Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkormányzati adóigazgatás aktualitásai 2010. március 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkormányzati adóigazgatás aktualitásai 2010. március 4."— Előadás másolata:

1 Önkormányzati adóigazgatás aktualitásai 2010. március 4.

2 Helyi iparűzési adó Adóigazgatási hatáskör-változás időszegmensei Átmeneti időszakra vonatkozó kizárólagos feladatkör Állami adóhatóság melletti, 2010. évtől kezdődő adóévekre gyakorlandó speciális hatáskör

3 Átmenti időszakra vonatkozó hatáskör I. 2010. I. félévi előleg-részlet mérséklése 2009. évről benyújtott adóbevallás feldolgozása  nem kell fizetési meghagyást kibocsátani a 2010. évtől kezdődő előleg-fizetési időszakra 2010. I. félévi előleg-részlet vagy a 2009. évről benyújtott adóbevallással még fizetendő adó részbeni meg nem fizetése esetén végrehajtás

4 Átmeneti időszakra vonatkozó hatáskör II. 2009. évre vonatkozó adóbevallási nyomtatvány 35/2009. PM rendelet szerinti rendszeresítése A 2009. évi adóbevallás 2010. évi előleg-fizetési időszakra vonatkozó tartalmának (VIII. rubrika) ellenőrzése 2009. évi adóbevallás alapján a 2010. I. félévi előleg-részlet „hivatalból” való törlésének lehetősége

5 Jogvesztő határidők 2010. év előtti adóévekre vonatkozó ellenőrzés és adómegállapítás 2011. december 31-ig Végrehajtásra az általános elévülés (5 év) vonatkozik, így a 2011. évi megállapítás 2016. év végéig hajtható be Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózókra speciális szabályok

6 Fizetési könnyítés/méltányosság gyakorlása I. 2009. év végéig terjedő időszak adójára, 2010. I. félévi előleg-részletre, illetve 2009. évi bevallással fizetendő adóra, adótartozásra Az adó megállapításához vagy az adótartozás végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül benyújtott „kérelem” elbírálása

7 Fizetési könnyítés/méltányosság „részbeni gyakorlása” II. 2010. II. félévi adóelőlegnek, 2010. évtől kezdődő adóévek adótartozásának mérséklésére, fizetési könnyítéssel való teljesítésére irányuló kérelem tárgyában az állami adóhatóság hoz döntést  a kérelem tartalmához és a törvényi feltételek vizsgálatához kapcsolódó mérlegelési jogkör gyakorlása önkormányzati adóhatósági kompetencia  az állami adóhatóságot az elsőfokú határozat- hozatalnál az önkormányzati adóhatóság „nyilatkozata” köti  a fellebbezéshez kapcsolódó másodfokú állami adóhatósági döntéshozatalnál a „nyilatkozat” nem bír relevanciával

8 Állami adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatás 2010. április 30-ig a 2010. I. félévi esedékes, megfizetett,illetve mérsékelt előleg-részlet összegéről 2010. június 30-ig a 2009. évi bevallás adatairól (pl. előleg-részletek, feltöltés összege) + egyszerűsített adóalap-megállapításra tett nyilatkozatról önrevízió benyújtásától számított 15 napon belül a 2009. évet érintő adó, adóalap (2010. július 1-től december 20-ig) önellenőrzéssel módosított összegéről

9 Vállalkozók kommunális adója A 2010. évtől kezdődő előleg-fizetési időszakra (keresztfélévekre) vonatkozó előleg-részleteket az adózó állapítja meg, vallja be megszűnt a fizetési meghagyás kibocsátása 2009. évre vonatkozó bevallási nyomtatvány rendszeresítése, fontos, hogy az előleg-fizetési időszakot is tartalmazzon, különben az adózó 2010. július 1-jétől 2011. június 30-ig nem tud adóelőleget fizetni!

10 Gépjárműadó 1170/B/2006. AB határozat a Gjt. 5. § f) pontjában „a tulajdonában lévő” szövegrészt 2010. december 31-ével megsemmisíti. Konklúzió: 2010. december 31-ig a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó adómentesség továbbra is csak a tulajdonos-adóalanyt illeti meg.

11 Adók módjára behajtandó köztartozás adóvégrehajtása A megkeresés tartalmi követelményei Nem minősíthető behajthatatlanná Végrehajtáshoz való általános, illetve speciális elévülési idő Fizetési felszólítás nem végrehajtási cselekmény, így nincs joghatása

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Önkormányzati adóigazgatás aktualitásai 2010. március 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések