Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A referenciaintézmények feladatai, hatáskörei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A referenciaintézmények feladatai, hatáskörei"— Előadás másolata:

1 A referenciaintézmények feladatai, hatáskörei
Készítette: Márkus Róbert Zsolt projektiroda vezető 70/

2 Előminősítés Az észak-magyarországi régió nyertes TÁMOP es KONZORCIUMA a pályázata benyújtása előtt a tervezett referenciaintézményi hálózatot előminősítette, így kerülhettek be ebbe a körbe az intézmények.

3 Konzorciumunk közreműködik a TÁMOP 3. 1
Konzorciumunk közreműködik a TÁMOP kiemelt projekttel (ami a központi program!) a „Referenciaintézmény” minősítési kritérium- és feltételrendszerének kidolgozásában, különös tekintettel a sajátos területi igények megjelenítésére, együttműködő partnerként részt vesz a referenciaintézmények minősítési folyamatában.

4 Ami azt jelenti, hogy az intézmények –melyek jelenleg referencia-intézményekként várják feladataikat- át kell, hogy essenek egy minősítési eljáráson. A kritériumrendszer kidolgozása folyamatban van!

5 Az volt a cél a referencia-intézményi hálózat kialakításakor, hogy:
biztosítsuk a kistérségi szintű területi lefedettséget, vagyis, hogy a TÁMOP fejlesztési pályázataiba bekapcsolódó közoktatási intézmények számára valamennyi referenciaterületen (típusban) legyen elérhető referenciaintézmény! Továbbá megfelelő kapacitás a referenciahelyi szolgáltatások nyújtására!

6 A konzorciumunk elkészíti és folyamatosan frissíti a régió referencia intézményeinek listáját az egyes, minősítéssel rendelkező referencia intézmények által nyújtott referencia értékű szolgáltatások részletes bemutatásával.

7 Szakmai együttműködési megállapodások megkötésével biztosítjuk, hogy a hálózatba bevont referenciaintézmények legalább két évig nyújtsanak a TÁMOP fejlesztési pályázataiba bekapcsolódó közoktatási intézmények (3.1.4-esek) számára ilyen jellegű szolgáltatást (pl.: bemutató tanítás, „áttanítás”, jó gyakorlatok megismertetése). A referenciahelyi szolgáltatások igénybevételének költségeit a fejlesztési programban résztvevő intézmények saját pályázati programjuk keretében tervezik.

8 Konkrét feladataink: A konzorciumunk az Észak-magyarországi regionális közoktatási intézményhálózaton keresztül tájékoztatja a referencia intézmények által nyújtott szolgáltatásokról a régió közoktatási intézményeit és megszervezi a kapcsolatfelvételt.

9 A regionális referenciaintézmény-hálózat működtetése során a konzorcium a következő díjmentes szolgáltatások nyújtására köteles a referencia intézmények számára:

10 a közoktatási intézmények referenciahelyként való működésre való felkészítések szervezése, koordinálása (ez folyamatban van, ill.részben már megvalósult) fejlesztő műhelyek működtetése (szervezése zajlik) konzultációk szervezése (folyamatban) jó gyakorlatok bemutatását lehetővé tevő humánerőforrás-fejlesztés koordinációja, hospitálás szervezésének és lebonyolításának támogatása

11 A referenciaintézmények a következő szolgáltatásokat szervezhetik kistérségi szinten:
A kompetencia alapú programcsomagok és az SNI vagy HH-s és HHH-s tanulók oktatásával kapcsolatos tapasztalatok, jó gyakorlatok bemutatását az alábbi területek valamelyikén: módszertan, tanügy, mérési-értékelési rendszer, minőségfejlesztés, pályaválasztás, pályaorientáció, egyéb: pl. tanulmányi verseny, módszertani anyagok, játékgyűjtemény bemutatása.

12 bemutató tanítások, szervezése, lebonyolítása (akár a 3. 1
bemutató tanítások, szervezése, lebonyolítása (akár a es intézmények székhelyén) hospitálások szervezése, biztosítása (akár a es intézmények székhelyén) közös projektek (tananyagra vonatkozóan) kezdeményezése, megvalósítás koordinálása kistérségben a projekt iroda által szervezett műhelymunkának, egyéb rendezvényeknek (konferencia, megbeszélés, konzultációk, interaktív foglalkozások stb.) helyet biztosít ill. megszervezi az adott kistérségben

13 Részvétel a pályázattal kapcsolatos kiadványok szerkesztésében (adat-információszolgáltatással: tájékoztató füzetek információs anyaga, módszertani füzetek anyaga, plakátok, szóróanyagok stb., esetleg szerkesztési munkával) a pályázó által szervezett továbbképzéseken, szakmai fórumokon aktívan részt vesznek a pályázó által a pályázathoz szervesen kapcsolódó regionális, megyei, kistérségi, helyi konferenciák, szakmai értekezletek, továbbképzések lebonyolításában részt vesznek (helyszínbiztosítással, szakmai segítségnyújtással, szervezéssel)

14 a pályázat lebonyolítása során vállalják a Társadalmi Megújulás Operatív program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” elnevezésű program népszerűsítését, a helyi médiumokban történő nyilvánosságra hozatalát, valamint amennyiben saját sajtóorgánummal rendelkezik intézményünk, abban rendszeresen közzé tesszük a pályázathoz kapcsolódó aktualitásokat a pályázathoz kapcsolódó dokumentációk elkészítésében aktívan részt vesz.

15 A referenciaintézmények hatásköre:
Az adott kistérség (de akár országos is lehet!!!)

16 A referenciaintézmények egyéb feladatai
Pl. műhelymunkák kistérségi szintű szervezésében való aktív részvétel (pl. helyszínt biztosít az intézmény az általunk szervezett műhelymunkákhoz

17 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban (a továbbiakban: Új Magyarország Fejlesztési Terv) részt vevő intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett tapasztalatok (szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok, bemutató órák keretében történő) átadásával, a pedagógiai gyakorlat tapasztalatainak elemzésével, a bevált eljárások megismertetését szolgáló komplex, gyakorlati tapasztalatcsere útján, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevő, a tapasztalatokat átadó (referencia) közoktatási intézmény és a tapasztalatokat átvevő (innovatív) közoktatási intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz.


Letölteni ppt "A referenciaintézmények feladatai, hatáskörei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések