Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatási Osztály APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatási Osztály APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatási Osztály APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Helyi iparűzési adó évi változásával kapcsolatos adóhatósági feladatok Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

2 Az átállással kapcsolatos feladatok
Önkormányzat: adatszolgáltatási (csak elektronikus úton), fizetési könnyítések esetén véleményezési, adókülönbözet elszámolási kötelezettség APEH: -felosztási, utalási kötelezettség Adózó: -APEH felé történő bevallási, elszámolási kötelezettség

3 Önkormányzati HIPA számlaszámok
Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: január 15. Nyomtatvány száma várhatóan: 10THIPAÖSZ

4 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖSZ jelű adatlap képe

5 Önkormányzati rendeletek
Tartalom: január 1-én hatályban lévő önkormányzati rendeletek Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: január 15. Nyomtatvány száma várhatóan: 10A10

6 10A10. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelet(tek)ről
Az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzé tett formában, megküldi a jén hatályos helyi iparűzési adót szabályozó rendeletét/rendeleteit. A rendeletben foglaltakat fel kell sorolni, mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységhez fűződő adómértékeket, mind az adókedvezmény és adómentesség lehetőségét. Az adatszolgáltatás mellé csatolmányként be kell nyújtania a rendelet szöveges formátumát is. A rendelet alapján ellenőrzési szempontok kerülnek - az adóhivatal által alkalmazott feldolgozói programba – beépítésre arra vonatkozóan, hogy adózó a helyi iparűzési adóbevallását a települési önkormányzat által megadott adómértékek szerint készítette-e el. Az adatszolgáltatások kontroll adatként is szolgálnak. Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: január 15.

7 Csatolmány (önkormányzati rendelet )
Piaci és vásá rozó Építő-ipar és kuta-tás egyéb Csatolmány (önkormányzati rendelet )

8 HIPA adóalanyok Tartalom: a január 1-én nyilvántartott HIPA adóalanyok adatai Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: január 31. Nyomtatvány száma várhatóan: 10THIPAÖ

9 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖ jelű adatlap képe I.

10 Adóalany-nyilvántartás A ‘THIPAÖ jelű adatlap képe II.

11 2010. március 15-i adóelőleg Tartalom: esedékes adóelőleg megfizetése
Kötelezett: Adózó Kötelezettség jellege: pénzügyi rendezés még az önkormányzati számlaszámokra Határidő: március 15.

12 2010. március 15-i befizetések
Tartalom: március 15-én esedékes és megfizetett HIPA előleg Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: április 30. Nyomtatvány száma várhatóan: 10A12

13 10A12. számú adatszolgáltatás a 2010
10A12. számú adatszolgáltatás a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről A március 15-én esedékes helyi iparűzési kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesítenie az adózónak. Az állami adóhatóság a március 15-én esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Abban az esetben, ha ezt az előleget az adózó nem fizette meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi. Az adatszolgáltatás két lapból áll. A második – 01 lap – dinamikus lap.

14 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

15 Nem könyvelődik, tájékoztató adat
Dinamikus lap A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni. Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét.

16 2009. évi HIPA bevallás Kötelezett: Adózó
Kötelezettség jellege: bevallás még az önkormányzati adóhatósághoz Határidő: május 31.

17 2009. évi HIPA bevallás és a 2009. évi feltöltés
Tartalom: évi HIPA bevallás és a feltöltés adatai Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: június 30. Nyomtatvány száma várhatóan: 10A13

18 10A13. számú adatszolgáltatás a 2009
10A13. számú adatszolgáltatás a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről , valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról. a szeptember 15-én esedékes és a március 15-én esedékes adóelőleg összege elválaszthatatlan részét képezi az adózók által benyújtandó bevallásoknak. Az adatok adózónként összesítve (fő-adónemen), illetve az al-adónemekre, HIPA-kódokra lebontva az önkormányzatonként is megjelennek. A d) e) f) oszlopok adatait nyilvántartjuk, nem könyvelődnek, a g) és a h) oszlop adatait könyveljük adózónként és HIPA kódonként.

19 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

20 Dinamikus lap Könyvelődő tételek Tájékoztató adatok

21 2010. szeptember 15-i adóelőleg
Tartalom: esedékes adóelőleg megfizetése Kötelezett: Adózó Kötelezettség jellege: pénzügyi rendezés már az APEH felé Határidő: szeptember 15.

22 2010. évi feltöltési kötelezettség
Tartalom: Feltöltés pénzügyi rendezése Kötelezett: Adózó Kötelezettség jellege: pénzügyi rendezés már adóhatóság irányába Határidő: december 20.

23 2011. március 15-i adóelőleg Tartalom: esedékes adóelőleg megfizetése
Kötelezett: Adózó Kötelezettség jellege: pénzügyi rendezés már az APEH felé Határidő: március 15.

24 2010. évi HIPA bevallás Kötelezett: Adózó
Kötelezettség jellege: bevallás már az APEH felé Határidő: május 31.

25 Önkormányzati rendeletek
Tartalom: önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, törléséről Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: rendelet kihirdetését, módosítását, törlését követő 8. nap Nyomtatvány száma várhatóan: 10A14

26 10A14. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adót megállapító rendelet bevezetésével, módosításával, megszűntetésével kapcsolatosan Az önkormányzati rendeletek változásának esetén nyújtják be az önkormányzatok (bevezetés, módosítás, megszüntetés), a b. pontban legördülő menüben választható, hogy melyik eseményről van szó. Egyéb adataiban megegyezik a 10A10 adatszolgáltatási lappal. Az önkormányzatnak a rendelet módosítását követő 8 napon belül a változásról az állami adóhatóságot tájékoztatnia kell. A rendelet szövegét csatolmányként meg kell küldenie az önkormányzatnak.

27 1. érték – bevezetés, 2. érték – módosítás 3. érték – megszüntetés Az adatlap a 10A10. számú adatlaphoz képest annyiban mutat változást, hogy a rendelet hatályát bontottuk hatály kezdetre és hatály vége dátumra.

28 Önkormányzati rendeletek bevezetése esetén…
Tartalom: bevezetés esetén egyidejűleg az önkormányzati MÁK azonosítóról, továbbá az önkormányzati számlaszámról adatszolgáltatás. Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: rendelet kihirdetését, módosítását, törlését követő 8. nap Nyomtatvány száma várhatóan: 10THIPAÖSZ

29 Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések
Tartalom: Önkormányzati, adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében feltárt alkalmi jelleggel végzett tevékenység adatairól; ideiglenes tevékenységhez kiadott engedélyekről Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: tárgyhónap utolsó napjáig Nyomtatvány száma várhatóan: 10THIPAÖ

30 2009. évi HIPA bevallás önellenőrzése
Tartalom: HIPA alanya által a évre benyújtott önellenőrzés adatairól (ezt ugyanis még az önkormányzatok felé teljesíti) Kötelezett: Önkormányzat Kötelezettség jellege: adatszolgáltatás az APEH felé Határidő: önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül Nyomtatvány száma várhatóan: 10A15

31 Az 10A15. számú önkormányzatok adatszolgáltatása a 2009
Az 10A15. számú önkormányzatok adatszolgáltatása a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegével kapcsolatosan Az adatszolgáltatás 2 lapból áll, főlapból és 01-es lapból Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: A évre vonatkozó önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül

32 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

33 Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét. az e) oszlopba a szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni.

34 Adatszolgáltatások jellemzői:
Az adatszolgáltatás jellegének meghatározását szolgáló kódkocka legördülős részében a következők választhatók: Alap adatszolgáltatás, ebben az esetben a kódkocka üresen marad; Módosítás esetén a kódkockába „M” betűt kell jelölni; Javítás esetében a kódkocka üresen marad, azonban a fejlécben található „Az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódja” kódkockába be kell írni az eredeti adatszolgáltatás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.

35 Adatszolgáltatások jellemzői:
Módosításnak akkor van helye, ha az önkormányzat utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt valamely adat, az adatszolgáltatás nem teljes körű. Módosítás esetén a módosított, „új” adatokkal együtt, valamennyi – a módosítással érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett – adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket a módosítás nem érint, az eredeti (alap) adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni. Ha már a módosított adatszolgáltatást kell módosítani,akkor „M” betűt kell jelölni az „adatszolgáltatás jellege” kódkockában.

36 Adatszolgáltatások jellemzői:
Az adatszolgáltatás javítása Az adóhatóság az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltatás az adatszolgáltató közreműködése nélkül nem javítható ki – megfelelő határidő kitűzésével az adatszolgáltatót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A felhívást az adatszolgáltatás benyújtásával érintett önkormányzat elektronikus tárhelyére küldi az állami adóhatóság. Az adatszolgáltatás javítása esetén az „adatszolgáltatás jellege” kódkockát nem kell kitölteni, üresen marad. Minden egyes adatszolgáltatás „érkeztető nyugtát” kap. Amennyiben az önkormányzat adatszolgáltatásában az állami adóhatóság hibát észlel (például: a törzskönyvi azonosítószám elírásra került) az elektronikus tárhelyre küldött levéllel értesíti az adatszolgáltatást beküldő önkormányzati adóhatóságot.

37 Adózókat érintő változások (amiről eddig nem volt szó)
Bejelentési kötelezettség január 1-ét követő megkezdett tevékenység tekintetében APEH felé Bevallási kötelezettség ideiglenes tevékenység esetén APEH felé. Adófizetési kötelezettség: határidők nem változnak

38 Technikai tudnivalók Adatszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok használata: Letöltése Kitöltése Elküldése A már elküldött nyomtatvány kezelése

39 A benyújtás részletes menete
A számítógépre telepíteni kell a Java futtatókörnyezet legalább 1.5 verzióját. Ehhez segítséget kaphat az APEH honlapjának " oldalán. A Java futtatókörnyezet meglétének vizsgálata Futtassuk a "java -version" parancsot. Ha a parancs végrehajtása során 1.5 vagy ennél magasabb verziót jelez ki a gépe, akkor nincs szükség telepítésre A Java futtatókörnyezet telepítése Böngészőprogrammal a " címről ingyenesen letölthető és telepíthető.

40 Technikai tudnivalók

41 2009. szeptember 8.

42 2009. szeptember 8.

43 2009. szeptember 8.

44 2009. szeptember 8.

45 2009. szeptember 8.

46 2009. szeptember 8.

47 2009. szeptember 8.

48 Technikai tudnivalók

49 2009. szeptember 8.

50 A benyújtás részletes menete
C/ A nyomtatványok programjainak letöltése Önkormányzatok által beküldendő adatszolgáltatások nyomtatványainak számai: 10A10 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A12 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A13 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A14 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A15 : ADATSZOLGÁLTATÁS A keresett nyomtatványkitöltő programot úgy éri el leggyorsabban, ha kiválasztja a keresőben (Bevallás száma legördülő menüből) a nyomtatvány számát. Ennek hiányában, kérjük, használja az összetett keresést.

51 2009. szeptember 8.

52 2009. szeptember 8.

53 2009. szeptember 8.

54 2009. szeptember 8.

55 A benyújtás részletes menete
A nyomtatványok kitöltése: az Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével A nyomtatvány teljes kitöltése és a csatolmányok kezelése után a program Ellenőrzések/Ellenőrzés menüpontjára kattintva kell a kitöltés helyességét megvizsgálni A kitöltő által kifejlesztett programmal A megfelelően elnevezett (nyomtatványjel_ adózó adószáma_adózó neve_a technikai leírásban ismertetett módon kialakított szám.enyk) állományt kell a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\mentesek könyvtárba elhelyezni. A csatolmányok a felhasználó könyvtárában található abevjava\csatolmanyok könyvtárba kerülnek.

56 2009. szeptember 8.

57 2009. szeptember 8.

58 2009. szeptember 8.

59 2009. szeptember 8.

60 2009. szeptember 8. 60

61 2009. szeptember 8. 61

62 2009. szeptember 8.

63 2009. szeptember 8.

64 A benyújtás részletes menete (6)
F/ A nyomtatványok feladása a hivatali portálra : A hivatali portál meghívható: böngészőprogrammal közvetlenül a " címről az Általános Nyomtatványkitöltő program Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali kapuval menüjének Elektronikus küldés a Hivatali kapun keresztül menüpontja használatával.

65 2009. szeptember 8.

66 2009. szeptember 8.

67 2009. szeptember 8.

68 Mi a Hivatali Kapu? A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer, KR) része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. Hivatali kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a központi rendszerhez. A csatlakozás a Miniszterelnöki Hivatal és a csatlakozandó hivatal között megkötött megállapodás alapján történik. A csatlakozás során a hivatalok „regisztrálják” ügyintézőiket. A HKP-hoz hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők azonosítása Ügyfélkapu regisztrációval történik, ezért a Hivatali Kapu használatának alapvető feltétele az ügyintézők számára az Ügyfélkapu-regisztráció (

69 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztatási Osztály APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága"

Hasonló előadás


Google Hirdetések