Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti célú fejlesztések az Észak – Magyarországi Operatív Programban és akciótervekben Dr. Gadóczi Bertalan tervezési programigazgató-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti célú fejlesztések az Észak – Magyarországi Operatív Programban és akciótervekben Dr. Gadóczi Bertalan tervezési programigazgató-helyettes."— Előadás másolata:

1 Környezeti célú fejlesztések az Észak – Magyarországi Operatív Programban és akciótervekben Dr. Gadóczi Bertalan tervezési programigazgató-helyettes

2 Az észak-magyarországi régió környezeti problématerületei  Környezeti állapot  Ipari levegő szennyezés  Felszíni vizek és vízfolyások környezetvédelmi kockázata  Árvizek  Talajállapot  Közlekedési zajterhelés  Rehabilitálandó barnamezős területek  Fokozódó gépjármű terhelés Környezeti infrastruktúra  Veszélyek az ivóvízellátásban  Csatornázatlanság  Hulladékfeldolgozás, - újrahasznosítás hiánya  Ipari szennyező anyagok kibocsátása  Energia ellátás egyoldalúsága

3 A régió fejlesztésének környezeti vonatkozású stratégiai céljai A cél egy olyan társadalmi – gazdasági –környezeti térszerkezet létrejötte, amely  tartósan biztosítja regionális versenyképességünket,  kiegyensúlyozott településrendszerre épül,  szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe  a közszolgáltatások és az életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket.

4 Tervezett komplex regionális programok és környezeti vonatkozású tervezett tevékenységek 1. A versenyképes gazdaság megteremtése (techno-régió) program Környezetvédelmi ipar meghonosítása Megújuló energiaforrásokra épülő energiaipar 2. Regionális turisztikai hálózatok kialakítása TEVÉKENYSÉGEK  Barnamezős – fogadó – területek előkészítése  Technológiai fejlesztések  Telephelyi termelő infrastruktúra fejlesztése  Humánerőforrás fejlesztése  Turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése

5 Tervezett komplex regionális programok és környezeti vonatkozású tervezett tevékenységek 3. A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése  Településfejlesztés  Regionális jelentőségű úthálózati rendszer  Vízbázis védelem  Szilárd hulladék kezelés és rekultiváció  Katasztrófavédelem  Nyitott határok Épített környezet minőségének javítása : o Város és településközpontok felújítása o Város rehabilitáció, panel lakótelep rekonstrukció o Falumegújítás o Barnamezős területek kármentesítése, revitalizációja Elérhetőség és kommunikáció o Elkerülő utak építése o Elővárosi közlekedés o Kerékpárút Környezetminőség javítása: o Csatornázás, szennyvíztisztítás és elhelyezés o Egyedi szennyvízkezelés o Levegőtisztaság védelem, zajvédelem o Energiatakarékosság o Alternatív energiaforrások használata o Illegális hulladéklerakó helyek bezárása, felszámolása, rekultivációja o Települések belterületi vízfolyásainak rendezése o Sík- és dombvidéki víztározók kiépítése, o Záportározók megvalósítása Határmenti területi és környezeti fejlesztések

6 Környezeti célú fejlesztések a ROP-ban Horizontális területek  Zöldmezős beruházások területigényének minimalizálása  Természet- és környezetvédelmi szempontok érvényesítése a tervezésben  Hulladékok szelektív kezelése, továbbfelhasználása  Közlekedési energiafelhasználás csökkentése  Környezetvédelmet szolgáló ismeretek elterjesztésének ösztönzése Prioritási tengelyek 1.Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 41 Mrd Ft 2.A turisztikai potenciál erősítése 60 Mrd Ft 3.Településfejlesztés 82 Mrd Ft 4.Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 65 Mrd Ft 5.Térségi közlekedés fejlesztése 29 Mrd Ft ÖSSZESEN277 Mrd Ft

7 1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1.3 Térségi jelentőségű ipari parkok és logisztikai telephelyek fejlesztése a)Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése b)Regionális logisztikai hálózat feltételeinek megteremtése c)Ipari területek előkészítése d)Barnamezős terület rehabilitációja

8 2. A turisztikai potenciál erősítése 2.1. Térségi turisztikai vonzerők, termékek fenntartható fejlesztése a)Térségi turisztikai nagyattrakciók fejlesztése  világörökségi helyszínek turisztikai, természeti és kulturális örökséggel összefüggő turisztikai infrastruktúra támogatása  turisztikai vonzerők használatához közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot és közbiztonságot szolgáló infrastrukturális b)Turisztikai kisattrakciók fejlesztése, rendezvények programok támogatása.  Aktív és ökoturizmus

9 3. Településfejlesztés 3.1. Leromlott városi területek és leromlással fenyegetett lakótelepek integrált, akcióterületen alapuló rehabilitációja a)Leromlással fenyegetett, városi lakótelepek (panelek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja b)Leromlott városi lakóterületek (romatelepek, kolóniák) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja

10 3. Településfejlesztés 3.2. Kistérségek központi településeinek fejlesztése  Közterületek közcélú kialakítása, felújítása  Városi közlekedésben az intermodális tömegközlekedés, valamint környezetbarát közlekedési formák elterjesztését elősegítő beruházások  Tehermentesítő belterületei utak korszerűsítése  Települési zöldterületek, pl. folyópartok revitalizációja, zöldterületek növelése  Kockázatmegelőzéshez kapcsolódó fejlesztések: települési vízelvezető beruházások  Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók  Azbesztmentesítés közintézményekben  Energiahatékonysági korszerűsítés

11 3. Településfejlesztés 3.3. Vidékfejlesztési programot kiegészítő falusi települések infrastrukturális fejlesztése a)Települési szilárd hulladék lerakók rekultivációja b)Vidékfejlesztési programot kiegészítő falumegújítás  Önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése; járdaépítés; indokolt esetben nagyforgalmú út mellett önálló kerékpárút építése;  Közvilágítás energiatakarékos megoldása (hiányzó közvilágítás kiépítése, meglévő korszerűsítése);  Kockázat-megelőzéshez kapcsolódó fejlesztések: települési vízelvezető beruházások rendszerek (pl. csapadékvíz-elvezetés belterületen, patakmeder, záportározók) nem engedélyköteles karbantartása, rendezése, különösen a hegyvidéki, vízfolyás mellett lévő településeken. kapcsolódva a záportározók építéséhez;  Környezettudatosság fejlesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók;  Közösségépítés, a lakosság általános képzési programjainak támogatása;

12 3. Településfejlesztés 3.4. Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése a)Települési vízelvezető beruházások, különösen a hegyvidéki, vízfolyás mellett lévő településeken, kapcsolódva a záportározók építéséhez  belterületi csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójának tervezése, kivitelezése, b)Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése  dombvidéki területeken a vízgyűjtő felső szakaszán záportározók és víz visszatartó tározók építése, rekonstrukciója, az alatta lévő szakaszon a mederrekonstrukció elvégzése  a vízpart és vízterek hasznosításának és terhelhetőségének meghatározása, használatának szabályozása  felszíni és felszín alatti vizek szennyező forrásainak feltárása, további szennyezésének megakadályozása érdekében a szennyező források felszámolása, a szennyezés megakadályozására alkalmas műszaki beavatkozások elvégzése

13 5. Térségi közlekedés fejlesztése 5.1 Kistérségi központok közúti, illetve tömegközlekedéssel való elérhetőségek feltételeinek megteremtése és javítása Kistérségi központok közúti elérhetőségének javítása 5.2 A régió közösségi közlekedéssel való elérhetőségek javítása A régió közösségi közlekedéssel való elérhetőségek javítása

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Környezeti célú fejlesztések az Észak – Magyarországi Operatív Programban és akciótervekben Dr. Gadóczi Bertalan tervezési programigazgató-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések