Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rendelet célja a munkahelyen jelen lévő, veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rendelet célja a munkahelyen jelen lévő, veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez,"— Előadás másolata:

1 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2 A rendelet célja a munkahelyen jelen lévő, veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez, vagy csökkentéséhez szükséges intézkedések meghatározása. A rendelet hatálya kiterjed a szervezett munkavégzés keretében folytatott tevékenységre, foglalkoztatottra, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókra

3 Fogalom meghatározások
veszély: egy lehetséges sérülés vagy egészségkárosodás forrása kockázat: a veszély megvalósulásának a valószínűsége aszfixiát (fulladást) okozó anyagok: egyszerű fojtó- vagy inert gázok, amelyek meghatározott koncentrációt elérve a légtérből az oxigént kiszorítják

4 por (szálló por): a munkahelyi levegőben lebegő por
rostszerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyeknek hossza nagyobb mint 5 µm, míg a leghosszabb átmérőre merőleges legszélesebb átmérője kisebb mint 3 µm, a szálhossz és a szálátmérő aránya nagyobb, mint 3:1

5 szemcsés szerkezetű por: olyan részecskékből álló por, amelyek leghosszabb átmérőjének és az arra merőleges legszélesebb átmérőjének aránya 3:1 vagy kisebb totális por vagy belélegezhető por: a munkalégtérben lebegő (szálló) pornak az a része, amely képes a légzőrendszerbe jutni és ott kiülepedni; a szállópor munkalégtéri koncentrációja mg/m3-ben

6 egészségkárosító kockázat:
a munkahelyi légtérben lévő szennyező anyag koncentrációja meghaladja a határértéket, vagy határérték hiányában a munkáltató által végzett kockázatbecslés a kockázat mértékét csökkentendőnek jelzi.

7 A munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálata
Expozíció (e rendelet értelmezésében): Belégzés útján történő expozíció: az a folyamat, amely során a levegőben jelenlévő vegyi anyagokat, porokat egy személy belélegzi.

8 Határérték: A levegőben levő vegyi anyag koncentrációjára vonatkozó viszonyítási szám. A határérték 8 órára van megállapítva, de rövidebb időszakra vagy koncentráció-csúcsértékre is megállapítható.

9 Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagos koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: „ÁK” Megengedett csúcskoncentráció: (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja, jelölése: „CK”

10 Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: „MK”, a maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18—62 évig) a potenciális rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata  1:105/év (10 mikrorizikó/év)

11 Együttes hatás: A rendelet szempontjából, a munkahely levegőjéből egyidejűleg vagy egymást követően a szervezetbe jutó szennyező anyagok hatását — additívnek (összeadódó) kell tekinteni. Addítív hatások: Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható veszélyes anyag van jelen, ezek hatása összegződik.

12 A táblázatban, az anyagok tulajdonságaira utaló jelmagyarázat:
Biológiai monitorozás a munkavállaló szervezetébe jutott veszélyes anyagok, ill. lebomlási termékeik kimutatása vérből, vizeletből – a megengedhető határértékeket a rendelet melléklete tartalmazza. A táblázatban, az anyagok tulajdonságaira utaló jelmagyarázat: b bőrön át is felszívódik i ingerlő anyag k rákkeltő m maró hatású anyag sz szenzibilizáló anyag

13 Kockázatok megelőzése, csökkentése
A munkáltató feladatai kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása, kollektív műszaki és egyéni védelem alkalmazása a kockázat keletkezési helyén, munkaszervezési intézkedések, higiénés intézkedések meghozatala veszélyes hulladékok tárolásának és kezelésének szabályozása

14 Egyértelmű, a veszélyes anyagok veszélyeire utaló címkéket, jelzéseket kell alkalmazni, a tárolóedényeken, csomagolásokon, vezetékeken Határértékkel szabályozott veszélyes anyag expozíciója esetén, a munkatér szennyezettségét mérni, ill. folyamatosan ellenőrizni kell. A munkavállalót és képviselőjét folyamatosan tájékoztatni, oktatni kell, az általuk értett nyelven

15 A munkavállaló kötelezettségei:
A munkavállalónak a tőle elvárható módon ügyelnie kell a saját, és a környezetében lévők biztonságára, a környezet védelmére, A rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket viselnie, tisztán- és karban kell tartania, Az orvosi alkalmassági vizsgálatokon meg kell jelennie,

16 Az oktatásokon részt venni, és a hallottakat elsajátítani, illetve gyakorolni,
A munkáltatójának haladéktalanul jelenteni, ha olyan fenyegető esemény történt, amit saját maga nem tud elhárítani, vagy megszüntetni.


Letölteni ppt "A rendelet célja a munkahelyen jelen lévő, veszélyes anyagok és veszélyes készítmények expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések