Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Fodor Imréné Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Fodor Imréné Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója"— Előadás másolata:

1 Dr. Fodor Imréné Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója
A regionális képző központok felnőttképzést fejlesztő tevékenysége uniós támogatással Dr. Fodor Imréné Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója

2 Regionális képző központok feladatai, szerepe:
magas minőségű európai rendszerekkel és értékekkel ekvivalens, a gazdaság és az egyéni igényeknek megfelelő képzések és szolgáltatások nyújtása, ezzel kapcsolatos tapasztalatok, gyakorlatok terjesztése vizsgáztatás tananyag, módszertani és képzési programok fejlesztése felnőttképzési támogatási programokhoz kapcsolódó koordinációs és szervezési jellegű feladatok végzése az ESZA-ból társfinanszírozott országos programok megvalósítása Elvárás, hogy az RKK-k hálózata feleljen meg az EU-s követelményeknek és a hazai igényeknek egységesen, egyenértékűen, úgy, hogy közben minden RKK hozzáadja a maga speciális értékeit, tapasztalatait, az egyes programokban elvárt standardokhoz.

3 Felnőttképzés feladatai, kihívásai: EU-s trendek:
gyors és adekvát válaszok kellenek a gazdasági és társadalmi igényekre gazdaság/képzés/egyéni szükséglet összehangolása hozzáférés növelése a speciális célcsoportok esetében is rugalmasság, heterogén/atipikus képzési formák magas minőségű, rugalmas intézmények, hálózatok felelnek meg csak a munkaadók és egyének életen át tartó képzési igényeinek „hívószavak”: bevonás, foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, aktív állampolgárság, esélyegyenlőség, …

4 Konklúzió: a képzés gazdasági kényszer és állampolgári igény
Hazai feladatok: Konklúzió: a képzés gazdasági kényszer és állampolgári igény

5 Hazai felnőttképzés fejlesztés és az RKK-k
a regionális képző központok mint állami felnőttképző intézmények, hangsúlyos szereppel bírnak a kihívásokra adandó válaszokban. egységes hálózat, azonos tárgyi és szellemi feltételekkel, képes magas színvonalú fejlesztésre és nagy számú képzések bonyolítására. részvételük az uniós programokban 1996 óta folyamatos (PHARE) 2004-től az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázatokban nagy arányú részvétel

6 RKK-k EU-s támogatással megvalósított felnőttképzési aktivitásai
HEFOP Hátrányos helyzetű településeken élő nők foglalkoztathatóságának javítása HEFOP A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása HEFOP Az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése HEFOP A szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása. A modulrendszerű képzés fejlesztése és bevezetése.

7 RKK-k EU-s támogatással megvalósított felnőttképzési aktivitásai
HEFOP „Lépj egyet előre” program HEFOP Hozzáférés javítása EQUAL – Esélyegyenlőség növelése Leonardo da Vinci program - Szakmai alap- és továbbképzés minőségének fejlesztése, újítások támogatása és a szakképzés nemzetközi jellegének erősítése INTERREG program – határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés, amelynek célja a közösség területének harmonikus, kiegyensúlyozott és tartós fejlődése

8 Módszertani szempontból kiemelt programok:
HEFOP és 3.5.4 HEFOP 3.5.4 felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával a közművelődési intézmények dolgozóinak felnőttképzés szervezésére és bonyolítására alkalmassá tétele tartalmazta a munkaerő-piaci igényfelmérések szakmai, módszertani rendszerét a felnőttképzés jogi, módszertani, szervezési sajátosságait tartalmazó tréningeket, és kísérleti képzések bonyolítását is minden RKK részt vett átlagosan 3-5 közművelődési intézmény bevonásával

9 Módszertani szempontból kiemelt programok:
HEFOP 3.5.1 összetettsége, komplexitása: új szakmai képzési programok kifejlesztése, munkakör-elemzés, SCID, moduláris tananyagok kidolgozása, módszertan kidolgozása speciális célcsoportoknak, terjesztése, e-learning, tananyag és módszer kidolgozása, adatbank létrehozása, nyelvi képzések támogatása nagyságrendje eredményei, hatása válaszai a „hívószavak”-ra

10 Nem számszerűsíthető eredmények „avagy az indikátorok teljesítésén túl is van élet”
Nyitottság, partnerség: sokszínű, minden területre kiterjedő, folyamatos párbeszéden alapuló partneri viszony: munkaerőpiac aktoraival (munkaügyi központok, munkaadók, civilek, stb.) RKK-k hálózatával, NFI/NSZFI-vel, FSZH-val felnőttképzési piac szereplőivel, képző szervezetekkel, oktatókkal egyénekkel Rugalmasság munkaerőpiacnak megfelelő képzések és módszertan; képzők felé; OKJ megújulás, programbővítés

11 folyamatos, célokhoz rendelt együttműködés a szereplők között
speciális eljárások kifejlesztése, alkalmazása képzés előtt, közben és után (munkakör-elemzés, SCID /PDCA, előzetes tudásmérés, stb.) speciális intézményrendszer és adminisztrációs rendszer létrehozása (IT, PVÜ, projektirodák, PEJ, EPEJ) fenntarthatóság követelményének természetessé válása programelemek transzparenciája

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Fodor Imréné Pécsi Regionális Képző Központ igazgatója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések