Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása"— Előadás másolata:

1 Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása
Vámfelügyelet

2 Vámfelügyelet Témakörök: vámfelügyelet;
értesítés tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről; megfelelő helyre történő szállítás; áruk vám elé állítása; áruk kirakodása és vizsgálata; átmeneti megőrzés;

3 Vámfelügyelet Témakörök: azonosítási intézkedések;
áruk megsemmisítése; felajánlás; újrakiviteli értesítés.

4 1. Vámfelügyelet Belépés, beléptetés Értelmezést segíti:
Közösségi Vámkódex 37. cikk (1) bekezdés = UVK 134. cikk (1) bekezdése, az Európai Bíróság C-195/03 számú ítéletének 22. pontja, az Európai Bíróság C-459/07. számú ítéletének 19. pontja Konklúzió: a beléptetés nem vámeljárás, vámeljárási mozzanat vagy bármilyen hatóság által elvégzett alakiság (AT és SK értelmezésben is). első pont: az Unió vámterületére beszállított áruk a beléptetés időpontjától kezdve vámfelügyelet alatt állnak és vámellenőrzés alá vonhatóak második pont: a Közösségi Vámkódex 4. cikkének 13. pontja és 37. cikke együttes olvasatából következik, hogy a Közösség területére érkező áruk az e területre való beléptetéstől kezdve vámfelügyelet alatt állnak, függetlenül attól, hogy azokat szabályosan vagy a Vámkódex cikke és 177. cikke első bekezdésének második franciabekezdése megsértésével léptették be harmadik pont: az árunak a Közösség vámterületére való beléptetése– amint azt többek között a Vámkódex a 37–57. cikkében az áru vámjogi sorsa felőli döntést megelőzően ezen területre beléptetett árura alkalmazandó rendelkezésekben szabályozza – a szárazföldi úton való beléptetés esetén az áru határon való egyszerű áthaladásával befejeződik, és hogy ez a fogalom nem egyezik meg az ezen Kódex 202. cikkének értelmében vett „jogellenes beléptetés” fogalmával.

5 Vámfelügyelet fogalma
Értelmezést segíti: vámfelügyelet fogalma (UVK 5. cikk 27. pont) vámfelügyeletre vonatkozó szabályok (UVK: 134. cikk) az Európai Bíróság C-195/03 számú ítéletének 22. pontja. Konklúzió: a vámfelügyelet állapot, amelybe belépést követően „automatikusan” kerül a nem uniós áru a „vámfelügyelet”: általában a vámhatóságok által hozott olyan intézkedés, amelynek célja a vámjogszabályok és – adott esetben – az ilyen intézkedés alatt lévő árura vonatkozó egyéb rendelkezések betartatása; azaz aktív, hatósági cselekvés. Az UVK 134. cikk (1) bekezdése szerint viszont, hogy az Unió vámterületére beszállított áruk a beléptetés időpontjától kezdve vámfelügyelet alatt állnak és vámellenőrzés alá vonhatóak. az áruk vámfelügyelet alá vonása nem kapcsolódik a Közösség vámterületére való beléptetésük szabályszerűségéhez (C-195/03)

6 1. Vámfelügyelet Vámfelügyelet módjai 2016. évi XIII. tv. 78. §
közvetlen vámfelügyelet vámhatósági rendelkezés alá vonás; tárolás: vámraktár vagy vámhatóság által kijelölt helyen; közvetett vámfelügyelet őrizetében hagyás biztosíték mellett; felmerült költségek: érintett személy viseli.

7 1. Vámfelügyelet Tranzitterület 2016. évi XIII. tv. 79. §
Repülőtéri Igazgatóság engedélyezi; üzemidő alatt biztosítani kell a személy- és áruforgalom vámellenőrzését; kiskereskedelmi vagy vendéglátó ipari tevékenység bejelentés köteles; az értékesítést el kell különíteni (EU-ba, 3. országba utazók, egyéb benntartózkodók);

8 2. Értesítés tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről
Jogszabályi hely: UVK 133. cikk Értesítési kötelezettség: légi jármű üzemeltetője (785/2004/EK rendelet) a repülőtér üzemeltető részére nem határozható meg kizárólagos kötelezettségként Nemzeti jogszabály kiegészítése: vámhatósággal kötött megállapodás alapján az üzemeltető átvállalhatja a kötelezettséget (2016. évi XIII. tv. 77. §) Az Unió vámterületére belépő tengerjáró hajó vagy légi jármű üzemeltetőjének értesítenie kell az érkezésről az első beléptető vámhivatalt a szállítóeszköz érkezésekor. Amennyiben a vámhatóság már értesült a tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről, eltekinthet az értesítéstől. A vámhatóság elfogadhatja, hogy a szállítóeszköz beérkezéséről légi kikötői rendszerek, illetve más rendelkezésre álló információs módszerek útján is megadható legyen az értesítés. a „légi jármű üzemben tartója” az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely számára anélkül, hogy légi fuvarozó lenne, valamely légi jármű használatra vagy üzemeltetésre folyamatosan ténylegesen rendelkezésre áll.

9 3. Megfelelő helyre történő szállítás
Jogszabályi hely: UVK 135. cikk = KVK 38. cikk Határátlépésre irányadó jogszabályok: 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény Konklúzió: vámút, mellékút fogalmának megtartása szükségtelen Az UVK 135. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy annak a személynek, aki az Unió vámterületére árut szállít be, azt haladéktalanul tovább kell szállítania a vámhatóság által kijelölt útvonalon és utasításainak megfelelően – ha vannak ilyenek – a vámhatóságok által kijelölt vámhivatalhoz, vagy bármely más e hatóságok által kijelölt vagy jóváhagyott helyre, vagy valamely vámszabad területre. a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 4. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy fő szabály szerint a külső határokat csak a határátkelőhelyeknél és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni. A nyitvatartási időt egyértelműen fel kell tüntetni azokon a határátkelőhelyeken, amelyek nem napi 24 órában tartanak nyitva. A évi LXXXIX. törvény 11. §-a megerősíti, hogy az államhatárt nemzetközi szerződésben és törvényben meghatározott feltételekkel – ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kivételt nem tesz – a forgalom számára megnyitott, a forgalom jellegének megfelelő közúti, vasúti, vízi vagy légi határátkelőhelyen vagy a határátlépési ponton, ellenőrzés mellett szabad átlépni.

10 4. Áruk vám elé állítása Jogszabályi hely:
UVK 139. cikk = KVK 38. cikk Jelentős változás nincs a KVK és az UVK rendelkezési között Kikötői vagy repülőtéri rendszerek vagy más elérhető információs eszközök alkalmazhatók a vám elé állításhoz A vámhatóság engedélye nélkül a vám elé állított áruk nem szállíthatók el a vám elé állításuk helyéről Az UVK 135. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy annak a személynek, aki az Unió vámterületére árut szállít be, azt haladéktalanul tovább kell szállítania a vámhatóság által kijelölt útvonalon és utasításainak megfelelően – ha vannak ilyenek – a vámhatóságok által kijelölt vámhivatalhoz, vagy bármely más e hatóságok által kijelölt vagy jóváhagyott helyre, vagy valamely vámszabad területre. a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 4. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy fő szabály szerint a külső határokat csak a határátkelőhelyeknél és azok hivatalos nyitvatartási ideje alatt lehet átlépni. A nyitvatartási időt egyértelműen fel kell tüntetni azokon a határátkelőhelyeken, amelyek nem napi 24 órában tartanak nyitva. A évi LXXXIX. törvény 11. §-a megerősíti, hogy az államhatárt nemzetközi szerződésben és törvényben meghatározott feltételekkel – ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kivételt nem tesz – a forgalom számára megnyitott, a forgalom jellegének megfelelő közúti, vasúti, vízi vagy légi határátkelőhelyen vagy a határátlépési ponton, ellenőrzés mellett szabad átlépni.

11 4. Áruk vám elé állítása Vám elé állításra kötelezett:
aki az árukat az Unió vámterületére beszállította, akinek a nevében vagy akinek az érdekében az árukat e területre beszállító személy eljár, aki az áruk fuvarozásáért a felelősséget viselte, miután azokat az Unió vámterületére beszállították, bármely személy, aki az árut azonnal vámeljárás alá vonja, a raktározási létesítmények üzemeltetésének engedélyese vagy bármely személy aki egy vámszabad területen tevékenységet végez

12 5. Áruk kirakodása és vizsgálata
Jogszabályi hely: UVK 140. cikk Szabályok: szállítóeszközből kirakodás, átrakása kizárólag a vámhatóság engedélyével történhet, kivéve közvetlen veszély esetén; áruvizsgálat, mintavétel, szállítóeszköz vizsgálat céljából a kirakodást, kicsomagolást a vámhatóság bármikor megkövetelheti; 3 országból érkező repülőből kirakodás, kiszállítás csak vámhatósági engedélyre, kivéve élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése (2016. évi XIII. tv. 80. §)

13 6. Átmeneti megőrzés Jogszabályi hely: UVK 144-149. cikkek Szabályok:
nem uniós áruk vám elé állításukkor átmeneti megőrzésbe kerülnek (állapot); az átmeneti megőrzés időtartama 90 nap; átmeneti megőrzési árunyilatkozatot kell benyújtania annak, aki az árukat vám elé állította; legkésőbb a vám elé állítás időpontjában kell az átmeneti megőrzési árunyilatkozatot benyújtani; az átmeneti megőrzésben lévő áruk csak átmeneti megőrzési létesítményben vagy a vámhatóságok által kijelölt vagy jóváhagyott más helyeken tárolhatók;

14 6. Átmeneti megőrzés Szabályok:
az átmeneti megőrzési létesítmény engedélyezéséhez biztosítékot kell nyújtani; a korábbi jogszabályi vámbiztosíték-mentesség csak a május 1-je előtt kiadott engedély újraértékeléséig él; az átmeneti megőrzési nyilatkozat módosítható; az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtható a vám elé állítást megelőzően is;

15 6. Átmeneti megőrzés Szabályok:
átmeneti megőrzési árunyilatkozat lehet: BEGYÁ-ra hivatkozás kiegészítve az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt szükséges adatokkal egyszerűsített nyilatkozat/megelőző okmányok, a raktár (létesítmény) azonosítószáma, áruk tárolási helye, felügyelő vámhivatal, bruttó tömeg, áruk leírása, szállítóeszköz jele érkezéskor. manifeszt v. más fuvarokmány, ha tartalmazza a BEGYA és az az átmeneti megőrzési árunyilatkozatra előírt adatokat

16 6. Átmeneti megőrzés Szabályok:
kereskedelmi, kikötői vagy szállítási informatikai rendszerek elfogadhatók az átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtásához; átmeneti megőrzési árunyilatkozat felhasználható: érkezési értesítésként vagy vám elé állításhoz. árutovábbítási eljárás esetén annak adatai a vám elé állításkor átmeneti megőrzési árunyilatkozatnak tekintendők; az előzetesen benyújtott vám-árunyilatkozatot átmeneti megőrzési nyilatkozatként is el lehet fogadni;

17 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények:
vámhatósági engedély alapján üzemeltethető (kivéve, ha maga a vámhatóság üzemelteti) vámhatóság által jóváhagyott nyilvántartás kell vezetni; átszállítás engedélyezhető különböző átmeneti megőrzési létesítmények között, ha a szállítások nem növelik a csalás kockázatát és az átszállításra egyazon vámhatóság felügyelete mellett kerül sor és az átszállításra kizárólag egy, AEOC részére kiadott engedély vonatkozik vagy az átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetésére vonatkozóan különböző engedélyek vannak, de mindegyik engedélyes egyben AEOC is.

18 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények:
átszállításkor a rendeltetetési létesítménybe érkezésről a felügyelő vámszervet értesíteni kell; az átmeneti megőrzési létesítményeket nem használhatják kiskereskedelmi célra; a különleges kezelést igénylő árukat elkülönítetten és megfelelően tárolják; az átmeneti megőrzési létesítményeket kizárólag az engedélyes üzemelteti

19 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények:
átmeneti megőrzésére szolgáló, az illetékes vámhivataltól vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása: az Unió vámterületén letelepedett személyek részére műveletek megfelelő lefolytatásához szükséges garanciát megadják (AEOC esetén teljesített, ha az AEOC engedélyben figyelembe veszik az átmeneti megőrzési létesítmények üzemeltetését) az esetlegesen keletkező vámtartozásokra vonatkozóan biztosítékot nyújtanak, az átmeneti megőrzési létesítményeket nem használják kiskereskedelmi célra, különleges kezelést igénylő árukat a kezelésnek megfelelő létesítményekben tárolják, az átmeneti megőrzési létesítményeket kizárólag az engedélyes üzemelteti.

20 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények:
átmeneti megőrzésére szolgáló, az illetékes vámhivataltól vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása: az árukat vámeljárásra jelentik be a vám elé állításukat követő napon, kivéve, ha a vámhatóságok elrendelik az áru kirakodását és kicsomagolását az áruk vizsgálata mintavétel vagy az árukat fuvarozó szállítóeszközök vizsgálata céljából; az uniós áruk átmeneti megőrzési létesítményben történő tárolása is engedélyezhető, ha ha erre gazdasági igény mutatkozik és a vámfelügyeletet nem érinti hátrányosan.

21 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények nyilvántartásainak adattartalma (FJA 116. cikk): hivatkozás a tárolt árukra vonatkozó átmeneti megőrzési árunyilatkozatra hivatkozás az átmeneti megőrzés befejezésére a tárolt árukra vonatkozó vámokmányok, azonosító dátum; az áruk átmeneti megőrzésével kapcsolatos egyéb dokumentumok; a csomagok adatai, azonosító száma, mennyisége és fajtája, az áruk mennyisége és szokásos kereskedelmi vagy műszaki megnevezése, szükség esetén a szállítótartálynak az áruk azonosításához szükséges azonosító jele;

22 6. Átmeneti megőrzés Átmeneti megőrzési létesítmények nyilvántartásainak adattartalma (FJA 116. cikk): áruhelyre és az áruk bármely szállítására vonatkozó adatok; az áruk vámjogi státusa a szokásos kezelési módokra vonatkozó adatok; a különböző tagállamokban lévő átmeneti megőrzési létesítmények között az áruk átmeneti megőrzésben történő szállítására vonatkozóan az áruknak az átmeneti megőrzési létesítményekbe történő megérkezéséről szóló adatok; a vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyv hivatkozási adatai, ha a nyt. nem része annak; az engedélyes részben mentesíthető egyes adatok nyilvántartásától, ha a vámfelügyeletet és vámellenőrzést nem befolyásolja (átszállításnál nem lehet mentesíteni).

23 6. Átmeneti megőrzés Egynél több tagállamot érintő átmeneti megőrzési létesítmény engedélyezése: egyeztetni kell a tagállami hatóságoknak (VHR 191. cikk); az egyeztetést a kérelem befogatásától számított 30 napon belül meg kell kezdeni (kérelem+engedélytervezet); egyetértés vagy kifogás megküldésére 30 nap áll rendelkezésre (kifogást indokolni kell) ha a megküldéstől számított 60 nap alatt nincs egyesség, az engedély csak azon részek tekintetében adható meg, amelyek esetében nem emeltek kifogást; ha nincs 30 napon belül kifogás, az egyetértés megadottnak tekintendő.

24 6. Átmeneti megőrzés Átszállítás különböző vámhatóságok illetékességébe tartozó átmeneti megőrzési létesítmények között (VHR 193. cikk): az indító létesítmény üzemeltetője tájékoztatja az őt felügyelő vámhatóságot a tervezett szállításról; a rendeltetési létesítményt felügyelő vámhatóságot a szállítás befejezéséről; a rendeltetési létesítmény üzemeltetőjét az áruk elindításáról a rendeletetési létesítmény üzemeltetője tájékoztatja a megérkezésről az őt felügyelő vámhatóságot; az indító létesítményt felügyelő vámhatóságot; az indító létesítmény üzemeltetőjét. felelős a feladó a megérkezésig; a tájékoztatás módját és adatait az engedély határozza meg. ; az egyeztetést a kérelem befogatásától számított 30 napon belül meg kell kezdeni (kérelem+engedélytervezet); egyetértés vagy kifogás megküldésére 30 nap áll rendelkezésre (kifogást indokolni kell) ha a megküldéstől számított 60 nap alatt nincs egyesség, az engedély csak azon részek tekintetében adható meg, amelyek esetében nem emeltek kifogást; ha nincs 30 napon belül kifogás, az egyetértés megadottnak tekintendő.

25 7. Azonosítási intézkedések
Jogszabályi hely: UVK 192. cikk Végrehajthatja: vámhatóság, azok a gazdálkodók, akiknek a vámhatóság ezt engedélyezte Alkalmazható: árura, csomagolásra, szállítóeszközre.

26 7. Azonosítási intézkedések
Szabályok: az azonosítási intézkedések azonos joghatással bírnak az Unió vámterületének egészén, az azonosítási eszközök eltávolítása vagy megsemmisítése sor kerülhet a vámhatóság, vagy az erre felhatalmazott gazdálkodó, vagy előre nem látható körülmények vagy vis maior esetén bárki által

27 8. Áruk megsemmisítése Jogszabályi hely: UVK 197. cikk Szabályok:
alapos indokból megkövetelhető az áruk birtokosát megfelelően tájékoztatni kell a megsemmisítés költségeit az áruk birtokosa viseli a megsemmisítés során meg kell határozni: a keletkező hulladék vagy maradék jellegét, mennyiségét. a hulladékot maradékot vámeljárás alá kell vonni vagy újra ki kell vinni.

28 9. Felajánlás Jogszabályi hely: UVK 199. cikk Szabályok:
a vámeljárás jogosultja vagy az áru birtokosa felajánlhat az államnak: nem uniós árut, meghatározott célra történő felhasználás alatt álló árut. a vámhatóság előzetes engedélye szükséges a felajánlás iránt kérelmet a vámhatóság elutasíthatja, ha az áruk forgalomképtelenek (nem értékesíthetők EU-n belül), vagy az értékesítés az áruk értékéhez képest aránytalan költséggel járna, vagy az árukat meg kell semmisíteni. „a vámeljárás jogosultja”: a) az a személy, aki a vám-árunyilatkozatot benyújtja, vagy akinek az érdekében a szóban forgó árunyilatkozatot benyújtják; vagy b) az a személy, akire az előbb említett személy jogai és kötelezettségei valamely vámeljárás tekintetében átszálltak

29 9. Felajánlás Szabályok:
a felajánlásra irányuló kérelmet benyújtottnak kell tekintetni ha az áru tulajdonosa NAV internetes honlapján közzétett hirdetmény alapján 90 napig nem jelentkezik az áruért; az állam javára történő felajánlást követően – ha a kérelmet a vámhatóság elutasítja – el lehet rendelni a megsemmisítést.

30 10. újrakiviteli értesítés
Jogszabályi hely: UVK cikkek Szabályok: újrakiviteli értesítést kell benyújtani azokra az árukra, amelyek: vámszabad területen átrakodott, vagy közvetlenül onnan újrakivitelre szánt nem uniós áruk, vagy átmeneti megőrzésben lévő, közvetlenül egy átmeneti megőrzési létesítményből újrakivitelre szánt nem uniós áruk és mentesülnek attól, hogy rájuk kilépési gyűjtő árunyilatkozatot kelljen benyújtani (UVK 263. cikk (2) b) alapján CH, NO kivitel, és az FJA 245. cikke szerinti esetek) DA 245. cikk (2) bekezdés: a) ha az árut uniós kikötők között szállító hajó egy, az Unió vámterületén kívül található kikötőben kiköt, és az áruk az Unió vámterületén kívüli kikötőben való tartózkodás ideje alatt a hajó fedélzetén berakodva maradnak; b) ha az árut uniós repülőterek között szállító légi jármű egy, az Unió vámterületén kívül található repülőtéren leszáll, és az áruk az Unió vámterületén kívüli repülőtéren való tartózkodás ideje alatt a légi jármű fedélzetén berakodva maradnak; c) ha az árut egy kikötőben vagy repülőtéren nem rakodják ki arról a szállítóeszközről, amely az Unió vámterületére beszállította és onnan ki is fogja szállítani; d) ha az árut egy, az Unió vámterületén belüli előző kikötőben vagy repülőtéren rakodták be, és azon a szállítóeszközön marad, amely kiszállítja az Unió vámterületéről, amennyiben az előző kikötőben indulás előtti árunyilatkozatot nyújtottak be az áruról, vagy az áru mentesült az indulás előtti árunyilatkozat benyújtásának kötelezettsége alól; e) ha átmeneti megőrzésben lévő vagy vámszabad területi eljárás alá vont árut az árut az átmeneti megőrzési létesítménybe vagy vámszabad területre fuvarozó szállítóeszközről egyazon vámhivatal felügyelete mellett átrakodják arra a hajóra, repülőgépre vagy vasúti járműre, amely kiszállítja az Unió vámterületéről, amennyiben teljesülnek a következő feltételek: i. az átrakodást az árunak a Vámkódex 144. vagy 245. cikke szerinti vám elé állítását követő 14 napon belül – vagy kivételes körülmények esetén, ha a 14 nap nem elegendő e körülmények elhárítására, a vámhatóság által engedélyezett ennél hosszabb időszakon belül – végrehajtják; ii. a vámhatóság rendelkezik az árura vonatkozó információkkal; iii. a fuvarozó tudomása szerint az áru rendeltetési helyét és a címzettet illetően nincs változás; f) ha az árut az Unió vámterületére való beszállítása után az illetékes vámhatóság visszafordította, és az azonnal visszaszállításra került az exportáló országba. i. az átrakodást az árunak a Vámkódex 144. vagy 245. cikke szerinti vám elé állítását követő 14 napon belül – vagy kivételes körülmények esetén, ha a 14 nap nem elegendő e körülmények elhárítására, a vámhatóság által engedélyezett ennél hosszabb időszakon belül – végrehajtják;   ii. a vámhatóság rendelkezik az árura vonatkozó információkkal; iii. a fuvarozó tudomása szerint az áru rendeltetési helyét és a címzettet illetően nincs változás;

31 10. újrakiviteli értesítés
Értelmezhető KIGYA mentességek (FJA 245. cikk): ha az árut egy kikötőben vagy repülőtéren nem rakodják ki arról a szállítóeszközről, amely az unióból ki is szállítja; ha egy előző uniós kikötőben vagy reptéren rakodták be az árut és már nyújtottak be KIGYÁ-t vagy mentesült a KIGYA alól; ha az árut az Unió vámterületére való beszállítása után az illetékes vámhatóság visszafordította, és az azonnal visszaszállításra került az exportáló országba;

32 10. újrakiviteli értesítés
Értelmezhető KIGYA mentességek (FJA 245. cikk): ha átmeneti megőrzésben lévő vagy vámszabad területi eljárás alá vont árut a szállítóeszközről egyazon vámhivatal felügyelete mellett átrakodják arra a hajóra, repülőgépre vagy vasúti járműre, amely kiszállítja az Unió vámterületéről, amennyiben: az árukat a vám elé állítást követő 14 napon belül átrakodják és a vámhatóság rendelkezik az árura vonatkozó információkkal és a fuvarozó tudomása szerint az áru rendeltetési helyét és a címzettet illetően nincs változás

33 Köszönöm a figyelmet! Kurunczi Zoltán pénzügyőr százados NAV KI Vám Főosztály


Letölteni ppt "Uniós Vámkódex nemzeti végrehajtása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések