Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A korszerű vasúti stratégiai tervezés módszertani alapelemei – a legjobb gyakorlatok Európában Dr. Rixer Attila – Turi József István VI. Közlekedéstudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A korszerű vasúti stratégiai tervezés módszertani alapelemei – a legjobb gyakorlatok Európában Dr. Rixer Attila – Turi József István VI. Közlekedéstudományi."— Előadás másolata:

1 A korszerű vasúti stratégiai tervezés módszertani alapelemei – a legjobb gyakorlatok Európában Dr. Rixer Attila – Turi József István VI. Közlekedéstudományi Konferencia 2016. március 24-25.

2 Két legjobb gyakorlat a vasúti stratégiai tervezésben 1. SBB „Ensemble” projekt (Svájc) A projekt során előállított folyamattérképre/értékláncra alapozva a szolgáltatások minőségének javítása, a teljesítmények növelése, hatékonyabb pénzügyi forrásfelhasználás. 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” – vasúti infrastruktúra-fejlesztési stratégia (Ausztria) A 2025-2032 időszakra szóló stratégiailag konzisztens, az ÖBB Konszernnel és az illetékes közlekedési és pénzügyi minisztériumokkal egyeztetett intézkedési program, infrastruktúra-stratégia. 2

3 1. SBB „Ensemble” A vasúti rendszeren belüli, az egyes részrendszerek közötti kapcsolatrendszer feltérképezése. Cél: A projekt során előállított folyamattérképre/értékláncra alapozva szolgáltatások minőségének javítása a teljesítmények növelése hatékonyabb pénzügyi forrásfelhasználás 3

4 1.SBB „Ensemble” A vasúti rendszer részrendszerei és kapcsolataik - „mágikus ötszög”: Vasúti árufuvarozási szolgáltatások Vasúti ingatlanok Vasúti gördülőállomány Vasúti infrastruktúra Vasúti személyszállítási szolgáltatások 4 részrendszer–részrendszer hatáskapcsolatok

5 1.SBB „Ensemble” Infrastruktúra Személyszállítás Árufuvarozás Ingatlan Megrendelők/Piaci igények Vevői értéktöbblet 1. Hosszútávú szolgáltatás- és erőforrás tervezés 1 2. Középtávú üzleti tervezés 2 3. Éves menetrend tervezés 3 4. Éven belüli menetrend tervezés 4 5. Forgalomlebonyolítás, valamint az utasok, fuvaroztatók és a vasútvállalatok információkkal való ellátása 5 5

6 1.SBB „Ensemble” 6

7 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” Cél: A 2010-2025/2032 időszakra szóló stratégiailag konzisztens, az ÖBB-vel (mint anyavállalattal) és az illetékes közlekedési és pénzügyi minisztériumokkal (mint tulajdonossal) egyeztetett intézkedési program (infrastruktúra-stratégia), amely az osztrák vasúthálózaton tevékenykedő vasútvállalatok (mint ügyfelek) számára a jövőbeli terveik kiindulási alapjául szolgálhat, és az infrastruktúra-működtetői vállalati stratégiával összhangban a piaci pozíció megerősítésére, a jövedelmezőség és a biztonsági szint növelésére koncentrál, hosszú távra szólóan követelményeket határoz meg az infrastruktúra tervezésére, kivitelezésére és finanszírozására, stabil alapként szolgál a hosszú távú infrastruktúra megtervezéséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához és az infrastruktúrához kapcsolódó termék/szolgáltatás tervezéshez. 7

8 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.1 A stratégia elkészítésének lépései Helyzetelemzés Optimalizálás és kötelezettségvállalás A kimenet modellezése A stratégiai irányok meghatározása  a meglévő hálózat adottságai, paraméterei  a nemzetközi vonatkozások értékelése – lehetőségek és veszélyek  a közlekedéspolitikai követelmények, meglévő koncepciók és szerződések elemzése  a Konszernstratégia elemzése  a CÉLHÁLÓZATi paraméterek meghatározása  a stratégiai célok meghatározása  a piaci, üzemeltetési- és eszközstratégiák kidolgozása − eszközkövetelmények − tervjavaslatok kidolgozása  a célok, stratégiák és intézkedések kormányzati szereplőkkel való egyeztetése  a CÉLHÁLÓZAT optimalizálása, véglegesítése  k ötelezettségvállalás  rendszeres felülvizsgálati és aktualizálási folyamat meghatározása  az intézkedések kidolgozása  az újépítések, bővítések és a felújítások költségeinek megbecslése  a hatások értékelése  értékelés − infrastruktúra terv eredményhatások − üzemgazdasági beruházás számítás  a stratégiák letisztázása 8

9 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.2 Részstratégiák – Hálózati szintek 9

10 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.3 Igények Állam GazdaságLakosság Vasúti infrastruktúra 10

11 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.4 Modellek 11

12 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.5 Forgatókönyvek 12 területi és régiós tervezés – 1. forgatókönyv: semmilyen változás, 2. forgatókönyv: fokozott településkoncentráció és a közösségi közlekedés helyzetének települések közötti javulása; egyéni motorizált közlekedési kínálat – 1. forgatókönyv: nincs sebességkorlátozás a személyszállításban, 2. forgatókönyv: a helyi sebességkorlátozások növekedése, az ellenőrzés erősödése, nincs általános sebességhatár-csökkenés; közösségi közlekedési kínálat – 1. forgatókönyv: a 2009-14-es Keretterv menetrendi kínálatát és infrastrukturális kereteit veszi alapul, 2. forgatókönyv: a főirányokban jelentős kínálatnövekedés; az egyéni motorizált közlekedés költségei – 1. forgatókönyv: változatlan gépjármű változó költség, 2. forgatókönyv :a gépjármű-használat változó költségei a 2005. évi szintnél 30%-kal magasabbak; a közösségi közlekedés használatának költségei – mindkét forgatókönyvben változatlan; költségek az áruszállításban – 1. forgatókönyv: változatlan közúti költségszint, 2. forgatókönyv: a közúti közlekedésben a 2005. évi szinthez képest 70%-os változóköltség- növekedés, a vasúti közlekedésben a fővonalakon a költségek 15%-os növekedése, a mellékvonalakon a változatlan költségszint. A Célhálózat kidolgozása során a közlekedési teljesítmények megadásához, analizálásához, egyéb számításokhoz az 1. forgatókönyvön alapuló közlekedési előrejelzést vették figyelembe.

13 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.6 Stratégiai célok Potenciális célkonfliktus Piaci pozíció Jövedelmezőség Biztonság  A piaci pozíció erősítése – további forgalomáttereléssel a piaci részarány biztosítása  A jövedelmezőség növelése – a változó és részben változó költségek fedezeti arányának növelése  A biztonság továbbfejlesztése – a többi közlekedési módhoz viszonyítva magas biztonsági szint megtartása, illetve emelése A szűkös források elosztásnál konfliktus alakulhat ki a piaci pozíció erősítése, a biztonság továbbfejlesztése és a jövedelmezőség növelése célok között 13

14 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.7 Stratégiai intézkedések Rendszermegfelelő célhálózat Összpontosítás a rendszermegfelelő igénnyel rendelkező piaci szegmensekre Tervszerű állapotjavítás a korszerűség biztosítása érdekében A lehetőségek kihasználása a költségfedezet növelése érdekében 1 2 3 Infrastruktúra beruházások a rendszermegfelelő igényekkel rendelkező piaci szegmensekben A rendszernek nem megfelelő igényekkel rendelkező infrastruktúra területek jövőbeli beruházások nélkül 1.1 1.2 A rendszermegfelelő igényű infrastruktúra felújítása A jogszabályi előírások teljesítésének programja 3.1 3.2 Racionalizáló beruházások az üzemeltetésben Az üzemeltetési eszközök mennyiségének optimalizálása Eszközköltségfüggő használatidíj-struktúra 2.1 2.2 2.3 14

15 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.8 A rendszermegfelelőség területei és szegmensjellemzői Rendszermegfelelő célhálózat  Személyszállítás (minőségi távolsági, interregionális távolsági) – utazási távolság 140-400 (600-ig) km – órás/2 órás ütemes menetrendi igény, 8 000/4 000 utas/nap  Kistávolságú- és regionális személyszállítás  nagyvárosi agglomeráción kívül - REX feltáró, illetve kapcsolatképző funkcióval, régió vonat – utazási távolság 60 -70 km 1 órán belül; 120 -140 km 2 órán belül – órás ütemes menetrendi igény csúcsidei gyakorítással, >2 000 utas/nap  nagyvárosi agglomerációban – S-Bahn – utazási távolság 50 km-en belül – fél órás ütemes menetrendi igény csúcsidei gyakorítással, >10 000 utas/nap  megállóhelyek >80 le- és felszálló utas/nap utasforgalmi potenciállal  Távolsági árufuvarozás alapvetően rendszermegfelelő  Kistávolságú árufuvarozás  ráhordó vonalak > 4 000 – 5 000 kocsi/év vagy 250 000 bruttó tonna/év szállítási potenciállal  rakodóhelyek,> 500 kocsi/év áruszállítási potenciállal 15

16 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.9 Intézkedések hatásai Rendszermegfelelő célhálózat 16 A piaci pozíció erősítése Menetrendi kínálat bővítése Az utazási idő csökkentése A komfort emelése A rakódó- kapacitás növelése A biztonság továbbfejlesztése A jövedelmezőség növelése A nemzetgazdasági teljesítmény növelése A tilosjelző- meghaladás csökkentése Az infrastruktúra változó és részben változó költségei fedezeti arányának növelése A környezeti költségek csökkentése A foglalkoztatás és az adóbevételek növelése – menetrendi kínálat növelése -> a vonalak kapacitáskihasználtságának változása – utazási idő -> a menetidők változása – személyszállítási komfort -> a vasútállomások vonzóvá tétele – a rakodási kapacitások növelése – tilosjelző- meghaladások változása – az infrastruktúra változó és részben változó költségei fedezeti arányának növelése – a nemzetgazdasági környezeti költségek csökkenése – foglalkoztatás és az adóbevételek növelése Intézkedések Hatások A tulajdonos célja Az ÖBB- Infrastruktur AG céljai

17 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.10 Intézkedések értékelése Rendszermegfelelő célhálózat 17 A vonali kapacitásokra ható legfontosabb projektek (Dringlichkeit – sürgősség, Zielerfüllung – célteljesítési érték, Investition – beruházás)

18 2. ÖBB-Infrastruktur AG „Zielnetz 2025+” 2.11 Megvalósítási javaslat Rendszermegfelelő célhálózat Rangsorolási javaslat: 10 hálózati hatású szakasz a célhálózat megvalósításához új Westbahn – 1 fázis TEN-csomópont Wien kapacitásnövelés az áruszállításban – 1. fázis jobb elérés biztosítása Kelet-Európa irányában új Südbahn – 1 fázis szükséges vonalak megépítése a Westbahn-on kapacitásnövelés az áruszállításban – 2. fázis új Westbahn – 2 fázis új Südbahn – 2. fázis Brenner-tengely 18

19 Javaslat a Magyar Királyi Államvasutak hálózatán a háború lezajlását követő legközelebbi években szükséges beruházásokról és a hálózat továbbfejlesztéséről. - Budapest, 1916. 19

20 Köszönöma figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Dr. Rixer Attila Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék telefon: 06 30 400-69-63 e-mail: rixer@sze.hu Turi József István MÁV Zrt. Műszaki felügyeleti és technológiai igazgatóság telefon: 06 1 511-49-38 e-mail: turi.jozsef@mav.hu 20


Letölteni ppt "A korszerű vasúti stratégiai tervezés módszertani alapelemei – a legjobb gyakorlatok Európában Dr. Rixer Attila – Turi József István VI. Közlekedéstudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések