Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalkozások alapításának jogi és adminisztrációs lépései belföldön, Ausztriában és Németországban „Ha egy üzlet beindul…” Lévai Ügyvédi Iroda Dr. Lévai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalkozások alapításának jogi és adminisztrációs lépései belföldön, Ausztriában és Németországban „Ha egy üzlet beindul…” Lévai Ügyvédi Iroda Dr. Lévai."— Előadás másolata:

1 A vállalkozások alapításának jogi és adminisztrációs lépései belföldön, Ausztriában és Németországban „Ha egy üzlet beindul…” Lévai Ügyvédi Iroda Dr. Lévai Nóra ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. I/9. E-mail: nora.levai@levaiugyved.t-online.hu

2 Vállalkozó leszek. „Hogyan kezdjem?” Előkészületi munkák: Tájékozódás különböző pénzintézeteknél a bankszámlanyitás feltételeiről, számlavezetési díjakról, bankjegy-automaták számáról stb… Könyvelő, számviteli szakember keresése, később megbízási szerződés megkötése a könyvelési teendőkre. A tevékenység végzésének helyet is kell keresni, mely lehet saját tulajdonú ingatlan, vagy bérlemény is. Szakhatósági engedélyek (tűzoltóság, Ántsz, környezetvédelmi hatóság, stb.) beszerzésére. (ha a tevékenység jellege megköveteli) Jogi szakember felkeresése a cégiratok megszerkesztésére és az elektronikus cégeljárás lebonyolítására ( a cégeljárás jogi képviselethez kötött)

3 Egyéni vállalkozás 2010. január 1-jével hatályba lépett az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény: Az új törvény értelmében az egyéni vállalkozás végzésére jogosult természetes személy jogosult lesz arról dönteni, hogy korlátlan vagy akár korlátolt felelősség keretében végzi majd a tevékenységét. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos minden eljárás csak elektronikusan, az ügyfélkapun (http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) keresztül működik.http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz a törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. Éles különbséget tesz az új törvény az egyéni vállalkozás és az egyéni cég között

4 Az egyéni vállalkozás lényegesebb szabályai Illetékmentesség: Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. Alanyi jog: Egyéni vállalkozó lehet Magyarországon a cselekvőképes magyar, az EU állampolgára, és a tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy. Tevékenység megkezdése: Az egyéni vállalkozó azután kezdheti meg a tevékenységét, ha megküldték, illetve átadták neki a bejelentésről szóló, a működéséhez szükséges azonosítókat is tartalmazó igazolást. Nem kell igazolvány: A működéshez nem lesz szükség vállalkozói igazolványra, de aki azt igényli, annak kiállítanak igazolványt. (A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok módosításáért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 forint illetéket kell fizetni) Szüneteltethető a tevékenység: 1 hónapos időtartamtól legfeljebb 5 éves időtartamig szüneteltethető az egyéni vállalkozói tevékenység, és a szünetelés alatt a járulékfizetési kötelezettség is szünetel.

5 Az egyéni cégre vonatkozó lényegesebb szabályok: Jogi személyiség nélküli cég, így a cégeket szabályozó alaptörvények - mint a cégtörvény, a csődtörvény és a számviteli törvény - kiterjednek rá. Az egyéni céget a cégbíróság jegyzi be. Tagjától elkülönült, önálló, saját vagyonnal rendelkező jogalany. Az egyéni cég alapvetően egyszemélyes vállalkozási forma (az alapító halála, cselekvőképességének korlátozottá válása, vagy elvesztése esetén és korlátozott időre lehet több tagja) Egy személy csak egyetlen egyéni céget alapíthat. (felelősségi szabály) Korlátlan, vagy korlátozott felelősség: tagja határozza meg a jegyzett tőke összegét, és azt is, hogy a cég tartozásaiért korlátozott, vagy korlátlan felelősséget vállal-e. Ha az egyéni cég felelőssége korlátlan úgy tartozásai fedezetéül - az eddigiekkel ellentétben - elsősorban a cégvagyon szolgál, akárcsak egy kkt- nél. A tag csak akkor köteles saját vagyonával korlátozás nélkül helyt állni, ha ez a vagyon nem fedezi a tartozásokat.

6 társas vállalkozások: Gazdasági társaságok gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályozza az alapítás, működés feltételeit, szabályait Tipizálhatók: nyereségszerzésre létrehozott társaságok (Bt., Kkt., Kft., Rt.) és non profit-társaságok (Nonprofit Kft, Rt.); vannak jogi személyiséggel rendelkező (Kft., Rt.) és nem jogi személy (Kkt., Bt.) gazdasági társaságok; egyszemélyes és több személy részvételével létrehozott társaságok… önálló jogképességgel bírnak, azaz saját cégnevük alatt vállalhatnak kötelezettségeket, szerezhetnek jogokat, tulajdont szerezhetnek, önállóan indíthatnak pert, illetőleg perelhetőek.

7 üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása: Társas vállalkozás alapítása Az alapító okirat/társasági szerződés tartalmi elemei: cégnév székhely tag(ok), tevékenység (teáor ‘08) jegyzett tőke képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját vezető tisztségviselők (ügyvezető, könyvvizsgáló, felügyelő bizottsági tag) működésének időtartamát (határozatlan, vagy projektcégek esetében határozott) Társasági szerződés, alapító okirat: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

8 Elektronikus cégeljárás 2008. július 1. napjától kezdődően kizárólagossá vált Jogi képviselet kötelező Kérelemre történik Nyomtatvány alkalmazásával Minősített elektronikus aláírással, időbélyeggel Illeték és közzétételi díj elektronikus megfizetése egy munkaórán belüli bejegyzés Olcsóbb díjak: illeték: 15.000,-Ft, közzététel: 3.000,-Ft

9 Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke jelenleg egységesen 15.000.- Ft. A 2012. Március 1.től hatályba lépett illetéktörvény módosítás alapján azonban a zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetén 50 000 Ft-ra, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén (pl. betéti társaság) esetén 25 000 forintra emelkedett.

10 „Egyablakos” rendszer Valamennyi azonosító szám egyszerre keletkezik Adószám Cégjegyzékszám KSH-szám Bankszámlaszám megnyitása után az is látszik az e-rendszeren E-cégjegyzékből lekérdezhető A közzétételt követően elektronikus hozzáférés a cégadatokhoz Képviselet Vagyon Azonosító-számok Végrehajtás ténye

11 Cégalapítás Ausztriában a kereskedelmi kamaránál történő bejelentéssel valósulhat meg, és cégjegyzékbe történő bejegyzéssel létesül legelterjedtebb forma a Korlátolt Felelősségű Társaság, azaz a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 35.000 Euró törzstőkével lehet megalapítani, aminek legalább a felét be kell fizetni alapításkor készpénzben a cég jövendő banki folyószámlájára Részvénytársaság (Aktiengesellschaft; AG.) minimális alaptőkéje már 70 ezer Euró. A bejegyzés néhány hetet vesz igénybe (hosszabb, mint Mo-n) Egyéb formák: Nincs minimumtőke KG: Kommanditgesellschaft (Bt.), OHG: Offene Handelsgesellschaft (Kkt.)

12 Adminisztrációhoz szükséges: Személyigazolvány másolata, Lakcímkártya másolata, 3-4 cégnév, TEÁOR

13 Bejelentés, működés A kereskedelmi és iparűzési jog (Gewerberechtigung) a társaságot illeti meg, ezért a cégbejegyzést követően történhet meg a tevékenység bejelentése (Gewerbeanmeldung) vagy ha szükséges engedélyeztetése (Gewerbeberechtigung). Lényeges, hogy a vállalkozás tárgyaként szerepeljen a végezni kívánt tevékenység. Iparűzésre jogosult ügyvezető alkalmazása előírás. Kamarai tagság minden jogi személy részére kötelező Ausztriában. magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget, azonban az iparűzéshez az osztrák iparűzési törvény szerinti jogosultságot nekik is meg kell szerezniük. A társasági szerződést közjegyző előtt kell aláírni közjegyzői okirat kíséretében.

14 Kapcsolat, Információ: Magyar Köztársaság Nagykövetsége Handelsabteilung A-1010 Wien, Bankgasse 4-6 Tel: 0043-1-537-80-471 Fax: 0043-1-537-80-382 aussenwirtschaft@mfa.gov.hu aussenwirtschaft@mfa.gov.hu A Magyar Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelmi Osztálya a cégalapítást tervező magyar vállalkozások számára szívesen nyújt részletes tájékoztatást, szükség esetén az osztrák befektetés ösztönző ügynökség bevonásával, adótanácsadók, ügyvédi irodák ajánlásával is.

15 Cégalapítás Németországban Az üzleti tervet a német cégalapítás során a német hatóságok alaposan átvizsgálják, és ennek függvényében engedélyezik vagy utasítják el a német GmbH, UG, AG, GbR vagy KG bejegyzését. GmbH (Kft) alapítása: GmbH törzstőkéjének minimális összege 25.000.- €. Amennyiben legalább két társasági tag alapítja a GmbH-t, akkor a cégjegyzékbe történő bejegyzés már megtörténhet a törzstőke felének (12.500.- €) befizetésével. A társasági szerződés közjegyzői okiratba foglalása a törzstőke összegének befizetése cégjegyzékbe történő bejegyzés esetlegesen további engedélyek beszerzése a rentábilis működéshez

16 Adminisztráció a cégalapítás előtt Az alapítási eljárást megelőzően egy ún. előminősítési engedélyért kell folyamodni a német hatóságokhoz üzleti tervet is be kell benyújtani. Amennyiben a német hatóságok engedélyezik a német cégalapítást, akkor ezt követően van mód arra, hogy a német cégalapítási eljárás meginduljon. A bejegyzési idő 1 hét, de a teljes alapítási idő, tekintettel arra, hogy több hivatali eljárást is le kell lefolytatni kb. 2-3 hét.

17 Egyéb cégek alapítása Részvénytársaságot minimálisan 50.000.- € alaptőkével és közjegyzői okiratba foglalással alapítható. A cégjegyzékbe történő bejegyzésnek alapfeltétele az alaptőke teljes befizetése. UG (Unternehmensgesellschaft) 2008. november 1-től jelentős változások nyomán alapítható új társasági forma: német jogszabálymódosítás célja, hogy versenyképesebbé tegye a német korlátolt felelősségű társaságot a nemzetközi piacon, különösen konkurenciát jelentsen az angol Limited-del (Ltd) szemben, gyors, egyszerű cégalapítási módozat 1 € törzstőkével is megalakulhat. Az éves nyereség minimum 25 %- át tartalékba kell helyezni kell egészen addig amíg a társaság törzstőkéje el nem éri a 25.000 € - t. Ezt a kötelezettséget 4 év alatt kell teljesítenük az UG-knak. Ha az UG elérte a GmbH minimális törzstőkéjének összegét (25.000 €) akkor a társaság tagjai dönthetnek arról, hogy milyen társasági formában működnek tovább, de a továbbiakban akár GmbH-ként működhetnek már.

18 Lévai Ügyvédi Iroda 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. I/9. e-mail: nora.levai@levaiugyved.t-online.hu Köszönöm a figyelmet! 2012. október 10.


Letölteni ppt "A vállalkozások alapításának jogi és adminisztrációs lépései belföldön, Ausztriában és Németországban „Ha egy üzlet beindul…” Lévai Ügyvédi Iroda Dr. Lévai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések