Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELNŐTTKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Soós Roland ÉRÁK 2008. május 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELNŐTTKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Soós Roland ÉRÁK 2008. május 29."— Előadás másolata:

1 A FELNŐTTKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Soós Roland ÉRÁK 2008. május 29.

2 Problémafelvetés alacsony az aktivitási ráta, valamint a foglalkoztatottság,alacsony az aktivitási ráta, valamint a foglalkoztatottság, egy aktív munkavállalókra eső inaktívak aránya egyre nagyobb,egy aktív munkavállalókra eső inaktívak aránya egyre nagyobb, drasztikusan lecsökkent az alacsony képzettséget igénylő munka iránti igény,a népességen belül nem csökken a kizárólag ilyen munkára képesek aránya,drasztikusan lecsökkent az alacsony képzettséget igénylő munka iránti igény,a népességen belül nem csökken a kizárólag ilyen munkára képesek aránya, magas a segélyekből élők aránya.magas a segélyekből élők aránya.

3 Elérni kívánt célok „making work pay” = „legyen a munka kifizetődőbb” munkára való ösztönzés javítása,„making work pay” = „legyen a munka kifizetődőbb” munkára való ösztönzés javítása, a szociális segélyezettek minél nagyobb arányban kerüljenek be, illetve vissza a munkaerőpiacra,a szociális segélyezettek minél nagyobb arányban kerüljenek be, illetve vissza a munkaerőpiacra, munkahelyteremtő, a foglalkoztatás növelését célzó támogatások, projektek bővítése,munkahelyteremtő, a foglalkoztatás növelését célzó támogatások, projektek bővítése, fekete munka visszaszorítása,fekete munka visszaszorítása, tartós munkanélküliség újratermelődésének megelőzése.tartós munkanélküliség újratermelődésének megelőzése.

4 A MUNKAERŐ-PIAC MŰKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET Oktatás  Munkaerő-piac  Gazdaság (közvetítő közeg) (közvetítő közeg) Képzési Folyamatos változás Foglalkozási Képzési Folyamatos változás Foglalkozási struktúra struktúra struktúra struktúra Szakmák Foglalkozások Szakmák Foglalkozások(szakképzettségek) Képesség- és Tevékenység- Képesség- és Tevékenység- tudáscsomagok csomagok Cél: a kereslet  kínálat közelítése Cél: a kereslet  kínálat közelítése

5 A FELNŐTTKÉPZÉS PROBLÉMÁI  kereslet  kínálat eltérései,  A képzési rendszer rugalmatlan, a képzési kínálat módosítása nehézkes,  szétaprózott intézményrendszer, a működés nem költséghatékony,  elavult szakmai tartalom, magas elvárások, az elmélet túlsúlya,  gyakorlati oktatás/képzés problémái: a valós munkatapasztalat hiánya,  pályaválasztás, pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés,  szakmai vizsga ellenőrzése,  oktatók (tovább)képzése.

6 FEJLESZTÉSI CÉLOK Az iskolarendszerű és a felnőtt szakképzés összehangolt fejlesztése, A képzési szerkezet közelítése a munkaerő-piaci igényekhez, Az intézményrendszer költség-hatékonyságának javítása, Az elaprózott intézményi struktúra átalakítása (kis tanulólétszámok, szűk képzési kapacitások), Ösztönző rendszer kialakítása az intézményi működés hatékonyságának növelése érdekében.

7 Jogszabályok a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (TISZK: 2. §), A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény, A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (RFKB, 13. §), 1/2006. (II. 17.) OM rendelet (OKJ), 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről.

8 AZ NFT II. KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK  A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása (TISZK-rendszer regionális koordináció),  A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése (pályaorientáció, pályakövetés, tananyagfejlesztés, tanár-továbbképzés, minőségbiztosítás…)  Kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

9 Pályázatok és kiemelt projektek TÁMOP 3.2.2- A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása,TÁMOP 3.2.2- A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, TIOP 3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódói infrastrukturális fejlesztés,TIOP 3.1.1 TISZK rendszerhez kapcsolódói infrastrukturális fejlesztés, TÁMOP 2.2.2 Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése,TÁMOP 2.2.2 Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése, TÁMOP 2.1.2 Lépj egyet előre,TÁMOP 2.1.2 Lépj egyet előre, TÁMOP 2.3.1 Új pálya,TÁMOP 2.3.1 Új pálya, TÁMOP 2.2.1 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése,TÁMOP 2.2.1 A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése, TÁMOP 2.1.4. Munkahelyi képzések támogatása - ernyőszervezeteken keresztül,TÁMOP 2.1.4. Munkahelyi képzések támogatása - ernyőszervezeteken keresztül, TIOP 3.1.2 A regionális képző központok infrastruktúrájának fejlesztése.TIOP 3.1.2 A regionális képző központok infrastruktúrájának fejlesztése.

10 A TISZK-RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE TISZK alapmodellek:  Az integráció helyi önkormányzatok társulása révén valósul meg (1997. évi CXXXV. tv. alapján),  Egy helyi önkormányzat hozza létre az integrált szakképző iskolát,  Különböző fenntartású (egyházi, alapítványi stb.) szakképző iskolák szakképzés-szervezési társulásként működnek,  A különböző szakképző intézményt fenntartók szakképzés-szervezési társulást vagy társaságot hoznak létre,  A Ktv. 67. § (5) szerint működő szakképző iskolák.

11 TÁMOGATÁSOK  Hazai források: - Normatíva (költségvetés) - Normatíva (költségvetés) - Fejlesztési Szht. fejlesztési támogatás - Fejlesztési Szht. fejlesztési támogatás MPA KA pályázati támogatások MPA KA pályázati támogatások Feltételek: Feltételek: új TISZK modellek valamelyike szerinti feladatellátás; új TISZK modellek valamelyike szerinti feladatellátás; fenntartói finanszírozás;  EU-s források: - Pályázati kiírások szerint (TÁMOP, TIOP) - Pályázati kiírások szerint (TÁMOP, TIOP)

12 A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok: –Gazdaság igényeinek meghatározása; –Regionális képzések meghatározása a kapacitások figyelembevételével; –Döntés a regionális képzési irányokról és arányokról; –Döntés a Decentralizált keret felosztásáról; –RFKB összetételének változása.


Letölteni ppt "A FELNŐTTKÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Soós Roland ÉRÁK 2008. május 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések