja: vámhatóság, azok a gazdálkodók, akiknek a vámhatóság ezt engedélyezteAlkalmazható: árura, csomagolásra, szállítóeszközre.

26 7. Azonosítási intézkedések Szabályok: az azonosítási intézkedések azonos joghatással bírnak az Unió vámterületének egészén, az azonosítási eszközök eltávolítása vagy megsemmisítése sor kerülhet – a vámhatóság, vagy – az erre felhatalmazott gazdálkodó, vagy – előre nem látható körülmények vagy vis maior esetén bárki által

27 8. Áruk megsemmisítése Jogszabályi hely: UVK 197. cikkSzabályok: alapos indokból megkövetelhető az áruk birtokosát megfelelően tájékoztatni kell a megsemmisítés költségeit az áruk birtokosa viseli a megsemmisítés során meg kell határozni: – a keletkező hulladék vagy maradék jellegét, – mennyiségét. a hulladékot maradékot vámeljárás alá kell vonni vagy újra ki kell vinni.

28 9. Felajánlás Jogszabályi hely: UVK 199. cikkSzabályok: a vámeljárás jogosultja vagy az áru birtokosa felajánlhat az államnak: – nem uniós árut, – meghatározott célra történő felhasználás alatt álló árut. a vámhatóság előzetes engedélye szükséges a felajánlás iránt kérelmet a vámhatóság elutasíthatja, ha – az áruk forgalomképtelenek (nem értékesíthetők EU-n belül), vagy – az értékesítés az áruk értékéhez képest aránytalan költséggel járna, vagy – az árukat meg kell semmisíteni.

29 9. Felajánlás Szabályok: a felajánlásra irányuló kérelmet benyújtottnak kell tekintetni ha az áru tulajdonosa NAV internetes honlapján közzétett hirdetmény alapján 90 napig nem jelentkezik az áruért; az állam javára történő felajánlást követően – ha a kérelmet a vámhatóság elutasítja – el lehet rendelni a megsemmisítést.

30 10. újrakiviteli értesítés Jogszabályi hely: UVK 274-275. cikkekSzabályok: újrakiviteli értesítést kell benyújtani azokra az árukra, amelyek: – vámszabad területen átrakodott, vagy közvetlenül onnan újrakivitelre szánt nem uniós áruk, vagy – átmeneti megőrzésben lévő, közvetlenül egy átmeneti megőrzési létesítményből újrakivitelre szánt nem uniós áruk és – mentesülnek attól, hogy rájuk kilépési gyűjtő árunyilatkozatot kelljen benyújtani (UVK 263. cikk (2) b) alapján CH, NO kivitel, és az FJA 245. cikke szerinti esetek)

31 10. újrakiviteli értesítés Értelmezhető KIGYA mentességek (FJA 245. cikk): ha az árut egy kikötőben vagy repülőtéren nem rakodják ki arról a szállítóeszközről, amely az unióból ki is szállítja; ha egy előző uniós kikötőben vagy reptéren rakodták be az árut és már nyújtottak be KIGYÁ-t vagy mentesült a KIGYA alól; ha az árut az Unió vámterületére való beszállítása után az illetékes vámhatóság visszafordította, és az azonnal visszaszállításra került az exportáló országba;

32 10. újrakiviteli értesítés Értelmezhető KIGYA mentességek (FJA 245. cikk): ha átmeneti megőrzésben lévő vagy vámszabad területi eljárás alá vont árut a szállítóeszközről egyazon vámhivatal felügyelete mellett átrakodják arra a hajóra, repülőgépre vagy vasúti járműre, amely kiszállítja az Unió vámterületéről, amennyiben: – az árukat a vám elé állítást követő 14 napon belül átrakodják és – a vámhatóság rendelkezik az árura vonatkozó információkkal és – a fuvarozó tudomása szerint az áru rendeltetési helyét és a címzettet illetően nincs változás

33 Köszönöm a figyelmet! Kurunczi Zoltán pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály


Letölteni ppt "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása Vámfelügyelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések