Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei."— Előadás másolata:

1 A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei.

2 Szegedi Tudományegyetem tűzvédelmi szervezetének felépítése
Gazdasági és műszaki főigazgató Védelmi Iroda Szervezeti egységek tűzvédelmi megbízottjai Az Egyetem tűzvédelmi költségeit az Egyetemi Tanács által jóváhagyott éves költségvetés biztosítja

3 TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉS 1996. évi XXXI. törvény
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Törvények 23/2011.(III.8.) Kr. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről Kormány rendeletek 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Miniszteri rendeletek AZ SZTE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

4 28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ
Tűzveszélyességi osztályba sorolás „Tűzveszélyes” „Mérsékelten tűzveszélyes” Az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél nagyobb 560.§ (4) f, a közösségi és lakóépület, tűzszakasz Közösségi épület: minden olyan épület, amely nem minősül lakó-, tárolási-,ipari-, mezőgazdasági épületnek.

5 28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ
Villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ELLENŐRZÉSI NAPLÓT KELL VEZETNI. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső ) haladéktalanul cserélni kell.

6 ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

7 28/2011 (IX.6) BM rendelettel kiadott OTSZ
Biztonsági világítás és jelek Hagyományos ( nem biztonsági) felvonóknál Biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsőházához, tűzgátló előtérhez vagy a szabadtérhez kapcsolódó, vagy épülettűz alatt is működtethető valamennyi épületszintet kiszolgáló felvonó, mely lehet tűzoltófelvonó, vagy menekülési felvonó

8 A tűzvédelmi megbízott
Az intézmény vezetője által kijelölt személy Meghatározott területen Látja el a megbízott feladatokat

9 A megbízott feladata……

10 A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai
a szervezeti egység meghatározott területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, hiányosság vagy mulasztás esetén intézkedést kezdeményez. megtartja, és nyilvántartja a dolgozók általános tűzvédelmi oktatását, amihez a Védelmi Iroda segítségét kérheti. segítséget nyújt az esetleges tűz keletkezési okának feltárásában elősegíti, hogy a dolgozók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat, valamint tűz estén a teendőiket. a napi munka során és annak befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a használati szabályok betartásának ellenőrzéséről.

11 Oktatási napló Az SZTE GMF Védelmi Iroda honlapjáról letölthető

12 Oktatási napló A nyilvántartásnak tartalmaznia kell :
az oktatás időpontját, helyét. az oktatott anyag tételes felsorolását, az oktatást végző nevét, beosztását az oktatott személy (személyek ) nevét, munkahelyét. az oktatott sajátkezű aláírását A nyilvántartást az alkalmazottat foglalkoztató osztály kezeli. Soron kívüli oktatás, ( 6 hónapot meghaladó folyamatos távollét után, munkakör változás előtt, áthelyezés után )

13 A tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi feladatai
működési területén segíti a tűz- és káreseteknél az oltási-mentési kárelhárítási munkát, szükség estén irányítja azt. segítséget nyújt az esetleges tűz keletkezési okának feltárását köteles figyelemmel kísérni legalább negyedévenként, hogy a saját szervezeti egysége részére kiadott tűzoltó készülékek: - a tervezett telepítési helyen vannak - a tűzoltó készülék látható, működtetése nem ütközik akadályba - a tűzoltó készülék ép, szerelvényekkel ellátott, a készüléken lévő jelzőműszer meg van-e, és helyes értéket mutat, - a tűzoltó készülékekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a készülék helyét, ellenőrzésének, javításának idejét

14 Tűzoltó készülék nyilvántartó lap

15 Tűzoltó készülékek típusai
Porral oltó Habbal oltó Gázzal oltó Vízzel oltó

16 NYOMÁSMÉRŐ A készenlétben lévő készüléknél a mutatónak a zöld sávban kell lennie működési hőmérsékleten

17

18 A tűzoltó készülék hozzáférhető helyen legyen

19 BIZTONSÁGI JELEK

20 Menekülési útvonal ?

21 Menekülési útvonal ?

22 Vészkijárat !!

23 Ugyan ez füstben, pánikban, forróságban…

24 Kiürítési-és menekülési terv

25 Tűzriadó Terv Ahhoz, hogy tűz esetén megfelelő legyen a reakció, megfelelő cselekvési sort, jelzési követelményeket kell meghatározni. A Tűzriadó Terv egy részletes felkészülés a tűz estén jelentkező feladatokra.

26 Tűzriadó Terv

27 Tűzriadó Terv

28 Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ?
a létesítmény alaprajzát, bejelölve a menekülési útvonalakat, központi elzárókat, a vízszerzési lehetőségeket, vészkijáratokat tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzvédelmi felszereltségét

29 Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ?
Az épületben alkalmazott, tárolt veszélyes anyagok, valamint a tárolt gázpalackok jelenlétéről, mennyiségéről készített listát.

30 Mit tartalmazzon egy Tűzriadó Terv ?
az értesítés rendjét. a dolgozói létszámot a tűzriadó tervben rögzíteni kell, hogy a létesítmény egyes zárt helységeinek kulcsai hol találhatók. A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval évente egyszer ismertetni és gyakoroltatni kell

31 A gyakoroltatás során előjöhetnek a tűzriadó terv hibái, és lehetőség van
a hibák kijavítására (pl. a vészcsengő, sziréna nem hallható mindenhol ). Az épület nem kiüríthető a meghatározott idő alatt. A biztonsági őrnek, portásnak túl sok feladata van. Az irányfények, biztonsági világítás nem működik. A tűzjelző rendszer vezérlései nem működnek ( lift, tűzgátló ajtók, ….) A kijárati ajtó valamelyik szárnya nem nyitható. PÁNIK FÜST

32 Befelé nyíló kétszárnyú ajtó
Kijárati ajtók Ajtó rögzítése Befelé nyíló kétszárnyú ajtó

33 A munkavállalók feladata, hogy a tűzriadó hallatán a létesítmény területét rendezetten, a kiürítési terv alapján a jelzett menekülési útvonalak használatával, a legrövidebb menekítési útvonalon hagyják el, és foglalják el a számukra kijelölt gyülekezési helyet. Ellenőrizni kell, hogy mindenki elhagyta-e az épületet. (nyilvántartás)

34 Segélyhívó telefonszámok ismerete
Valamennyi mobil telefonkészülékéről a segélyhívások ingyen hívhatóak.

35

36 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

37 Tűzveszélyes tevékenység
567.§ (5) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint- a helyi sajátosságnak megfelelő- tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. (6) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET TILOS OLYAN HELYEN VÉGEZNI, AHOL AZ TÜZET VAGY ROBBANÁST OKOZHAT.

38 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli meghatározása

39 Dohányzás 1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

40 Helyismereti gyakorlat
TŰZOLTÓSÁG találkozás Helyismereti gyakorlat Begyakorló gyakorlat Ellenőrző gyakorlat

41 Köszönöm a figyelmüket !
Kónya József tűzvédelmi főmunkatárs


Letölteni ppt "A tűzvédelmi megbízottak tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések