Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BODAJK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÉLOK, AKCIÓTERÜLETEK, PROJEKTEK BODAJK, 2015. SZEPTEMBER 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BODAJK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÉLOK, AKCIÓTERÜLETEK, PROJEKTEK BODAJK, 2015. SZEPTEMBER 9."— Előadás másolata:

1 BODAJK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÉLOK, AKCIÓTERÜLETEK, PROJEKTEK BODAJK, 2015. SZEPTEMBER 9.

2 CÉLRENDSZER (KONCEPCIÓ) JÖVŐKÉP Legyen tartósan 4 000 lakosú a város úgy, hogy vallási hagyományait őrizve békés, kiegyensúlyozott közösséget alkothasson. A város és szép környezet, vonzza a turistákat, a közösségi szolgáltatások és a közeli munka- lehetőségek, jó életet és biztonságot nyújtson a jövő nemzedékeinknek is. ÁTFOGÓ CÉL A város lakos létszámának szinten tartásához, rendelkezzen megfelelő gazdasági háttérrel, környezeti adottságait használja jól ki (Bodajki tó, Gaja völgy), túrára, sportra, pihenésre, minden korosztály és lakos számára jó életteret, fejlődést és biztonságot nyújtson, kulturális, vallási örökségeket és hagyományokat őrző közösségi életet biztosítson, energia, környezet használata hatékony és klimatudatos legyen. A város lakos létszámának szinten tartásához, rendelkezzen megfelelő gazdasági háttérrel, környezeti adottságait használja jól ki (Bodajki tó, Gaja völgy), túrára, sportra, pihenésre, minden korosztály és lakos számára jó életteret, fejlődést és biztonságot nyújtson, kulturális, vallási örökségeket és hagyományokat őrző közösségi életet biztosítson, energia, környezet használata hatékony és klimatudatos legyen.

3 CÉLRENDSZER (ITS) JÖVŐKÉP A város megtartó erejének növelése, gyorsan változó gazdasághoz igazodás, magas színvonalú élettér biztosítása, szociális, kulturális és környezettudatos érzékenység erősítése. ÁTFOGÓ CÉL A új vállalkozások letelepítése, a város fejlesztési forrásainak növelése; Zöld bio termelési és értékesítési mezőgazdasági vállalkozások szervezése; Turisztikai vonzerő és lehetőségek fejlesztése Szociális érzékenység és ellátás súlyozott kiterjesztése minden korosztályra; Kulturális, sport és rekreációs lehetőségek szélesítése; Térségi közlekedési kapcsolatok ( közúti, vasúti, kerékpáros) fejlesztése; Energia racionalizálás, környezet megóvása és fejlesztésének széleskörűvé tétele; A új vállalkozások letelepítése, a város fejlesztési forrásainak növelése; Zöld bio termelési és értékesítési mezőgazdasági vállalkozások szervezése; Turisztikai vonzerő és lehetőségek fejlesztése Szociális érzékenység és ellátás súlyozott kiterjesztése minden korosztályra; Kulturális, sport és rekreációs lehetőségek szélesítése; Térségi közlekedési kapcsolatok ( közúti, vasúti, kerékpáros) fejlesztése; Energia racionalizálás, környezet megóvása és fejlesztésének széleskörűvé tétele;

4 CÉLRENDSZER (ITS - KÖZÉPTÁV) ITS STRATÉGIAI CÉLTERÜLETEI RÉSZCÉLOK GAZDASÁG TÁRSADALOM ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET Húzóiparágakra alapozott, innovatív gazdasági környezet, Növekedjen a helyben foglalkoztatott munkavállalói réteg Húzóiparágakra alapozott, innovatív gazdasági környezet, Növekedjen a helyben foglalkoztatott munkavállalói réteg Új gazdasági vállalkozások letelepítése, létrehozásuk segítésee, A mezőgazdaság új lehető- ségeinek kibontakoztatása Új gazdasági vállalkozások letelepítése, létrehozásuk segítésee, A mezőgazdaság új lehető- ségeinek kibontakoztatása Lakosság életminőségének javítása, Szociális-egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Közművelődési és sportolási lehetőségek fejlesztése Lakosság életminőségének javítása, Szociális-egészségügyi ellátórendszer fejlesztése Közművelődési és sportolási lehetőségek fejlesztése Energia- és környezet hatékony, klímatudatos város kialakítása TEMATIKUS CÉL Az idelátogatókat vonzó környezet, magas színvonalú turisztikai szolgáltatások és programok fogadják Oktatás, képzés, továbbképzés fejlesztése Foglalkoztatást segítő képzési rendszerek Oktatás, képzés, továbbképzés fejlesztése Foglalkoztatást segítő képzési rendszerek Sajátos környezeti-területi potenciálok kihasználása, Fenntartható környezetgazdálkodás Sajátos környezeti-területi potenciálok kihasználása, Fenntartható környezetgazdálkodás Népesség szinten tartása Fiatal munkavállalók vonzása Idősek aktivitásának fenntartása, fokozása Hagyományok és kultúrák fenntartása, erősítése Népesség szinten tartása Fiatal munkavállalók vonzása Idősek aktivitásának fenntartása, fokozása Hagyományok és kultúrák fenntartása, erősítése A város közlekedési kapcsolatának fejlesztése Épített környezet jellegének fenntartása A város közlekedési kapcsolatának fejlesztése Épített környezet jellegének fenntartása

5 STRATÉGIA – PROJEKTEK GAZDASÁG Projekt megnevezése PG1 A 81-es főút melletti iparterületek infrastrukturális fejlesztése. PG2 Nagyvelegi út melletti ipari terület infrastrukturális fejlesztése. PG3 Biointenzív mezőgazdasági szerveződés létrehozása, közös gép telephely és tároló kapacitások, logisztikai bázis létrehozása. PG4 Zöld bio termelési és értékesítési mezőgazdasági vállalkozások szervezése. PG5 Mezőgazdasági vállalkozások diverzifikált fejlesztésének segítése szervezése. PG6 Klímaváltozáshoz alkalmazkodó gazdálkodást oktató programok, támogatása. PG7 Kereskedelmi és szolgáltató központ létesítése, bevásárló központ. (CBA) PG8 Bodajkon központban városi piac létesítése PG9 Foglalkoztatás bővítő programok támogatása, munkaerő mobilitási képzés PG10 Idős foglalkoztatás rendszerének kialakítása PG11 A városi turisztikai marketingtevékenységek támogatása, turisztikai központ PG12 Humán erőforrás fejlesztés a turizmusban PG13 Kereskedelmi szállás- és vendéglátóhelyek számának növelése PG14 Tófürdő fejlesztése és városi strandfürdő létrehozása PG15 Turisztikai információs pontok, táblák kihelyezése PG16 Turisztikai rendezvények támogatása PG17 Bodajkon a térségi kerékpárút-hálózatfejlesztése Bakonytól a Vértesig kerékpárút bodajki szakaszán. Székesfehérvár – Mór közötti összeköttetés. PG18 Fürdőturizmus és egyházi turizmus fejlesztése. PG19 Bodajki sípálya téli nyári használatának fejlesztése, bob-pálya, kalandpark. PG20 Bodajk kulturális örökségvédelem, Kálvária domb fejlesztése (utcabútor, környezet parkosítása) PG21 Lamberg kastély és park önkormányzati tulajdonba vétele. PG22 Bodajk kulturális örökségvédelem, Lamberg kastély felújítása

6 STRATÉGIA – PROJEKTEK TÁRSADALOM Projekt megnevezése PT1 Bodajk mint „intelligens klímatudatos város”, e-közigazgatás fejlesztése PT2 Közszolgáltatási feladat- és hatáskörökhöz illeszkedő intézményrendszer PT3 Új óvoda építése PT4 Egészségügyi szolgáltatások bővítése, PT5 Bölcsődei ellátás számának növelése PT6 A rendőrőrs tűzoltóság, polgárőrség fejlesztése. PT7 Térfigyelő-kamerarendszer kiépítése veszélyeztetett területeken PT8 Ifjúság és sport kapcsolatának erősítése, sportcentrum fejlesztése és működtetésének kiszélesítése. PT9 A városi sportélet és rendezvények támogatása PT10Hit és művészet, művészeti szakközépiskola fejlesztési projekt. PT11 Egészséges életmód nevelési program. PT12 Mozi épületének felújítása funkcióinak bővítése PT13 Belvárosi étterem létrehozása PT14 Rendezvény és fesztiváludvar építése PT15 Játszóterek minőségének javítása, számának bővítése PT16 Új típusú támogatási rendszer kialakítása, magasan képzett fiatalok letelepítése érdekében PT17 Idősek bentlakásos és nappali ellátásának fejlesztése, nyugdíjasház bővítése.

7 STRATÉGIA – PROJEKTEK ÉPÍTETT KÖRNYEZET Projekt megnevezése PÉ1 Székesfehérvár 81-es főúttal való megközelíthetőségének javítása PÉ2 Városon belüli utak és járdák felújítása PÉ3 Külterületi földutak stabilizálása, Semmelweis utca mentesítése mezőgazdasági gépektől PÉ4 A városon belüli kerékpárút-hálózat fejlesztése PÉ5 Belvárosi parkolóhelyek bővítése. PÉ6 A meglévő önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése PÉ7 Új teljes körű település rendezési terv készítése PÉ8 A használaton kívüli ingatlanok funkcióval való megtöltése PÉ9 A belvárosi utcakép fejlesztése: utcabútorok kihelyezése, névtáblák, KRESZ tükrök, szeméttartók PÉ10 A városi közvilágítás látványának javítása, légvezetékek földkábelesítése (belváros) PÉ11 A lakossági energiahatékonysági beruházások támogatása PÉ12 Szociális célú város rehabilitáció Bányásztelep energetikai korszerűsítése PÉ13 Középületek energiahatékonysági beruházásai, idős otthon, egészségház PÉ14 A városban lakossági szintű komposztálási lehetőség fejlesztése PÉ15 A veszélyes hulladékgyűjtés rendszer fejlesztése, illegális hulladék lerakatok megszüntetése PÉ16 Környezetkímélő agrártermelés segítése PÉ17 Felszíni vízkészlet gazdálkodás, csapadékvíz elvezetés javítása. PÉ18 Karsztvíz források kezelése. PÉ19 Belvíz elvezések megoldása, víztelenítés. PÉ20 Hírközlés, Internet fejlesztése.

8 JAVASOLT VÁROSRÉSZI LEHATÁROLÁSOK

9 KULCSPROJEKTEK PG1 A 81-es főút melletti iparterületek infrastrukturális fejlesztése. PG7 Kereskedelmi és szolgáltató központ létesítése, bevásárló központ. (CBA) PG14 Tófürdő fejlesztése és városi strandfürdő létrehozása PG21 Lamberg kastély és park önkormányzati tulajdonba vétele. PT3 Új óvoda építése PT8 Ifjúság és sport kapcsolatának erősítése, sportcentrum fejlesztése és működtetésének kiszélesítése. PT12 Mozi épületének felújítása funkcióinak bővítése PT13 Belvárosi étterem létrehozása PT14 Rendezvény és fesztiváludvar építése PÉ4 A városon belüli kerékpárút-hálózat fejlesztése PÉ9 A belvárosi utcakép fejlesztése: utcabútorok kihelyezése, névtáblák, KRESZ tükrök, szeméttartók PÉ19 Belvíz elvezések megoldása, víztelenítés.

10 Egyéb projektek: Tanuszoda Tekepálya Helyi pénz Árok lefedés parkolónak Egyedülálló szülők tám Iskola fejlesztés Kutya sétáltató Egészségellátás fejl. Vízvezeték felújítása Közös önkéntes munka Nyilvános WC Temetőnél parkoló HÁLÓZATOS FEJLESZTÉSEK, KULCSPROJEKTEK Egyéb projektek: Szolgáltatóház Közvilágítás felújítása Busz ovisoknak IPA csökkentés Rózsakert felújítása Új KTV szerződés Közmunkás telephely Lakástámogatás Szennyvíz bővítés Középiskola létesítése Gyermekorvosi rendelés Kedvezményes Internet

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "BODAJK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA CÉLOK, AKCIÓTERÜLETEK, PROJEKTEK BODAJK, 2015. SZEPTEMBER 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések