Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” Egy konferencia „beharangozója”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” Egy konferencia „beharangozója”"— Előadás másolata:

1

2 „A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” Egy konferencia „beharangozója”

3 A szakképzés problémái A munkaerő piaci kereslet és kínálat eltér – hiányszakmák – egyes szakmákban túlképzés, munkanélküliség. A szakképzési iskolarendszer strukturális problémái – nem megfelelő tudásszint – egyes szakmákban tartós hiány – csökkenő létszámú szakmunkásképzés stb. – szétaprózódott intézményrendszer (párhuzamos képzések).

4 A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 1.  Fő cél: megfelelő szintű koordináció kikényszerítésével (fenntartói közös társulások létrehozása) a munkaerő- piaci szükségletek jobb kiszolgálása.  A szakmai vizsgáztatás komplex rendszerének a megteremtése.  A szakképzés koherens tartalmi szabályozása.  A pályakövetési rendszer bevezetésének törvényi szabályozása.

5 A szakképzést érintő törvényi változások, a szakképzés fejlesztési irányai 2. A szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törv. módosítása (2.§: TISZK modellek). A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törv. módosítása (67.§ és a 89./b §: TISZK modellek). A felnőttképzésről szóló 2001.évi CI. törvény módosítása. A szakképzési hozzájárulásról szóló 2003.évi LXXXVI. törv. módosítása (13.§: RFKB-ék működése). Számos rendelet (Legfontosabbak: 1/2006.OM rendelet az új OKJ-ről és a 21/2007. SZMM rendelet a szakmai vizsgakövetelményekről).

6 A szakképzés szervezeti keretei a régióban  Új RFKB felállása  Új TISZK-ek a régióban (4 )  Pannon Szakképzés Szervezési Társulás (Pécs, Baranya megye, Siklós, Bóly, Mohács)  Somogy megye  Tolna megye  FVM

7 A szakképzés térségi koordinációjának indokai Országos és helyi elvárás is a szakképzés szétaprózottságának megszüntetése, az iskolarendszerű szakképzés regionális összehangolása. A fejlesztési forrásokhoz a jövőben csak közös stratégiai tervezéssel lehet hozzáférni. Az együttműködésen alapuló és térségileg koordinált szakképzés stabilabb és megalapozottabb beiskolázást jelent (párhuzamos képzések megszüntetése). A koordinációt az új RFKB-val együttműködve kell megvalósítani, de szükség van az RFKB döntéseket megelőző, egyeztetési szintű együttműködésre. Az új OKJ alapján kialakuló szakma-struktúrára történő átállás fejlesztő munkát igényel, amely jobb minőségben oldható meg a fenntartók és az intézmények közötti együttműködéssel. A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása is jobban megoldható együttműködéssel.

8 A koordinációs tevékenység tartalmi elemei (rövidtávú tervek)  A régióban létrejött TISZK-ek közötti rendszeres kapcsolattartás kialakítása.  Szakképzési konferenciák szervezése, a térségi szakképzést és foglalkoztatást összehangoló egyeztető fórumok megtartása.  Szakképzési koordinációs iroda felállítása.  A koordináció informatikai feltételrendszerének kialakítása (pl. honlap).

9 A koordinációs tevékenység tartalmi elemei (középtávú tervek)  A TISZK-ek és intézményeik valós erőforrásainak a felmérése.  Régiós szakképzési igény és problématérkép felállítása.  Térségi pályázatfigyelési rendszer kialakítása.

10 A koordinációs tevékenység tartalmi elemei („hosszú távú” tervek)  Digitális pedagógus továbbképzési módszertani gyűjtemény létrehozása (a régió intézményeiben használt tananyagok továbbadásának támogatása „feladatbank” formájában).  A térség szakképzési modultérképének a kidolgozása.  Tananyag-fejlesztési tevékenység.  Területi szakképzési szaktanácsadási központ kialakítása.  A pályaorientációs rendszer térségi összehangolása.  Területi szakképzési szolgáltató központ létrehozása a szakképzésben érintett minden résztvevő számára.  Régiós szintű, egységes, elektronikus pályakövetési rendszer kialakítása.  A térség felnőttképzési rendszerének koordinálása.

11 A szakképzési koordinációs iroda Előzmények: Dél-dunántúli agrár intézmények fejlesztésére koordinációs terv. Nyertes OMAI támogatási pályázat. A fejlesztési terv megvalósítására Konzorcium és Programiroda létrehozása. Jogszabályi változások és újabb (OFA) pályázati támogatás új tartalmat ad az iroda működésének. Az iroda jelenlegi feladatai: A szakképzésben érintett felek közötti térségi szintű kommunikáció megszervezése. Fejlesztési projektek, pályázatok figyelése. Konferenciák, munkamegbeszélések szervezése tapasztalatcsere céljából. Elérhetőség: www.szfpi.baranya.hu

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„A szakképzés koordinációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban” Egy konferencia „beharangozója”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések