Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ JANUÁR 1.-TŐL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI IPARŰZÉSI ADÓ JANUÁR 1.-TŐL"— Előadás másolata:

1 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 2010. JANUÁR 1.-TŐL
dr. Horváth Szabolcs szakigazgató Leszkovich Ildikó főosztályvezető

2 A jogszabály módosítás célja:
Cél: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése egy bevallás (települési önkormányzatonként részletezve) egy befizetés A helyi iparűzési adó továbbra is az önkormányzat bevételét képezi

3 Az önkormányzati adóhatóság feladatai:
II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es évekre Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a év még átmeneti időszak a évről a bevallást még az önkormányzatokhoz kell benyújtani (2010. május 31-ig) a március 15-i előleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni (behajtás)

4 Az önkormányzati adóhatóság feladatai:
II. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóztatási feladatok megoszlása, különös tekintettel a 2010 – 2011-es évekre Az önkormányzati adóhatóság feladatai: a tevékenységüket december 31-éig megszüntető adózókkal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok végzik a január 1-jét megelőző adóévekben esedékes kötelezettségek tekintetében az önkormányzati adóhatóság jár el hitelezőként elévülés: január 1-jét megelőző adómegállapítási időszakot érintő adó megállapításához való jog legkésőbb december 31-én elévül (ellenőrzés, önellenőrzés)

5 Az állami adóhatóság feladatai
Hatáskörét a január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja a március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti a szeptember 15-én esedékes előleg megfizetését az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti

6 Az állami adóhatóság feladatai
a tevékenységüket december 31-ét követően megszüntető adózók január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben jár el hitelezőként a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében a december 31-ét követő adóévekben esedékessé váló követelések tekintetében jár el hitelezőként a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó követelések tekintetében jár el, illetve ezen követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítója

7 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
bejelentési kötelezettség: adókötelezettség keletkezése illetve megszűnése (15 napon belül) az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján bevallási kötelezettség 2009. adóévről az önkormányzatokhoz nyújtja be 2010. adóévről az állami adóhatósághoz egy bevallás önkormányzatonként részletezve adóelőleg-kiegészítés összegéről (tárgyév utolsó hónap 20. napjáig)

8 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
adófizetési kötelezettség egy számlára kell megfizetni előlegfizetés határideje nem változik előleg-kiegészítés megfizetésének határideje nem változik ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján 2010. március 15-én esedékes előleget és a május 31-én esedékes elszámolandó különbözetet még az önkormányzati adóhatóság felé kell rendezni önellenőrzési pótlékot önkormányzatonként kell megállapítani

9 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
2010-ben fizetendő előlegek: a vállalkozónak a helyi iparűzési adóra a március 15. napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kell megfizetnie;

10 Az adózók kötelezettségeit érintő változások
2010-ben fizetendő előlegek: a szeptember 15.-i adóelőleg-részletet a es adóév adója és az önkormányzati adóhatóság által a március 15. napjáig előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell bevallani az önkormányzati adóhatósághoz, megfizetni azonban az állami adóhatóságnak kell; a évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket iparűzési adó esetén az állami adóhatósághoz kell bevallani

11 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai
Egyszeri adatszolgáltatások 2010. január 15-ig: a 2010-ben hatályos helyi iparűzési adót szabályozó önkormányzati rendeletekről arról a költségvetési számlaszámról, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő utalásokat teljesíti 2010. január 31. napjáig: a január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről, telephelyéről 2010. április 30. napjáig: a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről, valamint az önkormányzati adóhatóság által előlegmérséklés címén módosított előleg összegéről

12 III. Az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási feladatai
Egyszeri adatszolgáltatások 2010. június 30. napjáig: a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adó összegéről és az azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről (előjel helyesen), az adózó a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatáról az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül: a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről eltérő üzleti évesekre: speciális határidők

13 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek
Rendszeres adatszolgáltatások kihirdetéstől számított 8 napon belül önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról, megszüntetéséről a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát, valamint költségvetési számlaszámát, amelyre az állami adóhatóság a helyi iparűzési adóval összefüggő átutalását teljesíti.

14 Az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek
Rendszeres adatszolgáltatások minden hónap utolsó napjáig a rendelkezésre álló, különösen az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében beszerzett adatok alapján az illetékességi területen ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról, továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról (ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről) (adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés: az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében jogalkotó hatáskört biztosít az önkormányzati adóhatóság számára ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységet végző adózók vonatkozásában adatgyűjtésre irányuló helyszíni ellenőrzés folytatására)

15 IV. Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
5 főszámla: önkormányzatonként megbontva helyi iparűzési adó helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő önellenőrzési pótlék helyi iparűzési adóval összefüggő adóbírság helyi iparűzési adóval összefüggő mulasztási bírság

16 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
befizetések elszámolása: a befizetést az adózók egy adónemszámlára teljesítik elszámolási szabály: a kimutatott kötelezettségek alapján először a korábban esedékes tartozásokra azonos esedékességű tartozások esetén azok arányában a túlfizetés összege nem kerül felosztásra

17 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
a bevételre jogosult települési önkormányzatok között a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megillető adó arányában a befizetés teljesítésétől számított 30 napon belül a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján az állami adóhatóság önkormányzatonként kimutatja utalás: felosztást követő 5 napon belül késedelmes utalás esetén az állami adóhatóság késedelmi pótlékkal megegyező mértékű kamatot fizet

18 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
„Előlegutalások” az esedékességet megelőző munkanapon települési önkormányzat költségvetési számlájára az eltérő üzleti évesek esetében az esedékességi időpontok az eltérő üzleti évhez igazodnak 2010. szeptember 15. utalás szeptember 14-én adózó által bevallott szeptember 15-i előleg összegét ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval

19 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
2010. december 20. utalás december 17-én az adóévet megelőző évre az adózó által bevallott adó, valamint az adóévre bevallott és megfizetett adóelőleg különbözetének összegét ha az adózó a bevallásában feltüntetett adóelőleg-kiegészítés összege megegyezik az adóhatóság által átutalt összeggel, de az adózó a bevallott összeget nem fizeti meg az állami adóhatóság elszámol az adózóval ha az adózó bevallásában kimutatott adóelőleg összege eltér az állami adóhatóság által kiutalt összegtől, az állami adóhatóság elszámol az önkormányzattal

20 Helyi iparűzési adó bevételek felosztása, átutalása
2011. március 15. utalás március 15-ét megelőző munkanapon adózó által bevallott március 15-i előleg összegét (amelyet a június 30-i adatszolgáltatás alapján kell felkönyvelni) ha az adózó a bevallott előleget nem fizeti meg, az állami adóhatóság elszámol az adózóval 2011. május 31. utalás május 30-án a adóévre benyújtott bevallás alapján a települési önkormányzatonként nettó módon megállapított pozitív előjelű elszámolási különbözetet

21 V. Az állami adóhatóság és az önkormányzat közötti elszámolás
ha az önkormányzatnak helyi iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége keletkezik (pl: önellenőrzés vagy ellenőrzés következtében) a törvényben meghatározott szabályok szerint

22 VI. HIPA késedelmi pótlék felszámítása
től hatályos az Art. 43. § (10) bekezdése, amely szerint az állami adóhatóság helyi iparűzési adót, illetve a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot, adóbírságot, mulasztási bírságot külön számlákon, a bevételre jogosult települési önkormányzatonként tartja nyilván. Az Art § (1) bekezdés szerint a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható. Helyi iparűzési adó esetén a késedelmi pótlékot a települési önkormányzatonként kimutatott tartozás, illetve megállapított adóhiány összege után települési önkormányzatonként, külön kell felszámítani.

23 VII. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos további eljárási szabályok
Ellenőrzés: adókülönbözet, adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék megállapítása települési önkormányzatonként Fizetési könnyítés, adómérséklés: a kérelem tárgyában döntés első fokon az önkormányzati adóhatóság – törvényben maghatározott jogvesztő határidőn belül előterjesztett – nyilatkozata alapján történik, az első fokú határozatot az állami adóhatóság ezen önkormányzati adóhatósági nyilatkozat alapján kiadmányozza az önkormányzat számára nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult

24 Helyi iparűzési adó Adatszolgáltatások

25 Jogszabályi háttér A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (továbbiakban Krtv.) A helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról

26 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
2010. január 15-ig történő benyújtási határidővel, a január 1-jén hatályban lévő önkormányzati rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatás, a Krtv. 215.§ (3) bekezdése alapján, (10A10. sz. adatszolgáltatás) 2010. január 15-ig közli azt a költségvetési számlaszámot, amelyre az állami adóhatóság az önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, a Krtv § (4) bekezdése alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap)

27 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
2010. január 31-ig adatot szolgáltat az általa január 1-jén nyilvántartott iparűzési adóalanyok adószámáról, székhelyéről és a Htv. szerinti telephelyéről, a Krtv § (2) bekezdése alapján (10THIPAÖ sz. adatlap)

28 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
2010. április 30-ig be kell küldeni a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét tartalmazó adatszolgáltatást, a Krtv § (1) a) pontja alapján (10A12. sz. adatszolgáltatás)  2010. június 30-i benyújtási határidővel ad számot a adóévről, a 2010-ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről , valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról, a Krtv § (1) c) és d) pontja alapján, (10A13. sz. adatszolgáltatás)

29 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
2010. évben a adóévet érintő, az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegéről is be kell nyújtani adatszolgáltatást – az önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül – abban az esetben, ha azt az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően nyújtotta be a vállalkozó, a Krtv § (1) b) pontja alapján, (10A15. sz. adatszolgáltatás)

30 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
folyamatosan kerül benyújtásra az adatszolgáltatás a helyi iparűzési adót megállapító önkormányzati rendelet bevezetéséről, módosításáról és megszűnéséről, az Art. 52. § (18) bekezdése a) pontja alapján. (10A14. sz. adatszolgáltatás) folyamatosan kerül benyújtásra adatszolgáltatás a helyi iparűzési adó bevezetése esetén az önkormányzat kincstár által használt azonosítószámáról, valamint költségvetési számlaszámáról, amelyre az állami adóhatóság a települési önkormányzatot megillető helyi iparűzési adó, továbbá a helyi iparűzési adóval összefüggő késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és mulasztási bírság átutalását teljesíti, az Art. 52. § (18) bekezdése b) pontja alapján (10THIPAÖSZ sz. adatlap)

31 Az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettsége
folyamatosan, minden hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az illetékességi területén az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység kezdetének és befejezésének időpontjáról továbbá az általa ismert, a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatokról, különös tekintettel az ideiglenes (alkalmi) jellegű iparűzési tevékenység folytatásával összefüggő, általa kiadott engedélyekről, az Art. 52. § (19) bekezdése alapján (10THIPAÖ sz. adatlap)

32 Önkormányzatokat érintő új rendelkezések
Az Art. 52. §-a a következő új (20)–(22) bekezdésekkel egészül ki: „(20) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóüggyel összefüggő valamennyi iraton – ideértve az elektronikus úton megküldött iratot is – feltünteti az érintett települési önkormányzat kincstár által használt azonosítószámát. (21) A költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. (22) Az önkormányzati adóhatóságot terhelő adatszolgáltatási kötelezettséget körjegyzőség esetén települési önkormányzatonként kell teljesíteni.”

33 A benyújtás részletes menete (1)
A számítógépre telepíteni kell a Java futtatókörnyezet legalább 1.5 verzióját. Ehhez segítséget kaphat az APEH honlapjának " internetes_ html" oldalán. A Java futtatókörnyezet meglétének vizsgálata Futtassuk a "java -version" parancsot. Ha a parancs végrehajtása során 1.5 vagy ennél magasabb verziót jelez ki a gépe, akkor nincs szükség telepítésre A Java futtatókörnyezet telepítése. Böngészőprogrammal a " címről ingyenesen letölthető és telepíthető.

34 A benyújtás részletes menete (2)
A számítógépre telepíteni kell az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot. Ezt a böngészőprogrammal a címről lehet megtenni. (Itt is le lehet tölteni a Java keretprogramot) A legegyszerűbb, ha a telepítés közben feltett kérdésekre elfogadjuk a program által felajánlott lehetőséget.

35 A benyújtás részletes menete (3)
C/ A nyomtatványok programjainak letöltése Önkormányzatok által beküldendő adatszolgáltatások: 10A10 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A12 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A13 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A14 : ADATSZOLGÁLTATÁS 10A15 : ADATSZOLGÁLTATÁS Önkormányzatok által beküldendő adatlapok: 10THIPAÖ : ADATLAP 10THIPAÖSZ : ADATLAP A keresett nyomtatványkitöltő programot úgy éri el leggyorsabban, ha kiválasztja a keresőben (Bevallás száma legördülő menüből) a nyomtatvány számát. Ennek hiányában, kérjük, használja az összetett keresést.

36 A benyújtás részletes menete (4)
D/ A nyomtatványkitöltő (ÁNYK és konkrét nyomtatványok) programok letöltése: Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével. az APEH honlapjáról ( Nyomtatványok telepítése: A nyomtatvány számának kiválasztását követően megjelenik a bevallás számához tartozó nyomtatvány letöltési lehetősége. A telepítésre kattintva megkezdődik a nyomtatvány kitöltő programjának telepítése. Ajánljuk az aktív súgó telepítését is.

37 A benyújtás részletes menete (5)
A nyomtatványok kitöltése: Általános Nyomtatványkitöltő program segítségével A nyomtatvány teljes kitöltése és a csatolmányok kezelése után a program Ellenőrzések menüpontjára kattintva kell a kitöltés helyességét megvizsgálni A kitöltő által kifejlesztett programmal A megfelelően elnevezett a technikai leírásban ismertetett módon kialakított állományt kell a felhasználó könyvtárában található abevjava\mentesek könyvtárba elhelyezni. A csatolmányok a felhasználó könyvtárában található abevjava\csatolmanyok könyvtárba kerülnek.

38 A benyújtás részletes menete (6)
F/ A nyomtatványok feladása a hivatali portálra : A hivatali portál meghívható: közvetlenül " címről az ÁNYK program Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Hivatali kapuval menüjének Elektronikus küldés a Hivatali kapun keresztül menüpontja használatával.

39 A benyújtás részletes menete (7)
A hivatali portál felkínálja a számítógépen a felhasználó könyvtárában található abevjava\krtitok könyvtárban lévő állományokat beküldésre. Kijelölés és elfogadás esetén az állományok a portálon beküldésre kerülnek. Erről EBEV nyugtát, beérkeztetési igazolást ad az ügyfélnek. Az állami adóhatóság az előbbiekben leírt módon hozzá eljuttatott nyomtatványok vizsgálata után az ügyfélnek az értesítési tárhelyre üzenetet küld a hibátlan vagy a hibás nyomtatvány beérkezéséről.

40 Segítség a Hivatali Kapu használatához

41 Mi a Hivatali Kapu? A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (Központi Rendszer, KR) része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. Hivatali kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a központi rendszerhez. A csatlakozás a Miniszterelnöki Hivatal és a csatlakozandó hivatal között megkötött megállapodás alapján történik. A csatlakozás során a hivatalok „regisztrálják” ügyintézőiket. A HKP-hoz hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők azonosítása Ügyfélkapu regisztrációval történik, ezért a Hivatali Kapu használatának alapvető feltétele az ügyintézők számára az Ügyfélkapu-regisztráció (

42 A Hivatali Kapu használata
A Hivatali Kapu egy böngészővel elérhető, internetes alkalmazás. Elérhető a oldalon. Ahhoz, hogy a felhasználó bejelentkezhessen Hivatali Kapujába, először be kell jelentkeznie bejelentkezési nevével és jelszavával az Ügyfélkapuba.

43 Miután bejelentkezett az Ügyfélkapun (és a www. magyarorszag
Miután bejelentkezett az Ügyfélkapun (és a oldalon áll), be kell jelentkeznie a Hivatali Kapuba is. Az ügykezelő felhasználónak meg kell adni hivatala azonosítóját (Hivatal rövid neve) és az ehhez tartozó jelszót.

44 Hivatal rövid neve: A hivatal egyedi azonosítója (rövid neve), melynek meghatározására a hivatal központi rendszerhez történő csatlakozásakor kerül sor. Hivatali jelszó: A hivatali ügykezelőhöz tartozó jelszó. A mezők kitöltését követően nyomja meg a gombot! Ezzel az alkalmazás ellenőrzi, hogy az ügyfélkapuba bejelentkezett ügyfél részére a megadott hivatal esetében az ügykezelői jogkör engedélyezett-e. Ha nem jogosult, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Ha jogosult a hivatali ügyek kezelésére, akkor megjelenik az alkalmazás főoldala, a postafiók állapot jelentés.

45 A nyitóképernyő

46 Dokumentumok listázása
Keresés, szűkítés Amennyiben a hivatal postafiókjában lévő dokumentumokra, azok adataira kíváncsi, kattintson a Dokumentumok fülre! A lekérdezéshez szűkítési feltételeket is választhat. Ezeket a képernyő felső blokkjában, a keresési ablakban lehet megadni.

47 Szűkítési lehetőségek Találati lista

48 A hivatal részére érkező dokumentumok három nagy csoportra oszthatóak.
Dokumentum letöltése A hivatal részére érkező dokumentumok három nagy csoportra oszthatóak. Az ügyfelek által kitöltött és felküldött dokumentumok, melyek alapja egy a hivatal által előállított formanyomtatvány (ÁNYT-vel tervezett és ÁNYK-val kitöltött kr kiterjesztésű űrlap). Más hivatalok által küldött üzenetek. Formailag és tartalmilag ezek lehetnek formanyomtatványok (űrlapok), illetve tetszőleges típusú fájlok. A központi rendszer üzenetei, melyek egyes rendszerfolyamatok kapcsán automatikusan képződnek a hivatal számára: Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által az ügyfél részére küldött dokumentum ügyfél általi átvételéről. Visszaigazolási üzenet, egy a hivatal által küldött és az ügyfél által 5 napig át nem vett üzenet törléséről, melynek hatására a hivatalnak az üzenet tartalmát postai úton kell kézbesítenie.

49 Ügyfél vagy más hivatal által küldött dokumentum letöltése
Letöltés folyamata Az ügykezelő által kiválasztott dokumentumot elkéri az alkalmazás a hivatal postafiókjából. A letöltés során elhelyezi a dokumentumot az ügykezelő által megadott könyvtárba A dokumentum letöltésével egy időben elhelyez a könyvárban egy információs fájlt is <érkeztetésiszám>.info.xml néven. A fájl a letöltött dokumentum boríték adatait tartalmazza. File letöltése Amennyiben tehát a kiválasztott dokumentum érkeztetési számára (linkre) kattint, letöltheti a dokumentumot. A fájl letöltési ablakban megjelenik a letöltésre kerülő dokumentum érkeztetési száma. Input paraméterként megadandó a letöltés helye és a hivatal titkosító kulcsának helye.

50

51 Információs adatok Letöltési üzenet Az itt megnevezett fájlnak kell megjelennie… … az itt könyvtárban.

52 File feltöltés Hivatal számára

53 A dokumentum küldéséhez, feltöltéshez az alábbi adatok megadása szükséges:
KRID: A címzett hivatal azonosító száma a Központi Rendszerben. Rövidnév: A címzett hivatal rövidneve. A legördülő listából választható ki, illetve folyamatos gépeléssel kereshető is. Amennyiben űrlapfájlt (ÁNYT-vel tervezett, ÁNYK-val kitöltött .kr kiterjesztésű fájl) kívánunk feltölteni, a fejlécadatokból a rendszer automatikusan beilleszti a címzett nevét a Dokumentum típus azonosítóját, illetve a Dokumentum típus leírását. Ezek után, ha más címzettet próbálunk megadni, a küldés sikertelen lesz. A KRID és a Rövidnév közül elég csak az egyiket megadni a címzett hivatal azonosításhoz. Feltöltendő dokumentum neve: A gomb segítségével az ügykezelő kiválaszthatja a feltöltendő, elküldendő dokumentumot. Alapértelmezett könyvtárként a program felajánl egy könyvtárat (operációs rendszer beállítástól függ!), de olyan könyvtárat jelöl meg, amilyet szeretne.

54 Feltöltés visszaigazolása
A feltöltést követően a „Feltöltés visszaigazolása” blokkban megjelennek a visszaigazolás adatai, az érkeztetési szám és az visszaigazolási információkat tartalmazó rendszerüzenet fájl neve. Az „Üzenet” blokkban megjelenő üzenet nyújt információt a feltöltés eredményéről.

55 BŐVEBBEN az ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL és ADATBEJELENTÉSEKRŐL

56 Adatszolgáltatások jellemzői: (1)
az adatszolgáltatások csak elektronikus formában nyújthatók be, az önkormányzatokat a Magyar Állam Kincstár által alkalmazott 6 jegyű számmal azonosítjuk, az önkormányzatok által benyújtandó adatszolgáltatások határideje nem jogvesztő, az adatszolgáltatás tartalmazza az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait

57 Adatszolgáltatások jellemzői: (2)
Az adatszolgáltatás jellegének meghatározását szolgáló kódkocka legördülős részében a következők választhatók: Alap adatszolgáltatás, ebben az esetben a kódkocka üresen marad; Módosítás esetén a kódkockába „M” betűt kell jelölni; Javítás esetében a kódkocka üresen marad, azonban a fejlécben található „Az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódja” kódkockába be kell írni az eredeti adatszolgáltatás 10 jegyű vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg.

58 Adatszolgáltatások jellemzői: (3)
Módosításnak akkor van helye, ha az önkormányzat utóbb észlelte, hogy az adóhatóság által elfogadott adatszolgáltatásból kimaradt valamely adat, az adatszolgáltatás nem teljes körű. Módosítás esetén a módosított, „új” adatokkal együtt, valamennyi – a módosítással érintett adatszolgáltatáson szerepeltetett – adatot ki kell tölteni. Azokat az adatokat, amelyeket a módosítás nem érint, az eredeti (alap) adatszolgáltatásban feltüntetett módon meg kell ismételni.

59 Adatszolgáltatások jellemzői: (4)
Ha már a módosított adatszolgáltatást kell módosítani, akkor „M” betűt kell jelölni az „adatszolgáltatás jellege” kódkockában. Az összeg adatokat forintban kell megadni.

60 Adatszolgáltatások jellemzői: (5)
Az adatszolgáltatás javítása Az adóhatóság az adatszolgáltatás helyességét megvizsgálja, és amennyiben az adatszolgáltatás az adatszolgáltató közreműködése nélkül nem javítható ki – megfelelő határidő kitűzésével az adatszolgáltatót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. A felhívást az adatszolgáltatás benyújtásával érintett önkormányzat elektronikus tárhelyére küldi az állami adóhatóság. Az adatszolgáltatás javítása esetén az „adatszolgáltatás jellege” kódkockát nem kell kitölteni, üresen marad.

61 (10THIPAÖSZ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.15.
Önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása saját magára nézve Az önkormányzat 6 jegyű törzskönyvi nyilvántartási száma (A körjegyzőség minden egyes települése külön törzskönyvi számot kap) Az önkormányzat költségvetési számlaszáma és a pénzintézet adatai Az önkormányzatok azonosítása MÁK-azonosító = adatlap hivatali kapun benyújtása Technikai azonosító = önk. adóhatósági rendszerekben való azonosíthatósága, (HIPA-kód) Az önkormányzatok azonosításához, adózókra vonatkozó adatszolgáltatásaik teljesítésének ellenőrzéséhez nyilvántartásba vételük szükséges. Erre egy külön nyilvántartást tervezünk létrehozni (HIPABANK), amelyben rögzítenénk: az önkormányzatok nevét, székhelyét, MÁK-azonosító számát, HIPA-kódjait, Technikai azonosító számát, és költségvetési számlaszámukat, terveink szerint megtudható lesz ebből, hogy melyik önkormányzat milyen adatlapot adott be és azon mely adózók, adatok szerepeltek. Az önkormányzati bejelentéshez külön adatlapot, a THIPAÖSZ jelűt rendszeresítjük. Ezt az adatlapot is a hivatali kapun keresztül, elektronikusan kell benyújtani, a 6 jegyű MÁK nyilvántartási szám feltüntetésével. A Magyar Államkincstárral egyeztetés alatt áll az a kérdés, hogy valamennyi önkormányzat rendelkezik-e törzskönyvi nyilvántartási számmal? A honlapon lekérdezhető felület szerint például Csengersima, Szamosbecs, Komódtótfalu Községek Körjegyzőségének, ezek közül Csengersimának és Szamosbecsnek van külön-külön nyilvántartási száma, Komódtótfalu Községnek viszont nincsen. Kimondható-e (beleírhatjuk-e a kitöltési útmutatóba), hogy amennyiben az önkormányzat helyi iparűzési adót vezet be – és a rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül ezt be kívánja jelenteni az adóhatósághoz (lásd lentebb) – ahhoz, hogy ezt megtehesse, a MÁK-tól törzskönyvi nyilvántartási számot kell igényelnie? Az adóhatósághoz bejelentendő költségvetési számla: Az Art január 1-jétől hatályos módosításával a helyi iparűzési adó beszedésével kapcsolatos hatáskörök az Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz kerültek. Az Art. 43. § (10) bekezdése értelmében az állami adóhatóság köteles felosztani a megfizetett helyi iparűzési adóból, illetve az azzal összefüggő késedelmi pótlékból, önellenőrzési pótlékból, adóbírságból, mulasztási bírságból származó bevételeket a bevételre jogosult települési önkormányzatok között. Az állami adóhatóság a felosztást követően 5 napon belül átutalja a települési önkormányzat költségvetési számlájára az önkormányzatot megillető összeget. Az állami adóhatóság előtt nem ismert a települési önkormányzat költségvetési számlaszáma, amely feltétele a felosztott összegek kifizetésének. Az Art. 52. § (18) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság helyi iparűzési adó bevezetése esetén a rendelet kihirdetését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatósághoz kincstári azonosító számát és költségvetési számlaszámát. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény 215. § (4) bekezdése alapján továbbá a helyi iparűzési adót alkalmazó önkormányzat adóhatóságának január 15-ig közölnie kell költségvetési számlaszámát. Az új törvény kimondja, hogy a költségvetési számlaszám közlésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből eredő kárt az érintett települési önkormányzat viseli, és ez esetben az állami adóhatóság a késedelmes átutalás miatt kamatot nem fizet. Az önkormányzatok azonosítása: MÁK azonosító: Mivel a bejelentéseket a hivatali kapun keresztül kell teljesítenie az önkormányzatoknak és az csak a MÁK által képzett 6-jegyű azonosító (törzskönyvi nyilvántartási szám) alapján lehetséges, az adatlapon az önkormányzatot ez az azonosító szám fogja azonosítani. Az azonosító számokat egyébként leendő törvényi felhatalmazás alapján a MÁK adja át induló állományként, de a törvényjavaslat előírja azt is, hogy ha egy önkormányzat iparűzési adót vezet be, jelentse be az állami adóhatósághoz MÁK-azonosítóját. Technikai azonosító szám: Mivel az adatszolgáltatások állami adóhatóságnál való feldolgozása egyébként adószám központú, ezért a MÁK azonosító számokra egyenként technikai azonosító számot kell képezni, mely a későbbiekben semmilyen adatközlés alkalmával sem alkalmazható az önkormányzatok azonosítására. A MÁK azonosítót és a technikai adószámot az APEH folyószámla kezeléséhez szükséges HIPA – kódnak is meg kell feleltetni. (Az adózóktól érkező HIPA bevallások, és adatbejelentő-lapok csak a „HIPA-kódot” tartalmazhatják.)

62 A ‘THIPAÖSZ jelű adatlap képe

63 10A10. számú adatszolgáltatás, helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendelet(ek)ről 2010.01.15.
Az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton, az állami adóhatóság által közzé tett formában, megküldi a jén hatályos helyi iparűzési adót szabályozó rendeletét/rendeleteit. A rendeletben foglaltakat fel kell sorolni, mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységhez fűződő adómértékeket, mind az adókedvezmény és adómentesség lehetőségét. Az adatszolgáltatás mellé csatolmányként be kell nyújtania a rendelet szöveges formátumát is. A rendelet alapján ellenőrzési szempontok kerülnek - az adóhivatal által alkalmazott feldolgozói programba – beépítésre arra vonatkozóan, hogy adózó a helyi iparűzési adóbevallását a települési önkormányzat által megadott adómértékek szerint készítette-e el. Az adatszolgáltatások kontroll adatként is szolgálnak.

64 Csatolmány (önkormányzati rendelet )
Piaci és vásá rozó Építő-ipar és kuta-tás egyéb Csatolmány (önkormányzati rendelet )

65 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.31.
10THIPAÖ-01 számú lap Adatszolgáltatás az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenységről. Havi rendszerességgel kell benyújtani, de csak akkor,ha az adott hónapban az önkormányzat rendelkezik ideiglenes tevékenységgel kapcsolatos bejelentés alá eső adattal. Adatok: Adóalany azonosító adatai Iparűzési tevékenység kezdete, vége Az engedély kiadásának időpontja

66 10THIPAÖ I.

67 (10THIPAÖ) adatbejelentési kötelezettség 2009. 01.31.
10THIPAÖ-02 számú lap Az önkormányzati iparűzési adóalanyokra vonatkozó EGYSZERI bejelentés az önkormányzat által január 1-jén nyilvántartott állandó adóalanyokról. Adatok: Adóalany azonosító adatai Székhely Telephely (telephelyenként új blokk) Adókötelezettség keletkezésének időpontja

68 10THIPAÖ II.

69 10A12. sz. adatszolgáltatás a 2010
10A12. sz. adatszolgáltatás a március 15-én esedékes és megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegéről A március 15-én esedékes helyi iparűzési adó kötelezettséget még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesítenie az adózónak. Az állami adóhatóság a március 15-én esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Az adatszolgáltatás két lapból áll. A második – 01 lap – dinamikus lap.

70 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

71 Nem könyvelődik, tájékoztató adat
Dinamikus lap A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni. Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét.

72 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét. A d) oszlopba a fizetési meghagyással megállapított március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Az e) oszlopban a március 15-én megfizetett helyi iparűzési adóelőleg összegét kell szerepeltetni. Az f) oszlopban pedig az előlegmérséklés címén módosított előleg összegét. Amennyiben az adóelőleg határozattal módosításra került, úgy a d), és e) oszlopban a határozattal módosított összeget kell feltüntetni. A március 15-én esedékes települési önkormányzat által előírt helyi iparűzési adóelőleg megfizetését még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni.

73 10A12. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
Az április 30-ig teljesítendő adatszolgáltatások határidejére megállapított törvényi határidő nem jogvesztő, de az önkormányzat akkor jár el jogszerűen, ha ezen törvényi határidőben teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét. Amennyiben az adatszolgáltatás hibás kiértesítő levélben kell az önkormányzati adóhatóságot megkeresni. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtása érdekében az önkormányzati adóhatóság járhat el! A 01-lap: 20 fő helyi iparűzési adókötelezettséggel bíró adózóra vonatkozó adat vihető fel.

74 10A13. sz. adatszolgáltatás a 2009
10A13. sz. adatszolgáltatás a adóévről ben benyújtott bevallásban szereplő adóelőleg adatokról, bevallott adóösszegéről, azzal szemben elszámolt adóelőleg (ideértve a megfizetett adóelőleg-kiegészítés összegét is) különbözetéről , valamint a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozatról a szeptember 15-én esedékes és a március 15-én esedékes adóelőleg összege elválaszthatatlan részét képezi az adózók által benyújtandó bevallásoknak. Az adatok adózónként összesítve (fő-adónemen), illetve az al-adónemekre, HIPA-kódokra lebontva az önkormányzatonként is megjelennek. A helyi iparűzési adó előlegek önkormányzatok felé történő utalása az esedékességet megelőző napon történik. A d) e) f) oszlopok adatait nyilvántartjuk, nem könyvelődnek, a g) és a h) oszlop adatait könyveljük adózónként és HIPA kódonként.

75 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni: - az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

76 Dinamikus lap Könyvelődő tételek Tájékoztató adatok

77 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlopba az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét kell beírni. A d) oszlopba a adóévről, 2010-ben benyújtott bevallásban bevallott, a évre vonatkozó adókötelezettség összegét kell beírni. Az e) oszlopba a évben benyújtott bevallásban bevallott, a évre vonatkozó adókötelezettség összegéből a bevallással egyidejűleg megfizetett adó összegét kell rögzíteni. Az f) oszlopba a adóévről a évben benyújtott bevallásban megállapított - előjel helyesen - az elszámolási különbözet összegét szükséges beírni. Ebben az oszlopban csak pozitív szám szerepelhet.

78 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
A g) oszlopba a szeptember 15-én esedékes adóelőleg összegét, az h) oszlopba a március 15-én esedékes adóelőleg összegét kell beírni. Figyelem! A d) e), az f), a g), a h) oszlopokban a nulla értéket is szerepeltetni szükséges.

79 10A13. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (3)
A helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett nyilatkozat blokk kitöltése A i) oszlopba amennyiben az adózó a Htv. 39/A. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. A j) oszlopba, ha az adózó a Htv. 39/A. §-ának (3) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. Az k) oszlopba, amennyiben az adózó a Htv. 39/B. §-ának (2) bekezdése, szerinti - a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározásáról tett – nyilatkozatot, „X”-el kérjük jelölni. Az i), j), k) oszlopok közül csak egy jelölhető!

80 10A14. sz. adatszolgáltatás, helyi iparűzési adót megállapító rendelet bevezetésével, módosításával, megszűntetésével kapcsolatosan Az önkormányzati rendeletek változásának esetén nyújtják be az önkormányzatok (bevezetés, módosítás, megszüntetés), a b. pontban legördülő menüben választható, hogy melyik eseményről van szó. Egyéb adataiban megegyezik a 10A10 adatszolgáltatási lappal. Az önkormányzatnak a rendelet módosítását követő 8 napon belül a változásról az állami adóhatóságot tájékoztatnia kell. A rendelet szövegét csatolmányként meg kell küldenie az önkormányzatnak.

81 1. érték – bevezetés, 2. érték – módosítás 3. érték – megszüntetés Az adatlap a 10A10. számú adatlaphoz képest annyiban mutat változást, hogy a rendelet hatályát bontottuk hatály kezdetre és hatály vége dátumra.

82 10A14. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Ha az a), b) oszlopban szerepel adat, akkor kérjük a c) vagy d) oszlopot is töltse ki, továbbá az önkormányzati rendelet bevezetése és módosítása esetében vagy az e) oszlopban, vagy az f), g), h) oszlopban is tüntessen fel adatot. Az önkormányzati rendelet megszüntetése esetén csak az a), b) és d) oszlop lehet kitöltött. az adatszolgáltatási lap mellé minden esetben csatolni kell az önkormányzati rendelet szövegét pdf formában, melyet a „Csatolmány” kódkockában – X-jelzéssel - jelölni szükséges. Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: amennyiben az önkormányzat rendeletét módosította, vagy helyi iparűzési adót rendelettel bevezette, illetve megszüntette, a rendelet számát, illetve a rendelet szövegét az állami adóhatóságnak a kihirdetéstől számított 8 napon belül köteles megküldeni.

83 10A15. sz. önkormányzatok adatszolgáltatása a 2009
10A15. sz. önkormányzatok adatszolgáltatása a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettség teljesítését megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó és adóelőleg összegével kapcsolatosan Az adatszolgáltatás 2 lapból áll, főlapból és 01-es lapból Az adatszolgáltatás benyújtási határideje: A évre vonatkozó önellenőrzés benyújtásától számított 15 napon belül

84 A főlapon levő blokkban a következő adatokat kell szerepeltetni:
- az adatszolgáltatás készítésére kötelezett önkormányzati adóhatóság adatait: - az önkormányzat azonosítószámát, - az önkormányzati adóhatóság nevét, címét; - az adatszolgáltatás jellegét; - az adóhatóság által hibásnak minősített adatszolgáltatás vonalkódját; valamint annak az ügyintézőnek a nevét és telefonszámát, aki az adatszolgáltatás kitöltésére, kijavítására jogosult.

85 Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét. az e) oszlopba a szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni.

86 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (1)
Az a), b), c) oszlop tartalmazza az önkormányzati adóhatóság illetékességi területén nyilvántartott helyi iparűzési adóalanyok nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét/telephelyét. A d) oszlopba a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adó összegét kell beírni.

87 10A15. számú adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan (2)
Az e) és f) oszlopokban a adóévet érintő, az előlegfeltöltési kötelezettséget megelőzően benyújtott önellenőrzés esetén az önellenőrzéssel módosított adóelőlegek összegeit kell szerepeltetni az alábbi bontásban: az e) oszlopban a szeptember 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell feltüntetni; az f) oszlopba a március 15-i előleg önellenőrzéssel módosult összegét kell beírni.

88 09OKO. Önkormányzati köztartozás bejelentése
Működő adóalanyokra vonatkozó bejelentés, mely valamennyi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adóra vonatkozóan benyújtható az állami adóhatósághoz. Helyi iparűzési adó esetében csak azokra a tartozásokra, melyek a január 1-jét megelőző adóévek kötelezettségeiből erednek. Benyújtás módja: Elektronikus úton, havi rendszerességgel.

89 ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA
FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI (ART. 133/B.§, 134/A.§) KÉRELEM ÖNKORMÁNYZAT APEH 5 NAP APEH ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA Art. 133/B § (1) Az állami adóhatóságnál települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása első fokon az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján történik. A fizetési könnyítés iránti kérelmet az állami adóhatósághoz kell előterjeszteni. Az állami adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben nem vizsgálja. Az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 napon belül megküldi az önkormányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapozottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról. A önkormányzati adóhatóság nyilatkozata részletesen indokolja a fizetési könnyítés feltételeit (esedékességi időpont, részletek összege, pótlékszámítás, stb.) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési könnyítés iránti kérelem elbírálásához szükséges és az általa feltárt tényállást. Az állami adóhatóság a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező elsőfokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezésétől számított 15 napon belül kiadmányozza. (2) Az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló, a nyilatkozat elküldésére meghatározott határidő jogvesztő, ennek elmulasztása esetén a kérelem elbírálására az állami adóhatóság – az önkormányzat nyilatkozata nélkül – jogosult. (3) A fizetési könnyítésről rendelkező első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. (4) Ha az adózó a fizetési könnyítési kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, az önkormányzati adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amelyik – ha a feltételek fennállnak – intézkedik a végrehajtás szüneteltetése iránt. Az értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül az állami adóhatóság a nála nyilvántartott és az adott önkormányzatra kimutatott helyi iparűzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságot. (5) Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében. LÉNYEGBEN EZZEL AZONOS A MÉRSÉKLÉSI KÉRELMEK KEZELÉSÉNEK MENETE. 30 NAP 15 NAP HATÁROZAT JOGORVOSLAT

90 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: - ADÓZÓ KÉRELMÉT 5 NAPON BELÜL TOVÁBBÍTJA AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÉ AKTUÁLIS FOLYÓSZÁMLA ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATJA AZ ÖNKORMÁNYZATOT ÖNKORMÁNYZAT: A HOZZÁ ÉRKEZETT KÉRELMEKRŐL HALADÉKTALANUL TÁJÉKOZTATJA AZ APEH-ET 30 NAPOS JOGVESZTŐ HATÁRIDŐN BELÜL RÉSZLETESEN INDOKOLT NYILATKOZATTAL ELEKTRONIKUS ÚTON KÖZLI A FELTÁRT TÉNYÁLLÁST, DÖNTÉSÉT, ANNAK INDOKAIT (elutasít, engedélyez, pótlékmentesen, pótlékkötelesen, feltételesen stb.)

91 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT KAPCSÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ÁLTALÁNOS ART SZABÁLYOK KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG NEM ENGEDÉLYEZHETŐ: FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS A MEGFIZETETT HELYI ADÓRA [133.§ (3) b)] MÉRSÉKLÉS A KIEGYENLÍTETT ADÓRA [134.§, 134/A. §] NEM VÁLLALKOZÓ MAGÁNSZEMÉLY MÉRSÉKLÉSI KÉRELME ESETÉBEN NEM SZABHATÓ FELTÉTEL [134.§(3)] RÉSZLETEK NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN A KEVDEZMÉNYT ELVESZTI AZ ADÓZÓ [133.§ (9)]

92 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
APEH: AZ ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZATTAL EGYEZŐEN KIADMÁNYOZZA A HATÁROZATOT NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN ÖNÁLLÓAN DÖNT KÖNYVELI A DÖNTÉST AZ ADÓZÓ FOLYÓSZÁMLÁJÁN FIGYELEMMEL KÍSÉRI A TELJESÍTÉST, NEM TELJESÍTÉS ESETÉN „VISSZARENDEZI” A KEDVEZMÉNYT SZÜKSÉG ESETÉN VISSZAKÖVETELÉSI ELJÁRÁST INDÍT ELBÍRÁLJA A JOGORVOSLATI KÉRELMEKET az önkormányzati nyilatkozathoz a jogorvoslati eljárásban és a megismételt eljárásban nincs kötve Az adóhatóság az önkormányzat döntését első fokú eljárásában nem vizsgálhatja felül, ahhoz teljes egészében kötve van. A nyilatkozattal egyező tartalommal adja ki a határozatot. Nyilatkozat hiányában, vagy elkésett nyilatkozat esetén önállóan dönt. A 30 napos jogvesztő határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nincs. Az első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, ideértve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt új eljárást is. A jogorvoslati eljárásban az állami adóhatóság nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához. Ha az önkormányzati adóhatóság fizetési könnyítést/mérséklést engedélyez és a fizetési könnyítéssel érintett tartozás összegét az állami adóhatóság a 43/B. § alapján előlegként átutalta az önkormányzatnak, az állami adóhatóság haladéktalanul intézkedik a fizetési könnyítéssel érintett tartozás 43/A. § szerinti visszakövetelése érdekében.

93 FIZETÉSI KEDVEZMÉNYI KÉRELMEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
TERVEZETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERÉHEZ (APEH) ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KITÖLTENDŐ ELEKRONIKUS ŰRLAP TARTALMA: KÉRELEM ADATAI ÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA FELTÁRT TÉNYÁLLÁS NYILATKOZAT INDOKOLÁSA Az önkormányzati nyilatkozathoz az APEH várhatóan rendszeresít egy elektronikus űrlapot, melyen az önkormányzatok, az APEH által feldolgozható, egységes formában : közölhetik a döntést, rögzíthetik a kérelem, és a döntés részletes adatait a feltárt tényállást a döntés indokolását A PONTOS KIALAKÍTÁS ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA TOVÁBBI EGYEZTETÉST IGÉNYEL

94 Help Dr. Lázár József 96/ 522-311 Gerlach Ildikó 96/ 522-419
Szervezet Regionális Igazgatóságok APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

95 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "HELYI IPARŰZÉSI ADÓ JANUÁR 1.-TŐL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések